“Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”

 

 

“Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”

 

Specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1. projekts “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”.

Projekta mērķis: uzlabot esošo un izveidot jaunu kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, tādējādi mazinot antropogēno slodzi un iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām.

Galvenās projekta darbības:
1. Apmeklētāju plūsmas optimizēšana, lai saglabātu dabas vērtības un novirzītu apmeklētājus uz mazāk jūtīgām teritorijām:
1.1. Skatu torņa būvniecība;
1.2. Atpūtas un dabas izziņas pieturas punktu izveide;
1.3. Stāvlaukumu labiekārtošana;
1.4. Maršrutu uzlabošana.
2. Apmeklētāju informēšanas un uzskaites nodrošināšana:
2.1. Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu infrastruktūras pilnveidošana;
2.2. Informācijas zīmju, norāžu, stendu un robežzīmju infrastruktūras uzlabošana;
2.3. Mobilās aplikācijas izstrāde.
3. Veselības maršruta izveide.
4. Būvuzraudzība.
5. Autoruzraudzība.
6. Publicitāte.

Projektā plānotie rezultāti:
– uzbūvēts skatu tornis Dēliņkalnā;
– izveidoti 5 atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti (dabas mājas);
– labiekārtoti stāvlaukumi;
– uzlaboti ceļa maršrutu posmi 7 km garumā;
– atjaunoti 3 un izveidots 1 pašapkalpošanās tūrisma informācijas punkts;
– izvietotas informācijas zīmes, norādes, stendi un robežzīmes Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijā;
– izveidots veselības maršruts;
– izstrādāta mobilā aplikācija;
– veikta būvuzraudzība;
– veikta autoruzraudzība;
– nodrošināta publicitāte.

Projektā sasniedzamā iznākuma rādītāja plānotā vērtība – 11 933.25 ha, to dzīvotņu platība, kuras saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi.

Projekta kopējās izmaksas 1 204 700,00 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 500 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 26 470,59 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 61 764,71 EUR un neattiecināmās izmaksas 616 464,70 EUR.

Plānotais projekta ilgums – 18 mēneši.


Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidū atklātas Dabas mājas

11.06.2019.

Sanita PĀSA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Piektdien 7. jūnijā, ar krāšņu svētku atklāšanas programmu, durvis vaļā vēra Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidū izveidotās Dabas mājas un pašapkalpošanās tūrisma informācijas punkti.

Projekta mērķis bija uzlabot esošo un izveidot jaunu, kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, tādējādi mazinot antropogēno slodzi un iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām. Lai īstenotu mērķi tikai veiktas vairākas darbības, starp tām arī pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu un Dabas māju izveide.

Kopā izveidoti trīs tūrisma informācijas punkti un piecas Dabas mājas. Tās kalpos kā atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti tiem, kas dodas pārgājienos un brauc ar velosipēdiem, arī kā naktsmītnes ilgākam laikam, meklējot mierpilnu atpūtu no ikdienas steigas. Dabas mājas uzbūvētas pie gleznaināko ezeru krastiem un ir mežu ieskautas.

Katra no piecām Dabas mājām aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijā Alūksnes un Apes novados stāsta par citu tematiku. Mājā Vaidavas ezera krastā varēs uzzināt informāciju par ūdeņiem un zivīm, pie Raipala ezera meža laucītē esošā dabas māja veltīta lāčiem, Ilgāja ezera krastā varēs iepazīt Kornetu-Peļļu subglaciālo gravu, savukārt mājā pie Palpiera ezera izklāstīta meža zvēru dzīve un Dabas māja pie Eniķu ezera veltīta putnu tematikai. Visās Dabas mājās ir sagatavoti un izvietoti izzinoši fakti, stāstījumi un attēli par konkrētajām tēmām. Mājām piegulošajā apkārtnē izvietoti arī tematikai veltīti izglītojoši vides mākslas objekti.

Veclaicenes ainavu apvidus piedāvā izbaudīt velo un kājāmgājēju maršrutus, jaunuzceltās Dabas mājas, mežus, laukus, ezerus un upes Alūksnes un Apes novados.

Alūksnes novada pašvaldība pateicas VAS “Latvijas valsts meži” par sadarbību dabas māju izveidē pie Vaidavas un Raipala ezeriem, privāto zemju īpašniekiem par sadarbību dabas māju izveidē pie Eniķu, Ilgāja un Palpiera ezeriem un Apes novada pašvaldībai par sadarbību projekta īstenošanā.

Dabas māju projektēšanu veica SIA “BM-Projekts”, bet būvniecības darbus – AS “Master Industry”. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “BBPV”. Dabas māju saturisko daļu jeb ekspozīciju izstrādāja un realizēja dizaina birojs SIA “H2E”. Projekta kopējās izmaksas 1 401 516,20 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 500 000 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 26 470,59 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 875 045,61 EUR. Projekta vadītāja – Inese Zīmele-Jauniņa.


Dabas mājās aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” rit pēdējie sagatavošanās darbi

23.04.2019.

Sanita PĀSA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Jūnija sākumā aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijā durvis vērs un aicinās izbaudīt būšanu dabā jaunuzceltās Dabas 

mājas.

 Tās kalpos kā atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti tiem, kas dodas pārgājienos un brauc ar velosipēdiem, un arī kā naktsmītnes ilgākam laikam, meklējot mierpilnu atpūtu no ikdienas steigas. Dabas mājas uzbūvētas pie gleznaināko ezeru krastiem un ir mežu ieskautas. Tas dod iespēju gan makšķerēt un vēlāk pagatavot maltīti turpat uz ugunskura, gan lasīt sēnes un ogot. Dabas mājas ir aprīkotas ar Jotul tipa krāsniņu, galdu ar krēsliem, desmit matračiem otrajā stāvā, āra tualeti, ugunskura vietu ar grila resti un malku, taču tur neatradīsiet ne gaismas slēdzi, nedz arī ūdens padevi.

Katra no piecām Dabas mājām aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijā Alūksnes un Apes novados stāsta par citu tematiku. Mājā Vaidavas ezera krastā varēs uzzināt informāciju par ūdeņiem un zivīm, pie Raipala ezera meža laucītē esošā dabas māja veltīta lāčiem, Ilgāja ezera krastā varēs iepazīt Kornetu-Peļļu subglaciālo gravu, savukārt mājā pie Palpiera ezera izklāstīta meža zvēru dzīve. Visās Dabas mājās ir sagatavoti un izvietoti izzinoši fakti, stāstījumi un attēli par konkrētajām tēmām. Mājām piegulošajā apkārtnē izvietoti arī tematikai veltīti izglītojoši vides mākslas objekti.

Veclaicenes ainavu apvidus piedāvā izbaudīt velo un kājāmgājēju maršrutus, jaunuzceltās Dabas mājas, mežus, laukus, klajumus, ezerus un upes Alūksnes un Apes novados.

Pašvaldība aicina visus Veclaicenes apmeklētājus kopīgi rūpēties par Dabas mājām un ainavu apvidus teritoriju, atstājot to aiz sevis tādu, kādā tajā ienācāt. Jau savlaicīgi lūdzam ziņot pa mājiņās norādīto telefona numuru par pārkāpējiem, ja tādi manīti.

Dabas mājas tapušas Alūksnes novada pašvaldības īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros. Projekta vadītāja – Inese Zīmele-Jauniņa.

 

 


Veclaicenē izbūvēti atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti

 

 Noslēgusies atpūtas un dabas izziņas pieturas punktu būvniecība aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”.

Atpūtas un dabas izziņas pieturas izbūvētas pie kopumā pieciem ezeriem un katra veltīta savai tematikai. Ēka Vaidavas ezera krastā stāsta par ūdeņiem un zivīm. Tās apkārtnē izvietoti arī šai tematikai veltīti izglītojoši vides mākslas objekti.

Raipala ezera tuvumā izbūvētā dabas pieturas tematika veltīta lāčiem. Tematikas izvēle saistīta ar to, ka apkārtnē vairākkārt novērots šis dzīvnieks un netālu atrodas arī Mišu medus muzejs.

Ilgāja ezera, kurš atrodas uz Latvijas un Igaunijas robežas, krastā dabas izziņas pieturas tematika veltīta Kornetu-Peļļu subglaciālajai gravai un stāsta par tās īpatnībām.

Meža zvēru tēma izklāstīta dabas izziņas pieturā pie Palpiera ezera. Līdzīgi kā pārējās ēkās, arī šeit pirmajā stāvā izvietoti par attiecīgo tēmu sagatavoti izzinoši fakti un stāstījumi, kā arī attēli. Ēkas apkārtnē ierīkots arī neliels skatu tornis, kas veidots aļņa formā.

Apes novada teritorijā esošā Eniķu ezera krastā veidotā dabas izziņas pietura veltīta putniem, kuri sastopami konkrētajā apvidū. Arī šeit izvietoti vairāki vides mākslas objekti.

Visi atpūtas un dabas izziņas punkti funkcionēs arī kā naktsmītnes, kurās varēs pilnībā izbaudīt būšanu dabā. Plānots, ka durvis apmeklētājiem mājas vērs 2019. gada pavasarī.

Alūksnes novada pašvaldība pateicas VAS “Latvijas valsts meži” par sadarbību dabas māju izveidē pie Vaidavas un Raipala ezeriem. Pašvaldība pateicas arī privāto zemju īpašniekiem par sadarbību dabas māju izveidē pie Eniķu, Ilgāja un Palpiera ezeriem. Paldies par sadarbību projekta īstenošanā Apes novada pašvaldībai.

Dabas māju projektēšanu veica SIA “BM-Projekts”, bet būvniecības darbus – AS “Master Industry”. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “BBPV”. Dabas māju saturisko daļu jeb ekspozīciju izstrādāja un realizēja dizaina birojs SIA “H2E”.

Atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti jeb Dabas mājas aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” izbūvētas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1.pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” Nr.5.4.1.1/17/A/022 ietvaros. Projekta vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa.

 


Sakopj teritorijas pie topošajām Dabas mājām Veclaicenē

 

Foto: Talka pie Palpiera ezera

8. novembrī Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” norisinājās talka, kuras ietvaros tika sakoptas teritorijas pie topošajām Dabas mājām Palpiera un Eniķu ezeru krastos.

Alūksnes novada pašvaldība turpina darbu pie projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”. Šobrīd notiek atpūtas un dabas izziņas pieturas punktu izbūve.

Lai jauno pakalpojumu visiem interesentiem varētu piedāvāt jau tūrisma sezonas sākumā, rudenī nepieciešams veikt teritorijas sakopšanu objektu apkārtnē. Projekta vadītāja Inese Zīmele–Jauniņa kopā ar Veclaicenes pagasta pārvaldi un pašvaldības aģentūru “Spodra” rīkoja talku, kurā tika sakoptas topošo Dabas māju piegulošās teritorijas pie Palpiera un Eniķu ezeriem.

Plānots, ka Dabas mājas savas durvis apmeklētājiem vērs 2019. gada pavasarī.

Projekta vadītāja pateicas visiem, kuri piedalījās teritorijas sakopšanas talkā.

 


Ekspluatācijā pieņemts jaunais treileru laukums Kornetos

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros Veclaicenes pagasta Kornetos septembra beigās ekspluatācijā pieņemts treileru laukums.

Treileru laukumā būs iespējams pieslēgties pie elektroenerģijas, nepieciešamības gadījumā iztukšot treilera kanalizācijas tvertni un uzpildīt dzeramo ūdeni. Labiekārtojot treileru laukumu ārpus īpaši aizsargājamo biotopu atradnēm aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, tiek novērsts apdraudējums, ka treileru autotransportu novieto tam neparedzētās vietās, kā arī tiek novērsts dabas piesārņojums, paredzot stāvlaukumā kanalizācijas tvertnes iztukšošanas vietu.

Uzturēšanās treileru laukumā apmeklētājiem būs par maksu, ko pēc kalkulācijas apstiprinās Alūksnes novada dome. Samaksāt par treileru laukumu varēs pašapkalpošanās informācijas punktā vai, izmantojot mobilo aplikāciju.

Būvprojektu izstrādāja SIA “NAMS”, būvdarbus veica SIA “CEĻINIEKS 2010”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “BŪVUZRAUGI LV”. Būvdarbu kopējās izmaksas 55 238,11 EUR ar PVN.

Līdz šim projektā jau ir uzbūvēts un ekspluatācijā nodots skatu tornis Dēliņkalnā, pabeigti maršrutu ceļu posmu uzlabošanas darbi, turpinās informācijas zīmju, stendu, norāžu un robežzīmju izvietošana visā aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijā, tāpat arī turpinās pašapkalpošanās informācijas punktu un dabas māju būvniecība.

Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa.


Alūksnes augstienes virsotnē – Dēliņkalnā atklāts jauns skatu tornis

 

 

 

 

 


 Atklās jauno Dēliņkalna skatu torni Alūksnes augstienē 

 

 

 

 

 


Noslēgusies Dēliņkalna skatu torņa būvniecība Jaunlaicenes pagastā

 

 

 

 

 

 


Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” izbūvē dabas mājas

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Saskaņā ar dabas aizsardzības plānu būvnieki uzsākuši darbu pie atpūtas un dabas izziņas pieturas punktu jeb dabas māju izbūves.

Kopumā projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros tiks izbūvētas piecas dabas mājas, kuras atradīsies pie Raipala, Vaidavas, Ilgāja, Palpiera un Eniķu ezeriem. Katra no dabas mājām būs veidota ar īpašu tematiku un stāstīs par “Natura 2000” teritoriju un tajā esošajām vērtībām.

Dabas māju projektēšanu veica uzņēmums SIA “BM Projekts”, bet būvniecības darbus veic uzņēmums AS “Master Industry”. Dabas māju saturisko daļu jeb ekspozīciju izstrādā uzņēmums SIA “H2E”.

 


Atjaunos informācijas zīmes un izveidos veselības maršrutu

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Saskaņā ar dabas aizsardzības plānu, aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” tiks uzstādītas Dabas aizsardzības pārvaldes vienotajā stilistikā veidotas informācijas un norāžu zīmes, kā arī izveidots veselības maršruts.

Specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1. projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros esošajā Ievas un Trumulīša ezeru dabas takā plānots izvietot veselības maršrutu.  Maršruts veidots saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra izstrādāto materiālu “Ieteikumi pašvaldībām veselības maršrutu izveidē”.  Veselības maršruts atšķirībā no vienkāršas dabas takas atšķiras ar to, ka tajā uz speciāliem stendiem norādīti vingrojumi vai dažādi uzdevumi, kurus ieteicams veikt veselības uzlabošanai.

Tāpat projekta ietvaros tiks uzstādītas trūkstošās robežzīmes, kā arī atjaunoti vecie un uzstādīti jauni informācijas stendi.

Zīmju uzstādīšanas darbus veiks uzņēmums SIA “Smart Energy”.

 


Izbūvē pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktus

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Attīstot aizsargājamo ainavu apvidu “Veclaicene”, uzsākta tūrisma informācijas punktu izbūve.

Saskaņā ar dabas aizsardzības plānu, plānots izbūvēt četrus pašapkalpošanās tūrisma punktus. Trīs no punktiem – Kornetu centrā, Apes pilsētā un uz Vidzemes šosejas – izbūvē uzņēmums SIA “Ozolmājas”. Tūrisma punkta Romeškalnā izbūvi veic uzņēmums SIA “Pamati”.

Tūrisma informācijas punktos būs pieejama lielformāta karte, kurā attēlots aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene”. Tāpat punktā būs pieejams arī elektroniskais informācijas stends un nodrošināta iespēja ielādēt mobilo aplikāciju. Punktā apmeklētāji varēs iegādāties dabas izziņas pieturu jeb dabas māju apmeklējuma kartes, makšķerēšanas atļaujas un atļaujas treileru laukuma izmantošanai.

Informācijas punktos plānots uzstādīt arī apmeklētāju monitoringa ierīci, lai veiktu apmeklētāju uzskaiti.

 


Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” uzlabo tūrisma maršrutus

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Ziemeru, Veclaicenes un Jaunlaicenes pagastos, kā arī Apes novadā norisinās tūrisma maršrutu uzlabošanas darbi.

Plānots, ka šovasar kopumā tiks sakārtoti seši atsevišķi ceļu posmi, kuri šobrīd ir kritiskā stāvoklī un grūti mērojami ar velosipēdu vai izejami kājām.

Maršrutu uzlabošanas darbus veic uzņēmums SIA “SORMA”.

Maršrutu uzlabošana notiek projekta Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros.

 


Pašvaldība atgādina: Dēliņkalna skatu tornis vēl ir būvobjekts!

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Dēliņkalnā turpinās skatu torņa būvniecība, tādēļ Alūksnes novada pašvaldība atgādina, ka vieta, kur šobrīd tornis top, ir būvniecības objekts, un tas nav pieejams apmeklētājiem.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt pacietīgiem un saprotošiem, ļaut būvniekiem turpināt veikt savu darbu, nemēģināt piekļūt pie torņa laikā, kad tur nav būvnieku, kā arī nekādā gadījumā nemēģināt uzkāpt nepabeigtajā tornī, kas var radīt draudus veselībai un dzīvībai.

Dēliņkalna skatu torni būvē specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1. projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros. Tā mērķis ir uzlabot esošo un izveidot jaunu kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, tādējādi mazinot antropogēno slodzi un iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām.


Dēliņkalnā būvē skatu torni

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros Dēliņkalnā norit skatu torņa izbūve.

Šobrīd objektā veikta triangulācijas torņa demontāža, atmežošana, kā arī ierīkota būvbedre un izbūvēts pagaidu ceļš.

Dēliņkalna skatu tornis būs 27 metrus augsts, un tā virsotnē atradīsies skatu platforma, kas būs aprīkota ar binokli. Šis tornis būs identisks Veclaicenes pagasta Kornetu Dzērves kalnā izbūvētajam. Pie Dēliņkalna skatu torņa plānots uzstādīt arī apmeklētāju uzskaites ierīci.

Skatu torņa celtniecība norit saskaņā ar aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” dabas aizsardzības plānu 2016.-2028. gadam.

Darbus objektā saskaņā ar iepirkumu procedūras rezultātiem veic uzņēmumi SIA “Smart Energy” un SIA “Livland Group”.  Būvdarbu izmaksas sastāda 258 287,52 bez PVN.

FOTO: Ainars Gaidis


Noslēdz līgumu par dabas māju ekspozīciju izveidi Veclaicenē

 

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldība, turpinot īstenot aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošanas projektu, noslēgusi līgumu par dabas izziņas ekspozīciju koncepcijas izstrādi un ekspozīciju izveidi projekta teritorijā plānotajās dabas mājās.

Projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros pašvaldība iepirkuma procedūras rezultātā noslēgusi līgumu ar SIA “H2E” par ainavu apvidus teritorijā plānoto atpūtas un dabas izziņas pieturas punktu – dabas māju vizuālā noformējuma ekspozīcijas koncepcijas un tehnisko risinājumu izstrādi, kā arī šīs ekspozīcijas realizāciju. Līgumcena ir 33 057,85 EUR bez PVN.

Saskaņā ar Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” dabas aizsardzības plānu projekta laikā šajā teritorijā plānots izveidot piecus atpūtas un dabas izziņas pieturas punktus – dabas mājas. Tās atradīsies Alūksnes novadā pie Raipala, Vaidavas, Ilgāja un Palpiera ezeriem, un pie Eniķu ezera Apes novadā. Katrā dabas mājā ekspozīcija būs veltīta kādai citai ar Natura 2000 teritoriju un tajā esošajām vērtībām saistītai tematikai.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta mērķis ir uzlabot esošo un izveidot jaunu kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu aizsargājamo ainavu apvidū, mazinot antropogēno slodzi (tiešu vai netiešu cilvēku un viņu saimnieciskās darbības iedarbību uz dabu vai tās atsevišķiem elementiem, biotopiem un sugām).

Projektā bez jau minētajām dabas mājām plānots uzbūvēt skatu torni Dēliņkalnā, labiekārtot treileru vajadzībām stāvlaukumu, uzlabot atsevišķus ceļu posmus, izveidot pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktus, izveidot veselības maršrutu, kā arī izvietot informatīvās zīmes un stendus aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā.

Projekta sadarbības partneris ir Apes pilsētas dome.


 

Veclaicenē top treileru laukums

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros Veclaicenes pagastā uzsākta treileru laukuma izbūve.

Saskaņā ar dabas aizsardzības plānu Kornetu centrā blakus esošajam stāvlaukumam tiks labiekārtots laukums, kurš paredzēts treileru autotransportam, nodrošinot iespēju pieslēgties pie elektrības vienlaicīgi četriem treileriem. Labiekārtojot treileru laukumu ārpus īpaši aizsargājamo biotopu atradnēm, tiek novērsts gan apdraudējums, ka treileru autotransportu novieto tam neparedzētās vietās, gan iespējamais dabas piesārņojums, paredzot stāvlaukumā kanalizācijas tvertnes iztukšošanas vietu.

Darbus objektā saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veic uzņēmums SIA “Ceļinieks 2010”. Šobrīd tur veikti laukuma un tīklu nospraušanas darbi, un uzsākta ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve. Laukuma būvniecības izmaksas ir 46 409 eiro bez PVN.

Projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” kopējās attiecināmās izmaksas ir 1,2 miljoni eiro, no kuriem 500 000 ir ERAF finansējums, 26 470 eiro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām, bet 61 764 eiro ir pašvaldības finansējums.

Projekta sadarbības partneris Apes novada dome.


Dēliņkalnā turpinās skatu torņa izbūve

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu Alūksnes augstienes augstākajā punktā – Dēliņkalnā, pēc tehnoloģiskā pārtraukuma turpinās skatu torņa izbūves darbi.

Spītējot slapjajam laikam, būvnieki spējuši Dēliņkalna virsotnē nogādāt visu nepieciešamo tehniku sekmīgai un kvalitatīvai torņa izbūvei. Šobrīd izbūvētas un nostiprinātas torņa galvenās konstrukcijas.

Jau šobrīd Dēliņkalna skatu tornis slejas 27 metru augstumā, un tā virsotnē saskaņā ar projektu izbūvēta skatu platforma, kuru plānots aprīkot ar binokli. Projekta ietvaros pie jaunizbūvētā skatu torņa uzstādīs arī apmeklētāju monitoringa ierīci, kas ļaus uzskaitīt torņa apmeklētāju skaitu.

Skatu torņa celtniecība norit saskaņā ar aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” dabas aizsardzības plānu 2016.-2028. gadam.

Darbus objektā saskaņā ar iepirkumu procedūras rezultātiem veic uzņēmumi SIA “Smart Energy” un SIA “Livland Group”. Būvdarbu izmaksas sastāda 258 421,24 bez PVN.

Būvniecības darbi notiek projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros.

FOTO: Druvis MUCENIEKS