Elektroniskie saziņas veidi - Alūksnes novads

Elektroniskie saziņas veidi

Elektroniskie saziņas veidi

  • Rakstiet mums uz Alūksnes novada pašvaldības E-ADRESI 

Šī e-pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam. E-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojuma pieteikšanai.

  • Sūtiet savus elektroniski parakstītos dokumentus uz Alūksnes novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: dome@aluksne.lv.
Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments saņemts.
Aicinām gadījumos, kad nepieciešams nosūtīt informāciju, kas satur personas datus, komercnoslēpumu vai citu aizsargājamas ziņas, neizmantot e-pastu!

 


Skip to content