“Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā”

“Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā”


Pabeigta projekta “Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā” realizācija.

 

Alūksnes novada Zeltiņu pagastā 2017.gadā tika uzsākta projekta “Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā” realizācija. Projekts iesniegts Alūksnes lauku partnerībā un guvis atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  vietējās attīstības stratēģijas rīcības R.2.1. Sabiedrībai nozīmīgu teritoriju veidošana un sakārtošana, ietvaros.

Šī gada nogalē Zeltiņu sporta un atpūtas parkā pabeigta projekta “Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā” realizācija. Projekta kopējās izmaksas sastāda 37 518.06 EUR.

Sakarā ar to, ka šis ir brīvdabas objekts, un vasarās atpūsties brauc daudz interesentu, tajā skaitā ārzemju viesi, kuri parkā arī labprāt nakšņotu, bija jādomā par ērtākas un apmeklētājiem draudzīgākas vietas izveidi. Realizējot projektu, parkā tika uzbūvētas četras  stacionāras nojumes, piecas koka teltis, kas dod iespēju viesiem palikt pie mums ilgāku laiku un izmantot  pagastā un novadā esošās tūrisma un atpūtas iespējas. Ir uzstādīts āra displejs ar informāciju par Zeltiņu pagastu, lai viesi varētu iepazīties ar pagasta vēsturi un izplānot atpūtu Zeltiņu pagastā un Alūksnes novadā. Šo prezentāciju plānojam papildināt, ievietojot tajā aktuālo informāciju par visā novadā pieejamām atpūtas un tūrisma iespējām un pasākumiem. Lai radītu iespēju parka apmeklētājiem uzlabot savu fizisko formu, ir uzstādīti trīs āra trenažieri. Uz pašreizējā lodes grūšanas laukuma sektora ierīkots trīspusējs basketbola vairogs ar groziem, kuri uzstādīti dažādos augstumos ar mērķi, lai basketbola metienus grozā varētu izpildīt dažāda vecuma dalībnieki. Lai nodrošinātu parka darbību un nepieļautu vandālisma iespējas, uzstādītas video novērošanas kameras.

Latvijā arvien lielāku popularitāti iegūst disku golfs, tāpēc esam papildinājuši sportošanas iespējas, uzstādot četrus disku golfa grozus. Cietā seguma laukuma galos ir ierīkots nožogojums, lai tenisa spēles entuziastiem ir iespēja pilnvērtīgi spēlēt. Parka teritorijā dažādās vietās projekta ietvaros uzstādītas atkritumu urnas un velosipēdu statīvi.

Realizējot projektu, tiks piesaistīti tūristi,  kam interesē aktīvās atpūtas iespējas, tie papildinās esošo apmeklētāju skaitu,  kas  piedalās sporta vai kultūras pasākumos, nometnēs, kā arī atpūšas ģimenes lokā vai individuāli.  Realizējot projektu, tiks atrisināts viens no projektu konkursa galvenajiem atbalstāmajiem virzieniem un darbībām –  palielināsies lauku teritorijas vietas potenciāls un pievilcība, kā arī būs attīstīta rekreācijas teritorija, kas ir publiska un bez maksas pieejama ikvienam sporta un atpūtas parka apmeklētājam.

 Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu teritorijas  attīstības speciāliste Ārija Rone.


Īsteno projektu “Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā”

Alūksnes novada Zeltiņu pagastā 2017. gadā uzsākta projekta “Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā” realizācija. Projekts iesniegts Alūksnes lauku partnerībā un guvis Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu. Projekta kopējās izmaksas 37 518,06 EUR.

Projekts tiek realizēts Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas parkā, kas izveidots 2010. gadā. Līdz projekta realizācijai parka teritorijā bija trīs pludmales volejbola laukumi, futbola un basketbola laukumi, lodes grūšanas laukums, 90 metru cietā seguma skrejceļs, bērnu rotaļu un atpūtas laukums, plaša zaļā zona, cietā seguma laukums bez nožogojuma, uz kura interesenti spēlē tenisu, notiek sporta pasākumu un nometņu atklāšanas ceremonijas, atpūtas zona ar ugunskura vietu un galdiņiem.

Sakarā ar to, ka šis ir brīvdabas objekts, un uz parku atpūsties brauc daudz interesentu, tajā skaitā ārzemju viesi, kuri parkā arī labprāt nakšņotu, bija jādomā par ērtākas un apmeklētājiem draudzīgākas vietas izveidi. Realizējot projektu, parkā uzbūvētas četras  stacionāras nojumes, piecas koka teltis, kas dod iespēju viesiem palikt pie mums ilgāku laiku un izmantot  pagastā un novadā esošās tūrisma un atpūtas iespējas. Ir uzstādīts āra displejs ar informāciju par Zeltiņu pagastu, lai viesi varētu iepazīties ar pagasta vēsturi un izplānot atpūtu pagastā. Šo prezentāciju plānojam papildināt, ievietojot tajā informāciju par visā novadā pieejamām atpūtas un tūrisma iespējām. Lai radītu iespēju parka apmeklētājiem uzlabot savu fizisko formu, ir uzstādīti trīs āra trenažieri. Uz pašreizējā lodes grūšanas laukuma sektora ierīkots trīspusējs basketbola vairogs ar groziem, kuri uzstādīti dažādos augstumos ar mērķi, lai basketbola metienus grozā varētu izpildīt dažāda vecuma dalībnieki. Lai nodrošinātu parka darbību un nepieļautu vandālisma iespējas, uzstādīta video novērošanas signalizācija.

Latvijā arvien lielāku popularitāti iegūst disku golfs, tāpēc papildinām sportošanas iespējas, uzstādot četrus disku golfa grozus. Cietā seguma laukuma galos ierīkojam nožogojumu, lai tenisa spēles entuziastiem ir iespēja pilnvērtīgi spēlēt. Parka teritorijā dažādās vietās uzstādām atkritumu urnas un velosipēdu statīvus.

Realizējot projektu, tiks piesaistīti  tūristi, kam interesē aktīvās atpūtas iespējas, tie papildinās esošo apmeklētāju skaitu,  kas  piedalās sporta vai kultūras pasākumos, nometnēs, kā arī atpūšas ģimenes lokā vai individuāli. Sakarā ar to, ka parku ar tūrisma objektu “Padomju armijas raķešu bāze Zeltiņos” savieno dabas taka, plānojam, ka palielināsies apmeklētāju skaits arī tūrisma objektā. Būs radīta iespēja  uzzināt vairāk par pagasta un novada vēsturi, aktīvi pavadīt laiku, kā arī uzlabot savu fizisko formu.

Zeltiņu pagasta pārvalde par saviem līdzekļiem nodrošinās realizētā projekta ilglaicību.  Realizējot projektu, būs atrisināts viens no projektu konkursa galvenajiem atbalstāmajiem virzieniem un darbībām –  palielināsies lauku teritorijas vietas potenciāls un pievilcība, kā arī būs attīstīta rekreācijas teritorija, kas ir publiska un bez maksas pieejama ikvienam sporta un atpūtas parka apmeklētājam.

Ārija Rone,
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu teritorijas attīstības speciāliste