Noderīga informācija

Pakalpojums “Attālinātais ierēdnis”

Alūksnes novada  vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) Alūksnē un Pededzē ir pieejams pakalpojums “Attālinātais ierēdnis”, ar kura palīdzību tiek nodrošināta attālināta saziņa ar: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālistu padziļinātai konsultācijai par četriem pakalpojumiem: vecuma pensiju, slimības pabalstu, invaliditātes pensiju  un…
Lasīt visu

Domes sēdes 26.05.2022. darba kārtība

26.05.2022., plkst. 10:00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā Darba kārtībā: Par darba kārtību. Izpilddirektora informācija. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalnacīrulīši”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu. Par cirsmas īpašumā Malienas ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā…
Lasīt visu

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 16.05.2022. darba kārtība

16.05.2022., plkst. 10:00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā Darba kārtībā: Par darba kārtību. Par grozījumiem Centrālās administrācijas nolikumā. Par Alūksnes novada muzeja nolikuma apstiprināšanu. Par Alūksnes novada bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu. Par Alūksnes novada bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu….
Lasīt visu

Vai vajadzīgs soliņš?

 Pašvaldība ir saņēmusi iedzīvotāju ierosinājumu atjaunot atpūtas soliņu Uzvaras ielā, kas pēc ielas pārbūves nav atjaunots. Soliņš atradās pie Uzvaras un Zemgales ielu krustojuma.    Pašvaldība aicina iedzīvotājus nelielā aptaujā paust viedokli, vai Uzvaras ielā posmā no krustojuma ar Helēnas…
Lasīt visu

Lemj par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā

2. maija ārkārtas sēdē Alūksnes novada pašvaldības dome, izskatot SIA “Pilsētvides serviss” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas grozījumu priekšlikumu, pieņēma lēmumu noteikt maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām) Alūksnes…
Lasīt visu

Stājas spēkā pašvaldības saistošie noteikumi

maijā stājas spēkā saistošie noteikumi Nr.7/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2010. gada 18. marta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 “Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”.  Grozījumi 2010. gada saistošajos noteikumos veikti, lai palielinātu…
Lasīt visu

Jaunalūksnes iedzīvotāji izvēlas infrastruktūras projektus

Jaunalūksnes iedzīvotāji izvēlas infrastruktūras projektus

Lai iedzīvotāji izteiktu priekšlikumus par to, kā izlietot līdzekļus no pašvaldības budžeta mērķprogrammas pagastu teritoriju infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai, Jaunalūksnes pagasta pārvalde rīkoja tikšanās ar iedzīvotājiem pagājušajā nedēļā Bejā, bet šonedēļ – Kolberģī.  Pārvaldes vadītājs Viesturs Zaķis iepazīstināja iedzīvotājus…
Lasīt visu

Veselības veicināšanas plāna izstrādes gaitā pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā

Alūksnes novada pašvaldība ir uzsākusi novada veselības veicināšanas plāna izstrādi 2022.-2027. gadam un šī procesa laikā aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā, kuras rezultāti palīdzēs plāna sagatavošanā. Aptaujā iedzīvotāji tiek aicināti izteikt viedokli par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Alūksnes novadā,…
Lasīt visu

Sociālā mentora atbalsts ikdienas situāciju risināšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem pieejams visā Latvijā

Sociālā mentora atbalsts ikdienas situāciju risināšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem pieejams visā Latvijā

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) noslēdzis septiņus sadarbības līgumus ar nevaldības organizācijām par sociālā mentora pakalpojuma sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem, kas kara rezultātā ieradušies Latvijā, ikdienas situāciju risināšanā. Finansējuma ietvaros pakalpojumu saņems vismaz 7 000 Ukrainas iedzīvotāju, un tas jau ir pieejams…
Lasīt visu

Skip to content