2020. gadā realizētie projekti

Sisenīša ezera teritorijas labiekārtošana

Sisenīša ezera teritorijas labiekārtošana     Labiekārtota iecienītā peldēšanās vieta pie Sisenīša ezera Šī gada vasarā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

“Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagasta pārvaldes autoceļa “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posma “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests   “Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagasta pārvaldes autoceļa “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posma “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve”   Pārbūvēts ceļa posms Mārkalnes pagastā   04.09.2020. Mārkalnes pagastā pabeigta autoceļa “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posma “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve”, kas veikta ar Eiropas Lauksaimniecības…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā

Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā   Projekts (Nr. 3.3.1.0/20/I/013) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

„Ģimeņu atpūtas vietas ierīkošana Pededzē”

Īstenots ELFLA projekts „Ģimeņu atpūtas vietas ierīkošana Pededzē” 05.08.2020. Pededzes pagasta pārvalde sadarbībā ar biedrību “Alūksnes lauku partnerība” pabeigusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā projekta “Ģimeņu atpūtas vietas ierīkošana Pededzē” īstenošanu Pededzes centrā radīta plaša, sakārtota, brīvi pieejama…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana Alūksnes novada Ziemera pagastā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana Alūksnes novada Ziemera pagastā”   Ziemera pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana Alūksnes novada Ziemera pagastā” (projekta Nr. 18-07-A00403 -000146) realizācija, kas…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526261:09 atjaunošana Alūksnes novada Ilzenes pagastā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526261:09 atjaunošana Alūksnes novada Ilzenes pagastā”   Ilzenes pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526261:09 atjaunošana Alūksnes novada Ilzenes pagastā” (projekta Nr. 18-07-A00403 -000152 realizācija), kas …
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424691: 64 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424691: 64 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā”   Alsviķu pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424691: 64 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā” (projekta Nr. 18-07-A00403 -000150)…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424731:42 atjaunošana Alūksnes novada Malienas pagastā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424731:42 atjaunošana Alūksnes novada Malienas pagastā”   Malienas pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424731:42 atjaunošana Alūksnes novada Malienas pagastā” (projekta Nr. 18-07-A00403 -000153) realizācija, kas…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 52629:168 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 52629:168 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā”   Alsviķu pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 52629:168 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā” (projekta Nr. 18-07-A00403 -000151) realizācija, kas…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424961:03 un 424961:09 atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424961:03 un 424961:09 atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā”   Mārkalnes pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424961:03 un 424961:09 atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā” (projekta Nr….
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 681473:01 atjaunošana Alūksnes novada Pededzes pagastā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 681473:01 atjaunošana Alūksnes novada Pededzes pagastā”   Pededzes pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 681473:01 atjaunošana Alūksnes novada Pededzes pagastā” (projekta Nr. 18-07-A00403 -000144) realizācija, kas…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

“Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Lidijas Jukses ģimenes ārsta praksē”

“Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Lidijas Jukses ģimenes ārsta praksē”     Uzlabota primārās veselības aprūpes infrastruktūra Zeltiņos 21.05.2020. Zeltiņu pagastā noslēgusies projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Lidijas Jukses ģimenes ārsta praksē” īstenošana. Projekta rezultātā ir atjaunotas divas telpas…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 526271:30 un 526271:32 atjaunošana Alūksnes novada Zeltiņu pagastā

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests ““Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 526271:30 un 526271:32 atjaunošana Alūksnes novada Zeltiņu pagastā”   Turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 526271:30 un 526271:32 atjaunošana Alūksnes novada Zeltiņu pagastā” realizācija, kas tika iesniegts…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424723:23 atjaunošana Alūksnes novada Annas pagastā

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424723:23 atjaunošana Alūksnes novada Annas pagastā”     Annas pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424723:23 atjaunošana Alūksnes novada Annas pagastā” realizācija, kas tika iesniegts ELFLA…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 42468:03 atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju pagastā

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 42468:03 atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju pagastā”   Kalncempju pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 42468:03 atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju pagastā” realizācija, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana Alūksnes novadā Ziemera pagastā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana Alūksnes novadā Ziemera pagastā”   Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja atjaunošanu Ziemera un Alsviķu pagastā   2019. gada februārī Lauku atbalsta dienests atbalstīja projekta pieteikumu “Pašvaldības…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

“Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes Saieta namā”

“Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes Saieta namā” Jaunas iespējas sabiedriskām aktivitātēm Mālupē Ir pabeigts Alūksnes novada pašvaldības Mālupes pagasta pārvaldes projekts “Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes Saieta namā”….
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

“Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība otrā kārta”

“Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība otrā kārta”   Projekts (Nr. 5.6.2.0/18/I/012) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām otrā kārta” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā

 “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā”   Projekta “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā” (Nr.4.2.2.0/17/I/081) mērķis ir samazināt pašvaldības administratīvo ēku primārās enerģijas patēriņu un sekmēt ēku uzturēšanas izdevumu samazināšanos, veicot Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas Dārza ielā…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

“Gaismas ceļš cauri gadsimtiem”

“Gaismas ceļš caur gadsimtiem”   Specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projekts “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” Projekta mērķis – atjaunot un attīstīt septiņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus – Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni, Paviljonu-rotondu, Mauzoleju, Alūksnes stacijas bagāžas šķūni Alūksnes novadā, Cesvaines…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

“Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”

    “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”   Specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1. projekts “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”. Projekta mērķis: uzlabot esošo un izveidot jaunu kvalitatīvu…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

“Lāzertags padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos”

Projekts “Lāzertags padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos” (projekta Nr.16 -07-AL26-A019.2203 -000004) tiek īstenots “Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai” atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti

CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām)

CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām)   Projektā iepazīst industriāla mantojuma izmantošanu mūsdienās   Evita Aploka, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 03.05.2017.  Vidzemes tūrisma…
Lasīt visu

2020. gadā realizētie projekti