Kapitāl sabiedrības - Alūksnes novads

Kapitāl sabiedrības

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Alūksnes novada pašvaldībai ir līdzdalība Noteikumi par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību (.docx) SIA ALŪKSNES ENERĢIJA
SIA ALŪKSNES NAMI SIA RŪPE SIA ALŪKSNES SLIMNĪCA

Kapitālsabiedrību 2022. un 2023.gadā izmaksātās dividendes Alūksnes novada pašvaldībai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetā*
(tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Nodoklis/
maksājums, EUR

SIA “Alūksnes enerģija”

SIA “Rūpe”

SIA “Alūksnes nami”

SIA “Alūksnes slimnīca”

SIA „Alūksnes primārās veselības centrs”

SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”

SIA „AP Kaudzītes”

DIVIDENDES Alūksnes novada pašvaldībai, EUR

0

 

0

0

0

0

0

 

0

 

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

37 556,01

44 511,10

37 161

39 622

44 498

59 624

445 510

457 818

51 830

54 681

28 118

28 679

24 329

27 554,77

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

231

185

0

0

0

0

0

102

102

0

0

0

0

Pievienotās vērtības nodoklis (saņemtā pārmaksa)

191 482,28

258 953,15

86 117

110 661

111 984

121 261

74 422

31 949

0

0

(68 577)

(49 516)

145 137

(19 759)

 202 667,34

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

86 116,19

95 948,04

89 497

98 056

95 397

133 615

820 736

815 824

98 164

104 127

69 816

75 553

62 674

 74 515,01

Dabas resursu nodoklis

3 184,29

3 195,89

10 902

10 509

55

335

340

0

0

210

238

318 733

 419 146,40

Nekustamā īpašuma nodoklis

1 307,88

1 307,88

824

824

4 953

4 777

0

0

0

0

1 682

1 682

312

 311,76

Uzņēmējdarbības riska nodeva

68,76

69,84

132

131

110

128

685

685

109

1 056

106

106

86

 84,60

Transporta līdzekļu ekspluatācijas nodoklis (t.sk.vieglo )

1 294,34

0

 2 297

2 376

769

977

1 189

1 189

456

495

395

562

2 540

 2 854,67

Citas nodevas un iemaksas; SPRK, būvniecības nodeva, valsts nodeva

2 286

3 308,54

1 224

1 255

0

143

190

0

0

0

0

0

1 035

 1 798,83

Kopā nodokļi, nodevas, EUR

323 527,75

407 479,44

228 154

263 434

257 711

320 580

1 342 067

1 307 805

150 661

160 545

100 327

(68 577)

106 820 (49 516)

554 846 (19 759)

 728 933,38

 

* Apkopojums veikts pēc Kapitālsabiedrību sniegtās informācijas

Informācija atjaunota 08.05.2024.

Skip to content