“Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”

“Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”


Realizēts projekts “Sakārtota, veselību  un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”

 

Strautiņu pamatskola ir realizējusi projektu “Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”, piedaloties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajā projektu konkursā” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, rīcībā( R.2.1.)- “Sabiedrībai nozīmīgu teritoriju veidošana un sakārtošana”.

Projekts “Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”(Nr.16-07-AL26-A019.2204-000012) 2016.gada novembrī tika iesniegts Alūksnes lauku partnerībā, 2017. gada aprīlī Lauku atbalsta dienests  pieņēma lēmumu par projekta apstiprināšanu, nosakot projekta kopējās attiecināmās izmaksas 29536,59 EUR ar pievienotās vērtības nodokli, no tām ELFLA  publiskais finansējums sastāda 26582,93 EUR un  Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 2953,66 EUR.

Projekta  īstenošana sākās   2017. gada pavasarī  ar būvprojekta izstrādi apkārtnes labiekārtošanai un peldvietas atjaunošanai. Būvprojekta izstrādi veica SIA “Inženieru birojs PROFECTO”. 2018.gada vasarā tika izveidota labiekārtota peldvieta skolas teritorijā, aprīkota ar ģērbtuvēm, atpūtas soliņiem, galdu ar nojumi, velo statīvu, atkritumu urnu. Skolas birzītē tika uzstādīti 6 āra trenažieri,  kur iedzīvotāji var vingrot, uzturot sevi labā fiziskajā formā. Pie birzītes  uzstādīta āra nojume – atpūtai, brīvā laika pavadīšanai. Visus darbus objektā  veica SIA “GEO Solutions”. Darbi tika veikti kvalitatīvi, atbildīgi, savlaicīgi, ieguldot īpašu attieksmi, lai viss izdotos, būtu droši un patīkami sportot un atpūsties. Liels paldies SIA “GEO Solutions” vadītājam Oļegam Ivanovam par ieguldīto darbu, nesavtību, ieinteresētību, praktisko darbu veikšanu un vadīšanu! Paldies teritorijas attīstības speciālistei Ārijai Ronei un pārējiem līdzcilvēkiem, kuri veltīja  savu laiku  un zināšanas, lai Strautiņos būtu sakārtota, aktīvai atpūtai piemērota un veselību veicinoša vide.

Realizējot projektu,  palielināsies lauku teritorijas vietas potenciāls un pievilcība, kā arī būs attīstīta rekreācijas teritorija, kas ir publiska un bezmaksas pieejama visiem iedzīvotājiem.

“Paldies! Mums ļoti patīk, trenažierus jau esam iemēģinājuši, arī āra terasē jūtamies omulīgi, ar nepacietību gaidām nākošo vasaru, lai  peldētos jaunizveidotajā peldvietā”, tā saka Strautiņu un arī novada iedzīvotāji!

Strautiņu skolas skolotāja A. Jaunzema