Notikumu kalendārs - Alūksnes novads

Notikumu kalendārs

< 2022 >
Novembris
Pr.
Ot.
Tr.
Ce.
Pk.
Se.
Sv.
oktobris
1
 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-01

  11.00 Administratīvās komisijas sēde

2
 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-02

   9.00 Bāriņtiesas sēde

   9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās

   10.00 Dzīvokļu komisijas sēde

3
 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-03

   10.00 Alsviķu bibliotēkā Strautiņos datorapmācības senioriem

   10.00 Pededzes tautas namā “Darbnīca dvēselei” – rokdarbu pamatu apgūšana

   10.00 Angļu valodas olimpiāde 10.-12.klasei, novada kārta

   14.00 Zemes lietu komisijas sēde

   16.00 Vēstures stunda “Neba maize pati nāca…”: ielūkosimies Alūksnes maizes kombināta vēsturē Alūksnes novada bibliotēkā

   

 • Kultūra
  Visu dienu
  2022-11-03

   19.00 “Pannas Teātris” izrāde “Garāža” Alūksnes Kultūras centrā”

4
 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-04

   10.00 Izglītības iestāžu vadītāju seminārs Uzvaras ielā 1

5
 • Kultūra
  Visu dienu
  2022-11-05

   10.00 Alsviķu kultūras namā senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās

   12.00 Alsviķu kultūras namā teātra pēcpusdiena – Jaunannas pagasta amatierteātra “Šūpoles” izrāde “Pārsteigums sievietei”

   16.00 Deju kopas “Jukums” 30 gadu jubilejas koncerts Alūksnes Kultūras centrā

6
7
 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-07

   8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

   14.30 Jaunannas tautas namā Rudens labumu tirdziņš

   Izglītības pārvaldes atbalsta speciālistu izbraukuma nodarbības Malienas pamatskolā

8
9
 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-09

   9.00 Bāriņtiesas sēde

   9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās

   12.00 Mārkalnes tautas namā (sadarbībā ar bibliotēku) foto izstādes atklāšana, tikšanās ar bijušo pagasta pārvaldes vadītāju Intu Ņikitinu ciklā “Mans hobijs”

   13.00 Jaunlaicenes bijušās skolas telpās senioru kopas “Pūrs” ikmēneša tikšanās

   14.00 Sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības tikšanās Alūksnes pilsētas sākumskolā

10
 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-10

   10.00 Alsviķu bibliotēkā Strautiņos datorapmācības senioriem

   10.00 Pededzes tautas namā “Darbnīca dvēselei” – rokdarbu pamatu apgūšana

   10.00 Pededzes bibliotēkā “Ko es protu pagatavot…” – pašcepto saldumu izstāde-degustācija

   10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde

   13.00 Pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme

   14.00 Zemes lietu komisijas sēde

   

 • Kultūra
  Visu dienu
  2022-11-10

   18.30 Dokumentālā filma “Zemnieki” Alūksnes Kultūras centrā

11
 • Lāčplēša diena
  Visu dienu
  2022-11-11

   Lāčplēša dienas pasākumi

   10.00 Ezeriņu kapos Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis

   11.00 Ziedu nolikšana pie LKOK atdusas vietām Alūksnes Lielajos kapos un Garnizona kapos

   No 16.30 Latvijas kontūras no aizdegtām svecītēm veidošana pie 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa

   17.30 Svētbrīdis un ziedu nolikšana pie 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa

   18.00 Lāpu gājiens no 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa uz Alūksnes Jauno pili

   18.30 Piemiņas brīdis pie Alūksnes Jaunās pils

   19.00 Ekumenisks dievkalpojums Alūksnes ev.lut. baznīcā.

   16.00 Lāpu gājiens no Liepnas pagasta pārvaldes uz Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Teodora Mendes atdusas vietu Sprinduļkalna kapsētā

   16.00 Ziedu nolikšana Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru Otto un Pauļa Palmu atdusas vietā “Akmeņdruvās”

   16.00 Zeltiņu kapos Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis

   16.30 Ilzenē Lāčplēša dienai veltīta pēcpusdiena – lāpu gājiens no pirmā pagastnama Čonkās uz Dailēm, pagasta karoga iesvētīšana

   16.30 Lāpu gājiens no Bejas novadpētniecības centra uz Somu karavīru Brāļu kapiem

   16.30 No Mālupes pagasta pārvaldes Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens un piemiņas brīdis Mālupes kapos

   18.00 Liepnas tautas namā filma “Suflieris”

   19.00 Svētku koncerts “Mans zelts ir mana tauta” Alūksnes Kultūras centrā

  19.00 Veclaicenes pagasta “Katiņkalnā” Lāčplēša dienai un Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums

  Ziedu nolikšana un sveču aizdegšana Karvas brāļu kapos

12
 • Kultūra
  Visu dienu
  2022-11-12

   18.00 Malienas tautas namā koncerts “Skaista mana tēvu zeme”

   22.00 Māriņkalna tautas namā Valsts svētkiem veltīts atpūtas vakars ar grupu “Zelta kniede”

 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-12

   12.00 Jaunannas tautas namā Jauniešu tikšanās un meistarklase ar Lauri Zalānu, projekta “Iedvesmojies, mācies, iedvesmo!” ietvaros

   14.00 Jaunlaicenes muižas muzejā atvērtā izglītojošā nodarbība “Mana Latvija” – nodarbība pieaugušajiem un skolas vecuma bērniem

   

13
 • Kultūra
  Visu dienu
  2022-11-13

   16.00 Jaunannas tautas namā “Skaņu pelde” – meditācija gonga, kokles, zvanga u.c. instrumentu skaņās

   17.00 Tautas deju ansambļa “Teiksma” 75. jubilejas koncerts Alūksnes Kultūras centrā

14
 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-14

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

   10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde

   Izglītības pārvaldes atbalsta speciālistu izbraukuma nodarbības Bejas pamatskolā

15
 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-15

   11.00 Administratīvās komisijas sēde

   14.00 Īpašumu atsavināšanas komisijas sēde izsoles

16
 • Kultūra
  Visu dienu
  2022-11-16

   18.00 Mārkalnes bibliotēkā Krēslas stundas lasījumi bērniem; jaunākās literatūras izstāde “Rudenīgās noskaņās”

   19.30 Liepnas tautas namā Latvijas Republikas Proklamēšanai dienai veltīts koncerts “Skaistākā zeme – Latvija!”

 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-16

   9.00 Bāriņtiesas sēde

   9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās

   10.00 Sanāksme ar Alūksnes novada Kultūras centra, Alūksnes novada bibliotēkas un Alūksnes novada muzeja vadību

   14.00 Dzīvokļu komisijas sēde

   14.00 Pašvaldības iestāžu sanāksme

17
 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-17

  10.00 Alsviķu bibliotēkā Strautiņos datorapmācības senioriem

   10.00 Finanšu komitejas sēde

   

 • Kultūra
  Visu dienu
  2022-11-17

   13.00 Māriņkalna tautas namā Valsts svētkiem veltīts pasākums “Mana Latvija + Tava Latvija = Mūsu Latvija”

   19.00 Pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” pasniegšanas ceremonija Alūksnes Kultūras centrā, koncertprogramma “Tālie krasti”

18
 • Kultūra
  Visu dienu
  2022-11-18

   15.00 Alsviķu kultūras namā Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts “Caur sidraba birzi gāju”

   16.30 Kolberģa tautas namā Valsts svētkiem veltīts svinīgs koncerts

   17.00 Annas kultūras namā Valsts svētku koncerts “Paliec balta un pasargāta…”

   17.00 Zeltiņu ev. lut. baznīcā svētku dievkalpojums

   18.00 Latvisko danču vakars Alūksnes Kultūras centrā

   19.30 Pededzes tautas namā Valsts svētkiem veltīts svinīgs koncerts un balle kopā ar Zinti Krakopu

   22.00 Alsviķu kultūras namā atpūtas vakars – svētku balle ar grupu “Putukvass”

   Alūksnes novada muzeja un struktūrvienību bezmaksas apmeklējuma diena

19
 • Kultūra
  Visu dienu
  2022-11-19

   16.00 Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” izrāde – Džons Bointons Pristlijs “Viesnīcas noslēpumi” Alūksnes Kultūras centrā

   19.00 Jaunannas tautas namā Valsts svētku pasākums “…man viņa ir vismīļākā TIK un TĀ”

   19.00 Mālupes Saieta namā Latvijas dzimšanas dienai veltīts svētku koncerts “Es mīlu dzīvi skaisto” un 21.30 balle kopā ar brāļiem Puncuļiem

   21.00 Jaunannas tautas namā balle ar grupu “Rolise”

20
 • Kultūra
  Visu dienu
  2022-11-20

   14.00 Mārkalnes tautas namā Latvijas dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums un Aināra Bumbiera koncerts “Lai Latvija zied”

   16.00 Grupas “RAXTU RAXTI” jubilejas koncerts Alūksnes Kultūras centrā

   17.00 Jaunlaicenes tautas namā Latvijas dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums un Aināra Bumbiera koncerts “Lai Latvija zied”

21
 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-21

  8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

22
 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-22

   15.00 Skolotājiem IT rīku apguves darbnīca Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

23
 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-23

   9.00 Bāriņtiesas sēde

   9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās

   Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņā pasākums

24
 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-24

   10.00 Alsviķu bibliotēkā Strautiņos datorapmācības senioriem

   10.00 Domes sēde

   14.00 Zemes lietu komisijas sēde

   16.00 Vēstures stunda “Alūksnietes nacionālajā pretošanās kustībā. 1944 -1953” Alūksnes novada bibliotēkā

   17.00 Adventes vainaga gatavošanas darbnīca sadarbībā ar floristi Mudīti Melgalvi Alūksnes novada muzejā

25
 • Kultūra
  Visu dienu
  2022-11-25

   18.30 Odesas (Ukraina) klaunu nama “Maski” izrāde “Oranžais noskaņojums” Alūksnes Kultūras centrā

   Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu muzikālā pēcpusdiena – Lūcijai Garūtai 100 Ceļu pārvaldes zālē

 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-25

   18.00 Adventes dekoru gatavošana Viktora Ķirpa Ates muzejā

   

26
 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-26

   13.00 Jaunlaicenes muižas muzejā saviesīgi intelektuālais Puna spēles mācību un treniņa turnīrs ar iepriekšēju pieteikšanos

 • Kultūra
  Visu dienu
  2022-11-26

   10.00 Alūksnes novada amatierteātru skate Alūksnes Kultūras centrā

   No 10.00 Jaunlaicenes bijušās skolas telpās senioru kopas “Pūrs” dalībnieku izstāde-pārdošana “Ceļā uz Ziemassvētkiem”, meistarklases

   12.00 SKIIM centrā “Dailes” radošo prasmju nodarbība – Adventes vainaga, dekora veidošana ar Guntu Ziņģi

   

27
28
 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-28

   8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

   10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

   Jauno grāmatu diena Alūksnes novada bibliotēkā

29
 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-29

   11.00 Administratīvās komisijas sēde

   14.00 Īpašumu atsavināšanas komisijas sēde izsoles

30
 • Citi
  Visu dienu
  2022-11-30

   9.00 Bāriņtiesas sēde

   9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās

   10.00 Dzīvokļu komisijas sēde

   10.00 Bioloģijas olimpiādes novada kārta 9.-12. klasei        

decembris
decembris
decembris
decembris
Skip to content