Alsviķi - Alūksnes novads

Alsviķi

Alsviķu pagasts atrodas Alūksnes novada rietumu daļā. Tā kopplatība 5212,61 km2. Alsviķu pagasts robežojas ar Alūksnes novada Alūksnes pilsētu un Jaunlaicenes, Ziemera, Jaunalūksnes, Annas, Kalncempju, Zeltiņu un Ilzenes pagastiem, kā arī Apes novada Apes un Trapenes pagastiem. Alsviķu pagastā pastāvīgi dzīvo 1522 iedzīvotāji.

Alsviķu pagasts

Skip to content