Izglītības pārvalde

 

Izglītības pārvalde
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (2. stāvā)

Vadītāja Gunta KUPČA
tālruņi 64381479; 26320623; fakss: 64381479
e-pasts: izgl.parvalde@aluksne.lv

Izglītības metodiķe izglītības satura, organizatoriskajos un bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Silva ZARIŅA
Tālrunis: 64381493

 Izglītības metodiķe skolu metodiskā darba un tālākizglītības jautājumos Baiba Lietapure
Tālrunis: 64381521,
e-pasts: baiba.lietapure@aluksne.lv

Izglītības metodiķe, interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, audzināšanas darba, brīvā laika organizācijas jautājumos Inga Meirāne
Tālrunis: 64381521,
e-pasts: inga.meirane@aluksne.lv

Lietvedības sekretāre 
Tālrunis: 64381470,
e-pasts: izglitiba@aluksne.lv

Atbalsta personāls:

Pils iela 21, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

Tālrunis: 64321675

E-pasts: ap.izglitiba@aluksne.lv

Izglītības psihologi (1. - 12. klašu izglītojamie, pedagogi, vecāki) - Daiga Sliņķe (tālr. 26808175, e-pasts: daiga.slinke@inbox.lv), Ingrīda Rateniece (e-pasts ingrida.ra@inbox.lv), Līga Amosova (tālr. 26147027, e-pasts: liga.amosova@inbox.lv).

Speciālās izglītības skolotāja (1. - 9. klašu izglītojamie, pedagogi, vecāki) - Ineta Bērziņa (tālr. 28383707).

Skolotāja logopēde (1. - 6. klašu izglītojamie, pedagogi) - Līga Smoļaka (tālr. 26575248). Piebilde: skolotāja logopēda pakalpojumu sniedz arī izglītības iestāžu logopēdi.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas kārtība (1. pielikums | 2. pielikums)

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Izglītības pārvaldes nolikums

Pasākumu plāns Alūksnes un Apes novadu pedagogiem oktobrī

Skip to content