“Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā”

 

Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera
Tempļakalna parka teritorijā

 

 

Alūksnes novada pašvaldība ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu Alūksnes ezera krastā gar Tempļakalna ielu labiekārtojusi jaunas makšķerēšanas vietas.

Projekta “Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā” mērķis ir sakārtot piekrasti Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā. Tas ļāvis labiekārtot sešas makšķerēšanas un trīs atpūtas vietas, kā arī izvietot īpaša dizaina stendus ar informāciju par Alūksnes ezerā mītošo ihtiofaunu un teikām par apkārtni.

Projektu izstrādājusi SIA “Alūksnes projekti”, bet makšķerēšanas vietu unikālo dizainu izveidojis dizaina birojs SIA “H2E”. Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem darbus veica SIA “AD production”.

Makšķeru turētāji dažādos augstumos, atkritumu tvertnes, informācijas stendi un nelielās nojumes veidoti no metāla, savukārt sēdvirsmām izmantoti apstrādāti akmeņi, kas nodrošinās to izmantošanu ilgtermiņā.

Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības līdz šim veiktos ieguldījumus Tempļakalna parka teritorijas labiekārtošanā, to arvien vairāk apmeklē gan vietējie iedzīvotāji, gan pilsētas viesi, izmantojot šo teritoriju atpūtai, dabas un kultūrvēstures vērtību baudīšanai, makšķerēšanai. Esošo infrastruktūru tagad papildinās arī jaunradītās makšķerēšanas un atpūtas vietas, kas ir pieejamas ikvienam.

Projekta kopējās izmaksas ir 55 515 EUR, tai skaitā Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums projektam ir 38 369 EUR, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums – 17 146 EUR.

 


Alūksnes ezera krastā veidos mūsdienīgas makšķerēšanas vietas

Alūksnes novada pašvaldība sākusi īstenot Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīto projektu “Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā”.

Projekta mērķis ir sakārtot piekrasti Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā, labiekārtojot sešas makšķerēšanas un trīs atpūtas vietas, kā arī izvietot īpaša dizaina stendus ar informāciju par Alūksnes ezerā mītošo ihtiofaunu, to raksturojošām īpašībām un savstarpējām mijiedarbībām.

Alūksnes ezeram ir potenciāls būt par iecienītu makšķerēšanas tūrisma ezeru, jo tajā ir bagātīga zivju daudzveidība, taču infrastruktūras, inovatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu pakalpojumu trūkums neveicina teritorijas attīstību un apmeklētāju interesi.

Lai panāktu makšķernieku plūsmas palielināšanos un ezera apmeklētības pieaugumu, nepieciešami būtiski ieguldījumi ezera krasta zonas sakārtošanā un jaunu pakalpojumu izveidē. Arī Vides Risinājumu Institūta veiktajā Alūksnes ezera socio-ekonomiskajā pētījumā norādīts, ka Alūksnes iedzīvotāji par aktuālu nepieciešamību min infrastruktūras uzlabojumu nepieciešamību ap ezeru un mūsdienīgu makšķerēšanas vietu izveidi.

Apzinoties Alūksnes ezera vērtību gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem, pašvaldība mērķtiecīgi uzlabo situāciju. Ezera krasts Tempļakalna parka zonā ir sakopts, izzāģēts krūmu un koku apaugums.  Ir atjaunots Tempļakalna ielas segums, izveidoti piekļuves celiņi un laukumi ezera krasta joslai. Pēc šīs teritorijas sakārtošanas ir pastiprinājusies vietējo iedzīvotāju, tūristu un makšķernieku interese izmantot sakopto krasta zonu makšķerēšanai un dabas vērtību baudīšanai. Ņemot vērā arvien pieaugošo tūristu un apmeklētāju plūsmu, ar šī projekta palīdzību varēs papildināt makšķerēšanas un atpūtas iespējas ar mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru. Jaunradītās makšķerēšanas vietas būs pieejamas ģimenēm ar bērniem, invalīdiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Lai apdomīgi izmantotu esošos dabas resursus, saglabātu vides kvalitāti, izveidotu funkcionālas makšķerēšanas vietas, kas iekļaujas apkārtējā ainavā, tehniskā projekta izstrāde uzticēta dizaina birojam “H2E” ar profesionālu un pieredzējušu komandu, kas veidojuši dizainu daudziem sabiedrībā populāriem objektiem (piemēram, Raiņa muzejam „Tadenava”, Rīgas Motormuzejam, ekspozīcijai Kara muzejā „Latvijas iedzīvotāji Pirmajā pasaules karā”  u.c.). SIA “H2E” Alūksnes ezera makšķerēšanas vietām ir izstrādājis unikālu dizainu, kas nodrošinās radītās infrastruktūras pieejamību, kvalitāti un nodrošinās ilgtermiņa ieguldījumu vides aizsardzībā.

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Alūksnes novada pašvaldība

 

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste