“Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”/“Versts Full of Feelings in Eastern Latvia”/ VERSTS OF FEELINGS 2

Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts

“Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”/“Versts Full of Feelings in Eastern Latvia”/ VERSTS OF FEELINGS 2

Projekta partneri:
Alūksnes novada pašvaldība
Gulbenes novada pašvaldība
Preiļu novada pašvaldība
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (Lūznavas muiža)
Krāslavas novada pašvaldība

Projekta mērķis ir maršruta “Sajūtu verstis/ Versts of Feelings” un tūrisma objektos radītā piedāvājuma papildināšana ilgtspējīga tūrisma piedāvājuma  nodrošināšanai Latvijas austrumu pierobežā, pilnveidojot iepriekšējā projekta rezultātus un nodrošinot to plašāku pielietošanu.

Lai paplašinātu jau izveidoto uz sajūtām balstītu pilotaktivitāšu izmantošanu piecos svarīgākajos tūrisma maršruta Versts of Feelings objektos (Alūksnes Jaunā pils un muižas parks, Litenes muiža un parks, Preiļu muižas komplekss un parks, Lūznavas muižas komplekss, Krāslavas pils komplekss),  paredzēta sasniegto rezultātu pastiprināšana, aprīkojot jau attīstītos objektus un paplašinot pieejamo piedāvājumu:

  1. Alūksnē paredzēts izvietot lielos informatīvos stendus Alūksnes muižas parka ieejās, atjaunot informatīvās parka plāksnes pie parka objektiem, iegādāties aprīkojumu pasākumu piedāvājuma dažādošanai, Forte Piano telpu interjers papildināt ar vēsturiskajiem svečturiem, izveidot izstādi Alūksnes foajē telpā, organizēt praktiskās meistarklases, sarīkot Muižas parka svētkus un atjaunot informatīvos materiālus;
  2. Gulbenes novadā plānots izvietot āra digitālos informatīvos stendus pie Litenes muižas un Stāmerienas muižas, iegādāties aprīkojumu Litenes muižai un apmeklētāju skaitītāju, organizēt semināru un svētku pasākumu Litenes muižā;
  3. Preiļos tiks iegādāts aprīkojums svētku organizēšanai, papildināta vēsturisko tērpu kolekcija, organizēti publiski pasākumi objektu atpazīstamības veicināšanai, papildināti informatīvie materiāli;
  4. Rēzeknes novada Lūznavas muižā paredzēts īstenot iepriekšējā projektā izstrādāto Kultūras dārza koncepciju, izveidojot augu stādījumus un augstās koka dobes, izveidot augu laistīšanas sistēmu, informatīvu dārza izziņas spēli un noorganizēt semināru par digitālo pratību;
  5. Krāslavā iedzīvotājus priecēs izgaismots Krāslavas pils komplekss, norisināsies svētku pasākums, tiks izveidots maršruta skatu karšu komplekts.

Projekta kopējais budžets – 344 871,00 EUR, t.sk. Programmas līdzfinansējums 310 383,90 EUR

Alūksnes novada pašvaldības budžets – 80 000 EUR, t.sk. Programmas līdzfinansējums 72 000 EUR

Projekta īstenošanas ilgums 16.04.-15.11.2023.

Projekta vadošais partneris – Alūksnes novada pašvaldība, Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, dome@aluksne.lv, 64381484

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

This publication has been produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Aluksne Municipality and do not necessarily reflect the views of the European Union.

ES


Projekta partneri tiekas noslēguma pasākumā Alūksnē

26.10.2023.

Ceturtdien, 19. oktobrī, Alūksnē pulcējās projektā “Versts full of Feelings in Eastern Latvia”/“Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”/VERSTS OF FEELINGS2 iesaistīto partneru pārstāvji uz projekta noslēguma pasākumu.

Šī projekta mērķis ir iepriekšējās sadarbības rezultātā izveidotā tūrisma maršruta “Sajūtu verstis/ Versts of Feelings” un tūrisma objektos radītā piedāvājuma papildināšana, pilnveidojot iepriekšējā projekta rezultātus un nodrošinot to plašāku pielietošanu maršruta objektos – Alūksnes Jaunā pils un muižas parks, Litenes muiža un parks, Preiļu muižas komplekss un parks, Lūznavas muižas komplekss, Krāslavas pils komplekss.

Alūksnē ar šī projekta finansējumu vasarā notika plaši apmeklēti Muižas parka svētki, Alūksnes Jaunās pils Klavieru istabas interjers papildināts ar vēsturiskiem svečturiem 19. gadsimta eklektikas stilā, izveidota izstāde pils foajē telpā, organizētas praktiskās meistarklases restaurācijā, atjaunotas informatīvās plāksnes pie parka objektiem, būs arī jauns aprīkojums pasākumu piedāvājuma dažādošanai un lielizmēra informatīvie stendi parkā. Visiem projekta partneriem septembrī notika kopīgs pieredzes apmaiņas brauciens, iepazīstot tūrisma maršrutā iekļauto objektu piedāvājumu.

Projekta noslēguma tikšanās laikā Alūksnes, Gulbenes, Preiļu, Krāslavas un Rēzeknes novadu pārstāvji iepazīstināja kolēģus ar projektā paveikto katrā no iesaistītajām vietām un turpmākiem plāniem. Pasākuma dalībniekus muzikālā ceļojumā pa gadsimtiem un tiem raksturīgo mūziku izveda Ērmaņu muižas saimnieks – komponists, mūziķis Uģis Prauliņš. Dalībniekus iedvesmoja arī komponista pieredzes stāstījums par Prauliņu dzimtas vēsturi un muižas kungu mājas atjaunošanu un veidošanu par klasicisma kultūras centru pierobežā.

Tikšanās noslēgumā projekta dalībnieki varēja iepazīt projekta rezultātus Alūksnes Jaunajā pilī un Muižas parkā, baudīt rudens ainavas parkā un Alūksnes viduslaiku pils atmosfēru.

Projekts “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Projektu vada projektu vadītāja Kristīne Lāce.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

ES

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste


Projekta partneri dodas pieredzes apmaiņas braucienā

11.09.2023.

7. un 8. septembrī norisinājās projekta “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” pieredzes apmaiņas brauciens ar mērķi kopīgi izbraukt projekta maršrutu, apskatīt un iepazīt partneru objektus, dalīties pieredzē, kas iegūta, īstenojot projektus un veidojot tūrisma maršrutu.

Projekts “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

ES


Eiropas Kultūras mantojuma dienās Alūksnē aicina iepazīt trīs nozīmīgus objektus

22.08.2023.

Eiropas Kultūras mantojuma dienās Alūksnē aicina iepazīt trīs nozīmīgus objektusŠogad Eiropas Kultūras mantojuma dienās, 8. un 9. septembrī, Alūksnē visi interesenti aicināti iepazīt trīs nozīmīgus kultūras mantojuma objektus: Alūksnes Jauno pili, Alūksnes evaņģēliski luterisko baznīcu un Kanovas vāzi.

 Latvijas valsts simtgadi sasniedzot, ik gadu piedzīvojam arī kādas valstiski svarīgas institūcijas vai nozares simts gadu pastāvēšanas slieksni, kas dod iespēju atskatīties vēsturē, izvērtēt paveikto un izcelt būtisko. 2023. gadā simtgadi svin  Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības sistēma, tādēļ šogad Eiropas Kultūras mantojuma dienas Latvijā veltītas šim nozīmīgajam notikumam.

Eiropas Kultūras mantojuma dienu laikā Alūksnes novada muzejs piedāvā pasākumu kopumu, kas izceļ vēstījumu par marmora mākslas darbu – Kanovas vāzi, un tās atgriešanos Fītinghofu dzimtas mantojumā – Alūksnes Jaunajā pilī. Programmā plānotas ekskursijas pa pilsētas vēsturisko centru, apmeklējot baronu Fītinghofu atstāto mantojumu – Alūksnes evaņģēliski luterisko baznīcu un Alūksnes Jauno pili. Dienas gaitā muzejā notiks lekcijas par Jaunās pils vēsturi, arhitektūru, mākslas stiliem interjerā un Kanovas vāzes māksliniecisko vērtību, kā arī tiks atklāta izstāde “Neogotikas pērle”.

Eiropas Kultūras mantojuma dienu laikā Alūksnes novada pašvaldība uzņems viesos projekta “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2” partnerus.

 

Eiropas Kultūras mantojuma dienu programma Alūksnē

 

Piektdiena, 8. septembris

13.00 Ekskursija pa Alūksnes vēsturisko centru, iepazīstot baronu fon Fītinghofu atstāto mantojumu. Ekskursijas laikā apmeklētāji aplūkos klasicisma stila paraugu – Veco pili, no skatu platformas Pilssalā vēros Slavas rotondu, iepazīs Alūksnes Jaunās pils arhitektūras un mākslas stilu elementus un apmeklēs pēc arhitekta Kristofa Hāberlanda projekta būvēto Alūksnes evaņģēliski luterisko baznīcu, uzkāpjot tās 55,5 m augstajā tornī un ieklausoties Augusta Martina būvēto ērģeļu skanējumā. Ekskursiju vadīs gide Ilona Riekstiņa. Pulcēšanās pie kafejnīcas “Pie Martas”.

15.00 Lekcijas par Alūksnes Jaunās pils vēsturi, arhitektūru, mākslas stiliem interjerā un Kanovas vāzes māksliniecisko vērtību:

  • “Gliemežvāku čuksti jūras putu mirdzumā: liecības par Alūksnes fon Fītinghofiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā”. Lekcijā vēsturniece Kristīne Zaļuma atklās zināmus un mazāk zināmus faktus par Alūksnes muižas īpašnieku fon Fītinghofu dzimtas vēsturi un liecības par tās dokumentāro mantojumu, kas mūsdienās glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā – grāmatas, fotogrāfijas un citi materiāli, kas izceļami un raksturojami kā būtiski avoti Latvijas muižu un tās īpašnieku atstātā kultūras mantojuma pētniecībā,
  • “Tā sauktā Kanovas vāze Alūksnē”. Mākslas zinātnieks Dainis Bruģis veltīs lekciju vienam no pazīstamākajiem Alūksnes Jaunās pils parka dekoratīvās tēlniecības objektiem – Kanovas vāzei, sniegs nelielu ieskatu izcilā klasicisma laikmeta itāļu tēlnieka Antonio Kanovas (Canova, 1757–1822) daiļradē un ļaus uzzināt par vēl vairākiem citiem ar Kanovas vārdu saistītiem tēlniecības darbiem Latvijā,
  • “Interjeru dekoratīvā glezniecība Alūksnes Jaunās pils mūzikas salonos”. Restauratore Līga Šļakota pastāstīs par vispārējām ampīra stila iezīmēm un tā adaptāciju Mūzikas salonu sienu gleznojumos, raksturojot laikmeta ietekmi uz interjeru gleznojumiem 19. un 20. gadsimta mijā. Lekcijā tiks aplūkotas Mūzikas salonu un kāpņutelpas interjeru stila iezīmes un izmaiņas no baronu laika līdz mūsdienām. Vēsture, izpēte, restaurācija.
  • Izstādes “Neogotikas pērle” atklāšana.

16.30 Jaunās izstādes “Neogotikas pērle” apskate, diskusijas, kafija.

 

Sestdiena, 9. septembris

11.00 Ekskursija pa Alūksnes vēsturisko centru, iepazīstot baronu fon Fītinghofu atstāto mantojumu. Ekskursijas laikā apmeklētāji aplūkos klasicisma stila paraugu – Veco pili, no skatu platformas Pilssalā vēros Slavas rotondu, iepazīs Alūksnes Jaunās pils arhitektūras un mākslas stilu elementus un apmeklēs pēc arhitekta Kristofa Hāberlanda projekta būvēto Alūksnes evaņģēliski luterisko baznīcu, uzkāpjot tās 55,5 m augstajā tornī un ieklausoties Augusta Martina būvēto ērģeļu skanējumā. Ekskursiju vadīs gide Ilona Riekstiņa. Pulcēšanās pie Alūksnes Jaunās pils.

Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ apmeklētāji aicināti uz aktivitātēm pieteikties līdz 06.09.2023. pa tālruni 25665538 vai e-pastu: muzejs.info@aluksne.lv.

Lekcijas tiks translētas tiešsaistē. Interesentiem lūdzam pieteikties līdz 06.09.2023. pa e-pastu: muzejs.info@aluksne.lv.

Pasākums notiek projektā “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 un ir bez maksas. Projekts “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Jolanta Baldiņa
Alūksnes novada muzeja
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

ES


Krāšņi aizvadīti Alūksnes Muižas parka svētki

17.07.2023.

Sestdiena, 15. jūlijs, Alūksnes Muižas parkā bija ļoti dzīvīga un darbīga. Draiskie Alūksnes Bērnu un jauniešu centra teātra “Snullis” dalībnieki krāsaini vedināja apmeklētājus parkā, kur gaidīja Čučumuižas rūķu tikšanās ar bērniem, mākslas skicēšanas uzdevumi, ekskursija gidu pavadībā Alūksnes Jaunajā pilī un parkā, lielās koka spēles, kas aizrāva ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos, gardās “Kūkot” kūkas pie Aleksandra paviljona. Vakara garumā bija baudāmi vairāki koncerti – romantiski sentimentālā “Rožu tēja” pie Putnu paviljona ar Kristīni Dinu Bitēnu, Atvaru Sirmo un viņu draugiem, emocionāli uzlādējošais Arda Avotiņa koncerts pie Aleksandra paviljona un Sanijas Būmanes koncerts ezera krastā maģiskā saulrieta atmosfērā.

Savukārt vakarā, iestājoties krēslai un satumstot, klusi čuksti, prieka un izbrīna pilni izsaucieni pavadīja krāsu un gaismu saspēli uz dabas fona – tāds krāšņs, pārsteidzošs un vilinošs bija vēlais sestdienas vakars Alūksnes Muižas parkā. Paldies SIA Acoustics un Marekam Lācim par brīnišķīgo un maģisko gaismas piedzīvojumu parkā!

Paldies ikvienam, kas baudījāt šo burvīgo pēcpusdienu un vakaru Alūksnes Muižas parkā!

Pasākums notika sadarbībā ar Zani Rašmani (SIA “Balts uz melna”) projektā “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 un ir bez maksas. Projekts “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta mērķis ir maršruta “Sajūtu verstis/ Versts of Feelings” un tūrisma objektos radītā piedāvājuma papildināšana ilgtspējīga tūrisma piedāvājuma nodrošināšanai Latvijas austrumu pierobežā, pilnveidojot projekta LV-RU-008 rezultātus un nodrošinot to plašāku pielietošanu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

ES


Alūksnes Muižas parka svētkos 15. jūlijā aicina iepazīt tā ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības

30.06.2023.

Alūksnes Muižas parka svētkos 15. jūlijā aicina iepazīt tā ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtībasAkcentējot Alūksnes Muižas īpašnieku un parka veidotāju – baronu fon Fītinghofu cieņu mākslas, mūzikas, parku un dārzu pasaulei un izceļot Alūksnes ezera krastā vērojamās ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības, 2023. gada 15. jūlijā no pulksten 17.00 aicinām uz Alūksnes Muižas parka svētkiem “Daba runā uz cilvēku. PĀRMAIŅAS”.

Alūksnes Muižas parka svētki apliecinās, ka baronu fon Fītinghofu veidotais parks kopā ar Alūksnes Jauno pili rada ainavisku ansambli Alūksnes ezera krastā. Parks mūsdienās, gluži tāpat kā baronu laikos, ir cilvēka fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošanas vieta, kur izzināt dažādu mākslas stilu mazās arhitektūras formas, baudīt dendroloģisko bagātību, vērot ainavisko reljefu, ieelpot svaigo ezera gaisu un gūt ierosmi jaunu ideju realizēšanai. Savukārt Alūksnes Jaunā pils aizrauj ar dažādiem mākslinieciskiem neostiliem, vēstures līkločiem un vēsta par ģimeni kā vērtību.

Baroni fon Fītinghofi savā valdīšanas laikā ļoti skaidri iezīmēja pārmaiņas – gan garīgā, gan fiziskā līmenī. Šīs sajūtas ļoti rezonē ar mūsdienu tendencēm sabiedrībā, kas mudina būt vienotiem un kopā radīt jaunu, drošu, uz vērtībām balstītu vidi dažādos līmeņos. Novērtējot baronu ieguldījumu mākslas un dārzu pasaulē reģionālā un nacionālā mērogā, nododot vēstījumu, ka ģimenes vērtības veido katru nākamo paaudzi, Alūksnes Muižas parka svētkos caur mūsdienu prizmu vienotā sintēzē saplūdīs mākslas, teātra, dabas un kultūras mantojums.

Sākot no pulksten 17.00 Alūksnes Muižas parka svētkos caur rozā brillēm ielūkoties “Krāsu piknikā” aicinās Alūksnes Bērnu un jauniešu centra teātra “Snullis” aktieri, kas apmeklētājus vedinās uz Putnu paviljona pakāji, lai pulksten 18.00 kopā ar rūķu Krustmāmiņu, rūķi Taustiņu un viņu palīgiem izdzīvotu izrādi bērniem “Brīnumputns”.

Pulksten 18.00 Alūksnes novada muzeja gidi aicinās uz izglītojošu ekskursiju Alūksnes Jaunajā pilī – Alūksnes novada muzejā un Muižas parkā, kā arī rosinās piedalīties erudīcijas spēlē “Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”.

Pulksten 20.00 Putnu paviljona pakājē izskanēs muzikāls uzvedums “Rožu tēja”, kas ir aktrises, dzejnieces Dinas Kristīnes Bitēnas un komponista Atvara Sirmā veidota oriģinālprogramma pieaugušajiem.

Pulksten 21.30 peldēšanas vietā “Vējiņš” apmeklētājiem būs iespēja izbaudīt Sanijas Būmanes muzikālu noskaņu koncertu “Dabas pieskāriens”. Dziedātāja kopā ar mūziķiem Romānu Vendiņu (taustiņi), Miku Akotu (akustiskā, elektriskā ģitāra) un Pēteri Žīli (bungas, perkusijas) aicinās pieskarties dabai caur mūzikas iedvesmu gan savās komponētajās melodijās, gan izpildot citu izcilu Latvijas un pasaules komponistu darbus. Spēcinoties no Imanta Kalniņa, Raimonda Paula un Haralda Sīmaņa jutekliskajiem skaņdarbiem, pasaules elpas, pieredzes un visam pāri – dabas, Sanija Būmane izpildīs savus pirmos izdotos singlus, kā arī skanēs kas pavisam vēl nedzirdēts un plašākai publikai neizdziedāts.

Papildus relaksējošai, izglītojošai, muzikālai un teatrālajai atpūtai, no pulksten 17.00 līdz 22.00 apmeklētājiem pie Eola tempļa būs iespēja asināt prātu un līdzdarboties lielo koka spēļu izspēlē, bet gardēži aicināti muzikālā pavadījumā nobaudīt barona kūciņas pie Aleksandra paviljona.

Novakarē, līdz ar tumsas iestāšanos, līdz pat pulksten 01.00 naktī, Alūksnes Muižas parks piedzīvos pārvērtības, kuru laikā parks iemirdzēsies un pārsteigs katru pasākuma apmeklētāju!

Aicinām Alūksnes Muižas parka svētkos ikvienu izvēlēties sev tīkamu nodarbi, lai izbaudītu dabas un cilvēka radīto skaistumu Alūksnes ezera krastā, rosinot katru pašu uz pozitīvām pārmaiņām savā dzīvē.

Pasākums notiek sadarbībā ar Zani Rašmani (SIA “Balts uz melna”) projektā “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 un ir bez maksas. Projekts “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta mērķis ir maršruta “Sajūtu verstis/ Versts of Feelings” un tūrisma objektos radītā piedāvājuma papildināšana ilgtspējīga tūrisma piedāvājuma nodrošināšanai Latvijas austrumu pierobežā, pilnveidojot projekta LV-RU-008 rezultātus un nodrošinot to plašāku pielietošanu.

SAGATAVOJA: Jolanta BALDIŅA,
Alūksnes novada muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

ES


Apgūst aktuālās tendences digitālajā komunikācijā

13.06.2023.

8. jūnijā Lūznavas muižā tikās pārrobežu sadarbības programmas projekta “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” partneri no pašvaldībām, tūrisma informācijas centriem, tūrisma vietām, lai uzzinātu par aktuālākajām tendencēm sociālo tīklu Instagram un TikTok lietošanā. Zināšanās dalījās nozares eksperte Daiga Laizāne.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

ES


 

Meistarklases restaurācijā Alūksnes novada muzejā

13.06.2023.

Alūksnes novada muzejā projekta “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 ietvaros notika bezmaksas praktiskas meistarklases ar demonstrāciju polihromā koka restaurācijā kopā ar restauratori Līgu Šļakotu. Meistarklašu laikā apmeklētāji guva ieskatu, kas ir restaurācija un restaurators, kā notiek nelielu objektu izpēte, mācījās taisīt zondāžas – nosakot objekta (durvju aplodas) pārkrāsojuma slāņu daudzumu un atklājot aplodas oriģinālo krāsojumu, kā arī kopā ar restauratori attīrīja nelielus pārkrāsojuma laukumus.

Restaurācija ir arhitektūras, mākslas, vēstures, arheoloģisku pieminekļu atjaunošana to sākotnējā veidā. Lai nonāktu līdz restaurācijas darbu sākšanai, sākumā ir jāveic objekta izpēte, neatkarīgi no objekta vērtības, lieluma vai senuma.

Iluzori gleznojumi, okera ierāmējums, melnas durvis, gleznojumi ar grifiem – šīs detaļas Alūksnes Jaunās pils apmeklētājus priecē jau no 2021. gada, kad noslēdzās pils Mūzikas salonu restaurācijas darbi. Alūksnes Jaunā pils ir bagāta ar mākslinieciskiem sienu un griestu gleznojumiem, lielākā daļa no tiem vēl nav atsegti. Telpu restaurācija turpinās. Projekta “Versts Full of Feelings in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 ietvaros notika praktiskas nodarbības restaurācijā, kuru laikā tika restaurēta Klavieru istabas vēsturisko durvju aploda.

Meistarklases restaurācijā vadīja restauratore Līga Šļakota, kura profesionālajā restaurācijā darbojos 13 gadus. Viņa uzskata, ka katram restauratoram ir pienākums patstāvīgi attīstīt savas profesionālās prasmes un sekot jaunākajām tehnoloģijām un materiāliem. Līga Šļakota ir beigusi Latvijas mākslas akadēmijas restaurācijas nodaļu, turpinot studijas LMA doktorantūrā. Papildus pieredzi guvusi dažādās apmaiņas programmās un kursos Polijā, Vācijā un Igaunijā. Liela pieredze ir gūta arī dažādos Latvijas objektos: Rundāles pilī, Jaunauces pilī, Doma baznīcā, Aglonas bazilikā, Alūksnes Jaunajā pilī u.c. Tāpat restauratore strādājusi arī kaimiņvalstīs, Tallinā vadot pareizticīgās baznīcas, kupola sienu gleznojumu restaurāciju. Ikdienā  viņa sadarbojas ar dažādu konfesiju baznīcām, restaurējot ikonas un gleznas.

Meistarklases Alūksnes novada muzejā notika vairākas dienas un katru no meistarklasēm veidoja trīs daļas. Vispirms Līga Šļakota sniedza nelielu teorētisku ieskatu restaurācijas un konservācijas procesos, tad iepazīstināja ar sākotnējiem izpētes procesiem – vizuālo izpēti, fotofiksāciju un izpēti zem mikroskopa. Praktiskajā daļā dalībniekiem kopā bija iespēja veidot zondāžu, mehāniski attīrot no pārkrāsojumiem 1dm2 lielu laukumu.

Meistarklases bija publiski pieejamas un pieredzi tajās guva dažādi interesenti – profesionāļi, ieinteresēti Alūksnes novada muzeja apmeklētāji, speciālisti un skolēni. Alūksnes novada muzejs meistarklašu organizēšanā sadarbojās ar Alūksnes Mākslas skolas pedagogiem un audzēkņiem,  Alūksnes novada jaunsargiem un instruktori Inesi Marķitāni, PIKC “Smiltenes tehnikums” Alsviķu teritoriālās struktūrvienības kokmateriālu apstrādes grupas audzēkņiem un viņu pasniedzējiem. Prakses laikā meistarklasi apmeklēja arī mākslas izglītības studenti no Pallas Lietišķo zinātņu universitātes, Tartu, Igaunija. Viņi veica restaurācijas darbus Ziemeru muižā un atceļā uz Tartu iepazināt ar Alūksnes Jaunās pils restaurētajām telpām, piedaloties meistarklasē un profesionālās sarunās kopā ar restauratori Līgu Šļakotu.

Projekts “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta mērķis ir maršruta “Sajūtu verstis/ Versts of Feelings” un tūrisma objektos radītā piedāvājuma papildināšana ilgtspējīga tūrisma piedāvājuma nodrošināšanai Latvijas austrumu pierobežā, pilnveidojot projekta LV-RU-008 rezultātus un nodrošinot to plašāku pielietošanu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Jolanta Baldiņa
Alūksnes novada muzeja
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

ES