“Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”


Projekts “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība/SEC” (Smart Energy Community (SEC))

 

Programma
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Partneri
Tartu Reģionalā enerģijas aģentūra, Igaunija;
Rouges pašvaldība, Igaunija;
Vidzemes plānošanas reģions, Latvija;
Alūksnes novada pašvaldība, Latvija

Projekta kopējais budžets
289730 EUR, tai skaitā  246270 ERAF finansējums
Alūksnes novada pašvaldības budžets
59160 EUR, tai skaitā 50286 EUR ERAF līdzfinansējums

Ieviešanas laiks
01.03.2017 – 31.08.2018

Projekta Mērķi
Paaugstināt zināšanas par enerģijas ikdienas patēriņu un uzlabot enerģijas taupīšanu Latvijas un Igaunijas mājsaimniecībās un kopienās;
Paaugstināt izpratni par enerģiju skolās un iepazīstināt ar interaktīvām “mācīties darot” mācīšanas metodēm, ietekmējot nākamo paaudžu paradumus;
Veicināt inovatīvus un gudrus risinājumus un labās prakses enerģijas efektīva izmantošanai, pielietojot demo vienības, IKT ierīces un instrumentus.

Projekta aktivitātes:
1.Izglītojoša kampaņa skolās “Enerģijas skolas”, izglītojot pamatskolu audzēkņus. Tā iekļaus pētījumu
veikšanu, auditēšu un eksperimentēšu saistībā ar enerģijas patēriņu, mācot skolēniem analizēt un
mainīt savus ikdienas enerģijas patēriņa ieradumus un iedvesmojot arī savus vecākus un
vecvecākus uz enerģiju taupošu rīcību.

1.1.Trīs Vidzemes plānošanas reģionu skolu – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Valmieras Viestura vidusskolas un Lizuma vidusskolas – aprīkošana ar enerģijas klasēm;

1.2.Skolotāju un skolu vadības apmācība gudrā resursu patēriņā;

1.3.Skolēnu “Hobiju grupu” jeb pulciņu veidošana un apmācība par energoefektivitāti 3 skolās;

1.4.Skolēnu dalība Enerģijas dienās Igaunijā;

1.5.Enerģijas dienas organizēšana Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā;

1.6.Skolēnu izglītojoša ekskursija uz energoefektivitātes centru un iegūto zināšanu pārnese Alūksnes novada skolu jauniešiem;

1.7.Video konkurss skolēniem par energoefektīvu dzīvesveidu

1.8.Izglītojoši pieredzes braucieni skolēniem un sabiedrībai uz alternatīvās enerģijas ražošanas
vietām Vidzemē un Dienvidigaunijā;

2.Kampaņu “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ar mērķi palielināt enerģijas ietaupīšanu mājsaimniecībās
ikdienas paradumos

2.1.Informatīvas lekcijas par energoefektivitāti mājsaimniecībām;

2.2.Pētījums par resursu patēriņu mājsaimniecībās un tam nepieciešamā aprīkojuma iegāde;

2.3. Izglītojoši pieredzes braucieni skolēniem un sabiedrībai uz alternatīvās enerģijas ražošanas vietām Vidzemē un Dienvidigaunijā.


Projektā vērš uzmanību uz efektīvu energoresursu lietošanu

 

Enerģijas izziņas projektā “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” norisinājās 14 pasākumi, kuros iesaistījās vairāk nekā 560 Alūksnes novada iedzīvotāji.

24. augustā Alūksnes Uzņēmējdarbības centra telpās notiks projekta noslēguma seminārs, kurā projekta dalībnieki dalīsies ar projekta laikā gūtajām atziņām un viens no projekta vadītājiem Antti Roose prezentēs projekta laikā tapušo grāmatu Enerģiski cilvēki: 6 enerģijas dienasgrāmatas.

Projekta ietvaros Vidzemes reģionā un Dienvidigaunijā norisinājās divas kampaņas. Pirmā no kampaņām – “Skolu enerģijas kampaņa” – mērķtiecīgi tika virzīta uz skolām un jauniešiem. Otrā kampaņa – “Sabiedrības enerģijas kampaņa” vairāk tika veltīta vietējām kopienām un mājsaimniecībām.

Skolu enerģijas kampaņu Alūksnes novadā vadīja Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija. 2017./2018.mācību gadā projekta ietvaros tika izveidots Energoefektivitātes pulciņš, kurā aktīvi iesaistījās sešpadsmit jaunieši un to vadīja skolotājas Irena Bērziņa un Ligita Krieva. Pulciņa darba vadīšanai, igauņu un latviešu mācībspēkiem apvienojot zināšanas un pieredzi, tika izstrādātas darba lapas (http://www.trea.ee/sec/lv/darbalapas/), kas tika izmantotas arī skolēnu Enerģijas dienās Igaunijā un Alūksnē.

Lai sekmīgi noritētu pulciņa darbs, kā arī tiktu izveidota vieta, kur veikt eksperimentus skolēniem, gan skolai lietderīgāk izmantot elektroenerģiju, tika aprīkots mājturības kabinets ar mūsdienīgu sadzīves tehniku, LED apgaismojumu, virtuves krānu aeratoriem, un iegādāts nepieciešamais aprīkojums eksperimentu veikšanai. Energoefektivitātes pulciņa dalībnieki veica eksperimentus, izmantojot ikdienā mājsaimniecībās plaši izmantoto sadzīves tehniku, apmeklēja Elektrum Energoefektivitātes centru, TEC un Dienvidigaunijas enerģijas objektus, kas ļāva skolā gūtās zināšanas fizikā, matemātika u.c. likt lietā un sasaistīt ar ikdienas enerģijas patēriņu. Turklāt jaunieši dalījās gūtajās atziņās un vadīja nodarbības arī citiem Alūksnes novada skolēniem, noorganizējot trīs informatīvās enerģijas izziņas dienas, kurās piedalījās 168 skolēni no vienpadsmit Alūksnes novada izglītības iestādēm. Kā atzina jaunieši – vadīt un organizēt nodarbības citiem nebija viegli, taču ļoti interesanti.

Elektromonitoringa ierīce, kas tika uzdāvināta ģimnāzijai skolotāju apmācību semināra laikā, ļāva novērtēt skolas enerģijas patēriņu un atklāt atsevišķus enerģijas patērētājus, kas darbojās neatbilstoši un izšķieda elektroenerģiju skolas zālē, mājturības kabinetā, kā arī palīdzēja skolas vadībai izšķirties par energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanu skolas sporta zālē. Projekta laikā 65 skolotāji papildināja savas zināšanas par enerģijas avotiem, uzzināja, kā paši savā ikdienā var gudrāk izmantot enerģiju un būt par piemēru saviem skolēniem, lai kopīgi mazinātu nelietderīgu enerģijas patēriņu.

Abu kampaņu ietvaros no 2018. gada aprīļa līdz jūnijam skolēniem un iedzīvotājiem  kopīgos braucienos bija iespēja iepazīt objektus Latvijā un Igaunijā, kuri demonstrē enerģijas ieguvi, mūsdienīgus un gudrus enerģijas patēriņa risinājumus.

Sabiedrības enerģijas kampaņas laikā 10 mājsaimniecības no Alūksnes novada piedalījās pētījumā un vienu mēnesi veica savas mājsaimniecības enerģijas patēriņa uzskaiti speciāli izveidotā Enerģijas dienasgrāmatā, izmantojot projekta ietvaros iegādātās elektromonitoringa, telpu klimata un iekārtu elektroenerģijas patēriņa uzskaites ierīces. Secinājumus par savu saimniecību varēja izdarīt katrs pētījuma dalībnieks, jo ierīces ļāva atrast elektroiekārtas, kas patērēja vairāk enerģijas, nekā tām būtu jāpatērē, iekārtas, kas darbojas neatbilstoši.  Kā lielākās elektroenerģijas patēriņa vienības mājsaimniecībās ir virtuves iekārtas (plīts, ledusskapis, elektriskā tējkanna u.c.) – nelielā strādājošā mājsaimniecībā tās ir pat ¾ visas elektroenerģijas. Tāpat lielu enerģijas patēriņu veido ūdens boilers un veļas mazgājamā mašīna. Lai arī šīm iekārtām nav iedomājama mūsu ikdiena, jāatceras, ka tehnika, kas vecāka par desmit gadiem patērē vairāk elektroenerģijas, turklāt regulāri nepieciešams veikt atkaļķošanu, jo apkaļķojies sildelements paildzina ūdens uzsildīšanas laiku, tādejādi nevajadzīgi palielinot izmaksas.  Projekta vadošais partneris Tartu Reģionālā enerģijas aģentūra izstrādāja arī anketu, kuru aizpildīja 68 Vidzemes reģiona un 23 Dienvidigaunijas iedzīvotāji. Balstoties uz anketas un pētījuma datiem, tika iegūti seši raksturīgākie enerģijas patērētāju profili, kuri sastopami gan Igaunijā, gan Latvijā, un atspoguļoti grāmatā Enerģiski cilvēki:6 enerģijas dienasgrāmatas (Antti Roose).  Grāmatā apkopoti pētījumā gūtie rezultāti, iespējas mājsaimniecībām, pieredzes stāsti un vienkārši padomi un ieteikumi kā ikdienā ikviens var taupīt enerģiju.

Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 


 

Alūksnes un Reuges iedzīvotāji dodas kopīgos mācību braucienā

 

Tautas gudrības “Labāk vienreiz redzēt nekā simtreiz dzirdēt” iedvesmoti Vidzemes un Dienvidigaunijas enerģijas kopienu pārstāvji jūnijā pārrobežu  projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ietvaros devās izzināt objektus, kas saistīti ar enerģijas ražošanu,  gudru patēriņu un viediem vadības

risinājumiem.

Siltumenerģija kā elektroenerģijas ražošanas blakusprodukts

Projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ietvaros 13.jūnijā Alūksnes novada pašvaldība organizēja  mācību braucienu sabiedrības interesentiem no Valmieras, Alūksnes un Dienvidigaunijas. Brauciena laikā jau autobusā tika pārrunāti jautājumi, kas skar mūsdienīgu risinājumu izmantošanu enerģijas patēriņa regulēšanā un uzskaitē, salīdzināta Igaunijas un Latvijas pieredze ceļā uz energoefektīvāku saimniekošanu, taču visnozīmīgākā bija iespēja iepazīties ar diviem iespaidīgiem objektiem Latvijā, kas ražo, kā arī pilnvērtīgi pārstrādā enerģiju.

Geltiņi EKO, kur tika stāstīts kā savāktā gāze no atkritumiem tiek pārvērsta elektrībā un siltumā, kas apgādā “Getliņu” siltumnīcas. Tajās savukārt aug visiem zināmie un iecienītie dārzeņi. Interesanti, ja rēķina, ka mājsaimniecība mēnesī patērē 100kwh, tad “Getliņu” saražotais elektrības daudzums pietiktu 25 000 mājsaimniecībām gadā. Turklāt līdz 2011.gadam saražotā siltumenerģija, kuras pietiek, lai apkurinātu vairāk kā 11 000 m2 platībā augošos 25 000 tomātu stādu, vienkārši tika “laista” gaisā.

Tāpat tika apmeklēta Rīgas TEC-2 termoelektrostacija, kas ir modernākā  Baltijā, ar kopējo elektrisko jaudu 850 MW. Elektroenerģijas ražošana TEC-2 lielā mērā pakārtota siltumenerģijas patēriņam, kas savukārt ir atkarīgs no klimatiskajiem apstākļiem un apkures sezonas ilguma, kā arī elektroenerģijas tirgus situācijas. Jāpiezīmē, ka šobrīd Rīgas termoelektrostacijas spēj gandrīz pilnībā nodrošināt Latvijas elektroenerģijas patēriņu, ja tas būtu nepieciešams.

Visbeidzot no Zinātņu akadēmijas skatu laukuma tika apskatīta Rīgas panorāma un kopīgi ar Rīgas plānošanas departamenta pārstāvi iepazīta pilsētvides plānošana, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu pieejamos resursus, kā arī problēmjautājumi, kas saistīti ar kompaktas un efektīvas enerģijas apgādes izveides un transporta, ūdensapgādes/kanalizācijas sistēmu nodrošināšanu galvaspilsētā.

Dienvidigaunija – enerģijas patēriņa samazināšanas pioniere

Alūksnes novada un Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji 19.jūnijā apmeklēja Dienvidigauniju, lai kopīgi ar TREA un Reuges sabiedrības pārstāvjiem izpētītu igauņu pieredzi.

Igaunijas nacionālajā muzejā (atklāts 2016.gadā) interesentiem bija ļauts ielūkoties telpās, kurās ikdienā muzeja apmeklētāji ielaisti netiek, un uzzināt ēkas energoefektivitātes un sistēmu vadības noslēpumus. Piemēram, muzeja krājumu telpās 8000m2 platībā vissvarīgākais ir nodrošināt pareizu mitrumu, kas tiek panākts ar ventilācijas un sienu paneļu palīdzību, savukārt apkurinātas tās netiek, turklāt tās nav atvērtas arī apmeklētājiem, jo 20 cilvēku grupas apmeklējums 10 minūšu garumā, piesilda telpu par 4 grādiem un izjauc mitruma līdzsvaru.

Tartu elektrostacijas apmeklējums pārsteidza ar procesu automatizāciju, kas ļauj trīsdesmit cilvēkiem apkalpot pašu elektrostaciju un tās sešas filiāles, lai nodrošinātu Tartu iedzīvotājus ar nepieciešamo siltumenerģiju, dzesēšanas iekārtām, kā arī apkurinātu plašo siltumnīcu saimniecību, kur aug gan salāti, gan ziedi, gan dārzeņi.

2017.gadā atklātā Pelvas Valsts ģimnāzija ir būvēta, izmantojot nulles enerģijas ēkas patēriņa principus, lai pēc iespējas  mazinātu izdevumus par ēkas uzturēšanu, tajā pat laikā maksimāli izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju iespējas izglītības iestādes telpu aprīkošanā. Uz jumta uzstādīti saules kolektori, tualetēs tiek izmantoti lietusūdeņi, maksimāli tiek izmantota dienasgaisma. Telpas mājīgas padara iekštelpu apdarē izmantotais koks, zviļņi, spilveni un no jumtā izbūvētā loga nākošā gaisma.

Reuge sagaidīja ar ieskatu enerģijas pionieru vēsturē – šobrīd šķiet neticami, ka nelielā ūdens spēkstacija līdz 20 gs vidum spēja nodrošināt ar elektroenerģiju gan Reuges skolu, gan tautas namu, gan baznīcu, protams, katrai piegādājot elektroenerģiju noteiktā dienas laikā.

Dienu noslēdza seminārs ar ieskatu Reuges aizvēsturē. Pēc tam sekoja projekta ietvaros veiktā mājsaimniecību pētījuma un anketu rezultātu prezentācija un neliela analīze par to, ka kopumā vislielākos izdevumus mājsaimniecībām abpus robežai rada siltumenerģijas un degvielas izdevumi, kas liecina, ka īpaši privātmāju apkurei izmantojam nekvalitatīvu kurināmo, vai iespējams, katlus ar zemu efektivitāti, turklāt arī braucam ar ne pašām jaunākajām automašīnām.

Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


Skolēni izzina enerģiju

 

SEC projekta ietvaros 18. aprīlī un 18. maijā notika Dienvidigaunijas un Vidzemes skolēnu kopīgie enerģiju izzinošie braucieni Latvijā un Igaunijā uz publiskajiem objektiem, energoefektīvu risinājumu pionieriem, kas demonstrē gudru enerģijas patēriņu.

Eksperimentē un iepazīst enerģiju Tartu

18. aprīlī Igaunijā 90 skolēni no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Valmieras Viestura vidusskolas, Lizuma vidusskolas, Valmieras sākumskolas, Ziemeru pamatskolas, Varstu pamatskolas un Rouges pamatskolas pētīja enerģiju Igaunijas Nacionālajā muzejā un zinātnes centrā AHHAA.

Igaunijas Nacionālā muzeja ēka pārsteidza ar iespaidīgo apjomu un tās izveidei izmantotajiem energoefektīvajiem un gudrajiem risinājumiem gan darbinieku, gan krājumu, gan muzeja telpām, ekspozīcijām, lai apjomīgās celtnes uzturēšanas izmaksas būtu pēc iespējas mazākas. Ekspozīcijās ļāva izpētīt Igaunijas vēsturi un iedzīvotājiem pieejamo resursu un enerģijas izmantošanu no sendienām līdz mūsdienām. Progress notiek pateicoties enerģijas savaldīšanai un pārdomātai izmantošanai.

Ekskursijas laikā pa Tartu pilsētu, skolēni uzzināja par enerģiju pilsētā, par Tartu energoefektīvākajām ēkām un pilsētas attīstības plāniem, īstenojot projektus ēku atjaunošanas, ielu apgaismojuma, transportlīdzekļu un viedo māju jomā.

AHHAA centrā skolēni “uz savas ādas” pārbaudīja dažādus enerģijas veidus un fizikas spēkus – cik stipri roku saspiež ezers, kā ieraudzīt skaņas spēku, vai gaisa plūsmā ir pietiekami enerģijas, lai noturētu bumbu, cik stipri jāgriež ūdens turbīna, lai pāršautu bumbiņu uz otru ūdenstilpni, kā arī iejusties viedās pilsētas mēra-apstākļu regulētāja lomā.

Meklē un pēta enerģijas avotus Rīgā

18. maijā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Reuges pamatskolas un Hānjas pamatskolas 69 skolēni Motormuzejā meklēja vecāko auto modeli un pētīja kāda enerģija darbina dažādus muzeja eksponātus. Turklāt uzzināja, ka pati muzeja ēka saņēmusi 3. vietu nominācijā kā energoefektīvākā publiskā ēka 2017 un tajā izveidoti inovatīvi risinājumi klimata, apkures, vēdināšanas sistēmu kontrolei.

Getliņi Eko skolēni varēja gūt atbildes uz jautājumiem – kur paliek atkritumi, kāpēc gurķiem patīk krāsainas lampas, vai labais vienmēr uzvar ļauno, vai kamenes strādā virsstundas, kā no atkritumiem var iegūt elektrību un ko darīt ar lieku siltumu.  Turklāt tika demonstrēta gudra un pārdomāta pieejamo resursu izlietošana, jo sākotnēji saražoto siltumenerģiju nācās vienkārši “laist gaisā”, taču kopš 2011. gada šeit vairāk kā 11 000m2 platībā, apsildāmajās siltumnīcās praktiski cauru gadu, izmantojot saražoto siltumenerģiju, tiek audzēti tomāti, gurķi un puķu stādi.

Zinātņu Akadēmijas skatu platformā skolēni no Elektrum Energoefektivitātes centra pārstāves Rūtas Liepnieces uzzināja, cik daudz enerģijas saražo Daugava, kur Rīga ņem elektrību un siltumu un kā var samazināt enerģijas patēriņu pilsētā, vienlaikus baudot Rīgas panorāmu.

Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 


 

Svarīgi pieredzi nodot tālāk

 

14. martā Apē notika Alūksnes un Apes novadu skolotāju apmācību seminārs par energoefektivitātes jautājumiem.

Pieredzē par Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. Est-Lat21 “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība/SEC” pētījumiem, to rezultātiem un ieguvumiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā dalījās ģimnāzijas skolotājas Irena Bērziņa un Ligita Krieva. Novadu skolu īpašumā nonāca saturīgi un gaumīgi plakāti, kas rosina ikvienu cilvēku saprātīgi izturēties pret jebkura veida enerģijas lietošanu. Vērtīgs ieguvums ir arī projektā īpaši izveidotas darba mapes, kas sastāv no sagatavotiem pētnieciskajiem darbiem, kas ļauj skolēniem, darbojoties pašiem, saprast nepieciešamību taupīt jebkuru enerģijas veidu. Skoltājiem šīs mapes kalpos kā ideju avots, plānojot gan mācību stundas – fiziku,  matemātiku, dabaszinības, gan audzināšanas stundas. Tās kalpos kā līdzeklis jaunās – kompetenču pieejas reālā ieviešanā skolas mācību procesā, jo ir daudzpusīgi izmantojamas, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāju pieredze liecina, ka skolēniem patīk pētnieciskais process.

Izskanēja arī informācija par energomonitoringa ierīces Gdog lietošanas laikā gūtajiem secinājumiem un iespējām mainīt situāciju elektroenerģijas taupīšanā, piemēram – nomainot vecās lampas pret LED lampām, ieguvums ir ne tikai labāks apgaismojums, bet arī ekonomija vismaz 30% apjomā. Energomonitoringa ierīces rādījumu analīze rosināja mainīt arī dažus elektroierīču lietošanas paradumus.

Novadu skolotājus ieinteresēja iespējas skolēnu ekskursijās iekļaut objektus, kas ļauj saprast mūsdienīgus procesus enerģijas taupīšanā. Tādi objekti ir tepat pie mums, Latvijā – Latvenergo Energoefektivitātes centrs Jūrmalā, elektrības ražotnes, viedās mājas.

Darba kārtība skolotāju semināram

Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā izveidota Energoefektīva mājturības klase

 

Projekta ietvaros izglītības iestādei bija iespēja ieguldīt 3000 EUR energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu īstenošanai skolas ēkā.  Skolas kolektīvs izvēlējās aprīkot mājturības kabinetu ar jaunām, enerģiju taupošām sadzīves iekārtām – iegādāta indukcijas plīts ar piemērotiem traukiem, elektriskā plīts, ledusskapis, trauku mazgājamā mašīna, tvaika nosūcēji, virtuves kombains, multivāres katls, gludināšanas sistēma, divas šujmašīnas, vafeļu panna, kabinetā uzstādīts LED apgaismojums un krāni aprīkoti ar aeratoriem taupīgākam ūdens patēriņam. Savukārt Energoefektivitātes pulciņa darbības nodrošināšanai, tika iegādātas mērierīces un aprīkojums kopumā  tūkstošs euro vērtībā. Mērierīces un aprīkojums tika iegādāts atbilstoši igauņu un latviešu izglītības darbinieku kopīgi izstrādātajai pulciņa darba metodikai un sastādītajiem eksperimentiem (pieejamas lejuplādei http://www.trea.ee/sec/lv/darbalapas/).

Energoefektīvā mājturības klase ģimnāzijā tika izmantota ne tikai mājturības nodarbību vadīšanai, bet arī Energoefektivitātes pulciņa eksperimentu veikšanai, salīdzinot mājturības klases veco, savu laiku nokalpojušo, sadzīves tehniku, ar mūsdienīgu, enerģiju taupošu. Skola 2017.gada oktobrī kā dāvanu saņēma elektromonitoringa ierīci Gdog, kas arī ļāva novērtēt mājturības klases elektrības patēriņu pirms un pēc energotaupošu pasākumu veikšanas.  Mājturības kabinetā ir uz pusi palielinājies dažādu saimniecības ierīču skaits, savukārt elektroenerģijas patēriņš nav palielinājies. Skolotāja Irena Bērziņa atklāj, ka, piemēram, iepriekšējais ap 30 gadus vecais ledusskapis vienā mēnesī patērēja tik pat daudz enerģijas, cik jaunais 20 mēnešos – ieguvums bija acīmredzams. Apgaismojuma nomaiņa arī ļāva ietaupīt līdzekļus. Savukārt, jaunākai sadzīves tehnikai šīs atšķirības nav tik ievērojamas, svarīgāk ir par sadzīves tehniku rūpēties – laikus atkaļķot tējkannas, trauku mazgājamās mašīnas, tīrīt filtrus, tad arī elektrības patēriņš būs mazāks.

Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


 

Alūksnē aizvadīta Enerģijas diena

1. februārī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ietvaros norisinājās Enerģijas diena.

Enerģijas diena pulcēja skolēnus no Valmieras Viestura vidusskolas, Lizuma vidusskolas, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas,  Alūksnes pilsētas sākumskolas, Alūksnes novada vidusskolas, kā arī no Rouges un Hānjas skolām Igaunijā.
Dienas pirmajā pusē skolēni pildīja uzdevumus dažādās darbnīcās, kuru mērķis bija veicināt skolēnu izpratni par energoresursu saudzīgu izmantošanu. Jāatzīmē, ka šīs darbnīcas vadīja Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēni, kuriem sagatavoties šim pārbaudījumam palīdzēja skolotājas Irena Bērziņa un Ligita Krieva.
Pēc uzdevumu veikšanas un pusdienām pasākuma dalībniekus priecēja zinātkāres centra “Zinoo” komanda, kas klātesošajiem demonstrēja dažādus aizraujošus eksperimentus.
Enerģijas dienas ietvaros notika arī video konkursa “Lieto enerģiju gudri” uzvarētāju video demonstrēšana un laureātu apbalvošana. Par konkursa uzvarētāju kļuva Helēna Razminoviča no Valmieras Viestura vidusskolas. Otro vietu ieguva Elza Martinova no Lizuma vidusskolas. Trešā vieta Aleksandram Mellītim no Alūksnes novada vidusskolas. Pirmo divu vietu ieguvējas balvā saņēma viedpulksteņus, bet trešās vietas ieguvējs tika pie sporta kameras. Dažādas veicināšanas balvas saņēma arī pārējie konkursa dalībnieki.
Pasākuma noslēgumā dažādās nominācijās balvas saņēma arī Enerģijas dienas dalībnieki, kas visas dienas garumā bija risinājuši dažādu sarežģītības pakāpju uzdevumus.
Enerģijas diena notika projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”, ko Alūksnes novada pašvaldība īsteno kopā ar Tartu Reģionālās enerģijas aģentūru, Rouges pagasta pašvaldību un Vidzemes plānošanas reģionu, ietvaros.
Projekta mērķis ir paaugstināt zināšanas par ikdienas enerģijas patēriņu un uzlabot zināšanas par to, kā taupīt enerģiju mājsaimniecībās un kopienās Latvijā un Igaunijā.
Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

ANKETA


 

Alūksnē notiks Enerģijas diena

 

1. februārī Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ietvaros Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā norisināsies Enerģijas diena.

Enerģijas diena būs īpašs izaicinājums Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas Enerģijas pulciņa dalībniekiem, kuri dalīsies ar nodarbībās iegūtajām zināšanām un vadīs Enerģijas darbnīcas. Pasākuma dalībnieki pētīs un salīdzinās vecu un jaunu virtuves tehniku, mūsdienīgus siltinājuma materiālus, enerģijas patēriņu darba režīmā un dīkstāvē esošai datortehnikai, iepazīs viedtālruņu iespējas apkārtējās vides faktoru noteikšanai, kā arī atbildēs uz āķīgiem jautājumiem par saudzīgu resursu izmantošanu un efektīvu patēriņu.
Pēc uzdevumu risināšanas un pareizo atbilžu meklēšanas, skolēni vēros eksperimentu izrādi zinātkāres centra “Zinoo” izpildījumā, kam sekos skolēnu radīto gudras enerģijas lietošanas padomu video konkursa “Lieto enerģiju gudri” video skate un konkursa laureātu apbalvošana.
Pasākuma noslēgumā norisināsies Enerģijas dienas dalībnieku sumināšana un kopīga enerģijas svētku kliņģera baudīšana.
Plānots, ka pasākumā piedalīsies vairāk nekā 120 skolēni no Vidzemes un Dienvidigaunijas skolām.
Enerģijas dienas programmu veidojuši Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 9. klases skolēni un viņu skolotājas Irena Bērziņa un Ligita Krieva, sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību.
Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.Skolēni piedalās Enerģijas dienā Igaunijā

 

2017. gada 1. decembrī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas Energoefektivitātes pulciņa skolēni piedalījās projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ietvaros notiekošajā Enerģijas dienā Rouges pamatskolā Igaunijā.

Pirmajā dienas pusē skolēni pildīja dažādus interaktīvus uzdevumus, kuros tika pārbaudītas viņu zināšanas par dažādiem, ar enerģijas patēriņu saistītiem jautājumiem. Otrajā dienas daļā skolēni vēroja AHHAA Zinātnes centra teātra veiktos eksperimentus un paraugdemonstrējumus. Pasākuma noslēgumā tika apbalvoti Igaunijā notikušā video konkursa uzvarētāji un pasniegta īpašā Enerģijas dienas torte. Enerģijas dienā piedalījās arī skolēni no Valmieras Viestura vidusskolas un Lizuma vidusskolas Latvijā, kā arī Rouges un Hānjas pamatskolām Igaunijā.

Plānots, ka 2018. gada 1. februārī līdzīga Enerģijas diena notiks arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā. Tāpat projekta ietvaros arī Latvijā norisināsies skolēnu video konkurss, kura uzvarētāji varēs iegūt noderīgas balvas.

Vairāk fotogrāfijas no Enerģijas dienas Rouges pamatskolā meklē https://www.facebook.com/Aluksnesnovads/. Seko projekta aktualitātēm mājaslapā http://www.trea.ee/sec/lv/.
Projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” Alūksnes novada pašvaldība īsteno kopā ar Tartu Reģionālās enerģijas aģentūru, Rouges pagasta pašvaldību un Vidzemes plānošanas reģionu, un tā mērķis ir paaugstināt zināšanas par ikdienas enerģijas patēriņu un uzlabot zināšanas par to, kā taupīt enerģiju mājsaimniecībās un kopienās Latvijā un Igaunijā.

Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


 

Par priekšzīmīgu enerģijas izmantošanu

 

Irēna Bērziņa, Alūksnes enerģijas pulciņa vadītāja

Alūksnē, Valmierā, Lizumā un Reugē skolēni enerģijas pulciņu nodarbībās izmēģina dažādus risinājumus kā varētu taupīt enerģiju, un aicina arī citus gudri izmantot enerģiju gan skolā, gan mājās.

Alūksnē, Valmierā, Lizumā un Reugē skolēni enerģijas pulciņa nodarbībās meklē dažādus paņēmienus, kā varētu taupīt enerģiju. Enerģijas dienā un citos pasākumos viņi aicinās un skaidros visai skolas saimei, kā gudri un taupīgi izmantot enerģiju. Šajā mācību gadā, minētajās skolās, Latvijas-Igaunijas kopprojekta ietvaros notiek uz saudzīgu enerģijas izmantošanu vērsta akcija „ENERGIAT! Kasuta arukalt. Enerģija ir prieks!“

Šī mācību gada sākumā Ernsta Glika Alūksnes ģimnāzijā, Valmieras Viestura vidusskolā, Lizuma vidusskolā un Reuges pamatskolā darbību uzsāka enerģijas pulciņi, kur eksperimentos tiek izmēģinātas dažādas ar enerģijas izmantošanu saistītas ikdienišķas situācijas. Izmēģinājumu mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību enerģijas taupīšanas paņēmieniem, izmantojot inovatīvas iekārtas un inženiertehniskos risinājumus, kā arī gudri patērējot enerģiju. Enerģijas pulciņa skolēni, ar vadītāju palīdzību, sagatavo pētāmos uzdevumus un veic izmēģinājumus, kurus pēc tam noformē kā darba burtnīcas. Sagatavotās darba burtnīcas vēlāk notiekošajā Enerģijas dienā izmantos citi skolēni. Izmēģinājumi, kuros tiek mērīta, piemēram, ēku siltuma noplūde, spuldžu un mājsaimniecības ierīču elektrības patēriņš, telpu iekšējā klimata rādītāji, apliecina un uzskatāmi pierāda taupīšanas vajadzību gan attieksmē pret vidi, gan naudas izteiksmē.

Izmēģinājumos tiek saistītas sākotnēji netiešas, tomēr ikdienišķi praktiskas pazīmes, piemēram, starp telpas iekārtojumu, apgaismojumu un enerģijas patēriņu. Alūksnes enerģijas pulciņa vadītāja Irēna Bērziņa saka, ka pulciņa dalībnieki paši radoši un patstāvīgi ir atraduši enerģijas taupīšanas paņēmienus, kā arī apguvuši jaunas digitālo iekārtu izmantošanas un sadarbības prasmes. Viens no enerģijas pulciņu mērķiem ir radošais darbs, kas ietver gan gudru enerģijas izmantošanas teoriju, gan arī praksi. Enerģijas pulciņos testētie un darba burtnīcā noformētie izmēģinājumu materiāli tiks izmantoti Reuges pamatskolā 1. decembrī notiekošās Enerģijas dienas radošajās darbnīcās. Enerģijas dienā piedalīsies skolēni gan no Veru apriņķa, gan arī no Vidzemes.

Skolēni var savas enerģijas tēmai veltītās īsfilmas iesniegt konkursam “Esmu gudrs enerģijas patērētājs!”. Skolotāji un skolu personāls piedalījās seminārā par gudru resursu lietošanu, kur apsprieda rīcības, kas saistītas enerģijas taupīšanu, vai tieši otrādi – ar netaupīšanu, ar klases telpu iekšējā klimata uzlabošanas iespējām, un enerģijas tēmas sasaisti ar mācību programmu. Skolu enerģijas sistēmas tika papildinātas ar dažādiem nelieliem energoefektivitāti paaugstinošiem risinājumiem, kā piemēram LED-spuldzes, kustības sensori un krānu aeratori. Tartu Reģiona Enerģijas Aģentūras projektu vadītājs Antti Roose apstiprina, ka nelielas, visiem finansiāli iespējamas investīcijas skolas enerģijas sistēmā, un pieņemto “ērti – slinko” enerģijas izmantošanas paņēmienu nomaiņa, piemēram, skolas kurināšanā, ventilēšanā un apgaismošanā, varētu kļūt par gudru taupības piemēru Igaunijas un Latvijas skolām.

Jauniešu apzinīgums enerģijas jomā tiks nodots tālāk Dienvid-Igaunijas un Vidzemes mājsaimniecībām, kurās novembrī sāksies enerģijas monitorings un tiks analizēta ģimeņu rīcība enerģijas jomā. Pasākuma mērķis ir, izdarot nelielas investīcijas un mainot enerģijas uzmantošanas paradumus, gūt vismaz 15% enerģijas ietaupījumu. Enerģijas akcija mājās un skolās tiek realizēta ES Igaunijas-Latvijas sadarbības programmas projekta „Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība“ ietvaros ar ERAF līdzfinansējumu.


 


Projekta ietvaros pētīs mājsaimniecību enerģijas patēriņu

 

Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Tartu Reģionālās enerģijas aģentūru, Rouges pagasta pašvaldību un Vidzemes plānošanas reģionu kopīgi īsteno projektu “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”, kura ietvaros notiks pētījums par enerģijas patēriņu mājsaimniecībās.

Plānots, ka pētījuma ilgums vienā mājsaimniecībā būs 30 dienas un tā ietvaros ar speciālu mēraparātu palīdzību jānosaka elektroierīču patērētā jauda, jāveic enerģijas patēriņa avotu fiksēšana enerģijas dienasgrāmatā (elektroniski). Tāpat mājsaimniecībās tiks uzstādīta elektromonitoringa ierīce G-dog.  Mērījumi būs attiecināmi arī uz transportlīdzekļiem, kam būs jāveic CO2 monitorings. Iegūtie dati tik apstrādāti un analizēti.

Nepieciešamās mērierīces tiks nodrošinātas no projekta uz pētījuma veikšanas laiku. Ierīcei G-dog nepieciešams interneta pieslēgums un iespēja strādāt ar wi-fi, bet ja nav, tiks izmantots cits risinājums.Pētījuma kopējais periods būs no 2017. gada decembra līdz 2018. gada februārim.

Piekrītot kļūt par projektā pētāmo mājsaimniecību, noskaidrosiet sava mājokļa energoefektivitāti, iespējamos elektroenerģijas “zagļus”, kā arī iespējas ekonomēt.

Pieteikt savu mājsaimniecību dalībai pētījumā var elektroniski: berzinairena@inbox.lv


 

Projektā “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” mācās gudru resursu izmantošanu

 

Druvis Mucenieks

Apgūst efektīvu energoresursu pielietojumu
27. septembrī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā Alūksnes novada skolotāji un skolu vadība piedalījās seminārā par resursu taupīšanas iespējām kā skolās tā savā ikdienas dzīvē. Semināra ietvaros energomonitoringa speciālists Uldis Reņģe sniedza informāciju par tā pielietošanas iespējām elektroenerģijas patēriņa novērtēšanai un elektrosistēmas vājo punktu atrašanā.
Uzņēmuma SIA “Ekodoma” pārstāvis Viesturs Balodis iepazīstināja auditoriju ar pareizas telpu vēdināšanas principiem un gaisa kvalitātes mērītājiem, kā arī labāko energoefektīvo spuldžu izvēli mācību un atpūtas telpām un ierīču pareizu ekspluatāciju.
Semināra noslēguma daļā ar savu prezentāciju uzstājās projekta partneris Antti Roose no Tartu Enerģijas aģentūras. Viņš semināra apmeklētājus iepazīstināja ar aģentūras pētījumu par energoefektivitātes jautājumu risināšanu Igaunijā rezultātiem.  Tāpat igaunis stāstīja par iespējām samazināt enerģijas patēriņa apjomus, mainot savus ikdienas paradumus. Viņš uzsvēra, ka šis ir vislētākais un vienkāršākais veids, kā taupīt enerģiju, un var samazināt izdevumus līdz pat 15 procentiem.

Dalās pieredzē par energoefektivitātes uzlabošanu
5. oktobrī Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Santa Supe un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas (EGAVĢ) skolotāja Irena Bērziņa piedalījās seminārā Rougē, kur projekta partnerus no Igaunijas iepazīstināja ar EGAVĢ veiktajiem darbiem skolas ēku energoefektivitātes uzlabošanā.
Veicot skolas jaunā korpusa siltināšanas un logu nomaiņas darbus, apkures izdevumus izdevies samazināt teju vai par pusi, kas ēkām ar lielu platību dod ievērojamu ieguvumu arī naudas izteiksmē. Protams, liela nozīme sasniedzot šādus rādītāju uzlabojumus attiecināma uz elektroierīču lietošanas paradumu maiņu, kam skolā tiek pievērsta īpaša uzmanība.
Semināra ietvaros energoauditors Ulo Kasks iepazīstināja ar energoefektivitātes jomā paveikto Rouges pašvaldībā, kā arī dalījās ar saviem ieteikumiem par efektīvu energoresursu pielietojumu.

Skolēni dodas izglītojošā ekskursijā
20. oktobrī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas (EGAVĢ) skolēni devās izglītojošā ekskursijā, kuras ietvaros apmeklēja Rīgas pirmo termoelektrocentrāli (TEC-1), Latvijas Nacionālo mākslas muzeju (LNMM) un Elektrum energoefektivitātes centru Jūrmalā.
TEC – 1 skolēni iepazinās ar tā darbību un uzzināja, ka tas tiek darbināts siltuma slodzes segšanai, pamatā strādājot augsti efektīvā koģenerācijas režīmā. Tādējādi elektroenerģijas ražošana termoelektrostacijā ir pakārtota siltumenerģijas patēriņam. Apmeklējot LNMM, skolēnu mērķis bija noskaidrot energoefektitātes nozīmi, izbūvējot apjomīgus publiskās infrastruktūras objektus, kā arī iepazīties ar mūsdienīgiem un ilgtspējīgiem risinājumiem. Savukārt Elektrum energoefektivitātes centrs skolēniem sniedza padomus par energoefektīvu un videi draudzīgu elektroenerģijas lietošanu.
Pirmie skolēnu padomi efektīvai resursu izmantošanai
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas Enerģijas pulciņa skolēni izstrādājuši padomus, kā ietaupīt ne vien energoresursus, bet arī ģimenes finanses.
Skolēnu ieteikumi:

  • Lietojot krāna ūdeni, esi nesteidzīgs. Atgriez krānu mēreni, tā ietaupīsi līdz pat 44% no kopējā patēriņa vienā reizē. Krānam pievienots aerators samazinās patēriņu par 20 %.
  • Tīrot zobus un brīdī, kad lieto dušas želeju vai šampūnu, aizgriezts krāns tev ļaus novērot patīkamas pārmaiņas jau nākamajā rēķinā par ūdeni.

Ūdens ceļš virzienos uz un no dzīvokļiem kopumā patērē lielus finanšu un dabas resursus. Lai nenodarītu ļaunumu dabai, tiek būvētas ūdens attīrīšanas iekārtas. “Taupot mūsu dzīves līmenis un ērtības nav jāierobežo,” atzīst pulciņa dalībnieki.  Viņi projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ietvaros turpinās mācīties kā pieejamos resursus izmantot gudri un efektīvi.
No novembra vidus līdz februārim projekta ietvaros plānots veikt mājsaimniecību pētījumu, kurā tiks analizēts resursu patēriņš dažādās mājsaimniecībās Alūksnes novadā, tādejādi noskaidrojot Alūksnes novada iedzīvotāju enerģijas lietošanas paradumus. Šāds pētījums tiks veikts arī Igaunijā. Informācija par pieteikšanos pētījumam tiks publicēta Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas interneta vietnē www.aluksne.edu.lv, “ kā arī projekta interneta vietnē http://www.trea.ee/sec/lv/.”
Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


 

Lietojot enerģiju gudri, Tu saudzē vidi un iepriecini savu maciņu!

Santa Supe,
Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja

 Alūksnes pilsētas svētku laikā, 5. augustā, svētku apmeklētāji varēja ne tikai izbaudīt svētkus, bet arī gūt jaunas zināšanas, piedaloties pārrobežu projekta ietvaros notiekošajā Enerģijas dienas pasākumā, kurā informatīvi izklaidējošā veidā varēja uzzināt, kā mazliet mainot savus ikdienas paradumus, var atrast papildu resursus ģimenes budžetā.

Enerģijas dienas norisi vadīja četru cilvēku komanda no SIA “EKODOMA”. Aktivitātēs vienlaikus varēja iesaistīties visa ģimene – bērniem bija iespēja izpausties, krāsojot uzlīmes un attēlus, radot savus zīmējumus vai spēlējot īpašo enerģijas spēli, tikmēr vecāki varēja mierīgi parunāties, padiskutēt par gudru resursu patēriņu mājsaimniecībās, iespējām samazināt nevajadzīgu enerģijas patēriņu, piemēram, noregulējot atbilstošu ledusskapja temperatūru, atvienojot ierīces no gaidīšanas režīma, tējkannā uzsildot tikai nepieciešamo ūdens apjomu.

Spuldžu stendiņā varēja uzzināt par spuldžu izvēli, noskaidrot, ko nozīmē dažādie apzīmējumi uz iepakojuma, un uzskatāmi pārliecināties par spuldžu elektropatēriņa atšķirībām un izstarotās gaismas kvalitāti, izmantojot mērierīces. Jāatzīmē, ka atbilstoša apgaismojuma izvēle un izvietojums mājoklī rada mājīgu vidi, uzlabo emocionālo komfortu, turklāt ļauj samazināt elektrības rēķinus.

Visvairāk gan lielākus, gan mazākus pasākuma apmeklētājus ieinteresēja lielformāta enerģijas spēle. Spēlētāji, atbildot uz jautājumiem par enerģiju, guva zināšanas un padomus, kā vecākiem palīdzēt samazināt enerģijas patēriņu mājās, kā arī uzzināja par dažādiem enerģijas veidiem un avotiem.

Lai gan Enerģijas dienas organizatoriem sākotnēji šķitis, ka nebūs viegli svētku laikā runāt par tādiem nopietniem un šķietami garlaicīgiem jautājumiem kā enerģijas taupīšana, tomēr pasākuma laikā varējis novērot, ka, ja apmeklētājiem demonstrē, kā tas viss strādā praksē, tad izdodas piesaistīt arī citus garāmgājējus, kas ikdienā par šīm lietām nemaz nedomā.

– Šajā pasākumā ieguvēji bija visi, jo arī jau jomā pieredzējušie cilvēki atzina, ka informācijas ir daudz, tā ne vienmēr ir vienuviet pieejama visaptverošā un labi sakārtotā formā, kā arī pašas tehnoloģijas mainās ļoti strauji, tādēļ ne vienmēr pietiek laika ikdienā visu pētīt pašam un sekot līdzi pārmaiņām, – saka inženierzinātņu doktore Līga Žogla, SIA “EKODOMA” projektu vadītāja.

Enerģijas diena notika projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”, ko Alūksnes novada pašvaldība īsteno kopā ar Tartu Reģionālās enerģijas aģentūru, Rouges pagasta pašvaldību un Vidzemes plānošanas reģionu, ietvaros.

Projekta mērķis ir paaugstināt zināšanas par ikdienas enerģijas patēriņu un uzlabot zināšanas par to, kā taupīt enerģiju mājsaimniecībās un kopienās Latvijā un Igaunijā.

Projekta kopējais budžets ir 289 730 EUR, no kuriem Alūksnes novada pašvaldības budžets ir 59 160 EUR, no kuriem ERAF līdzfinansējums veido 50 286 EUR.

Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


 

Pašvaldība piedalās projektā “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Tartu Reģionālās enerģijas aģentūru, Rouges pagasta pašvaldību un Vidzemes plānošanas reģionu kopīgi īsteno projektu “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”.

Projekta mērķi ir uzlabot zināšanas par ikdienas enerģijas patēriņu un to, kā taupīt enerģiju mājsaimniecībās un kopienās Latvijā un Igaunijā. Tāpat, īstenojot projektu, plānots paaugstināt izpratni par enerģiju skolās un iepazīstināt skolēnus ar interaktīvām mācīšanas metodēm, ietekmējot nākamo paaudžu enerģijas lietošanas paradumus, kā arī veicināt inovatīvu un pārdomātu risinājumu izmantošanu enerģijas efektīvai lietošanai.
Projekta ietvaros plānoti vairāki pasākumi, piemēram, izglītojoša kampaņa skolās “Enerģijas skolas”.

Kampaņas laikā notiks pētījumu veikšana, auditēšana un eksperimentēšana, mācot skolēniem analizēt, pārdomāt un nepieciešamības gadījumā mainīt savus ikdienas enerģijas patērēšanas paradumus, kā arī iedvesmot skolēnus, lai tie aicinātu arī savus ģimenes locekļus izmantot enerģiju gudri.

Projekta ietvaros notiks arī skolu personāla apmācība, “Enerģijas dienas” Latvijā un Igaunijā. Plānotas kampaņas, kuru mērķis ir palielināt enerģijas ietaupīšanu mājsaimniecību ikdienas lietošanā. Pirmais no pasākumiem, kurš norisināsies Alūksnes novadā, būs “Enerģijas diena” Alūksnes pilsētas svētkos. 5. augustā no pulksten 11.00 pie Alūksnes Kultūras centra ikvienam interesentam būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcas, paraugdemonstrējumos un konkursos par energoefektivitātes tēmu.

Projektā iesaistīta arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, kura projekta finansējumu ieguldīs jaunas un energoefektīvas sadzīves tehnikas iegādei, savukārt vecā tehnika lieliski noderēs salīdzinošiem testiem, lai novērotu elektroenerģijas patēriņa atšķirības. Skola iegādāsies arī aprīkojumu energo pulciņa darbībai, kurš darbu uzsāks šī gada rudenī.

Projekta kopējais budžets ir 289 730,00 EUR, no kuriem Alūksnes novada pašvaldības budžets ir 59 160,00 EUR, no kuriem ERAF līdzfinansējums veido 85%.

Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.