2020. gadā realizētie projekti

„Ģimeņu atpūtas vietas ierīkošana Pededzē”

Īstenots ELFLA projekts „Ģimeņu atpūtas vietas ierīkošana Pededzē” 05.08.2020. Pededzes pagasta pārvalde sadarbībā ar biedrību “Alūksnes lauku partnerība” pabeigusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā projekta “Ģimeņu atpūtas vietas ierīkošana Pededzē” īstenošanu Pededzes centrā radīta plaša, sakārtota, brīvi pieejama…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

“Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Lidijas Jukses ģimenes ārsta praksē”

“Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Lidijas Jukses ģimenes ārsta praksē”     Uzlabota primārās veselības aprūpes infrastruktūra Zeltiņos 21.05.2020. Zeltiņu pagastā noslēgusies projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Lidijas Jukses ģimenes ārsta praksē” īstenošana. Projekta rezultātā ir atjaunotas divas telpas…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

“Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes Saieta namā”

“Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes Saieta namā” Jaunas iespējas sabiedriskām aktivitātēm Mālupē Ir pabeigts Alūksnes novada pašvaldības Mālupes pagasta pārvaldes projekts “Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes Saieta namā”….
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā

 “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā”   Projekta “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā” (Nr.4.2.2.0/17/I/081) mērķis ir samazināt pašvaldības administratīvo ēku primārās enerģijas patēriņu un sekmēt ēku uzturēšanas izdevumu samazināšanos, veicot Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas Dārza ielā…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

“Gaismas ceļš cauri gadsimtiem”

“Gaismas ceļš caur gadsimtiem”   Specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projekts “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” Projekta mērķis – atjaunot un attīstīt septiņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus – Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni, Paviljonu-rotondu, Mauzoleju, Alūksnes stacijas bagāžas šķūni Alūksnes novadā, Cesvaines…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

“Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”

    “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”   Specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1. projekts “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”. Projekta mērķis: uzlabot esošo un izveidot jaunu kvalitatīvu…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

“Lāzertags padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos”

Projekts “Lāzertags padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos” (projekta Nr.16 -07-AL26-A019.2203 -000004) tiek īstenots “Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai” atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti