“Elektroniskās laika uzskaites sistēmas un programmatūras iegāde tautas sporta tradīciju attīstībai Ilzenē un Alūksnes novadā”

“Elektroniskās laika uzskaites sistēmas un programmatūras iegāde tautas sporta tradīciju attīstībai Ilzenē un Alūksnes novadā”

 

 

Projekta ietvaros iegādāta elektroniskā laika uzskaites sistēma un programmatūra sacensību organizēšanai Ilzenē un Alūksnes novadā

18.07.2019.

Līgo dienā, 23. jūnijā, jau 16. reizi Ilzenē norisinājās gadskārtējais velobrauciens “Līkloči papardēs”. Pasākums, tāpat kā iepriekš, pulcēja apmēram 200 dalībniekus no tuvākas un arī tālākas apkaimes.

Šogad velobrauciena norisē bija vairāki jauninājumi – bija mainīta velobrauciena trase, kas izpelnījās atzinīgus vārdus no dalībnieku puses, un otrs jaunievedums – pirmo reizi sacensībās rezultātu fiksēšanai tika izmantota elektroniskā laika uzskaites sistēma “SPORTident AIR+” un programmatūra. Bezkontakta laika uzskaites sistēma paredzēta skriešanas, velo, slēpošanas, triatlona, nūjošanas, piedzīvojumu sacensību un orientēšanās sacensību sarīkošanai. Galvenās komponentes ir SPORTident čips ar 128 starpposmu atmiņas ietilpību, kurš tiek izsniegts katram sacensību dalībniekam, un SPORTident stacijas, kuras ieraksta dalībnieku čipā izvēlēto posmu starplaikus un fiksē rezultātu finišā ar precizitāti līdz 1/10 sekundēm. SPORTident čipā ierakstītā informācija tiek nolasīta un apstrādāta ar speciālu programmatūru. Dalībnieku čipi ir viegli uzliekami uz rokas, kājas, arī uz velosipēda, SPORTident stacijas ir nelielas un viegli uzstādāmas. Čipi un stacijas darbojas temperatūras diapazonā no -20C līdz +50C, bet pēc pieredzes darbojās arī pie -27C). Stacijas ieraksta čipā laiku no 3 metru attāluma. Finišam paredzēta speciāla finiša līnija ar antenu 6 m platumā. Atbildīgā persona par jauniegādāto iekārtu būs Ilzenes pagasta pārvaldes sporta darba organizatore, pasākumu galvenā tiesnese un vadītāja Inese Žīgure. Šis komplekts, kas sastāv no elektroniskā laika uzskaites “čipa”, nolasīšanas iekārtām un atzīmēšanās stacijām tika iegādāts projekta “Elektroniskās laika uzskaites sistēmas un programmatūras iegāde tautas sporta tradīciju attīstībai Ilzenē un Alūksnes novadā” ietvaros (projekta Nr. 18-07-AL26-A019.2202-000005). Projekts īstenots “Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai” atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros saskaņā ar biedrības “Alūksnes lauku partnerība” izstrādāto “Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2015.-2020. gadam”.

Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot PVN ir 14712,39 EUR. Publiskais finansējums projektā ir 90% jeb 13241,15 EUR, bet Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 1471,24 EUR.

Tas ir milzīgs ieguvums gan sacensību organizatoriem, gan dalībniekiem, jo vairākkārtīgi paātrinās rezultātu ieguve un apstrāde.

Minētā projekta ietvaros iekārtas piegādāja SIA “SPORTS IF”, kas veica arī apmācību darbam ar jauno sistēmu saskaņā ar iepirkuma līgumu. Pirmajās sacensībās darbu ar jauno laika uzskaites sistēmu un programmatūru, palīdzēja veikt šīs firmas pārstāvji – Ieva un Henrijs Freimaņi, kuri paši jau ilgstoši sacensību organizēšanā izmanto šo sistēmu.

SPORTident AIR+ laika uzskaites sistēmas un programmatūras iegāde ir milzīgs ieguvums sacensību organizēšanai, jo ļauj tās padarīt dinamiskākas un nenoliedzami arī mūsdienīgākas. Nākamās sacensības, kur tiks pielietota elektroniskā laika uzskaites sistēma ir “Stipro skrējiens Ilzenē 2019”, kas notiks jau 27. jūlijā pulksten 16.00. Aicinām gatavoties dalībniekus un līdzjutējiem  atbalstīt savējos.

Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvalžu teritorijas
attīstības speciāliste Ārija Rone