“Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes Saieta namā”

“Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes Saieta namā”


Jaunas iespējas sabiedriskām aktivitātēm Mālupē

Ir pabeigts Alūksnes novada pašvaldības Mālupes pagasta pārvaldes projekts “Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes Saieta namā”.

Šo projektu apstiprinājusi biedrība “Alūksnes lauku partnerība” un tas īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai/ELFLA/ atbalstu.

Mālupes pagastā ir aktīvas rokdarbnieces, kuras šuj, ada, auž, apgūst jaunas iemaņas un nodod tās tālāk citiem. Šīm aktivitātēm nebija atsevišķas telpas, kur varētu izvietot stelles, adāmmašīnu, šujmašīnu un citu aprīkojumu, tādēļ Mālupes Saieta namā projekta rezultātā ir izbūvēta jauna nodarbību jeb saieta telpa, kurā atradīsies par projekta līdzekļiem iegādātais aprīkojums, galds, krēsli, overloks un rokdarbnieču rīcībā esošās stelles, šujmašīna, adāmmašīna. Šajā telpā notiks dažādas nodarbības  rokdarbniecēm un citiem interesentiem.

Projekta ietvaros no SIA “MK TRADE” iegādājamies šujmašīnu – overloku, no SIA “Omega Express” – galdu un no SIA “Officeday Latvia” – četrus krēslus. Kopējā aprīkojuma summa – 520,06 EUR ar PVN.

Būvprojektu “Mālupes saieta nama pārbūve” izstrādāja SIA “Alūksnes projekti”, būvdarbus veica SIA “RUFS” un būvuzraudzību – Juris Ģērmanis. Projekta “Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes Saieta namā” nodarbību jeb saieta telpas būvniecības izmaksas ar PVN ir 19 359,56 EUR, no kurām publiskais finansējums ir 12 928,70 EUR, pašvaldības – 6430,86 EUR.

Lai varētu nokļūt nodarbību telpā, bija nepieciešams izbūvēt arī kāpņu telpu, kuras izbūvei izlietoti 11 460,20 EUR ar PVN no līdzekļiem, kas paredzēti Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem un Mālupes pagasta pārvaldes budžeta.

Laima Kaņepe,
Liepnas un Mālupes pagastu teritorijas attīstības speciāliste