Izglītības pārvalde - Alūksnes novads

Izglītības pārvalde

 

Izglītības pārvalde
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (2. stāvā)

Vadītāja Gunta KUPČA
tālruņi 64381479; 26320623
e-pasts: izgl.parvalde@aluksne.lv

Izglītības metodiķe Inga MEIRĀNE
Tālrunis: 64381493
e-pasts: inga.meirane@aluksne.lv

Izglītības metodiķe Ieva BALTĀ-PILSĒTNIECE
Tālrunis: 64381521
e-pasts: ieva.balta-pilsetniece@aluksne.lv

Atbalsta personāla speciālisti:

Pils iela 21, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

Tālrunis: 64321675

Izglītības psihologi (1. - 12. klašu izglītojamie, pedagogi, vecāki) - Daiga Sliņķe (tālr. 26808175, e-pasts: daiga.slinke@aluksne.lv), Ingrīda Rateniece (e-pasts ingrida.ra@inbox.lv), Līga Amosova (tālr. 26147027, e-pasts: liga.amosova@aluksne.lv).

Speciālās izglītības skolotāja (1. - 9. klašu izglītojamie, pedagogi, vecāki) - Ineta Bērziņa (tālr. 28383707, ineta.berzina@aluksne.lv).

Skolotāja logopēde (1. - 6. klašu izglītojamie, pedagogi) - Līga Smoļaka (tālr. 26575248, liga.smolaka@aluksne.lv). Piebilde: skolotāja logopēda pakalpojumu sniedz arī izglītības iestāžu logopēdi.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas kārtība (1. pielikums | 2. pielikums)

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Izglītības pārvaldes nolikums

Pasākumu plāns - maijs

Skip to content