Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens-Sebežnieki”, “ Brenci-Sakvārne” un “P41-Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagastā, Alūksnes novadā


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens-Sebežnieki”, “ Brenci-Sakvārne” un “P41-Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagastā, Alūksnes novadā

 

Malienā pabeigta pašvaldības autoceļu pārbūve

 

Ir noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītais projekts “Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens-Sebežnieki”, “ Brenci-Sakvārne” un “P41-Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagastā, Alūksnes novadā” (Nr. 17-07-A00702-000097).  Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Pārbūvēti  pašvaldības autoceļu kritiskākie posmi – “Tomsona pagrieziens-Sebežnieki”  1.8 km garumā, “Brenci-Sakvārne” 1.5 km garumā un “P41-Cūku komplekss” 0.369 km.  2018.gada novembra nogalē autoceļi nodoti ekspluatācijā.  Šobrīd norit dokumentācijas un atskaites sagatavošana iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā.

Īstenojot projektu tika veikta apauguma noņemšana, koku, krūmu izzāģēšana, grāvju vai ievalku rakšana, caurteku izbūve, izbūvētas nobrauktuves uz īpašumiem, pastiprināta brauktuves segas konstrukcija. Pārbūves rezultātā uzlabota ceļu infrastruktūra, nodrošināta droša satiksme, uzlabojot saimniekošanas apstākļus Malienas pagasta lauksaimniecības uzņēmumiem.

Būvdarbus objektā veica būvuzņēmējs AS “TREV-2 GRUPP”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Ceļu komforts”, tehnisko dokumentāciju izstrādāja SIA “VERTEX PROJEKTI”. Projekta kopējās izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli sastāda 193629.44 EUR, no tā publiskais finansējums 103411.00 EUR.