Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā

Projekta mērķis – Siltumnīcefekta gāzu emisiju un elektroenerģijas patēriņa samazināšana, energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, veicot esošo gaismekļu nomaiņu uz LED gaismekļiem.

2020. gadā ielu apgaismojums ar 686 MWh patēriņu gadā veidoja 18% no kopējā elektroenerģijas patēriņa Alūksnes novadā, kas nozīmē, ka publisko teritoriju apgaismojums ir lielākais elektroenerģijas patērētājs Alūksnes novada pašvaldībā. Jau iepriekš pašvaldība pakāpeniski ir veikusi apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanu, ir ieviesta vienota, centralizēta apgaismojuma vadības sistēma, pie kuras tiks pieslēgti jaunie LED gaismekļi. Tomēr, kopš nopietnākiem ieguldījumiem ielu apgaismojuma infrastruktūrā ir pagājuši vairāk nekā 8 gadi un izvietotie nātrija gaismekļi ir nolietojušies un kļuvuši neefektīvi.

 

Projekta ietvaros paredzētās darbības:

 • Paredzēta kopumā 526 esošo gaismekļu nomaiņa – 423 nātrija gāzizlādes gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem Alūksnes pilsētas galvenajās ielās, kas šķērso visu pilsētu – Pils, Jāņkalna un Helēnas ielas, un šo ielu tuvākās teritorijas, tādējādi aptverot lielāko daļu pilsētas teritorijas. 103 gaismekļu nomaiņa paredzēta arī Liepnas, Jaunalūksnes un Jaunannas pagastā. Plānota 10 papildu gaismekļu uzstādīšana Jaunannas (9) un Jaunalūksnes (1) pagastos.
 • Uzstādot LED gaismekļus, paredzēta visu jauno gaismekļu aprīkošana ar apgaismojuma intensitātes regulēšanas ierīcēm.
 • Alūksnes pilsētā nomainītie gaismekļi tiks pieslēgti pie esošās centralizētās apgaismojuma vadības sistēmas, savukārt pagastos tiks izmantotas attālinātās vadības iespējas apgaismojuma intensitātes regulēšanai, izmantojot uzstādītās apgaismojuma intensitātes regulēšanas ierīces, tādējādi nodrošinot vēl papildu elektroenerģijas patēriņa samazinājumu.

 

Projekta ietvaros paredzamie rezultāti:

 • Elektroenerģijas patēriņa ievērojama samazināšanās, kas ļaus samazināt nepieciešamo elektroenerģijas apjomu un nodrošinās ogļskābo gāzu (CO2) emisiju apjoma samazināšanos.
 • Ielu apgaismojuma kvalitātes uzlabojumi.
 • Plānotais elektroenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas – 235,675 MWh/gadā.
 • Plānotais CO2 emisijas samazinājums pēc projekta – 25,689t CO2/ gadā.
 • Attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gadā un projektam pieprasītā finanšu instrumenta finansējumu 0,1000 kgCO2 gadā/ euro.

 

Projekta provizoriskās kopējās izmaksas: 367 940,07EUR (no tām 256 822,17 EUR ir finanšu instrumenta finansējums un 111 117,90 EUR ir Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums).

 

Projekta īstenošanas ilgums: 15 mēneši.

 

Projekts tiek veikts, īstenojot SIA “Vides investīciju fonda” par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu.

 

Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.


Aicinām piedalīties informatīvajā kampaņā

06.05.2024.

Ar prieku aicinām ikvienu interesentu piedalīties informatīvajā kampaņā par projektu, kura mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un elektroenerģijas patēriņu, kā arī uzlabot energoefektivitāti Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā.

Pasākums:

 • Kad: 16.06.2024., no 16-17
 • Kur: Jaunannas Zaķusalas brīvdabas estrādē
 • Kas: Prezentācija, informatīvā sesija, jautājumu un atbilžu sesija, kā arī interaktīvas demonstrācijas par projektā veiktajām aktivitātēm un ieguvumiem.

Kampaņas mērķis:

 1. Informēt sabiedrību par projekta mērķiem un plānotajām aktivitātēm.
 2. Skatīt uzlabojumus, kas tiks ieviesti ar jauno LED apgaismojumu un tā sniegtajām priekšrocībām.
 3. Pārrunāt sagaidāmos elektroenerģijas patēriņa un CO2 emisiju samazinājumus.
 4. Atbildēt uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar projektu un tā ietekmi uz Alūksnes novada iedzīvotājiem.

Galvenie projekta Ieguvumi:

 • Elektroenerģijas patēriņa samazinājums: 235,675 MWh/gadā
 • CO2 emisijas samazinājums: 25,689 t CO2/gadā
 • Apgaismojuma kvalitātes uzlabojumi un drošības paaugstināšana.
 • Videi draudzīgs risinājums, kas palīdzēs mūsu novadam virzīties uz ilgtspējīgu nākotni.

Piedalieties un uzziniet vairāk par to, kā šis projekts veicinās mūsu novada attīstību un labklājību! Jūsu viedoklis ir svarīgs, un mēs priecāsimies par jūsu dalību.


Apgaismojuma līmeņa regulācija

18.04.2024.
Kā ziņots iepriekš, ir noslēgusies gaismekļu nomaiņa pilsētā un pagastos. Šobrīd Ošu ielā nakts stundās apgaismojuma līmenis sastāda 20%, savukārt Peldu ielā 10% no jaudas. Šādi tiek pārbaudīta efektivitāte un apgaismojuma darbība apdzīvotās vietās, turklāt ievērojot apgaismojuma līmeņa nosacījumu izpildi uz tranzīta ielām un vietējās nozīmes ceļiem.

Projekta ietvaros, nomainot 526 gaismekļus ar kopējo nominālo jaudu 73 100 W, bet uzstādot 536 LED gaismekļus, to kopējā nominālā jauda ir 32 884 W. Tādējādi būtiski ir samazinājies energopatēriņš Alūksnes novada pašvaldības publiskā apgaismojuma sistēmā. Alūksnes novada Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā tiek paredzēts, ka līdz 2030. gadam novadā patēriņš jāsamazina par 10%, salīdzinot ar 2019. gadu.

Projektu pašvaldība īsteno sadarbībā ar SIA “Vides investīciju fonds” un to finansē no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta budžeta līdzekļiem.

Pašvaldība plāno informatīvu pasākumu, kurā aicinās sabiedrību iepazīties gan ar projektā veikto pasākumu ieguvumiem, gan energoefektivitāti kopumā.


Noslēgusies gaismekļu nomaiņa pilsētā un pagastos

22.03.2024.

Noslēgusies gaismekļu nomaiņa pilsētā un pagastosKā jau vēstīts, Alūksnes novada pašvaldība īsteno projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. Šobrīd nomainīti visi gaismekļi, ko bija plānots mainīt gan pilsētā, gan pagastos.

Projekts paredzēja esošo 526 nātrija gāzizlādes gaismekļu nomaiņu uz LED gaismekļiem Alūksnes pilsētā, Liepnas, Jaunalūksnes un Jaunannas pagastos. 423 gaismekļus nomainīja Alūksnes pilsētas galvenajās ielās, kas šķērso visu pilsētu – Pils, Jāņkalna un Helēnas ielas, un šo ielu tuvākās teritorijas, tādējādi aptverot lielāko daļu pilsētas. . Visi jaunie gaismekļi ir aprīkoti ar apgaismojuma intensitātes regulēšanas iespēju. Alūksnes pilsētā nomainītie gaismekļi pieslēgti pie esošās centralizētās apgaismojuma vadības sistēmas, kas ļauj samazināt elektroenerģijas patēriņu, savukārt pagastos izmantos attālinātās vadības iespējas apgaismojuma intensitātes regulēšanai.

– Šobrīd saņemam atsevišķas ziņas par strāvas padeves traucējumiem. Vēlamies informēt, ka strāvas padeves pārrāvumi nav saistīti ar pāreju uz jaunām apgaismes lampām. Pēc gaismekļu nomaiņas problēmas ir konstatētas konkrēto ielu sadalnē. Apsaimniekotājs ir informēts, un meklē problēmas cēloni, tomēr to nevar izdarīt vienā dienā, – informē projekta vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Plānotais elektroenerģijas ietaupījums  pēc projekta īstenošanas būs 235,675 MWh/gadā, bet plānotais CO2 emisijas samazinājums pēc projekta būs 25,689 t CO2/ gadā.

Projektu pašvaldība īsteno sadarbībā ar SIA “Vides investīciju fonds”. To finansē no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta budžeta līdzekļiem 112 324,43 EUR apmērā un pašvaldības līdzfinansējuma 48 598,82 EUR.

Projekts tiek veikts, īstenojot SIA “Vides investīciju fonda” par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu.

 

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste


Noslēgts līgums

19.10.2023.

2023. gada 5. oktobrī  noslēgts līgums ar SIA “RCG Lighthouse” par LED gaismekļu piegādi un nomaiņu Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā. Gaismekļu nomaiņa tiks uzsākta janvāra beigās.

Projekts paredz nomainīt kopumā 526 esošos gaismekļus – 423 nātrija gāzizlādes gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem Alūksnes pilsētas galvenajās ielās, kas šķērso visu pilsētu – Pils, Jāņkalna un Helēnas ielas, un šo ielu tuvākās teritorijas, tādējādi aptverot lielāko daļu pilsētas teritorijas. 103 gaismekļu nomaiņa paredzēta arī Liepnas, Jaunalūksnes un Jaunannas pagastā. Plānota 10 papildu gaismekļu uzstādīšana Jaunannas (9) un Jaunalūksnes (1) pagastos.

Uzstādot LED gaismekļus, paredzēta visu jauno gaismekļu aprīkošana ar apgaismojuma intensitātes regulēšanas ierīcēm. Alūksnes pilsētā nomainītie gaismekļi tiks pieslēgti pie esošās centralizētās apgaismojuma vadības sistēmas, savukārt pagastos tiks izmantotas attālinātās vadības iespējas apgaismojuma intensitātes regulēšanai, izmantojot uzstādītās apgaismojuma intensitātes regulēšanas ierīces, tādējādi nodrošinot vēl papildu elektroenerģijas patēriņa samazinājumu.