Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā


 “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā”

 


Projekta “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā” (Nr.4.2.2.0/17/I/081) mērķis ir samazināt pašvaldības administratīvo ēku primārās enerģijas patēriņu un sekmēt ēku uzturēšanas izdevumu samazināšanos, veicot Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē, energoefektivitātes paaugstināšanas darbus.

Projekta ietvaros paredzēts veikt šādas darbības:

 • Būvdarbus Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā:
 • energoefektivitātes paaugstināšanai (ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana, jumta seguma atjaunošana, ārdurvju nomaiņa, daļēja logu maiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, apkures sistēmas pārbūve, siltummezgla pārbūve);
 • elektroapgādes sistēmas pārbūvei, paredzot apgaismojuma nomaiņu, gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūvi;
 • ēkas funkcionāliem un vizuāliem uzlabojumiem – zibensaizsardzības sistēmas izveide, atsevišķu telpu remonts, vides pieejamības nodrošināšana, kā arī pieguļošās teritorijas sakārtošana  –  lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas izbūve, reprezentatīvā laukuma izbūve, iekšpagalma auto stāvlaukuma pārplānošana, teritorijas labiekārtošana.

2) Autoruzraudzība;
3) Būvuzraudzība;
4) Publicitāte.

Projekta rezultātā samazināsies Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas primārās enerģijas gada patēriņš par 257,97 MWh/gadā kā arī siltumnīcefekta gāzu apjoms par 58,57 t CO2/gadā.

Projekta kopējās izmaksas 2 088 640,78 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 309 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 16 358,83 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 38 170,58 EUR un neattiecināmās izmaksas 1 725 111,37 EUR.

Plānotais projekta īstenošanas ilgums – 24 mēneši.


Noslēgušies būvdarbi pašvaldības administratīvajā ēkā

04.12.2019.

 Ir noslēgušies būvdarbi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā”, kura rezultātā ir paaugstināta ēkas energoefektivitāte, lai samazinātu tās uzturēšanas izdevumus, uzlabots ēkas vizuālais izskats, kā arī pārbūvēta apkārtējā teritorija.

Projekta īstenošanas laikā ir siltināta administratīvās ēkas fasāde, jumta un pamatu konstrukcijas, uzlabotas ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un ventilācijas sistēmas. Apjomīgākā būvniecība iekštelpās notikusi ēkas 1. stāva foajē daļā un lielajā zālē. Ēkai ir mainījies galvenais ieejas mezgls, tas kļuvis ērtāks un pieejamāks gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan māmiņām ar ratiņiem. Apmeklētāju plūsma turpmāk ēkā notiks caur šo ieeju, pārējās ieejas tiks izmantotas dienesta vajadzībām. Foajē veikta sanitāro telpu pārbūve, kur tagad būs pieejamas labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī zīdaiņu pārtīšanas galds.

Lielo zāli turpmāk izmantos pašvaldības domes sēžu darba nodrošināšanai, savukārt mazo zāli izmantos Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa laulību un citu svinīgo aktu reģistrēšanai, arī Dzimtsarakstu nodaļas biroja telpas no janvāra atradīsies Dārza ielā 11.

Lai uzlabotu vides pieejamību, izbūvēts pacēlājs, kas apmeklētājiem nodrošinās ērtāku piekļuvi gan iestādēm, kas atradīsies ēkas četrstāvu daļas pirmajā stāvā, gan arī foajē izveidotajam Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram, kas izbūvēts un aprīkots par valsts budžeta un pašvaldības līdzekļiem.

Kabinetos četrstāvu ēkas daļā ierīkota ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, uzlabota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, izbūvēta jauna apkures sistēma un nomainīti gaismekļi. Kosmētiskais remonts kabinetos un gaiteņos projektā nebija paredzēts.

Ēkas ārpusē veikta centrālā laukuma pārbūve un apkārtējās teritorijas labiekārtošana. Laukuma centrālais elements ir monumentāls masts lielizmēra Latvijas karoga pacelšanai. Masta pamatnē veidots krāsains bruģa raksts dzijas kamola veidolā. Teritorijā izvietoti jauni atpūtas soliņi, bruģēti celiņi, ierīkota lietus ūdens kanalizācija un drenāža. Ēkas fasāde un reprezentatīvais laukums diennakts tumšajā laikā ir izgaismoti. Atkārtoti izvērtējot apstādījumu atbilstību Latvijas Ziemeļaustrumu klimatam, no sākotnēji plānotajiem augiem: kārkliem, japāņu pahisandras, tiarellām, ābelēm, Japānas ziedu ķiršiem un bārbelēm atsakoties, teritorijas apstādījumu plāns tika vienkāršots. Teritorijas apzaļumošanai iestādīti augi – hortenzijas, fizokarpi, astilbes un hostas, ozoli, kļavas, priedes un bērzi.

Projekta kopējās izmaksas 2 651 905,78 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 309 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 16 358,83 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 2 326 546,95 EUR. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Būvdarbus veica SIA “VENTARS” pēc SIA “BM-projekts” izstrādātā projekta, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Firma L4”.

Iestādes atgriežas iepriekšējās telpās

Noslēdzoties būvdarbiem pašvaldības administratīvajā ēkā, no pagaidu telpām uz Dārza ielu 11 pārceļas gan valsts iestādes, kas nomā telpās šajā ēkā, gan pašvaldības administrācijas nodaļas un iestādes.

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai par Alūksnes novada pašvaldības administrācijas un iestāžu atgriešanos administratīvajā ēkā Dārza ielā 11 www.aluksne.lv un pašvaldības sociālo tīklu kontos.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Turpinās būvdarbi pašvaldības administratīvajā ēkā

23.07.2019.

Alūksnē turpinās būvdarbi pašvaldības administratīvajā ēkā un tās apkārtnē.

Šobrīd aktīvi notiek būvniecība ēkas 1. stāvā – izbūvē elektroapgādes tīklus, veic apdares darbus, maina apkures sistēmu, pārbūvē grīdas un lietus ūdens kanalizācijas izvadus zem pirmā stāva grīdas (četrstāvu ēkas daļā), kā arī izbūvē jauno ieejas mezglu, kas atradīsies pārveidotajā foajē.

Projekta ietvaros siltina administratīvās ēkas fasādi, jumta un pamatu konstrukcijas, uzlabo iekšējās komunikācijas – ūdensapgādi un kanalizāciju, elektroapgādi, siltumapgādi, ventilācijas sistēmu. Apjomīgākā pārbūve iekštelpās notiek 1. stāva foajē un lielajā zālē, savukārt kabinetos četrstāvu ēkas daļā veikta ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas ierīkošana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas papildināšana, izbūvēta jauna apkures sistēma un nomainīti gaismekļi. Kosmētiskais remonts kabinetos, stāvu kāpņu telpās un gaiteņos projektā nav paredzēts.

Lai sekmētu vides pieejamību, izbūvēs pacēlāju, kas apmeklētājiem nodrošinās ērtāku piekļuvi visām iestādēm, kas atradīsies ēkas četru stāvu daļas pirmajā stāvā, kā arī Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centram, ko izbūvēs līdztekus šī projekta īstenošanai un to finansē par valsts budžeta un pašvaldības līdzekļiem.

Ārpus ēkas pabeigta visu inženiertīklu būvniecība, notiek teritorijas labiekārtošanas darbi, vairākās vietās taps jauni košumkrūmu un koku stādījumi. Daļēji ir izveidoti bruģētie celiņi un galvenais laukums, uz kura arī turpmāk būs iespējams novietot automašīnas. Laukumu varēs izmantot arī pasākumiem. Turpinās fasādes siltināšanas darbi ēkas ziemeļu pusē.

Projekta mērķis ir samazināt ēkas uzturēšanas izdevumus, paaugstinot tās energoefektivitāti. Projekta rezultātā administratīvās ēkas primārās enerģijas gada patēriņš samazināsies par 257,97 MWh/gadā, kā arī siltumnīcefekta gāzu apjoms par 58,57 t CO2/gadā.

Projekta kopējās izmaksas 2 651 905,78 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 309 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 16 358,83 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 2 326 546,95 EUR. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

 


Turpinās būvdarbi pašvaldības administratīvajā ēkā Alūksnē

12.03.2019.

Alūksnes novada dome 27. februāra sēdē pieņēma lēmumu grozīt Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumu Nr. 439 “Par projektu “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada administratīvajā ēkā””. Grozījumi saistīti ar to, ka administratīvās ēkas būvdarbu turpināšanai ir papildus nepieciešami 255 933 EUR.

Papildus nepieciešamais finansējums saistīts ar neparedzētiem darbiem, kas atklājušies būvniecības procesā, būvdarbu laikā būvprojektā konstatētām kļūdām, kā arī papildus nepieciešamiem darbiem, kurus šobrīd ir lietderīgi veikt ēkā ilgtermiņa rezultātam.

Ēkā pašlaik turpinās ventilācijas gaisa vadu un kondicionēšanas sistēmas montāža, kā arī apkures sistēmas maiņa. Ārpus ēkas veicamie darbi ir ierobežoti laika apstākļu dēļ, bet līdz šim jau veikta paredzētā ūdensvada tīklu pārbūve, daļēji izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli. To tālāka izbūve pašlaik apturēta, ņemot vērā, ka “Lattelecom” sakaru kanalizācija šajā teritorijā konstatēta citādā dziļumā nekā bija sagaidāms. Labiekārtošanas darbi objektā ziemas periodā netiek veikti.

Ēkas dienvidu pusē turpinās fasādes siltināšana. Šai ēkas daļai ir nomainīti logi, kur tas bija paredzēts, un uzstādīta siltumizolācija, kam sekos ventilējamās fasādes montāža.

Problēmas projekta gaitā sagādāja aktu zāles ārsienu apmetums, zem kura esošo ķieģeļu drupšana tika konstatēta būvdarbu laikā. Autoruzrauga sertificēts būvkonstrukciju speciālists atzina, ka nepieciešams veikt nesošo konstrukciju nestspējas pārbaudi, kā arī dībeļu izraušanas testu. Pārbaudi veica Rīgas Tehniskās universitātes Būvmateriālu laboratorija, un tās rezultātā secināts, ka jāizkaļ bojātie ķieģeļi, atjaunojot mūrējumu un apmetumu.

Darbu veikšanas procesā, atsedzot konstrukcijas, atklātas vairākas nedrošas vietas arī ēkas vestibilā, kurām nepieciešami papildu risinājumi un stiprināšana, kas ietekmē ēkas būvkonstrukcijas. Autoruzraugs, atbilstoši būvizpētes atzinumam, izstrādāja detalizētus būvkonstrukciju risinājumus, kam veikta ekspertīze un saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums.

Ņemot vēra pozitīvo ekspertīzes atzinumu un papildu finansējuma piešķiršanu ar SIA “VENTARS” noslēgta vienošanās uzsākt iepriekš neparedzēto darbu veikšanu.


Pašvaldība būvdarbu laikā pilnībā pārcelsies uz citām telpām

 

Sakarā ar būvniecības darbiem, kas turpinās Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, uz citām telpām šīs nedēļas laikā pārcelsies šobrīd vēl minētajā adresē strādājošās pašvaldības nodaļas un iestādes.

 Ēkas atbrīvošana ir nepieciešama sakarā ar iekšējo inženierkomunikāciju pārbūvi. Jaunajās adresēs pašvaldības administrācijas nodaļas un iestādes atradīsies līdz brīdim, kad būs iespējams atgriezties administratīvajā ēkā. Tā kā pārcelšanās nozīmē arī mēbeļu un darbam nepieciešamo tehnisko līdzekļu pārvietošanu un pieslēgumu nodrošināšanu, lūdzam iedzīvotājus izturēties ar izpratni. Aicinām saziņai izmantot pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv norādītos mobilo tālruņu numurus un e-pastus. Pašvaldības un iestāžu darba laiks netiek mainīts.

Alūksnes novada pašvaldības vadība – domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un pašvaldības izpilddirektore, kā arī Kancelejas nodaļa no 21. janvāra atradīsies Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7. Domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieki strādās uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās, bet pašvaldības izpilddirektore un uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste – Alūksnes Kultūras centra administrācijas telpās. Iesniegt pašvaldības Kancelejā dokumentus, saņemt sagatavotos dokumentus, kā arī konsultēties dzīvokļu piešķiršanas un Administratīvās komisijas kompetencē esošajos jautājumos varēs Alūksnes Kultūras centra Koru zālē.

 Pašvaldības Plānošanas un attīstības un Īpašumu nodaļas no 17. janvāra atradīsies Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74. Līdz ar to konsultācijas par teritorijas plānošanas, īpašumu atsavināšanas, zemes ierīcības un citiem zemes lietu jautājumiem (īpašuma sadalīšana, lietošanas mērķa maiņa, darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšana), kā arī koku ciršanas un kopšanas jautājumiem iedzīvotājiem būs saņemamas Jaunās pils 1. stāvā. Uz Jauno pili pārcelsies arī iepirkumu speciālisti.

No 17. janvāra Bāriņtiesas atrašanās vieta būs Alūksnes novada Sabiedrības centrā, Dārza ielā 8A, 2. stāvā, Būvvaldes atrašanās vieta – Sabiedrības centra 1. stāvā.

Pašvaldības Grāmatvedības nodaļa, kā arī Finanšu nodaļas vadītāja un ekonomiste jau no šīs nedēļas strādā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas telpās. Juridiskā nodaļa pārcelsies uz SEB bankas ēku, savukārt Izglītības pārvalde, kā arī Valsts valodas centrs – uz Alūksnes novada vidusskolu.

Informējam, ka deputātu pieņemšanas turpmāk notiks Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē, ja vien deputāts par iedzīvotāju pieņemšanas vietu nebūs norādījis citu adresi. Alūksnes novada pašvaldības vadība pašvaldības nolikumā noteiktajos laikos iedzīvotājus pieņems savās darba vietās Alūksnes Kultūras centrā. Informācija par pašvaldības vadības un deputātu pieņemšanas laikiem ir pieejama www.aluksne.lv, pagastu pārvaldēs un tiek publicēta pašvaldības laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis”.

Jau aizvadītā gada oktobrī no ēkas Dārza ielā 11 uz ēku Uzvaras ielā 1 pārcēlās vairākas pašvaldības nodaļas, kā arī valsts iestādes, kas nomāja telpas administratīvajā ēkā. Atgādinām, ka Uzvaras ielā 1 atrodas šādas pašvaldības administrācijas nodaļas un speciālisti, kā arī valsts un privātas institūcijas:
1. stāvā – pašvaldības Kultūras un sporta nodaļa, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (pasu un ID karšu jautājumi), Valsts ieņēmumu dienests un zvērināta advokāta G. Priedīša birojs;
2. stāvā – pašvaldības nodokļu administratori un dzīvesvietas deklarēšanas speciālisti, Informācijas tehnoloģiju nodaļa, Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde , Valsts zemes dienests, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Būvdarbi pašvaldības administratīvajā ēkā un tai piegulošajā teritorijā notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā” ietvaros, un tie paredz veicināt ēkas energoefektivitāti, uzlabot tās vizuālo izskatu, kā arī pārbūvēt apkārtējo teritoriju.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Pašvaldības administratīvās ēkas būvdarbu laikā izmaiņas apmeklētājiem

 

Lai samazinātu enerģijas patēriņu un ēkas uzturēšanas izdevumus, Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē ir uzsākta energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošana.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā” laikā pārmaiņas piedzīvos gan ēka, gan tās apkārtne.

Sakarā ar uzsākto būvniecības procesu vēršam apmeklētāju uzmanību uz izmaiņām. Kā uzskatāmi redzams, apkārt būvniecības objektam (ēkai un tai piegulošajai teritorijai) ir izvietots žogs. Līdz ar to ABAS CENTRĀLĀS IEEJAS ĒKĀ NO PRIEKŠLAUKUMA PUSES BŪVDARBU LAIKĀ IR SLĒGTAS. Lūdzam apmeklētājus ievērot, ka visu būvniecības laiku IEEJA ĒKĀ BŪS IESPĒJAMA TIKAI NO DĀRZA IELAS PUSES PA PAGALMA DURVĪM.

No 2.NOVEMBRA gājējiem un autotransportam būs slēgts IEKŠPAGALMS. Tas nozīmē, ka ieejot teritorijā no Dārza ielas puses, iziet laukā no teritorijas uz Latgales ielu nebūs iespējams (skat shēmu attēlā).

Administratīvajā ēkā VEIKS ŠĀDUS BŪVDARBUS:

 • ārsienu siltināšanu, paredzot ventilējamo fasādes sistēmu,
 • daļēju grīdas pamatiekārtas un seguma nomaiņu (iekļaujot 1. stāva grīdas siltināšanu),
 • jumta pārseguma atjaunošanu un siltināšanu,
 • ārdurvju maiņu,
 • daļēju logu maiņu,
 • ventilācijas sistēmas uzlabošanu,
 • apkures sistēmas pārbūvi,
 • siltummezgla pārbūvi,
 • elektroapgādes sistēmas pārbūvi,
 • apgaismojuma maiņu,
 • gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūvi,
 • sanitāro mezglu pārbūvi 1. stāvā.

Tāpat veiks atsevišķus ēkas funkcionālus un vizuālus uzlabojumus – zibensaizsardzības sistēma, vides pieejamības nodrošinājums, atsevišķu telpu remonts.

ĒKAI PIEGULOŠAJĀ TERITORIJĀ izbūvēs reprezentatīvo laukumu, ierīkos  lietus ūdens kanalizāciju un drenāžu, pārplānos iekšpagalma auto stāvlaukumu un labiekārtos teritoriju. Esošajā laukumā izveidos jaunus bruģēta seguma laukumus, celiņus, atpūtas vietas ar soliņiem. Centrālais elements būs monumentāls Latvijas karoga masts, kam apkārt veidos īpašu seguma rakstu ar kamola motīvu. Uz galvenā laukuma būs iespējams novietot automašīnas un to varēs izmantot arī pasākumiem. Ēkas priekšējā laukumā un iekšpagalmā būs ierīkotas velosipēdu novietnes. Paredzēts iestādīt jaunus košumkrūmus un kokus – 30 kalnu priedes, 13 kļavas, 4 ķiršus, 9 ābeles, 2 ozolus, 1 aso egli, kā arī hortenzijas, bārbeles, grimoņus un ložņīgos kārklus.

Šobrīd objektā notiek sagatavošanās darbi uz ēkas jumta jauna pārseguma izklāšanai, aktu zāles pārbūve – skatuves grīdas demontāža, ēkas ieeju pārbūve, nojaucot tās pirms rekonstrukcijas, un koku zāģēšana saskaņā ar kokaugu inventarizācijas plānu. Nākamie darbi, kas drīzumā sāksies, ir ventilācijas sistēmas izbūve, sākot no jumta un 4. stāva, 1. stāva foajē grīdas demontāža, teritorijas atbrīvošana no vecajām plātnēm, sagatavojot laukumu lietus un sniega kušanas ūdens kanalizācijas izbūvei, un iekšpagalma atjaunošana.

Būvdarbu laikā no administratīvās ēkas uz ēku Uzvaras ielā 1 (bijusī Krājbankas ēkā) PĀRCEĻAS DAĻA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS UN VALSTS IESTĀDES, kuru biroja telpas atrodas administratīvajā ēkā.

No 19. oktobra Uzvaras ielā 1 apmeklētājus pieņem Alūksnes novada pašvaldības nodokļu administratori un dzīvesvietas deklarēšanas speciālisti. Tālruņa numuri – 25778897
un 64381497.

Ēkā Uzvaras ielā 1 darba vietas pārceltas arī pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas un Informācijas tehnoloģiju nodaļas darbiniekiem. Kontakttālruņi saglabājas iepriekšējie.

Uzvaras ielā 1 klientus jau pieņem Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes darbinieki, zvērināts advokāts G. Priedītis, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Valsts ieņēmumu dienests.
Trešdien, 31. oktobrī, pārcelšanos uz Uzvaras ielu 1 sāks Lauku atbalsta dienests un Valsts zemes dienests. Plānots, ka Valsts zemes dienests klientu apkalpošanu jaunajās telpās varēs uzsākt jau ceturtdien, 1. novembrī, savukārt Lauku atbalsta dienests – otrdien, 6. novembrī.

No 29. oktobra SIA “ALŪKSNES NAMI” KLIENTU PIEŅEMŠANU nodrošina savās biroja telpās Rūpniecības ielā 4.

No 29. oktobra Alūksnes novada pašvaldības policija pārcelta uz telpām Alūksnes novada vidusskolas ēkā. Kontakttālrunis saglabājas iepriekšējais.

Plānots, ka no 12. novembra ēkā Uzvaras ielā 1 klientus pieņems arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Iestāžu kontaktinformācija saglabājas līdzšinējā.

Projekta rezultātā Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas enerģijas patēriņš samazināsies par 257,97 MWh/gadā, siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms – par 58,57 t CO2/gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 088 640,78 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 309 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija 16 358,83 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 38 170,58 EUR un neattiecināmās izmaksas 1 725 111,37 EUR. Plānotais projekta īstenošanas ilgums – 24 mēneši. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska. Darbus veic SIA “Ventars” pēc SIA “BM-projekts” izstrādātā projekta, būvuzraudzību nodrošina SIA “Firma L4”.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 


SĀKUŠIES BŪVDARBI ADMINISTRATĪVAJĀ ĒKĀ – INFORMĀCIJA APMEKLĒTĀJIEM!

 

Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, ir sākušies darbi, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā”.

Šobrīd tiek norobežota būvniecības aktīvā zona, kurā ietilpst arī laukums pie administratīvās ēkas. Līdz ar to laukumā vairs nav iespējams novietot automašīnas. Apmeklētājiem piekļuve administratīvajā ēkā šobrīd ir iespējama no Helēnas ielas un Dārza ielas.

Aicinām būt saprotošiem un ar izpratni izturēties pret īslaicīgiem apgrūtinājumiem.

 

 


Sāks pašvaldības administratīvās ēkas pārbūvi Alūksnē

 

Oktobrī pašvaldība sāks īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā”, kas paredz veicināt pašvaldības administratīvās ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē, energoefektivitāti, uzlabot tās vizuālo izskatu, kā arī pārbūvēt apkārtējo teritoriju.

Domes 27. septembra sēdē deputāti pieņēma lēmumu lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju pašvaldībai ņemt Valsts kasē aizņēmumu līdz 2 011 343,29 EUR šī projekta īstenošanai ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2021. gada marta līdz 2050. gada decembrim.

Līdz šim pašvaldība visos projektu konkursos primāri vienmēr ir centusies sakārtot izglītības un kultūras iestāžu ēkas, tādēļ šobrīd tiek izmantota iespēja atjaunot arī pašvaldības administratīvo ēku un tās apkārtni. Projekta mērķis ir samazināt ēkas uzturēšanas izdevumus, paaugstinot tās energoefektivitāti. Paredzēts siltināt ēkas norobežojošās konstrukcijas (ārsienas, augšstāva pārsegumu, 1. stāva grīdas), atjaunot jumta segumu, nomainīt ārdurvis un daļēji logus, uzlabot ventilācijas sistēmu, pārbūvēt apkures sistēmu un siltummezglu. Projekta rezultātā administratīvās ēkas primārās enerģijas gada patēriņš samazināsies par 257,97 MWh/gadā, kā arī siltumnīcefekta gāzu apjoms par 58,57 t CO2/gadā.

Tāpat projektā paredzēta elektroapgādes sistēmas pārbūve, apgaismojuma maiņa, gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve, zibensaizsardzības sistēmas izveide, atsevišķu telpu remonts, vides pieejamības nodrošināšana. Pēc pārbūves ēkā būs viens ieejas mezgls, kas atradīsies pa vidu starp pašreizējām divām ieejām ēkas centrālajā fasādē. Ēkas pirmajā stāvā līdztekus šī projekta īstenošanai izbūvēs klientu apkalpošanas centra telpas, ko finansēs par valsts budžeta un pašvaldības līdzekļiem.

Līdz ar ēkas pārbūvi sakārtos arī tai piegulošo teritoriju – priekšējo laukumu, iekšpagalmu un zaļās zonas abpus ēkai. Izbūvēs lietus ūdens kanalizāciju un drenāžu, reprezentatīvo laukumu, pārplānos pašreizējo iekšpagalma automašīnu stāvlaukumu un labiekārtos teritoriju. Esošajā centrālajā laukumā tiks veidoti jauni bruģēta seguma laukumi, celiņi, ierīkots atpūtas laukums ar soliņiem. Laukuma centrālais elements būs monumentāls Latvijas karoga masts, kam apkārt tiks veidots īpašs seguma raksts ar kamola motīvu. Uz galvenā laukuma būs iespējams novietot automašīnas. Laukumu varēs izmantot arī pasākumiem. Būs ierīkotas velosipēdu novietnes gan ēkas priekšējā laukumā, gan iekšpagalmā.

Vairākās vietās taps jauni košumkrūmu un koku stādījumi. Ēkai piegulošajā teritorijā iestādīs 30 kalnu priedes, 13 kļavas, 4 ķiršus, 9 ābeles, 2 ozolus, 1 aso egli, kā arī hortenzijas, bārbeles, grimoņus un ložņīgos kārklus. Kokaugi izvēlēti tādi, lai tie sasauktos ar ēkas arhitektūru un nodalītu atsevišķas zonas. Projekta īstenošanas laikā atsevišķus kokus nogriezīs – tās būs lielās, pāraugušās tūjas ēkas priekšpusē, egles ēkas rietumu un ziemeļaustrumu pusē, kas sākušas kalst un lielākos vējos lūzt, kā arī trīs koki Dārza ielas malā, kuri jau šobrīd nav labā, veselīgā stāvoklī, un būvdarbu veikšana to sakņu tuvumā koku stāvokli vēl vairāk pasliktinātu un pēc dažiem gadiem tie, visticamāk, aizietu bojā. Ielas malā jaunus stādījumus nav iespējams izveidot, jo apakšā atrodas inženiertīkli.

Plānots, ka vispirms ēkā atbrīvos 4. stāvu, lai varētu veikt darbus uz jumta. Pārējos stāvos pagaidām darbinieki darbu varēs turpināt savās darba vietās. Sākotnēji tiks veikti arī kāpņu daļas pārbūves darbi ēkas rietumu galā, lai pēc tam, kad būs slēgtas pārējās ieejas ēkā, to varētu izmantot ēkā strādājošie un apmeklētāji.

Uz laiku uz ēku Uzvaras ielā 1 pārcelsies pašvaldības administrācijas darbinieki, kā arī iestādes un personas, kas nomā telpas 4. stāvā: pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļa, Kultūras un sporta nodaļa, nodokļu administratori un dzīvesvietas deklarēšanas speciālists, kā arī Madonas reģionālās vides pārvaldes darbinieki un juridisko pakalpojumu birojs. Šobrīd plānots, ka minētie pašvaldības darbinieki un iestādes uz ēku Uzvaras ielā 1 pārcelsies līdz 29. oktobrim. Pēc tam turp plānots pārcelt arī iestādes un administrācijas darbiniekus no administratīvās ēkas 1. stāva – Plānošanas un attīstības nodaļu, Pašvaldības policiju, Lauksaimniecības konsultāciju biroju, Zemes dienestu, Valsts ieņēmumu dienestu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Precīzāka informācija vēl sekos.

Vēršam apmeklētāju uzmanību uz to, ka būvdarbu laikā centrālās fasādes ieejas durvis būs slēgtas, tāpat arī piekļuve ar autotransportu būs ierobežota – nebūs pieejams iekšpagalms un laukums administratīvās ēkas priekšā. Ieeja ēkā sākotnēji būs iespējama pa pašreizējām iekšpagalma durvīm (no Helēnas ielas puses), bet vēlāk – pa rezerves durvīm ēkas rietumu galā.

Projekta kopējās izmaksas 2 088 640,78 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 309 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 16 358,83 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 38 170,58 EUR un neattiecināmās izmaksas 1 725 111,37 EUR. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.  Darbus veiks SIA “Ventars” pēc SIA “BM projekts” izstrādātā projekta, būvuzraudzību nodrošinās SIA “Firma L4”. Plānotais projekta īstenošanas ilgums – 24 mēneši.