“Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene”

 


“Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene”

 

2018. gada aprīlī biedrība “Veclaicenes avotiņš” iesniedza projekta “Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene” pieteikumu projektu konkursā “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2018”, ko organizē nodibinājums “Valmieras novada fonds”. Projekta pieteikums tika atbalstīts un š.g. 10. maijā parakstīts līgums par projekta “Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene” finansēšanu.

Projekta mērķis ir vairot latviešu – igauņu mijiedarbību un radīt pieejamību sabiedrībai iepazīt igauņu kultūru, tradīcijas un savdabīgo latviešu – igauņu dzīvi Veclaicenes apkārtnē, tā ceļot Alūksnes novada mazākumtautību pilsoņu apziņu un stiprinot to piederību Latvijai.

Lai īstenotu projekta mērķi, tiks ieviestas šādas aktivitātes:
1. Izveidots pārgājiena maršruts “Veclaicene – Vana – Laitsna” (tulk. no igauņu val.: Vana – vecs, Laitsna – Laicene). Maršruts ar 8 kontrolpunktiem 12 km garumā ar pusdienām dabā, apmeklējot igauņu, latviešu tautību iedzīvotājus Veclaicenē, viņu dzīves vietās, kur saimnieki būs gidi, parādot katras kultūras unikalitāti, viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, tā rosinot viņu iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs, ceļot to nozīmīgumu un vairojot piederības sajūtu Latvijai;
2. Izveidota videofilma par latviešu un igauņu dzīvi Veclaicenē. Filmā tiks atspoguļots, kā Veclaicenes apkārtnē 4 paaudzēs dzīvo latviešu un igauņu tautību iedzīvotāji, kā iepazīst viens otra tradīcijas, valodu.
3. Iegādāts televizors un uzstādīts Veclaicenes muzejā, kas šobrīd ir pārdēvēts par Veclaicenes vēstures krātuvi. Tas būs pieejams arī citu vēsturisku liecību, materiālu demonstrācijai, kas liecina par Veclaicenes pagasta sadzīvi, starpkultūru dialogu u.c.
4. Noorganizēts pasākums ar pārgājienu, videofilmas demonstrēšanu un koncertu.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 949,00 euro, ko finansē Kultūras ministrija.