Kapitāl sabiedrības - Alūksnes novads

Kapitāl sabiedrības

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Alūksnes novada pašvaldībai ir līdzdalība SIA ALŪKSNES ENERĢIJA SIA ALŪKSNES NAMI
SIA RŪPE SIA ALŪKSNES SLIMNĪCA

 

Kapitālsabiedrību 2020. un 2021.gadā izmaksātās dividendes Alūksnes novada pašvaldībai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetā*
(tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Nodoklis/
maksājums, EUR

AS “Alūksnes enerģija”

SIA “Rūpe”

SIA “Alūksnes nami”

SIA “Alūksnes slimnīca”

SIA „Alūksnes primārās veselības centrs”

SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”

SIA „AP Kaudzītes”

DIVIDENDES Alūksnes novada pašvaldībai, EUR

 

 

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

24 780

27 314

34 737

35 254

52 480

42 116

351 443

435 201

42 295

45 835

22 799

25 082

15 803,63

19 870,93

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

29

76

45

Pievienotās vērtības nodoklis (saņemtā pārmaksa)

104 613

137 691

69 304

76 655

120 235

131 605

3 833

(45 763)

(51 462)

113 200,43

124 196,14

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

64 885

67 733

79 175

82 278

116 103

89 104

667 540

810 365

81 733

88 206

59 187

65 199

47 305,41

51 541,29

Dabas resursu nodoklis

1 713

2 414

7 798

9 568

119

77

148

100

182 229,40

250 592,81

Nekustamā īpašuma nodoklis

1 308

1 308

810

824

5 170

5 083

978

978

311,76

311,76

Uzņēmējdarbības riska nodeva

70

68

130

129

139

123

727

638

102

107

112

105

77,40

84,96

Transporta līdzekļu ekspluatācijas nodoklis (t.sk.vieglo )

1 102

1 138

 1 841

2 525

1 959

1 367

1 229

880

348

527

1 105,97

1 585

Citas nodevas un iemaksas; SPRK, būvniecības nodeva, valsts nodeva

1 141

1 185

549

132

1 227,66

973,48

Kopā nodokļi, nodevas, EUR

198 500

237 666

194 936

208 418

296 086

269 947

1 019 829

1 251 475

124 206

135 073

83 572

(45 763)

91 991

(51 462)

361 261,66

449 156,37

 

* Apkopojums veikts pēc Kapitālsabiedrību sniegtās informācijas

Informācija atjaunota 14.05.2021.

Skip to content