Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā

“Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā”

 

Projekts “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Alūksnes novadā.

Galvenās projekta darbības mērķa sasniegšanai:

  1. Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide Uzvaras ielā 1, Alūksnē.

Deinstitucionalizācijas īstenošanai ēkā tiks izvietots dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Līdztekus deinstitucionalizācijas pakalpojumiem ēkā paredzēts izvietot telpas Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei.

  1. Grupu dzīvokļu izveide moduļu mājā, kura tiks būvēta Kārklu ielā 5, Alūksnē.

Moduļu mājā tiks izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar maksimālo vietu skaitu – 16.

Projektā plānotie uzraudzības rādītāji:

  1. Jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 8 vietas dienas aprūpes centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kurā pakalpojumu saņems 12 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī tiks izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – 1 vieta, kurā tiks nodrošināti pakalpojumi 52 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
  2. Jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 46 vietas sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, tajā skaitā 16 vietas grupu dzīvokļa pakalpojumā, 20 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumā un 24 pakalpojuma saņēmēji, 10 vietas specializēto darbnīcu pakalpojumā un 15 pakalpojuma saņēmēji.

Projekta īstenošanas ilgums 24 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas ir 874 700,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 536 219,10 EUR un valsts budžeta dotācija pašvaldībām 28 388,06 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 221 292,84 EUR un neattiecināmās izmaksas 88 800,00 EUR.


Noslēdzies projekts “Vidzeme iekļauj”

01.12.2023.

Valmierā 1. decembrī norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta “Vidzeme iekļauj” noslēguma pasākums, kurā piedalījās arī Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji – domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes darbinieces sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Ludmila Logina un projektu vadītāja Kristīne Lāce.

Šis ir bijis ļoti apjomīgs projekts, kas uzsākts jau 2016. gadā. Ar projekta palīdzību pašvaldība projekta mērķauditorijai – bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem – spēja piesaistīt dažādus speciālistus sociālo rehabilitācijas pakalpojumus sniegšanai un nodrošināt bezmaksas apmeklējumu specializētajās darbnīcās, Dienas aprūpes centros “Saules stars” un “Saules zaķi”. Jaunradītie pakalpojumi ir bijuši ļoti nozīmīgi gan mērķauditorijas personām, gan to ģimenes locekļiem.

Pasākumā tika runāts par deinstitucionalizācijas procesa viestajām pārmaiņām, pašvaldību domju pārstāvjiem piedaloties arī paneļdiskusijā “Deinstitucionalizācijas dzirnakmeņos” un pārrunājot iespējamo deinstitucionalizācijas procesa nākotni.

Lielākā daļa no projekta “Vidzeme iekļauj” finansētajiem pakalpojumiem sniegti Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Uzvaras ielā 1, kas tika izveidots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048).


Dienas aprūpes centrs “Saules stars” aicina uz Labdarības tirdziņu

28.11.2023.

Jau kādu laiku Dienas aprūpes centrs “Saules stars” sadarbojās ar Alūksnes un Apes novada fondu, kas Dienas aprūpes centru, kā arī Specializētās darbnīcas atbalsta to aktivitātēs.

Sadarbības rezultātā Dienas aprūpes centra dalībnieki mērķtiecīgi un pacietīgi ir gatavojuši smaržīgās ziepes, koka virtuves piederumus un māla trauciņus. Visus šos darinājumus var iegādāties Labdarības tirdziņā, Alūksnes un Apes novada fonda telpās, Dārza ielā 8A.

Darba dienās tirdziņš būs atvērts no 9.30 līdz 17.30 un sestdienās no 9.30 līdz 14.00.

Nāc un iegādājies sev ko tīkamu!

Dienas aprūpes centrs “Saules stars” un Specializētās darbnīcas darbojas Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Uzvaras ielā 1, kas tika izveidots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048). Projektā arī iegādāts daudzveidīgs aprīkojums Specializēto darbnīcu darbības nodrošināšanai, kā piemēram, māla krāsns, podnieka virpa, keramikas plaukti, koka virpa, slīpmašīna u.c.


Norisinājies prieka un emociju pilns pasākums “Nāc pats un ņem līdzi draugu”

29.09.2023.

Darba nedēļas noslēgumā, 29. septembrī, Alūksnes Dienas aprūpes centrā norisinājās prieka un emociju pilns projekta “Vidzeme iekļauj” pasākums “Nāc pats un ņem līdzi draugu”.

Pasākums iesākās ar aušanas nodarbību kopā ar studijas “Kalme” meistari. Šeit ikvienam bija iespēja izmēģināt, kā tas ir aust jostu. Paralēli jostas aušanai, norisinājās arī lakata veidošana. Kur uz speciālas veidnes, secīgi verot dzijas pavedienus, gala rezultātā izveidojās silts lakats.

Neiztika arī bez četrkājainajiem draugiem- suņiem, kas spēj būt liels atbalsts cilvēka attīstībā un arī dažādu traucējumu novēršanā. Ciemos bija atbraukuši biedrības “Brīnummāja” kanis suņi, ar ko kopā varēja doties stafetēs, savukārt ar atbalsta mājas “Brīvupes” kanis suņiem pasākuma apmeklētāji darbojās radošajā darbnīcā, veidojot savu mākslas darbu.

Pasākuma otrajā daļā sekoja atraktīvs deju koncerts un kopīga izkustēšanās pasākuma apmeklētājiem un Dienas aprūpes centra apmeklētājiem, kas ikdienu tajā saņem lielu atbalstu.

Noslēgumā, pasākuma noslēpumainākā aktivitāte – zinātnes šovs ar Labaratorium, kur kopā ar šova vadītājiem varēja uzburt dažādu krāsu šķidrumus, uzzināt šķidrā slāpekļa īpašības, kā arī iemācīties dažādus mājās paveicamus trikus.

Paldies ikvienam pasākuma dalībniekam!

Pasākumu rīkoja biedrība “Brīnummāja” sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību un Sociālo lietu pārvaldi projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros.

Pasākums norisinājās Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Uzvaras ielā 1, kas tika izveidots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048).


15.08.2023.

Aizvadītajā nedēļā Alūksnes novadā norisinājās vairāki veselības veicināšanas pasākumi jauniešiem, tajā skaitā jauniešiem Dienas aprūpes centrā “Saules zaķi” un Dienas aprūpes centrā “Saules stars”.

Pasākumā dalībniekiem bija iespēja piedalīties 6 dažādās aktivitātēs, uzzinot par veselīgu dzīvesveidu, pubertāti, uzturu un ēdienkartes plānošanu. Meistarklasēs dalībnieki mielojās ar pašu gatavotiem smūtijiem un uzkodām, savukārt izkustēties varēja izpildot iesildīšanās un stiepšanās vingrinājumu, piedaloties “Natural movement” treniņā un pārbaudot savu līdzsvaru un koordināciju.

Dalībnieki, kuri bija piedalījušies visās 6 aktivitātēs, pasākuma noslēgumā piedalījās loterijā un ieguva balvas.

Pasākums norisinājās Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra telpās Uzvaras ielā 1, kas tika izveidots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048).

Pasākumu vadīja SIA “Willow Med” speciālisti.

Foto: SIA “Willow Med”


24.05.2023.

Jau ilgāku laiku Dienas aprūpes centrs “Saules stars” sadarbojās ar Alūksnes un Apes novada fondu, kas Dienas aprūpes centru, kā arī Specializētās darbnīcas atbalsta to aktivitātēs.

Sadarbības rezultātā Dienas aprūpes centra dalībnieki mērķtiecīgi un pacietīgi ir gatavojuši smaržīgās ziepes, koka virtuves piederumus un māla trauciņus. Visus šos darinājumus var iegādāties par ziedojumiem ne tikai Alūksnes un Apes novada fonda telpās, Dārza ielā 8A, bet arī bieži vien mājražotāju tirdziņos, trešdienās, blakus Alūksnes novada Sabiedrības centram.

Patreizējais ziedojumu mērķis ir Dienas aprūpes centra dalībnieku ekskursija uz Rakšu Zoodārzu un Beverīnas labirintiem, taču maršrutu bagātināt un nodrošināt izdevumus ļauj tieši iedzīvotāju ziedojumi.

Ziedot var arī uz bankas kontu:

Nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds”

Reģ. Nr. 40008090271

Banka: AS SEB Banka

Kods: UNLALV2X

Konts: LV96UNLA0050019750651

Mērķis: Ziedojums Saules stara jauniešu ekskursijai.

 

Kopīgi mēs varam!

Dienas aprūpes centrs “Saules stars” un Specializētās darbnīcas darbojas Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Uzvaras ielā 1, kas tika izveidots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048). Projektā arī iegādāts daudzveidīgs aprīkojums Specializēto darbnīcu darbības nodrošināšanai, kā piemēram, māla krāsns, podnieka virpa, keramikas plaukti, koka virpa, slīpmašīna u.c.

Foto: Alūksnes un Apes novada fonds


Popiela Dienas centrā “Saulesstars”

09.03.2023.

8. martā Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes darbiniekus un ciemiņus pārsteidza “Popiela”!

Dienas aprūpes centra “Saulesstars” dalībnieki parūpējušies par pārsteigumu – mūs apciemoja gan zināmi, gan mazāk zināmi mākslinieki! Kopīgi kāpām debesīs meklēt zvaigznes, stūmām tukšu tačku un izsapņojām krāsainus sapņus!

Pasākumu vērtēja prasīga, bet labvēlīga žūrija, kas atzīmēja dalībnieku drosmi, atraktivitāti, izdomu un apbrīnojamu enerģiju! Kopā varam vairāk!

Dienas aprūpes centra “Saules stars” telpas izbūvētas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048).

Popiela Dienas centrā “Saulesstars” Popiela Dienas centrā “Saulesstars”

Ilze Posta,
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja


Turpinās deinstitucionalizācijas īstenošana Alūksnes novadā

22.12.2022.

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Alūksnes novada pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) un Vidzemes plānošanas reģiona projektā “Vidzeme iekļauj”.

2022. gadā abu projektu ietvaros ir turpinājusies deinstitucionalizācijas īstenošana. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Uzvaras ielā 1 telpas arvien vairāk kļūst aprīkotas ar pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo inventāru. Papildus jau iepriekšējām specializētajām darbnīcām (šūšanas, kokapstrādes un māla apstrādes) kopš augusta pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem norisinās arī ziepju gatavošanas darbnīcas. No 26. septembra līdz 28. septembrim norisinājās pasākums “Vidzemes iekļaujošā nedēļa”, kas kopā pulcēja ap 80 dalībniekiem. Ikviens interesents varēja iepazīties ar dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu un rehabilitācijas centra pakalpojumiem Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā.

Projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros ir tapis arī video, ar kura palīdzību var ielūkoties Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra telpās, kas pārbūvētas projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” ietvaros, un klientu ikdienā, kuri tās apdzīvo.

Video aplūkojams šeit: https://youtu.be/UAT3iNyUKYQ


Notiks Vidzemes iekļaujošā nedēļa

 

22.09.2022.

Pirmo reizi Vidzemē – no 26. septembra līdz 1. oktobrim pasākumi Iekļaujošās nedēļas ietvarā vairākās Vidzemes pašvaldībās, kad ikviens aicināts uz kopīgu darbošanos deinstitucionalizācijas procesā izveidotajos sabiedrībā balstītajos sociālajos pakalpojumos – dienas aprūpes centros, grupu dzīvokļos, specializētajās darbnīcās.

Pasākumi nedēļas garumā, lai būtu kopā un lauztu pieņēmumus – tikšanās ar uzņēmējiem, demokrātiskas sarunas par iekļaujošu sabiedrību, kopīgas kulinārijas, māla, pleķošanas meistarklases un virkne citu pasākumu.

Pasākuma ietvaros dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu un sociālo pakalpojumu rehabilitācijas centra pakalpojumiem Uzvaras ielā 1, Alūksnē. Ēka deinstitucionalizācijas pakalpojumu sniegšanai pielāgota Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) ietvaros.

Kopā mēs varam vairāk


Deinstitucionalizācija – iespēja cilvēkiem ar invaliditāti iekļauties un dzīvot sabiedrībā

10.06.2022.

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Alūksnes novada pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) un Vidzemes plānošanas reģiona projektā “Vidzeme iekļauj”.

Ko mēs saprotam ar vārdiem – “sabiedrībā balstīti pakalpojumi”? Tās ir aktivitātes un pakalpojumi, kuri ir pretēji aprūpei ilgstošas aprūpes institūcijās, kur cilvēki nereti ir izolēti no plašākas sabiedrības, nav pietiekamas kontroles pār savu dzīvi un lēmumiem, kas viņus ietekmē, kā arī institūcijas noteikumi ir prioritāri pār cilvēka individuālajām vajadzībām. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo un garīga rakstura traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē. Šādiem pakalpojumiem jābūt pieejamiem katrā pašvaldībā. Personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras bez būtiska atbalsta nespēj iekļauties darba tirgū, jānodrošina iespēja izmantot specializētās darbnīcas vai dienas aprūpes centra pakalpojumu.

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde uzsver, ka pārmaiņas cilvēkos pēc vairākām nodarbībām pamana gan tuvinieki, gan sociālie darbinieki, ar gandarījumu secinot, ka nodarbības turpina apmeklēt visi cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kuri tās uzsākuši un dara to ar prieku. Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros tika veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādāti individuālie atbalsta plāni gandrīz 400 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem visā Vidzemes reģionā. Izvērtētajiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem no Alūksnes novada tika ieteikti 53 dažādi atbalsta pakalpojumi, vienam bērnam ieteikti vidēji 8 dažādi pakalpojumi. Alūksnes novadā nozīmīgākās atbalsta vajadzības ir terapiju un dažādu speciālistu pieejamība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī atbalsta grupas to vecākiem. Nepieciešamo speciālistu spektrs ir ļoti plašs (kopskaitā 23 speciālisti); atsevišķi speciālisti (rehabilitologs, psihologs) ir ieteikti skaitliski daudziem bērniem, taču kopumā bērnu vajadzības pēc speciālistiem ir atšķirīgas un daudzveidīgas. No terapeitisko pakalpojumu klāsta pieejami – fizioterapija, kanis terapija, tomatis terapija.

Šis ceļš – mazināt institūcijās pakalpojumus saņemošo cilvēku skaitu un radīt nepieciešamos sociālos pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai – nav viegls, jo mainām gadu desmitiem ilgušas tradīcijas. Novada pašvaldība uzteic Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes darbiniekus un projekta ieviesējus par ieinteresētību, nodrošinot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu cilvēkiem ērtā un pieejamā vietā–  Alūksnē, Uzvaras ielā 1. Pašvaldībai vēl aktīvāk jāturpina strādāt ar projekta ietvaros izvērtētajiem, novada teritorijā dzīvojošajiem pieaugušajiem un bērniem, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu saņemt projekta “Vidzeme iekļauj” kompensētus sociālos pakalpojumus. Tikai kopā – sadarbojoties gan valstij, gan pašvaldībai, gan arī sabiedrībai un ikvienam no mums – varam panākt pārmaiņas un iekļaut sabiedrībā ikvienu novada iedzīvotāju!

Līga LANGRATE,
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece


Gads jaunatklātajā Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā

14.03.2022.

Ir pagājis gads, kopš durvis vēris Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Uzvaras ielā 1. Ēkas pārbūves darbi tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) ietvaros.

Pārbūvētajās telpās atrodas sociālo rehabilitācijas pakalpojumu centrs un dienas aprūpes centrs “Saules zaķi” bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, specializētās darbnīcas  un dienas aprūpes centrs “Saules stars” pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes administrācijas telpas.

Pēc individuāli izstrādāta rehabilitācijas plāna tiek sastādīta programma par nepieciešamajiem pakalpojumiem katram apmeklētājam. Specializētajās darbnīcās klienti mācās šūt, izšūt, filcēt, adīt, tamborēt un veidot dažādus māla un koka priekšmetus. Februārī projekta ietvaros piegādāts māla darbnīcas aprīkojums – podnieka virpa ar ripu, podnieku virpu krēsls, keramikas plaukti un māla cepšanas krāsns, lai darbnīcas apmeklētāji vēl plašāk varētu veidot dažādus mākslas priekšmetus un sadzīves lietas. Pārējo darbnīcu aprīkošanai ir izsludināts atkārtots iepirkums, jo iepriekšējais izbeigts bez rezultāta.

Kristīne LĀCE,
projekta vadītāja


Specializētās darbnīcas apmeklē Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji

16.12.2021.

15.decembrī Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji, projekta “Vidzeme iekļauj” komanda, apmeklēja Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru, lai kopīgi ar Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes pārstāvjiem ievingrinātu roku māla svečturu un bļodiņu darināšanā.

Ikdienā Specializētās darbnīcas apmeklē pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, kurās tie mācās šūt, izšūt, filcēt, adīt, tamborēt un veidot dažādus māla un koka priekšmetus.

Specializēto darbnīcu pakalpojums pieejams Uzvaras ielā 1, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) ietvaros šī gada pavasarī pabeigti ēkas pārbūves darbi. Pakalpojuma plašāka pieejamība tiek nodrošināta ar Vidzemes plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekta “Vidzeme iekļauj” finansējumu, kurā Alūksnes novada pašvaldība ir viens no projekta sadarbības partneriem.


Aktualitātes Alūksnes novadā deinstitucionalizācijas jautājumos

Keramikas darbnīcās veidotie darbi

Deinstitucionalizācijas process paredz veicināt cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanos, līdzdalību un iespējas iekļauties sabiedrībā, mazinot sabiedrības radītos šķēršļus. Deinstitucionalizācijas mērķis ir nodrošināt sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību pietiekamā apjomā, lai nākotnē cilvēkiem ar invaliditāti nevajadzētu nonākt un dzīvot institūcijās. Šī mērķa sasniegšanai Alūksnes novada pašvaldība iesaistījusies divos projektos – “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” un Vidzemes plānošanas reģiona projektā “Vidzeme iekļauj”.

Jau šobrīd Vidzemes pašvaldībās, tai skaitā Alūksnes novadā, uzsāktā deinstitucionalizācijas procesa gaitā arvien vairāk tiek attīstīti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi – dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, individuālās konsultācijas, specializētās darbnīcas, kā arī dienas aprūpes centri, lai attīstītu kvalitatīvu, individuālajām vajadzībām pielāgotu pakalpojumu piedāvājumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, to likumiskajiem pārstāvjiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) ietvaros Uzvaras ielā 1, Alūksnē, ir veikta ēkas pārbūve. Pārbūvētajās telpās atrodas dienas aprūpes centrs “Saules stars” un specializētās (radošās) darbnīcas pieaugušajiem, kā arī dienas aprūpes centrs “Sauleszaķi” bērniem.

No oktobra darbu uzsākušas trīs radošās darbnīcas – kokapstrādes, māla un rokdarbu darbnīcas. Tajās klienti mācās šūt, izšūt, filcēt, adīt, tamborēt un veidot dažādus māla un koka priekšmetus. Visas darbnīcas un nodarbības ir vērstas uz darba integrāciju ar mērķi iemācīt cilvēkam radīt pievienoto vērtību, apgūt prasmes un iemaņas patstāvīgai dzīvei. Pēc individuāli izstrādāta rehabilitācijas plāna tiek sastādīta programma atbilstoši katra apmeklētāja spējām. Katra no jau pieminētajām darbnīcām notiek vienu reizi nedēļā. Pārējā laikā apmeklētāji var darboties dienas centrā dažādās citās aktivitātēs. Darbnīcu apmeklētāji ir radoši, aktīvi un ātri apgūst visu jauno. Viņu rokām un ar pedagogu palīdzību top dažādi mākslas priekšmeti, sadzīves lietas.

– Protams, ka šī projekta ietvaros mēs iepērkam dažādus materiālus darbnīcām, tomēr centrs labprāt pieņemtu tīrus audumu atgriezumus, īpaši džinsu audumus, pērlītes, dzijas-, stāsta Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes aprūpes nodaļas vadītāja Zanda Poruka.

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Neveidos grupu dzīvokļus

29.09.2021.

Alūksnes novada pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektā “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) ietvaros, kas paredz divas galvenās aktivitātes: daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveidi un grupu dzīvokļu izveidi moduļu mājā. Šobrīd vērā ņemamā būvmateriālu cenu sadārdzinājuma dēļ, pašvaldība lemj moduļu mājas Kārklu ielā 5 nebūvēt, saglabājot pakalpojuma nodrošinājumu.

29. septembrī Alūksnes novada domes deputāti ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu atteikties no grupu dzīvokļu pakalpojuma pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojuma ieviešanas minētā projekta ietvaros.

Kā zināms, Alūksnes novada pašvaldība 2016. gadā noslēdza sadarbības līgumu ar Vidzemes plānošanas reģionu par projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanu, kas paredz novadā izveidot jaunus sociālos pakalpojumus, tostarp grupu dzīvokļus. 2021. gada sākumā pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “SANART” par moduļu māju projektēšanu, būvdarbu veikšanu un autoruzraudzību. Taču projektēšanas termiņi tika būtiski kavēti un, ņemot vērā cenu pieaugumu kokmateriāliem un metālam, uzņēmējs nespēja pildīt līgumā noteiktās saistības, kā rezultātā pašvaldība lēma par līguma pārtraukšanu.

Izpētot tirgus situāciju valstī, ir secināts, ka esošās projekta izmaksas ievērojami pārsniedz plānotās izmaksas, kas būtu jāsedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Līdz ar to nolemts izslēgt no projekta šo aktivitāti, bet tajā pašā laikā pašvaldība apņemas nodrošināt Vidzemes plānošanas reģiona DI plānā noteikto pakalpojumu, proti, grupu dzīvokli pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pakalpojums tiks sniegts Alūksnes novada iedzīvotājiem. Šobrīd tiek apzināti iespējamie alternatīvie risinājumi pašvaldības īpašumos.


Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā darbu uzsāk Dienas aprūpes centrs “Saules stars” pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem

20.07.2022.

Ar 1.jūliju Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā darbu uzsācis Dienas aprūpes centrs “Saules stars” pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem. Pakalpojumu šobrīd saņem pirmie 2 klienti, taču kopējā telpu kapacitāte ir līdz 20 klientiem un jau drīzumā pakalpojuma saņemšanas klientu loks paplašināsies. Dienas aprūpes centrā tiek nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, sociālo prasmju attīstība, izglītošana un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs atrodas Uzvaras ielā 1,  kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) ietvaros šī gada pavasarī pabeigti ēkas pārbūves darbi.


Pēcpusdienas saruna par norisēm Kārklu ielā 5

 12.05.2021.

Lai veicinātu izpratni, atbildētu uz jautājumiem un dalītos pieredzē, Alūksnes novada pašvaldība organizē pēcpusdienas sarunu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048)  īstenošanu, uzmanību vēršot uz moduļu māju izveidi Kārklu ielā 5, kurā tiks sniegts grupu dzīvokļu pakalpojums. Tikšanās norisināsies 19. maijā, pulksten 16:00 platformā Zoom ar iespēju to vērot pašvaldības oficiālajā Facebook lapā.

Sarunā piedalīsies Latvijas Samariešu apvienības Sociālo pakalpojumu centra “Vanags” Valmierā vadītāja Inga Brente-Mieze, kura pastāstīs par pieredzi šāda pakalpojuma sniegšanā, Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītājs Arturs Upīts un projekta vadītāja Kristīne Lāce.

Lai piedalītos sarunā, kura norisināsies Zoom platformā, aicinām iepriekš reģistrēties, aizpildot dalības anketu https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeOAxnpIInLD3…/viewform

Sarunai iespējams sekot līdzi arī “Alūksnes novads” Facebook lapā.

 


Noslēgušies būvdarbi jaunajā daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā

03.03.2021.

Ir noslēgušies būvdarbi ēkā Uzvaras ielā 1, Alūksnē, kas veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) ietvaros.

 Būvdarbu rezultātā veikta telpu pārplānošana un pārbūve sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai, konstrukciju un ēkai nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļu atjaunošana un pārbūve, jumta seguma nomaiņa, kā arī nodrošināti vides pieejamības risinājumi personām ar funkcionāliem traucējumiem, tajā skaitā lifta izbūve.

Projekta rezultātā ēkā atradīsies daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, kas ietvers Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldi, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru, specializētās darbnīcas, un dienas aprūpes centrus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem. Jau tuvākajā laikā uz ēku Uzvaras ielā 1 pārcelsies Dienas aprūpes centrs “Saules stars”, kas šobrīd atrodas Jāņkalna ielā 18, birojs “Aprūpe mājās”, kas šobrīd atrodas Brūža ielā 1 un Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde, kas šobrīd atrodas Lielā Ezera ielā 11. Par iestāžu atrašanās vietu izmaiņām lūdzam sekot līdzi Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā.

Būvdarbus ēkā Uzvaras ielā 1 pēc SIA “SCO CENTRS” izstrādātā būvprojekta veica SIA “SANART”, būvuzraudzību nodrošināja IK “ĀRE PILDS”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes projektu vadītāja Kristīne Lāce.

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Uzsākti moduļu māju projektēšanas darbi

11.02.2021.

2021. gada 2. februārī Alūksnes novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “SANART” par moduļu māju projektēšanu, būvdarbu veikšanu un autoruzraudzību. Atbilstoši noslēgtajam līgumam ar uzņēmēju, projektēšanas darbiem atvēlēti 4 mēneši, pēc kuriem būvdarbus paredzēts veikt 6 mēnešu laikā.

Jau iepriekš pašvaldība ir informējusi, ka tās īpašumā Kārklu ielā 5 tiks izvietotas moduļu mājas, kas tiek ražotas rūpnīcā un sastāv no moduļiem – atkārtojamām sekcijām. Moduļu mājās paredzēts izveidot grupu dzīvokļu pakalpojumu personām ar vieglas pakāpes garīga rakstura traucējumiem. Maksimālais iedzīvotāju skaits šajās moduļu mājās būs 16. Grupu dzīvokļa pakalpojums tiks sniegts, ievērojot vienlīdzīgu iespēju principu ievērošanu, proti, nediskriminējot personas ar invaliditāti un citām pazīmēm. Katram cilvēkam paredzēta istaba, kurā viņš dzīvos patstāvīgi.

Svarīgi uzsvērt, ka moduļu mājās tiks nodrošināts pastāvīgs diennakts dežurants. Cilvēki, kas dzīvos grupu dzīvokļos, darba dienās apmeklēs Dienas aprūpes centru un strādās specializētajās darbnīcās, kas pēc būvdarbu pabeigšanas atradīsies Uzvaras ielā 1, Alūksnē vai strādās pastāvīgās darba vietās

Pirms lēmuma pieņemšanas izvērtētas arī citas alternatīvas vietas, taču šī teritorija izvēlēta vairāku kritēriju atbilstības dēļ: atrašanās tuvu pilsētas centram un sociālo pakalpojumu centram Uzvaras ielā 1, Alūksnē, plašas iespējas pieslēgt visus nepieciešamos inženiertīklus, kā arī ļoti laba sabiedriskā transporta pieejamība.

Moduļu māju būvniecība tiek īstenota Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) ietvaros.

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Turpinās būvdarbi Uzvaras ielā 1

29.12.2020.

Alūksnē turpinās būvdarbi ēkā Uzvaras ielā 1, kurā pēc būvdarbu pabeigšanas atradīsies daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs.

Šobrīd ir pabeigti jumta izbūves darbi, ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve, zemējuma izbūve, 2.stāva izbūves darbi, kā arī pabeigti labiekārtošanas darbi. Aktīvi turpinās iekšējās apdares darbi, ventilācijas sistēmas, elektroapgādes un jaunās apkures sistēmas montāža.

Projekta rezultātā ēkā atradīsies Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs, specializētās darbnīcas, un dienas aprūpes centri bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Alūksnes novadā. Būvdarbus ēkā Uzvaras ielā 1 plānots pabeigt 2021. gada februārī. Būvdarbus pēc SIA “SCO CENTRS” izstrādātā būvprojekta veic SIA “SANART”, būvuzraudzību nodrošina IK “ĀRE PILDS”.

Ēkas pārbūve notiek projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/048 “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” ietvaros.


Alūksnē veidos grupu dzīvokļu pakalpojumu

02.09.2020.

2016. gada 1. martā Alūksnes novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Vidzemes plānošanas reģionu par projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanu, kas paredz novadā izveidot jaunus sociālos pakalpojumus, tostarp grupu dzīvokļus. Jaunizveidotā pakalpojuma mērķis ir sniegt iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem dzīvot pēc iespējas pietuvinātā ģimeniskā vidē, īstenojot savas pamattiesības uz neatkarīgu dzīvi un aktīvi līdzdarboties visos sabiedrībā notiekošajos procesos.

Jau iepriekš pašvaldība ir informējusi, ka viens no jaunizveidotajiem pakalpojumiem būs grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Par pakalpojuma sniegšanai piemērotu vietu izvēlēts pašvaldības īpašums Kārklu ielā 5, Alūksnē, par ko jau 2019. gada 27. jūnijā lēmusi dome. Pirms lēmuma pieņemšanas izvērtētas arī citas alternatīvas vietas, taču šī teritorija izvēlēta vairāku kritēriju atbilstības dēļ: atrašanās tuvu pilsētas centram un sociālo pakalpojumu centram Uzvaras ielā 1, plašas iespējas pieslēgt visus nepieciešamos inženiertīklus, kā arī ļoti laba sabiedriskā transporta pieejamība.
Pakalpojuma nodrošināšanai paredzēts izvietot moduļu mājas. Šīs mājas tiek ražotas rūpnīcā un sastāv no moduļiem – atkārtojamām sekcijām.

Moduļu mājas jeb grupu dzīvokļi paredzēti personām ar vieglas pakāpes garīga rakstura traucējumiem. Maksimālais cilvēku skaits šajās moduļu mājās būs 16. Grupu dzīvokļa pakalpojums tiks sniegts, ievērojot vienlīdzīgu iespēju principu ievērošanu, proti, nediskriminējot personas ar invaliditāti un citām pazīmēm. Katram cilvēkam paredzēta istaba, kurā viņš dzīvos patstāvīgi. Svarīgi uzsvērt, ka moduļu mājās tiks nodrošināts pastāvīgs diennakts dežurants. Cilvēki, kas dzīvos grupu dzīvokļos, darba dienās apmeklēs Dienas aprūpes centru un strādās specializētajās darbnīcās, kas pēc būvdarbu pabeigšanas atradīsies Uzvaras ielā 1.

– Šis ir pierādījums tam, ka cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem beidzot ir iespēja uzsākt dzīvot patstāvīgāk, būt sabiedrības pilntiesīgam loceklim. Manā praksē nav gadījumu, kad fakts, ka personas ar garīga rakstura traucējumiem dzīvo kopā ar mums un starp mums, būtu traucējošs faktors viņiem pašiem vai apkārtējiem. Manuprāt, ir jābeidz personu ar invaliditāti izolēšana no sabiedrības. Katram no mums ir savas veselības problēmas. Citam tā ir garīga, citam – fiziska saslimšana. Un kāpēc gan ir no sabiedrības jānošķir tieši personas ar garīgām saslimšanām? Tad nošķiram arī tos, kam, piemēram, ir epilepsija, cukura diabēts, sirds saslimšanas. Tas, protams, ir mazliet ar ironiju, taču stereotipus mēs radām un kultivējam paši, bet, sniedzot atbilstošus pakalpojumus un atbalstu, mēs radām apstākļus, kuros varam funkcionēt līdzvērtīgi. Un, ja mēs runājam par grupu dzīvokļu galveno misiju un mērķi, kas ir prasmju un spēju attīstīšana un pilnveidošana, lai personas ar garīga rakstura traucējumiem varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, tad neredzu iemeslus, kāpēc grupu dzīvokļi nevarētu atrasties daudzdzīvokļu mājā, blakus tai vai tuvumā jebkuram citam objektam, ēkai vai vienkārši pilsētas centram -, skaidro biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” Sociālo pakalpojumu centra “Vanags” vadītāja Inga Brente-Mieze.

Plānots, ka moduļu māju būvniecība sāksies 2021. gadā. Šobrīd pašvaldībā notiek iepirkuma vērtēšana par moduļu māju projektēšanu, būvdarbu veikšanu un autoruzraudzību piedāvājumu iesniegšanu un norisinās pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana.
Moduļu māju būvniecība tiks īstenota Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) ietvaros.

Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Taps daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs

 

07.05.2020.

 Maijā Alūksnē sāksies būvdarbi ēkā Uzvaras ielā 1, kas taps par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru.

Ēkas izveide par sociālo pakalpojumu centru notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) ietvaros.

Aprīļa beigās visas projekta īstenošanā iesaistītās puses tikās pirmajā būvsapulcē, lai pārrunātu aktuālos jautājumus pirms darbu sākšanas. Plānots, ka darbi sāksies ar objekta iežogošanu, demontāžu, lifta šahtas izbūvi u.c.

Būvdarbus pēc SIA “SCO CENTRS” izstrādātā būvprojekta veiks SIA “SANART”, būvuzraudzību nodrošinās IK “ĀRE PILDS”. Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem darbu izmaksas ir 422 785,59 EUR bez PVN. Darbu veikšanas termiņš ir līdz 2021. gada februāra vidum. Projektu vada Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes projektu vadītāja Kristīne Lāce.

Pēc būvdarbu veikšanas ēkā atradīsies dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Ēkā pārbūvēs telpas, inženiertīklus, izbūvēs liftu un mainīs ēkas jumta segumu. Plānots, ka 1. stāvā atradīsies dienas aprūpes centri, kas dienas laikā nodrošinās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tāpat 1. stāvā atradīsies specializētās darbnīcas, kurās klientiem nodrošinās prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu. Pagrabstāvā un vairākās telpās 1. un 2. stāvā būs izvietotas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma centra telpas – kabineti individuālajām nodarbībām un grupu nodarbību telpas, bet 2. stāvā atradīsies Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes telpas.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste