“Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība otrā kārta”


“Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība otrā kārta”

 

Projekts (Nr. 5.6.2.0/18/I/012) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām otrā kārta” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt Alūksnes pilsētas otras lielākās rūpnieciskās apbūves zonas attīstību, uzlabojot ūdensapgādes sistēmu Merķeļa ielas industriālajā teritorijā, pārbūvējot uzņēmējdarbībai nozīmīgu publisko infrastruktūru – Merķeļa, Brīvības, Jāņkalna, Uzvaras un Latgales ielu posmus un revitalizējot dzelzceļa teritorijai pieguļošās degradētās teritorijas.

Galvenās projekta aktivitātes:
1. Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu posmu pārbūve
Aktivitātes ietvaros paredzēts veikt Latgales, Uzvaras, Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības ielu posmu pārbūvi – uzlabot ielas nestspēju, izbūvējot jaunas asfalta kārtas, ierīkot lietus ūdens aizvadīšanas sistēmu, uzlabot ielu apgaismojumu, pārbūvēt ietves un veikt piegulošās teritorijas labiekārtošanu.

2. Ūdenssaimniecības inženiertīklu uzlabošana
Paredzēts izbūvēt jaunu ūdenssaimniecības inženiertīklu sistēmu pārbūvējamo Latgales, Jāņkalna un Brīvības ielu posmos.

3. Ūdensapgādes sistēmas pārbūve Merķeļa ielas industriālajā teritorijā
Tiks izbūvēts ūdensvada posms Merķeļa ielas industriālajā teritorijā, nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšanai.

4. Publicitāte.

Projektā plānotie uzraudzības rādītāji:
• atjaunota degradētā teritorija 0,7 ha;
• 25 jaunizveidotas darba vietas atbalstītajās teritorijās;
• atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 1 200 000 EUR;
• nodrošināta publicitāte.

Projekta īstenošanas ilgums 27 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 157 338,92 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 1 200 000 EUR un valsts budžeta dotācija pašvaldībām 521 900,47 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 1 217 767,76 EUR un neattiecināmās izmaksas 217 670,69 EUR.


Uzlabota infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam Alūksnē

 

20.12.2019.

 2019. gada nogalē Alūksnē noslēdzās uzņēmējdarbības attīstības atbalstam nozīmīgais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2. kārta”.

Šī projekta mērķis ir veicināt pilsētas otras lielākās rūpnieciskās apbūves zonas attīstību, uzlabojot ūdensapgādes sistēmu Merķeļa ielas industriālajā teritorijā, pārbūvējot uzņēmējdarbībai nozīmīgu publisko infrastruktūru – Merķeļa, Brīvības, Jāņkalna, Uzvaras un Latgales ielu posmus un revitalizējot dzelzceļa teritorijai pieguļošās degradētās teritorijas. Kopējais pārbūvēto ielu garums ir 2,45 km.

Pārbūves rezultātā palielināta ielu nestspēja, ierīkota lietus ūdens aizvadīšanas sistēma, uzlabots ielu apgaismojums, pārbūvētas ietves un labiekārtotas ielām piegulošās teritorijas. Projekta rezultātā izbūvēti jauni ūdenssaimniecības inženiertīkli pārbūvējamo Latgales, Jāņkalna un Brīvības ielu posmos, izbūvēts jauns lokveida ūdensvads Merķeļa ielas industriālajā teritorijā, lai nodrošinātu nepārtrauktu ūdens padevi ugunsdrošības vajadzībām.

Nozīmīgas pārmaiņas projekta rezultātā notikušas Uzvaras, Latgales un Kanaviņu ielu krustojumā, kam ne tikai mainīta konfigurācija, bet arī galvenā ceļa virziens. Savukārt Merķeļa ielas posms no Uzvaras līdz Brīvības ielai, kur atrodas individuālo māju apbūve, pārveidots par vienvirziena ielu.

Būtisks uzlabojums arī Alūksnes Bānīša stacijas apkaimē, kur ne tikai pārbūvētas piegulošās ielas, bet arī ierīkots plašs stāvlaukums autotransportam, ko var izmantot apkārtnes iedzīvotāji, uzņēmēji, kā arī tūristi, bet nākotnē te iecerēta pietura arī ekskursiju elektrovilcieniņam. Gājēju ietves stacijas pusē bruģētas ar retro bruģi, kas papildina vēsturisko stacijas ainavu. Saistītā projektā pie stacijas izbūvēta atpūtas un velosipēdu nojume, kurā ir iespēja uzlādēt elektro velosipēdu, kā arī veikt nelielus velosipēdu remontdarbus. Līdz ar to dzelzceļa stacijas rajons tiek veidots kā viens no tūrisma pievilcīgiem galamērķiem Alūksnē.

– Šis Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums ir paredzēts tieši uzņēmējdarbības attīstībai un to varēja izmantot ne tikai ielu, bet arī citas infrastruktūras sakārtošanai un ražošanas ēku būvniecībai. Tā kā projekta teritorijā strādā apmēram 20 dažādu nozaru uzņēmumi, tika nolemts sakārtot ielu infrastruktūru, kas šajā teritorijā patiešām bija nepieciešams. Sakārtotā infrastruktūra dos tiem iespēju veicināt uzņēmumu attīstību, veidot jaunas darba vietas, kas sniegs ieguvumu vietējiem iedzīvotājiem, – uzsver Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers.

Merķeļa un Uzvaras ielas, Latgales ielas posma no Dārza ielas līdz krustojumam ar Kanaviņu un Uzvaras ielām būvprojektu izstrādāja SIA “Belss”. Jāņkalna ielas posma no krustojuma ar Tālavas ielu un Brīvības ielas posma no krustojuma ar Jāņkalna ielu līdz Merķeļa ielai būvprojektu sagatavoja SIA “BM-projekts”. Ielu pārbūvi veica SIA “8CBR” par līgumcenu 3 053 107,52 EUR. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “RS Būvnieks”.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums šī projekta īstenošanai ir 1 200 000 EUR, kas Alūksnes novada pašvaldībai piešķirts specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām otrā kārta” ietvaros. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

 

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Ielu pārbūve tuvojas noslēgumam


03.09.2019.

 

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2. kārta” ietvaros turpinās ielu pārbūve Alūksnē.

Šī projekta ietvaros pārbūvējamā MERĶEĻA IELA jau no 9. septembra BŪS VIENVIRZIENA iela. Šajā ielā jau ir uzklāta asfalta seguma virskārta gan braucamajai daļai, gan iebrauktuvēm, kuras bija paredzēts asfaltēt, izbūvētas visas komunikācijas, atlikuši bruģēšanas un labiekārtošanas darbi (apstādījumi, ceļa zīmes).

Turpinās būvdarbi Jāņkalna un Brīvības ielā. Jāņkalna ielā pie dzelzceļa stacijas bruģa ieklāšanai gatavo auto stāvlaukumu, kuru varēs izmantot gan stacijas un tuvējās viesnīcas apmeklētāji, gan iedzīvotāji. Nākotnē te iecerēta pietura arī plānotajam ekskursiju elektrovilcieniņam. Gājēju ietves stacijas pusē tiek bruģētas ar retro bruģi, kas papildinās vēsturisko ainavu. Saistītā projektā šobrīd izbūvē atpūtas un velosipēdu nojumi, kurā būs iespēja uzlādēt elektro velosipēdu, kā arī veikt nelielus velosipēdu remontdarbus.

Apjomīgi darbi jau paveikti, bet vēl būvniecība turpinās Uzvaras un Latgales ielā. Te ir izbūvētas komunikācijas – lietus ūdens kanalizācija, ūdensvads, elektropadeve, ielai veikts ierakums un ieklāta apakškārta. Šobrīd tiek liktas apmales, kas norobežos gājēju ietvi no ielas braucamās daļas. Paredzams, ka asfalta seguma virskārtu posmam līdz Uzvaras, Latgales un Kanaviņu ielu krustojumam ieklās septembra otrajā pusē. Vēl jāveic apzaļumošana, ceļa zīmju izvietošana un citi labiekārtošanas darbi.

Pašlaik turpinās ielas konstruktīvās kārtas izbūve Latgales ielā, virzienā no krustojuma ar Uzvaras un Kanaviņu ielām uz Dārza ielu, tādēļ periodiski šajā posmā piekļuve līdz būvdarbu robežai būs iespējama no Dārza vai Latgales ielas puses. Būvfirma aicina autovadītājus uzmanīgi sekot izvietotajām ceļa zīmēm, jo būs brīži, kad šo ielas posmu nevarēs caurbraukt. Šajā laikā arī sabiedriskā transporta satiksme tiek novirzīta pa apvedceļu (Helēnas ielā), bet pieturās izvietota informācija, ka tās tiek pārceltas uz Dārza ielu, pretī administratīvajai ēkai. Laikā, kad notiek iknedēļas tirdziņi (trešdienās), būvfirma centīsies nodrošināt gājēju piekļuvi tirgus paviljona ēkai, tomēr jāsaprot, ka šis ir būvniecības process, līdz ar to piekļuve ar transportu varētu būt apgrūtināta, tādēļ ceram uz sapratni! Tā kā šajā Latgales ielas posmā gar tirgus laukumu un administratīvo ēku vēl turpinās komunikāciju būvniecība, apakškārtu plānots izbūvēt septembra beigās.

Atgādinām, ka pēc ielu pārbūves mainīsies Latgales, Uzvaras un Kanaviņu ielu krustojuma konfigurācija un satiksmes organizācija – krustojumam mainīsies galvenā ceļa virziens – pēc projekta īstenošanas tas būs maršrutā Uzvaras – Latgales iela.

Ielu pārbūve notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2. kārta” ietvaros. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Turpinās ielu pārbūve Alūksnē

01.08.2019.

 Alūksnē turpinās pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas ielu pārbūve Merķeļa, Brīvības, Jāņkalna, Uzvaras un Latgales ielu rajonā.

 Merķeļa, Brīvības un Jāņkalna ielā jau ir izbūvēta asfalta seguma apakškārta, izbūvē ietves un iebrauktuves, veic labiekārtošanas un apzaļumošanas darbus. Stacijas apkārtnes teritorijā ieklāj speciāli izvēlētu retro bruģi, lai iekļautos ainavā.

Pie Alūksnes Bānīša stacijas top nojume, pie kuras atradīsies pašapkalpošanās stends velosipēdu apkopei un elektrovelosipēdu uzlādei, savukārt nojumē būs velo statīvi un soliņš.

Uzvaras ielā ir veikta konstruktīvās kārtas izbūve. Ikdienā aicinām iedzīvotājus ievērot ceļu satiksmes zīmes un ierobežojumus. Būvdarbu laikā iespējama apgrūtināta gājēju pārvietošanās remonta posmos, tādēļ iesakām izmantot tuvākos apvedceļus.

Latgales ielā ir pilnībā izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma, kam secīgi pēc Alūksnes pilsētas svētkiem veiks konstruktīvās kārtas izbūvi.

Jāpiebilst, ka nesaistīti ar šo projektu, līdz jūnija vidum Latgales ielā AS “Simone” veica siltumtrašu izbūvi, lai centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgtu vairākus jaunus pakalpojuma saņēmējus, tostarp pašvaldības iegādāto ēku Uzvaras ielā 1.

Ielu pārbūve notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2. kārta” ietvaros. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Pēc Jāņiem asfaltēs Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības ielas Alūksnē

 

Alūksnē turpinās ielu pārbūve otras lielākās rūpnieciskās apbūves zonā un plānots, ka no 25. jūnija sāksies asfalta apakškārtas izbūve visā Merķeļa ielas garumā, bet vēlāk arī Jāņkalna un Brīvības ielās, kur šobrīd pakāpeniski noslēdzas konstruktīvās kārtas izbūve.

Paredzēts, ka Merķeļa iela 300 metru garumā no Uzvaras ielas uz divām dienām būs pilnībā jāslēdz satiksmei, lai ieklātu šķembu virskārtu un asfalta seguma apakškārtu, bet atlikušajā Merķeļa ielas posmā, kā arī Jāņkalna un Brīvības ielas posmos minētos darbus plānots veikt pa joslām.

Projektā paredzētie ielu pārbūves darbi Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības ielās tuvojas noslēgumam. Savukārt Uzvaras ielā ir pabeigta lietus ūdens kanalizācijas izbūve, kas turpināsies pa Latgales ielu Dārza ielas virzienā. Nesaistīti ar minēto projektu Latgales ielā AS “Simone” izbūvē siltumtrasi, lai izveidotu pieslēgumu pašvaldības īpašumā esošajai ēkai Uzvaras ielā 1, kā arī vairākiem privātīpašumiem.

Autovadītājiem jāpievērš uzmanība tam, ka būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas projekta rezultātā piedzīvos Uzvaras, Kanaviņu un Latgales ielu krustojums. Tas iegūs jaunu konfigurāciju, un krustojumam mainīsies galvenā ceļa virziens – pēc projekta īstenošanas tas būs maršrutā Uzvaras – Latgales iela.

Savukārt Merķeļa iela sliktās pārredzamības dēļ kļūs par vienvirziena ielu posmā no Uzvaras līdz Brīvības ielai, kur satiksmi turpmāk virzīs no Uzvaras uz Brīvības ielu.

Ielu pārbūve notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2. kārta” ietvaros. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Projekts paredz uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu vai to posmu (Latgales, Uzvaras, Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības) pārbūvi, jaunas ūdenssaimniecības inženiertīklu sistēmas izbūvi Latgales, Jāņkalna un Brīvības ielu posmos un ūdensvada posma izbūvi Merķeļa ielas industriālajā teritorijā nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšanai.


 

Plāno sākt pārbūvējamo ielu seguma frēzēšanu Alūksnē

 

Plānots, ka no 28. marta sāksies asfalta seguma frēzēšana ielās, kur aizvadītajā rudenī veica sākotnējos pārbūves darbus. Tās ir Brīvības, Merķeļa, Jāņkalna (no krustojuma ar Tālavas ielu), Latgales (no krustojuma ar Uzvaras ielu) un Uzvaras ielas. Asfalta frēzēšanas laikā, kā arī pēc tam attiecīgajās ielās un to posmos būs ātruma ierobežojumi.

Darbu izpildes secība, sākot no frēzēšanas, turpinot ar ierakuma izstrādi, komunikāciju un konstruktīvās kārtas izbūvi, paredzēta no Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības ielām un pakāpeniski turpinot Uzvaras un Latgales ielās.

Savukārt Jāņkalna un Brīvības ielu rajonā plānots uzsākt lietus ūdens kanalizācijas izbūvi.

Ielu pārbūve notiks Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2. kārta” ietvaros. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

L_U_1.karta_karte_pdf-1


Veikti uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu pārbūves sagatavošanās darbi

 

Attēlā redzamas izbūvējamā autotransporta stāvlaukuma aprises Jāņkalna ielas malā pie dzelzceļa stacijas
Evitas APLOKAS foto

Alūksnē šoruden ir uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2. kārta” īstenošana. Tā ietvaros tiek izbūvēts ūdensvada sacilpojums Merķeļa industriālās ielas zonai, kā arī veikti primārie sagatavošanās darbi ielu pārbūvei.

 Šī projekta mērķis ir veicināt otras lielākās Alūksnes rūpnieciskās apbūves zonas attīstību. Ieguldījumi infrastruktūrā dos iespēju paplašināt uzņēmējdarbību projekta teritorijā, kurā komersanti apliecinājuši 25 jaunu darbavietu izveidošanu un finanšu ieguldījumu uzņēmējdarbības paplašināšanā ne mazāk kā 1,2 miljonu EUR apmērā.

Projekta ietvaros nozīmīgu pārbūvi piedzīvos vairākas ielas un to posmi. Saskaņā ar SIA “Belss” izstrādāto būvprojektu pārbūvēs Merķeļa ielu un Uzvaras ielu visā to garumā, kā arī Latgales ielas posmu no Dārza ielas līdz krustojumam ar Kanaviņu un Uzvaras ielām, ietverot arī minēto krustojumu. Savukārt pēc SIA “BM-projekts” izstrādātā būvprojekta darbi ritēs Jāņkalna ielā no krustojuma ar Tālavas ielu un Brīvības ielā no krustojuma ar Jāņkalna ielu līdz Merķeļa ielai. Ielu pārbūvi veic SIA “8CBR” par līgumcenu 3 053 108,78 EUR. Būvuzraudzību nodrošina SIA “RS Būvnieks”.

Šoruden, pateicoties labiem laika apstākļiem, bija iespēja paveikt pirmos ielu pārbūves darbus Jāņkalna, Brīvības, Merķeļa, Uzvaras ielu malās, kā arī plānotajā automašīnu pie dzelzceļa stacijas, kur tika noņemta augsnes virskārta. Pārējā nozīmīgākā pārbūves darbu daļa notiks nākamgad. Pārbūves laikā izbūvēs lietus ūdens kanalizāciju, atjaunos apgaismojumu un ierīkos to vietās, kur tā pašlaik nav, tajā skaitā brauktuves pāriešanas vietās, lai nodrošinātu drošu un ērtu pārvietošanos iedzīvotajiem un stacijas apmeklētājiem. Esošos gaismekļus nomainīs uz energoefektīviem LED gaismekļiem, ieklās jaunu ielas segumu un izbūvēs ietves.

Jāņkalna un Brīvības ielu pārbūve

Pie dzelzceļa stacijas jau šobrīd ir redzamas aprises plānotajam automašīnu stāvlaukumam, ko varēs izmantot kā iedzīvotāji, tā apkārtējo uzņēmumu klienti un Bānīša stacijas ekspozīcijas apmeklētāji. Lai šajā apkaimē organizētu autotransporta novietošanas iespējas, Jāņkalna ielas malā pie stacijas šķūņa izbūvēs stāvvietas vieglajam autotransportam, kā arī autobusiem. Turpat būs arī apgriešanās vieta nākotnē plānotajam elektrovilcieniņam.

Pēc pārbūves būs satiksmes organizācijas izmaiņas Merķeļa ielas posmā no Uzvaras līdz Brīvības ielai. Tas sliktās pārredzamības dēļ kļūs par vienvirziena ielu, kur satiksme būs organizēta virzienā no Uzvaras ielas uz Brīvības ielu.

Būtiskas izmaiņas piedzīvos arī Uzvaras un Latgales ielas. To pārbūve plānota divās kārtās – vienā kārtā būs Uzvaras iela līdz krustojumam ar Latgales un Kanaviņu ielu un otrā – Latgales iela no Dārza ielas un krustojums ar Latgales un Kanaviņu ielām. Arī šajās divās ielās plānota brauktuves un ietves seguma pārbūve, ielu apgaismojuma atjaunošana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve. Jāuzsver, ka būtiski izmainīsies Latgales, Kanaviņu un Uzvaras ielas krustojums – tas iegūs jaunu konfigurāciju, un mainīsies arī galvenā ceļa virziens, kas turpmāk plānots maršrutā Uzvaras – Latgales iela.

Latgales/Uzvaras/Kanaviņu ielu krustojums

Viens no projekta ietvaros veicamajiem darbiem ir arī ūdensvada sacilpojuma izbūve, lai nodrošinātu ūdensapgādes nepārtrauktību Merķeļa ielas mikrorajonā. Tas būs nozīmīgs ieguvums gan apkaimes iedzīvotājiem, gan šajā pilsētas teritorijā esošajiem uzņēmumiem. Ūdensvada sacilpojumu saskaņā ar SIA “ECOLAT” izstrādāto būvprojektu izbūvē SIA “Woltec” par līgumcenu 41 237,54 EUR, būvuzraugs IK “Āre Pilds”.

Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.


Pārbūvēs uzņēmējdarbībai nozīmīgas ielas


Alūksnes novada pašvaldība uzsāks projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2. kārta” īstenošanu, kura ietvaros plānots pārbūvēt Merķeļa, Jāņkalna, Brīvības, Latgales un Uzvaras ielu posmus un izbūvēt ūdensvada sacilpojumu, kas nodrošinās ūdensapgādes nepārtrauktību Merķeļa ielas industriālajā zonā.

Noslēdzoties pašvaldības iepirkumam, kļuvis zināms, ka līguma slēgšanas tiesības ielu būvniecības veikšanai piešķirtas uzņēmumam SIA “8CBR”. Ielu būvniecības darbu kopējā līgumcena saskaņā ar iepirkumu ir 3 053 108,78 EUR. Ūdensvada sacilpojuma izbūves darbus veiks SIA “Woltec”, kopējā līgumcena šiem darbiem 41 237.54 EUR. Darbus plānots uzsākt septembrī.

Projekta mērķis ir veicināt Alūksnes pilsētā otras lielākās rūpnieciskās apbūves zonas attīstību. Ieguldījumi infrastruktūrā dos iespēju paplašināt uzņēmējdarbību projekta teritorijā, kurā komersanti apliecinājuši 25 jaunu darbavietu izveidošanu un ieguldījumu uzņēmējdarbības paplašināšanā ne mazāk kā 1,2 miljonu EUR apmērā.

Šobrīd Merķeļa ielā norit pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Rūpe” organizētie ūdensvada un kanalizācijas tīklu un pieslēgumu izbūves darbi, kas tiek īstenoti projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III.kārta” ietvaros.