Kapitāl sabiedrības - Alūksnes novads

Kapitāl sabiedrības

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Alūksnes novada pašvaldībai ir līdzdalība SIA ALŪKSNES ENERĢIJA SIA ALŪKSNES NAMI
SIA RŪPE SIA ALŪKSNES SLIMNĪCA

Kapitālsabiedrību 2021. un 2022.gadā izmaksātās dividendes Alūksnes novada pašvaldībai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetā*

(tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Nodoklis/

maksājums, EUR

SIA

 “Alūksnes enerģija”

SIA

“Rūpe”

SIA

“Alūksnes nami”

SIA

“Alūksnes slimnīca”

SIA „Alūksnes primārās veselības centrs”

SIA

 “Gulbenes – Alūksnes bānītis”

SIA

„AP Kaudzītes”

DIVIDENDES Alūksnes novada pašvaldībai, EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

27 314

37 556,01

35 254

37 161

42 116

44 498

435 201

445 510

45 835

51 830

25 082

28 118

19 870,93

24 329

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

231

45

102

Pievienotās vērtības nodoklis (saņemtā pārmaksa)

137 691

191 482,28

76 655

86 117

131 605

111 984

3 833

74 422

(51 462)

(68 577)

124 196,14

145 137

(19 759)

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

67 733

86 116,19

82 278

89 497

89 104

95 397

810 365

820 736

88 206

98 164

65 199

69 816

51 541,29

62 674

Dabas resursu nodoklis

2 414

3 184,29

9 568

10 902

77

335

100

210

250 592,81

318 733

Nekustamā īpašuma nodoklis

1 308

1 307,88

824

824

5 083

4 953

978

1 682

311,76

312

Uzņēmējdarbības riska nodeva

68

68,76

129

132

123

110

638

685

107

109

105

106

84,96

86

Transporta līdzekļu ekspluatācijas nodoklis (t.sk.vieglo )

1 138

1 294,34

 2 525

2 297

1 367

769

1 229

1 189

880

456

527

395

1 585

2 540

Citas nodevas un iemaksas; SPRK, būvniecības nodeva, valsts nodeva

2 286

1 185

1 224

549

132

190

973,48

1 035

Kopā nodokļi, nodevas, EUR

237 666

323 527,75

208 418

228 154

269 947

257 711

1 251 475

1 342 067

135 073

150 661

91 991

(51 462)

100 327

(68 577)

449 156,37

554 846

(19 759)

 

* Apkopojums veikts pēc Kapitālsabiedrību sniegtās informācijas

Informācija atjaunota 12.05.2023.

Skip to content