“Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Lidijas Jukses ģimenes ārsta praksē”

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Lidijas Jukses ģimenes ārsta praksē”

 

 

Uzlabota primārās veselības aprūpes infrastruktūra Zeltiņos

21.05.2020.

Zeltiņu pagastā noslēgusies projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Lidijas Jukses ģimenes ārsta praksē” īstenošana.

 

Projekta rezultātā ir atjaunotas divas telpas – ģimenes ārstes Lidijas Jukses kabinets un ārsta palīga kabinets, nomainīti logi visā telpu grupā. Ģimenes ārsta prakses telpās durvis nomainītas ar skaņu izolējošām durvīm, kuru vērtnes platums atbilst normatīvo aktu prasībām. Iegādāti četri slēdzami dokumentu skapji, lai uzglabātu dokumentus.

Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris (ģimenes ārsts) nodrošina sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.

Tādējādi, ja ģimenes ārsts projekta pēcuzraudzības periodā pārtrauc savu darbību, tad finansējuma saņēmējam (šajā gadījumā – pašvaldībai) jānodrošina citas līdzvērtīgas ģimenes ārsta prakses darbība projekta ietvaros attīstītajā infrastruktūrā.


Uzlabos infrastruktūru ģimenes ārsta prakses telpās

21.05.2020.

Alūksnes novada Zeltiņu pagasta pārvalde realizē projektu Nr. 9.3.2.0/19/A/122 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Lidijas Jukses ģimenes ārsta praksē”, kas iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru 4. kārtas ietvaros.

Ģimenes ārstei Lidijai Juksei iznomātajās telpās paredzēta atjaunošana ārsta un ārsta palīga kabinetos, durvju un logu nomaiņa, kā arī elektroinstalācijas nomaiņa, paredzēta slēdzamu dokumentu skapju iegāde dokumentu uzglabāšanai atbilstoši noteikumiem.

Kopējais projekta finansējums ir 14608,76 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 6800 EUR, valsts budžeta dotācija – 720 EUR, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums – 7088,76 EUR.

Pašreiz ir uzsākta telpu atjaunošana ģimenes ārstes telpu grupā, kas atrodas “Tērcēs-11”, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā. Darbus veic SIA “Pamati”.

Ārija Rone,
Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja