Attīstības programma - Alūksnes novads

Attīstības programma

  Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2021.gadam (Apstiprināts ar Alūksnes novada domes 13.12.2021. sēdes lēmumu Nr.359)
Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2021.gadam (Apstiprināts ar Alūksnes novada domes 18.06.2021. sēdes lēmumu Nr. 179)
Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2021.gadam (Apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.02.2021. sēdes lēmumu Nr. 60 un grozījumiem, kas izdarīti ar Alūksnes novada domes 07.04.2021. sēdes lēmumu Nr. 87, grozījumiem, kas izdarīti ar Alūksnes novada domes 29.04.2021. sēdes lēmumu Nr. 118, grozījumiem, kas izdarīti ar Alūksnes novada domes 27.05.2021. sēdes lēmumu Nr. 145)
Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2021.gadam  (Apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.02.2021. sēdes lēmumu Nr. 60 un grozījumiem, kas izdarīti ar Alūksnes novada domes 07.04.2021. sēdes lēmumu Nr. 87 un grozījumiem, kas izdarīti ar Alūksnes novada domes 29.04.2021. sēdes lēmumu Nr. 118)
Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2020. gadam (Apstiprināts ar Alūksnes novada domes 28.08.2020. sēdes lēmumu Nr. 232) Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2020.gadam (Apstiprināts ar Alūksnes novada domes 27.02.2020. sēdes lēmumu Nr. 68)
“Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2019.gadam” (Apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.04.2019. sēdes lēmumu Nr. 121, ar grozījumiem, kas izdarīti ar Alūksnes novada domes 30.05.2019. lēmumu Nr.180, ar grozījumiem, kas izdarīti ar Alūksnes novada domes 18.12.2019. lēmumu Nr.390 )
“Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2019.gadam” (Apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.04.2019. sēdes lēmumam Nr. 121, ar grozījumiem, kas izdarīti ar Alūksnes novada domes 30.05.2019. lēmumu Nr.180 )
“Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētais Investīciju plāns 2015.-2018.gadam” (Apstiprināts ar Alūksnes novada domes 22.11.2018. sēdes Lēmumu Nr. 439)

Alūksnes novada attīstības programma 2011. - 2017.


Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētais Rīcības plāns 2015.-2017.gadam (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. sēdes lēmumu Nr. 16)


Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētais Investīciju plāns 2015.-2018.gadam (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 26.04.2018. sēdes lēmumu Nr. 143)


Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētais Investīciju plāns 2015.-2017.gadam (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.05.2017. sēdes lēmumu Nr.158 un veiktajiem grozījumiem, kas apstiprināti ar 28.06.2017. lēmumu Nr.183)


Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētais Investīciju plāns 2015.-2017.gadam (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.05.2017. sēdes lēmumu Nr.158)


Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2017.gadam (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 28.09.2017. sēdes lēmumu Nr.367)
Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2017. gadam (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 19.09.2016. sēdes lēmumu Nr.300)

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētais Investīciju plāns 2015.-2017.gadam (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 21.04.2016. sēdes lēmumu Nr.126)


Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētais Investīciju plāns 2015.-2017.gadam (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 28.01.2016. sēdes lēmumu Nr. 31)


Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2017.gadam Pielikums investīciju plānam (apstiprināts 29.01.2015.)

1. pielikums - Alūksnes novada apdzīvojuma struktūra

2. pielikums - Alūksnes novada tūrisma karte

3. pielikums - Informācija par 2009. un 2010.gadā Alūksnes novadā ekspluatācijā pieņemtajām pašvaldības būvēm

4. pielikums - Uzņēmēju anketu apkopojums

5. pielikums - Alūksnes novada ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits un nodarbinātās personas nozaru griezumā pēc NACE klasifikatora 2009.gada septembrī

6. pielikums - Siltumapgādes un pašvaldības ēku apkures sistēmu raksturojums

7. pielikums - Ūdenssaimniecības sistēmu raksturojums

8. pielikums - Iedzīvotāju aptaujas anketu (2010.gada februāris) apkopojums

9. pielikums - Lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumu skaits 2010.gada decembrī

10. pielikums - Alūksnes novada iedzīvotāju 2010.gada jūnija ideju forumu kopsavilkums - iedzīvotāju sapņi un idejas kopējam darbam

11. pielikums - Alūksnes novada pašvaldības iesniegtie un realizācijā esošie projekti 2011.gada 30.jūnijā

12. pielikums - Alūksnes novada investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

13. pielikums - Ražošanai piemēroto brīvo ēku un teritoriju īss raksturojums

14. pielikums - Nepieciešamie remontdarbi pašvaldības ielām prioritārā secībā

15. pielikums - Alūksnes novada domes lēmumi saistībā ar attīstības programmas izstrādi

Skip to content