Notikumu kalendārs - Alūksnes novads

Notikumu kalendārs

Pr.
Ot.
Tr.
Ce.
Pk.
Se.
Sv.
februāris
februāris
1
 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-01

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās 

2
 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-02

  10.00 Alsviķu bibliotēkā Strautiņos datorapmācības senioriem

  11.00 Kolberģa tautas namā Jaunalūksnes pagasta senioru tikšanās

  14.00 Zemes lietu komisijas sēde

 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-02

  16.00-19.00 Atvērto durvju diena Alūksnes Sporta centrā

 • Kultūra
  Šajā dienā
  2023-03-02

  No 17.00 Alūksnes Jaunajā pilī maršruta “Gaismas ceļš” piedāvājums

  18.30 Spēlfilma “Mātes piens” Alūksnes Kultūras centrā     

3
4
 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-04

  11.00 Kaligrāfijas un zīmogošanas darbnīca Alūksnes novada muzejā

   

 • Kultūra
  Šajā dienā
  2023-03-04

  19.00 Liepnas tautas namā pavasara ieskaņas koncerts “Tavas sirds pavasaris”, balle, muzicē Māris Keišs

5
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2023-03-05

  13.00 Alsviķu kultūras namā Zeltiņu drāmas kolektīva “Kontakts” sniegumā A. Veinberga komēdija “Precību veikals”

  17.00 Mūzikls “Agrā rūsa” Alūksnes Kultūras centrā

6
 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-06

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme 

  11.00 Novada skolu 7.-9. klašu skolēniem info diena “Izglītības iespējas pēc 9. klases” Alūksnes novada vidusskolā

  Izglītības pārvaldes atbalsta speciālistu izbraukuma nodarbības Malienas pamatskolā

  Diagnosticējošs darbs 3. un 6. klasei matemātikā

7
 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-07

  10.00 Dzīvokļu komisijas sēde

  13.00 Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru atklāšana Alūksnes novadā

  14.00 Īpašumu atsavināšanas komisijas sēde

8
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2023-03-08

  11.00 Annas kultūras namā pasākums Annas senioriem “Viss dēļ jums, daiļās dāmas…”

  17.00 Izglītības iestāžu deju kolektīvu koncerts Alūksnes Kultūras centrā

   

 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-08

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  10.00 “Skola 2030” reģionālais forums Alūksnes, Gulbenes, Balvu novada skolotājiem  Gulbenē

  10.00 Alsviķu kultūras namā senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās

  11.00 Pededzes tautas namā Sieviešu skaistuma diena, meistarklase

  13.00 Jaunlaicenes “Lazdiņās” pensionāru tikšanās

   

9
 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-09

  10.00 Alsviķu bibliotēkā Strautiņos datorapmācības senioriem

  13.00 Malienas tautas namā senioru tematiska tikšanās “Marts – pūpolu un atdzimšanas mēnesis”

  18.00 Publiskā ekskursija “Kāds cilvēcisks spēks, varenība un sāpes… Pati dzīve!” – Leo Kokle Alūksnes novada muzejā

   

 • Kultūra
  Šajā dienā
  2023-03-09

  Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skate Madonā

10
 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-10

  10.00 Liepnas tautas namā skolēnu izteiksmīgas runas konkurss “Pretī pavasarim”

  Matemātikas olimpiāde 5.-8. klasei    

11
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2023-03-11

  14.00 Zeltiņu tautas namā daiļā dzimuma godināšanai veltīts pasākums ar humoru “Tavi dimanta smiekli!”

  18.00 “NESTĀSTOT. Spāņu kamermūzika. Deja. Agra Daņiļeviča dzeja” Alūksnes Kultūras centrā

  18.00 Kolberģa tautas namā pašdarbnieku pasākums. ATCELTS.

  19.00 Mālupes Saieta namā vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts “Ar smaidošu dziesmu”

  19.00 Māriņkalna tautas namā Ziemera pagasta sieviešu kora “Elisa” 55 gadu jubilejas koncerts “Dziesmotais kalendārs”

  21.00 Māriņkalna tautas namā balle ar grupu “Otto”

  21.30 Mālupes Saieta namā balle kopā ar grupu “Sastdīnis Muzykanti”

12
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2023-03-12

  18.00 Jaunannas tautas namā svētku pasākums dāmām ar dziedātāju Sandri Dubovu “Es sniedzu ziedus šos…”

13
 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-13

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme 

  10.00 Logopēdu, speciālo pedagogu, skolu psihologu seminārs

  10.00 Tiešsaistes seminārs klašu audzinātājiem, skolu karjeras darba koordinatoriem

14
 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-14

  10.00 Izglītības iestāžu direktoru labās pieredzes seminārs

  11.00 Administratīvās komisijas sēde

15
 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-15

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Konsultācijas dabaszinātņu skolotājiem par sensoru izmantošanu mācību procesā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

  9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās

  10.00 Matemātikas skolotāju pieredzes seminārs Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

  10.00 Angļu valodas skolotājiem gatavošanās 9. klases angļu valodas eksāmenam Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

  13.00 Jaunannas tautas namā pasākums “Cimdu pavasara vēdināšana”

16
 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-16

  10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde

  10.00 Alsviķu bibliotēkā Strautiņos datorapmācības senioriem

  10.30 Alūksnes novada muzejā atceres pasākums “Kad atmiņas iznirst no mijkrēšļa”

  14.00 Zemes lietu komisijas sēde

  14.00 Liepnas tautas namā mezglošanas tehnikas pamatu apguve

  No 17.00 Alūksnes Jaunajā pilī maršruta “Gaismas ceļš” piedāvājums

  Pededzes tautas namā rokdarbu pamatu apgūšana “Darbnīca dvēselei” – somas šūšanas “anatomija”         

17
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2023-03-17

  18.00 Alsviķu kultūras namā piedzīvojumu komēdija – animācijas filma “Marmadjūks”

18
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2023-03-18

  12.00 SKIIM centrā “Dailes” pagasta senioru pēcpusdiena “Ar mīlestību uz pavasari…”

  14.00 SKIIM centrā “Dailes” teātra pēcpusdiena –Liepnas pagasta dramatiskais kolektīvs “Troksnis” ar izrādēm “Otra pusīte” un “Brīnums”

  14.00 Pasākums “Rotaļas un danči latviskā garā” Viktora Ķirpa Ates muzejā

  16.00 Alūksnes Kultūras centra Skolotāju kora “ATZELE” dzimšanas dienas koncerts Alūksnes Kultūras centrā           

 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-18

  12.00, 13.00 un 14.00 Jaunannas tautas namā mobilā IZLAUŠANĀS ISTABA

19
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2023-03-19

  12.00 Jaunannas tautas namā pasākums “Saposies pavasarī!”

  14.00 Netradicionālo kolektīvu koncerts “Tikšanās Marienburgā” Alūksnes Kultūras centrā

20
 • Cits
  Šajā dienā
  2023-03-20

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme 

  Izglītības pārvaldes atbalsta speciālistu izbraukuma nodarbības Bejas pamatskolā

21
 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-21

  10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde

  10.00 Dzīvokļu komisijas sēde

  14.00 Īpašumu atsavināšanas komisijas sēde izsoles

22
 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-22

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās

  10.00 Sanāksme ar Alūksnes novada Kultūras centra, Alūksnes novada bibliotēkas un Alūksnes novada muzeja un pagastu apvienības pārvaldes vadību

  10.00 Skatuves runas konkurss Alūksnes Kultūras centrā

  12.00 Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa pasākums “Iesoļojot pavasarī”

  17.00 un 18.00 Jaunannas tautas namā mobilā IZLAUŠANĀS ISTABA

23
 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-23

  10.00 Finanšu komitejas sēde

  10.00 Skolēnu pētnieciski radošo darbu konkurss “Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” Alūksnes novada muzejā

  10.00-14.00 Skolu pašpārvalžu dalībnieku tikšanās “paCEĻAM” Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā

  10.00 Alsviķu bibliotēkā Strautiņos datorapmācības senioriem

  14.00 Zemes lietu komisijas sēde

  14.00 Pašvaldības iestāžu sanāksme

  Pededzes tautas namā Rokdarbu pamatu apgūšana “Darbnīca dvēselei” – somas šūšanas “anatomija”       

24
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2023-03-24

  10.00 Ezeriņu kapos Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts atceres brīdis

  11.00 Mālupes Saieta namā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums “Vai to var aizmirst?”

  13.00 Jaunlaicenes “Lazdiņās” pensionāru kopa “Pūrs” kopā ar ciemiņiem no kaimiņpagasta organizē atpūtas pēcpusdienu “Pie sliekšņa jau pavasaris”

  15.00 Kolberģa tautas namā komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums “Mēs atceramies”

  19.00 Kantrī un šlāgermūzikas svētki – Mārim Slokam 60 kopā ar grupu “Klaidonis” un draugiem Alūksnes Kultūras centrā           

25
 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-25

  12.00, 13.00 un 14.00 Jaunannas tautas namā mobilā IZLAUŠANĀS ISTABA

 • Kultūra
  Šajā dienā
  2023-03-25

  10.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums pie Mātes tēla

  12.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts koncerts “Maza tautu istabiņa” Alūksnes Kultūras centrā

  13.00 Mārkalnes tautas namā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums, koncerts “Šī Dieva zeme”

  Ilzenē piemiņas vietā represētajiem ilzeniešiem noliksim ziedus un iedegsim sveces, godinot represijās cietušos iedzīvotājus

  Pededzes tautas namā Represēto dienai veltīts pasākums

  Ziedu nolikšana un sveču iedegšana pie Tautas upuru piemiņas akmens Zeltiņos    

   

26
 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-26

  12.00 Laukumā pie Jaunannas tautas nama Putnu diena ģimenei ar ornitologu Elviju Kantānu

   

 • Kultūra
  Šajā dienā
  2023-03-26

  16.00 Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” izrāde “Viesnīcas noslēpums” Alūksnes Kultūras centrā

27
 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-27

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme 

28
 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-28

  11.00 Administratīvās komisijas sēde

  14.00 Īpašumu atsavināšanas komisijas sēde izsoles

29
 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-29

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās

  17.00 un 18.00 Jaunannas tautas namā mobilā IZLAUŠANĀS ISTABA   

30
 • Citi
  Šajā dienā
  2023-03-30-2023-03-31

  10.00 Domes sēde

  10.00 Alsviķu bibliotēkā Strautiņos datorapmācības senioriem

  14.00 Zemes lietu komisijas sēde

  Pededzes tautas namā Rokdarbu pamatu apgūšana “Darbnīca dvēselei” – somas šūšanas “anatomija”

31
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2023-03-31

  17.30 Mālupes Saieta namā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums “Satiec savu meistaru 2023”

  Ziedu nolikšana un sveču iedegšana Karvas brāļu kapos, pieminot Zušu kauju 104. gadadienu

aprīlis
aprīlis
Skip to content