Atsāksies bezmaksas vingrošanas nodarbības

Līdz ar jaunā gada iestāšanos, Alūksnes novadā pieejamas bezmaksas vingrošanas nodarbības!
Nāc pats un aicini citus!

ALŪKSNĒ

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu aktu zālē (3.stāvā):

pirmdienās plkst. 18.00 pilates Ingūnas Dovgānes vadībā;

otrdienās plkst. 17.30 aerobika un steps Ingūnas Dovgānes vadībā;

otrdienās plkst. 18.30 vingrošanas nodarbības vecuma grupai no 54 gadiem Baibas Strodānes vadībā;

ceturtdienās plkst. 17.30 vingrošanas nodarbības vecuma grupai no 54 gadiem Baibas Strodānes vadībā;

ceturtdienās plkst. 18.30 aerobika un steps Ingūnas Dovgānes vadībā.

Alūksnes pilsētas sākumskolas aktu zālē (2.stāvā) pirmdienās un piektdienās plkst. 19.00 jogas nodarbības Antras Aizupietes vadībā.

Alūksnes novada Sabiedrības centra zālē (2.stāvā) pirmdienās plkst. 16.00 vingrošanas nodarbības cilvēkiem ar invaliditāti Baibas Strodānes vadībā.

ALŪKSNES NOVADĀ

Alsviķu tautas namā otrdienās plkst. 18.00 vingrošanas nodarbības Ingas Ķīses vadībā.

Ilzenes sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes” pirmdienās un ceturtdienās plkst. 19.00 vingrošanas nodarbības Ingas Ķīses vadībā.

Jaunannas tautas namā  trešdienās plkst. 18.30 vingrošanas nodarbības Ingūnas Dovgānes vadībā.

Mārkalnes tautas namā ceturtdienās plkst. 16.30 vingrošanas nodarbības Artūra Grīnberga vadībā.

Zeltiņu tautas namā:

otrdienās plkst. 9.00 jogas nodarbības Antras Aizupietes vadībā.

ceturtdienās plkst. 19.00 vingrošanas nodarbības Artūra Grīnberga vadībā.

 

Nodarbības tiek īstenotas ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/005

“Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” ietvaros.

Skip to content