Kapitāl sabiedrības

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Alūksnes novada pašvaldībai ir līdzdalība SIA ALŪKSNES ENERĢIJA SIA ALŪKSNES NAMI
SIA RŪPE SIA ALŪKSNES SLIMNĪCA

 

Kapitālsabiedrību 2019. un 2020. gadā izmaksātās dividendes Alūksnes novada pašvaldībai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetā*
(tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Nodoklis/

maksājums, EUR

AS

 “Alūksnes enerģija”

SIA

“Rūpe”

SIA

“Alūksnes nami”

SIA

“Alūksnes slimnīca”

SIA „Alūksnes primārās veselības centrs”

SIA

 “Gulbenes – Alūksnes bānītis”

SIA

„AP Kaudzītes”

DIVIDENDES Alūksnes novada pašvaldībai, EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

28 272

24 780

35 915

34 737

49 229

52 480

311 543

351 443

39 631

42 295

25 719

22 799

15 896.24

15 803.63

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

2 483

29

1

359

76

7.00

Pievienotās vērtības nodoklis (saņemtā pārmaksa)

120 133

104 613

81 392

69 304

130 894

120 235

(37 298)

(45 763)

96 139.05

113 200.43

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

66 985

64 885

83 615

79 175

106 788

116 103

599 505

667 540

76 872

81 733

59 709

59 187

43 615.59

47 305.41

Dabas resursu nodoklis

1 691

1 713

10 536

7 798

137

119

169

148

155 151.36

182 229.40

Nekustamā īpašuma nodoklis

1 308

1 308

812

810

5 388

5 170

978

978

311.76

311.76

Uzņēmējdarbības riska nodeva

66

70

117

130

134

139

691

727

105

102

112

112

69.48

77.40

Transporta līdzekļu ekspluatācijas nodoklis (t.sk.vieglo )

493

1 102

 1 841

1 841

1 402

1 959

168 (par 2018. un 2019.

gadu)

348

348

1 256.73

1 105.97

Citas nodevas un iemaksas; SPRK, būvniecības nodeva, valsts nodeva

1 091

1 141

725 (par 2018. un 2019. gadu)

440.82

1 227.66

Kopā nodokļi, nodevas, EUR

221 431

198 500

215 320

194 936

293 835

296 086

911 876

1 019 829

117 860

124 206

87 035

(37 298)

83 572

(45 763)

312 888.03

361 261.66

 

* Apkopojums veikts pēc Kapitālsabiedrību sniegtās informācijas

Informācija atjaunota 14.05.2021.

Skip to content