Kapitāl sabiedrības

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Alūksnes novada pašvaldībai ir līdzdalība SIA ALŪKSNES ENERĢIJA SIA ALŪKSNES NAMI
SIA RŪPE SIA ALŪKSNES SLIMNĪCA

 

Kapitālsabiedrību 2018. un 2019.gadā izmaksātās dividendes Alūksnes novada pašvaldībai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetā*
(tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Nodoklis/

maksājums, EUR

AS

 “Alūksnes enerģija”

SIA

“Rūpe”

SIA

“Alūksnes nami”

SIA

“Alūksnes slimnīca”

SIA „Alūksnes primārās veselības centrs”

SIA

 “Gulbenes – Alūksnes bānītis”

SIA

„AP Kaudzītes”

DIVIDENDES Alūksnes novada pašvaldībai, EUR

 

 

 

 

 

 

1042 (2018.gadā par 2017.gadu)

 

 

 

 

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

25 064

28 272

30 524

35 915

46 902

49 229

268 871

311 789

32 588

39 631

24 341

25719

16 165.45

15 896.24

 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

921

2 483

0

1

732

0

6 153

0

91

359

371

 

7.00

Pievienotās vērtības nodoklis (saņemtā pārmaksa)

105 841

120 133

49 143

81 392

121 281

130 894

0

0

(39536)

(37298)

66 116.97

96 139.05

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

58 503

66 985

69 750

83 615

100 490

106 788

532 444

609 707

65 890

76 872

55433

59709

42 848.75

43 615.59

Dabas resursu nodoklis

1 648

1 691

6 584

10 536

0

0

157

137

151

169

122 575.03

155 151.36

Nekustamā īpašuma nodoklis

1 308

1 208

734

812

5 490

5 388

0

0

978

978

311.76

311.76

Uzņēmējdarbības riska nodeva

0

66

116

117

141

134

661

683

107

105

99

112

72.72

69.48

Transporta līdzekļu ekspluatācijas nodoklis (t.sk.vieglo )

696

493

 1 546

1 841

1 378

1 402

673

1 344

168 (par 2018. un 2019.gadu)

348

348

1 981.00

1 256.73

Citas nodevas un iemaksas; SPRK nodeva

 

 

1 060

1 091

0

0

29

10

725 (par 2018. un 2019.gadu)

1

481.67

440.82

Kopā nodokļi, nodevas, EUR

194 051

221 431

159 457

215 319

276 414

293 835

808 988

923 670

98 676

117 860

81722

(39536)

87035

(37298)

250 553.35

312 888.03

 

* Apkopojums veikts pēc Kapitālsabiedrību sniegtās informācijas

Informācija atjaunota 29.09.2020.

Skip to content