2018. gadā realizētie projekti

“Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”

“Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos” Realizēts projekts “Sakārtota, veselību  un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”   Strautiņu pamatskola ir realizējusi projektu “Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”, piedaloties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajā projektu…
Lasīt visu

2018. gadā realizētie projekti

“Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā”

“Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā” Pabeigta projekta “Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā” realizācija.   Alūksnes novada Zeltiņu pagastā 2017.gadā tika uzsākta projekta “Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā” realizācija. Projekts iesniegts Alūksnes lauku partnerībā un guvis atbalstu Eiropas…
Lasīt visu

2018. gadā realizētie projekti

“Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene”

  “Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene”   2018. gada aprīlī biedrība “Veclaicenes avotiņš” iesniedza projekta “Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene” pieteikumu projektu konkursā “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2018”, ko organizē nodibinājums “Valmieras novada fonds”. Projekta pieteikums tika atbalstīts un š.g. 10….
Lasīt visu

2018. gadā realizētie projekti

“Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” (Nr. 1-08/111/2018)”

“Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” (Nr. 1-08/111/2018)”     30. novembrī 2018. gadā noslēdzas projekta “Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” ieviešana, kā rezultātā 2 reizes sezonā tika izpļautas un izvāktas…
Lasīt visu

2018. gadā realizētie projekti

“Pašvaldības autoceļu “Bambāļi–Tortuži–Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene–Dauguļi–Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests   “Pašvaldības autoceļu “Bambāļi–Tortuži–Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene–Dauguļi–Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā”   Ekspluatācijā nodoti pārbūvētie ceļi Jaunlaicenes pagastā   19.03.2019. 18. decembrī nodoti ekspluatācijā autoceļu “Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns” un “Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes šoseja”…
Lasīt visu

2018. gadā realizētie projekti

“Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”

Projekts “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība/SEC” (Smart Energy Community (SEC))   Programma Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Partneri Tartu Reģionalā enerģijas aģentūra, Igaunija; Rouges pašvaldība, Igaunija; Vidzemes plānošanas reģions, Latvija; Alūksnes novada pašvaldība, Latvija Projekta kopējais budžets 289730 EUR, tai skaitā  246270…
Lasīt visu

2018. gadā realizētie projekti

“Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā”

Noslēdzies projekts industriālās teritorijas attīstībai Jaunlaicenē   04.10.2018. Evita Aploka, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste  Septembra beigās noslēdzies Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītais projekts “Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā”. Šī projekta mērķis ir sekmēt nodarbinātības…
Lasīt visu

2018. gadā realizētie projekti