“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” (“Re-grow City: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities”)

“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” (“Re-grow City: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities”)

 


TIEK MEKLĒTAS TELPAS POP-UP AKTIVITĀTĒM!

23.07.2019.

Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un uzņēmējus piedāvāt savas telpas un īpašumus uzņēmējdarbībai, lai sniegtu iespēju jaunajiem vai esošajiem uzņēmējiem izmantot telpas POP-UP aktivitātēm.

Pop-up jeb “īslaicīgs bizness” ir plaši pazīstams biznesa veids pasaulē, bet mazāk Latvijā. Īslaicīgā biznesa mērķis ir pārbaudīt jaunā biznesa ilgtspēju, mērķauditorijas interesi un jaunu klientu piesaiste. Pop–up ideja pamatā ir neieguldīt lielus finansiālos līdzekļus telpu labiekārtojumā, mārketinga aktivitātēs un dizaina izveidē. Šāds biznesa modelis dod iespēju jaunajiem uzņēmējiem izmēģināt savu biznesu un veiksmes gadījumā to turpināt arī pēc pop-up.

Telpu īpašniekiem šī ir iespēja palīdzēt veidot pilsētas vizuālo tēlu, veidojot pilsētvidi ar dzīvību tukšajās telpās un skatlogos. Tā ir iespēja iegūt pastāvīgus telpu īrniekus pop-up aktivitāšu laikā. Ņemot vērā pop-up pamatdomu, telpu īpašnieki var piedāvāt dažāda vizuālā noformējuma un dizaina telpas Alūksnes pilsētas centrā.

Par telpu piedāvājumiem sazināties ar Uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti Māru SALDĀBOLU zvanot uz 25425222 vai rakstot uz mara.saldabola@aluksne.lv

Alūksnes novada pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmā URBACT III, kas atbalsta projektus ilgtspējīgai pilsētu attīstībai.Projekts “Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” (Re-grow City: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities”). Projekta galvenais sadarbības partneris Altenas pilsēta, Vācijā.

 

 

 

 

 

 

 


Rosina diskusiju par pop-up metodes iespējām uzņēmējdarbības veicināšanai Alūksnē

 

19.03.2019.

Turpinot uzsākto darbību URBACT projektā, pārņemot Vācijas pilsētas Altenas pieredzi vietējās ekonomikas veicināšanai, Alūksnes novada pašvaldība 14. martā bija aicinājusi uz tikšanos interesentus, lai iepazīstinātu ar pop-up metodi un diskutētu par iespējām to ieviest Alūksnē.

 Tikšanos vadīja URBACT projekta “Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” (“Re-growCity”) vadītāja Kristīne Lāce un pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra Saldābola. Speciālistes iepazīstināja ar pop-up metodi mazajā uzņēmējdarbībā citur pasaulē, un kopā ar dalībniekiem centās rast idejas tās izmantošanai Alūksnē.

URBACT programmas ietvaros Eiropas pašvaldības veido starptautiskus tīklus savstarpējai pieredzes apmaiņai un labās prakses tālāknodošanai, kas veicina to teritoriju attīstību un izaugsmi pozitīvu izmaiņu virzienā. Programmas mērķis ir nodot un pielāgot URBACT Labās prakses apbalvojumu saņēmušo pilsētu pieredzi citām pilsētām.

Alūksnes novada pašvaldība kopā ar Portugāles, Spānijas, Ungārijas, Slovēnijas, Grieķijas, Itālijas pilsētām ir iesaistījusies minētajā URBACT programmas projektā “Augoša pilsēta”, kura vadošais partneris ir Vācijas pilsēta Altena. Daudzu gadu garumā Altena cīnījusies ar tādām pašām problēmām, kas šobrīd skar Latviju un arī Alūksni – vietējo nozaru slēgšana, bezdarba pieaugums, iedzīvotāju skaita samazināšanās, jaunu cilvēku aizbraukšana. Šobrīd Altena ir pilsēta ar 18 tūkstošiem iedzīvotāju, taču laika posmā no 1975. gada līdz 2014. gadam tā bija zaudējusi 14 tūkstošus iedzīvotāju. Līdz ar to Altenā ir nācies risināt sarukšanas problēmu un mēģināt atdzīvināt pilsētu ar minimālu ārējo resursu izmantošanu. Viens no veidiem, kā Altena to risinājusi, ir pop-up tirdzniecības vietu attīstība, un šīs idejas pieredzi projekta ietvaros vēlas apgūt Alūksnes novada pašvaldība.

Pasaulē pop-up kustība zināma jau vairākus gadus, un tās nosaukums apzīmē uz īsu brīdi atvērtu veikalu, restorānu, bāru vai citu iestādi. Šāda koncepta veikali, restorāni nav ekskluzīvi aprīkoti, tiem nav īpaša interjera, tas ir vienkārši pašu spēkiem uz īsu brīdi radīts interjers. Pop-up kustība var atdzīvināt pamestus pilsētas nostūrus, piešķirot tiem īpašu nokrāsu, atvilinot turp apmeklētājus. Cilvēkiem jāatceras, ka došanos uz pop–up veikalu, galeriju, restorānu, tirgu vai kinoteātri nav ieteicams atlikt, jo nav zināms, vai rīt tas tur vēl būs.

Tirgzinību speciālisti norāda, ka šis var būt teicams veids, kā pārbaudīt jauna veikala atrašanās vietas veiksmīgumu, pirms ieguldīt naudu pastāvīgu telpu izveidē. Uzņēmēji šādi var izmēģināt jaunus produktus vai pakalpojumus.

Projektā Alūksnē plānots attīstīt šādas idejas – pēc pop-up metodes principa veidot Amatnieku centra darbību šaursliežu dzelzceļa stacijas ēkā un organizēt īslaicīgas izklaides un tūrisma pakalpojumu tirdzniecības vietas saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Tikšanās otrajā daļā speciālistes organizēja darba grupas, kurās tika meklēti konkrēti priekšlikumi, kā ieviest pop-up metodi gan iepriekšminētajās idejās, gan, lai risinātu tukšo telpu problēmu pilsētā. Tikšanās uzņēmējdarbības atbalsta centrā noslēdzās ar skaidrāku izpratni par to, kas ir pop-up metode, un iezīmējās tie darbības virzieni, kas būtu aktuāli vietējiem iedzīvotājiem. Speciālistes aicināja turpināt domāt par veidiem, kā attīstīt savas biznesa idejas, un nepieciešamības gadījumā solīja dot padomus. Arī turpmāk plānotas šāda veida tikšanās, tādēļ aicinām sekot līdzi aktuālajai situācijai Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv.

Sanita PĀSA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Apgūs Vācijas pilsētas Altenas pieredzi vietējās ekonomikas atdzīvināšanā

 

Projekta dalībnieki strādāja vadošā eksperta Hansa Šlappa (Hans Schlappa) vadībā (Evitas Aplokas foto)

 Alūksnes novada pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmā URBACT III, kas atbalsta projektus ilgtspējīgai pilsētu attīstībai. 31. janvārī un 1. februārī Alūksnē notika programmas atbalstītā projekta “Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” (Re-grow City: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities”) partneru darba sanāksme.

Programmas ietvaros pašvaldības veido starptautiskus tīklus savstarpējai pieredzes apmaiņai un labās prakses tālāknodošanai, kas veicina to teritoriju attīstību un izaugsmi pozitīvu izmaiņu virzienā. Katrā sadarbības tīklā kāda pašvaldība dalās ar savu labo pieredzi. Projekta “Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” labās prakses pilsēta ir Altena Vācijā, kas atzīta par labās prakses piemēru, jo vairāku gadu garumā, stratēģiski plānojot, ir risinājusi problēmas un izmantojusi esošo potenciālu pilsētā un apkārtnē. Par pilsētas attīstības mērķiem Altenā noteikti inovatīva pilsētas attīstība un pilsoniskās sabiedrības attīstība, strukturāli pielāgojot to situācijai.

Daudzu gadu garumā Altena cīnījusies ar tādām pašām problēmām, kas šobrīd skar Latviju un arī Alūksni – vietējo nozaru slēgšana, bezdarba pieaugums, iedzīvotāju skaita samazināšanās, jaunu cilvēku aizbraukšana. Šobrīd Altena ir pilsēta ar 18 tūkstošiem iedzīvotāju, taču laika posmā no 1975. gada līdz 2014. gadam tā bija zaudējusi 14 tūkstošus iedzīvotāju. Līdz ar to Altenā ir nācies risināt sarukšanas problēmu un mēģināt atdzīvināt pilsētu ar minimālu ārējo resursu izmantošanu.

Projekts ir saistīts ar pieredzes pārnesi – labās prakses aizgūšanu no Altenas un pielāgošanu savā situācijā katrā no projekta dalībpašvaldībām. Projektā kopā ar Alūksnes novada pašvaldību piedalās: Idrija (Slovēnija), Melgaco (Portugāle), Manresa (Spānija), Nyirbator (Ungārija) un Igoumenitsa (Grieķija). Šis tīkls atbalstīs partnerus, lai atdzīvinātu sabiedriskos pakalpojumus un ekonomiku, atjaunotu pilsētvides struktūru un attīstītu pilsonisko sabiedrību ilgtermiņa lejupslīdes kontekstā.

– Darba sanāksmes laikā projekta dalībnieki galveno uzmanību pievērsa mazo un vidējo pilsētu brīvo darbavietu un iekšpilsētu atjaunošanai. Vadošajam partnerim Altenai ir vairāki piemēri, kur radīti jauni ilgtspējīgi uzņēmumi, izmantojot novatorisku sadarbību ar vietējiem dalībniekiem, tostarp tūrisma, viesmīlības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem. Katram projekta partnerim būs jāizstrādā labās prakses Pārneses plāns, kas kalpos kā pamatdokuments mācību tīkla laikā. Pirmajā tikšanās dienā pārrunājām projekta progresu, veicām pirmās iestrādnes Pārneses plāna saturā, koncentrējoties uz pārneses specifiku, kā arī izvirzījām turpmākos mērķus un plānu nākamajiem trim mēnešiem. Otrajā tikšanās dienā partneri devās apmeklēt iespējamās vietas Alūksnē, lai izpētītu pop-up veikalu metodes izmantošanas iespējas, jo tieši šo virzienu esam izvēlējušies kā vienu no iespējām, lai stiprinātu vietējo mazo uzņēmējdarbību, – stāsta projekta vadītāja Kristīne Lāce.

“Re-growCity” ir viens no 23 sadarbības tīklu projektiem labās prakses pārnesei Eiropā. Labās prakses pārneses projektos no Latvijas pilsētām piedalās Rīga (divos projektos), Jūrmala un Alūksne.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste