Kultūras pasākumu mēneša plāns

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā

 

Atgādinām, ka kultūras iestādēs norises notiek atbilstoši valstī attiecīgajā laikā noteiktajiem ierobežojumiem un sanitārajam protokolam.

 

Sporta pasākumi novadā
8. septembrī no pulksten 16.00 līdz 19.00 a.p. “Lūšakrogs” apkārtnē orientēšanās seriāla “Horizonts” sacensības.
15. septembrī no pulksten 16.00 līdz 19.00 a.p. “Zīles” apkārtnē orientēšanās seriāla “Horizonts” sacensības.
20. septembrī no pulksten 10.00 Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas angārā Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā.
22. septembrī no pulksten 16.00 līdz 18.00 Rezakas apkārtnē orientēšanās seriāla “Horizonts” sacensības.
29. septembrī no pulksten 16.00 līdz 18.00 pie dzelzceļa stacijas “Alūksne” orientēšanās seriāla “Horizonts” sacensību pēdējā kārta.

Alūksnē
5. septembrī 12.00 Alūksnes Kultūras centrā TLMS “Kalme” audējas Ligitas Plienas izstādes “Bij’ man raibi dzīpariņi…” atklāšana. Ieeja: bez maksas.
5. septembrī no 13.30 pie Alūksnes Bānīša stacijas Alūksnes Bānīša svētki retro ritmos. Programma www.aluksne.lv.

Alūksnes muzejā
Pasākumi
5. septembrī 12.00 tikšanās ar mākslas zinātnieci Ilonu Auderi, mākslinieku Robertu Muzi, tekstilmākslinieci Elīnu Lūsis-Grīnbergu un gleznotāju Agati Muzi sarunā par tekstilmākslinieces Ainas Muzes un rotu mākslinieka Aiga Audera radošo devumu mākslas un kultūras telpā.
10. septembrī 16.00 gleznotāja Pētera Postaža jubilejas izstādes “Veltījums Alūksnei” atklāšanas pasākums.
26. septembrī 15.00 Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros pastaiga pa Alūksnes muižas parku ar stāstījumu par parka vēsturi, mazajām arhitektūras formām un dendroloģisko daudzveidību. Tikšanās Alūksnes Jaunajā pilī. Dalības maksa: pieaugušajiem - 2,50 EUR, skolēniem, pensionāriem - 1,00 EUR.

Mainīgās izstādes
Gleznotāja Pētera Postaža jubilejas izstāde “Veltījums Alūksnei”. Gleznotāja P. Postaža daiļradi raksturo tematiska daudzveidība. Jebkas apkārtējā pasaulē – redzamā un neredzamā – ir iemesls gleznas tapšanai. Mākslinieks saka, ka māksla ir doma formā. Izstāde aplūkojama no 10. septembra.
Normunda Laņģa darbu izstāde “Varde zelta podā sakuļ krējumu sviestā”. Radīšanas procesā keramiķis katru detaļu individuāli pielāgojis, apstrādājis un piestiprinājis īstajā vietā, tā, lai finālā mākslas darbs būtu ne tikai unikāls, bet arī solīds. Izstāde aplūkojama vasaras izstāžu zālē - Ledus pagrabs.
Ainas Muzes piemiņas izstāde “Bezgalīgais pavediens”. Mākslinieces tekstili ir apliecinājums tam, ka viņas daiļradi allaž caurvij rūpes par Latvijas vēsturi un kultūru kā patiesu un saudzējamu vērtību. Izstāde aplūkojama līdz 5. septembrim.
Aiga Audera rotu izstāde “Daba un rotas”. Par mākslinieka rotām tapuši dažādās kompozīcijās savienoti dabas elementi - smalki sakņu vijumi, jūras nogludināti priekšmeti, meža veltes un dabas veidojumi, ko akcentē Latvijas dārgakmens - dzintars. Izstāde aplūkojama līdz 5. septembrim.
Edvīns Šakalis - kalējmeistars izstādē “Iezvanos zvanā”. Mākslinieks māk uguni kā jaunu meiteni apčubināt, māk laktu un veseri pārvērst svilpavniekā, kura sasauktās un izdziedātās melodijas pārtop īstos mākslas darbos. Izstāde aplūkojama vasaras izstāžu zālē - Apaļais tornītis.
Viļņa Blūma foto izstāde “Alūksne toreiz un tagad”. Izstādē Alūksnes vecmeistaru fotogrāfijās redzama Alūksne gan 20. gs. sākumā, gan Pirmās brīvvalsts laikā, savukārt alūksnietis fotogrāfs Vilnis Blūms uzlūko šīs vietas ar šodienas skatījumu. Izstādē vienuviet skatāmas pilsētas ainavas toreiz un šodien.
Jāņa Medmana privātās mēbeļu kolekcijas izstāde “19. gs. muižkungu guļamistaba”. Izstādē apskatāmas 19.-20. gs. eklektikas un bīdermeijera stila interjera mēbeles.

Tematiskā izstāde
Izstāde “No trimdas Latvijā – Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras”. Izstādi veido 120 tautumeitu miniatūras etnogrāfiskajos latviešu tautas tērpos, kurus pagājušā gadsimta astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados darinājusi trimdā ASV dzīvojusi novadniece Austra Linde (dz. Ķauķis).

Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā ekspozīcija “Laikmetu mielasts”. Vienotā vēstures un arheoloģijas ekspozīcija, kur pie lielā mielasta galda satiekas laika periodi no aizvēstures līdz Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai.
Digitāla izstāde “100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”. Izstāde ļauj ieskatīties un saprast, kā vēsturiskās norises ietekmējušas un mainījušas pilsētas dzīvi un tēlu, vēstot par norisēm dažādās dzīves jomās laika posmā no 1918. līdz 2017. gadam.
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”. Ekspozīcijas pamatā fotomateriāli un citas vizuālas un tekstuālas liecības par Fītinghofu dzimtu un tās devumu Alūksnei.
“Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām”. Izstāde veltīta pulka dibināšanas simtajai gadadienai un tajā apskatāmas Alūksnes muzeja, Latvijas Kara muzeja, privātkolekcionāru, kā arī alūksniešu deponētās vēstures liecības par pulka dibināšanu, cīņām Latvijas Neatkarības karā un miera gadiem Alūksnē.
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. Izcila, tautā populāra un mīlēta gleznotāja un portretista piemiņai veltīta ekspozīcija, kurā apskatāmi mākslinieka darbi un personīgās lietas.
“Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”. Daudzveidīgu tēlniecības darbu ekspozīcija, kurā apskatāmi gan profesionālu tēlnieku, L. Līces un G. Grundbergas darbi, gan padomju gados neatzītu autoru darbi.
“Totalitārajā režīmā cietušo piemiņas istaba”. Ekspozīcija veidota represiju atcerei un atspoguļo Alūksnes novada iedzīvotāju likteņgaitas Sibīrijā un Tālajos Austrumos. Tajā apskatāmi dokumenti, priekšmeti, fotogrāfijas un atmiņu stāsti.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Klusiem soļiem rudens nāk…” I. Trimalniece (rudens motīvi latviešu dzejā un mākslā, 01.09- 30.09. abonementā), “Eiropas valodas” (01.09.-30.09. lasītavā); “Te ir mana māja. Te ir mans tētis…” (veltīta Tēvu dienai 01.09.-30.09. bērnu literatūras nodaļā), “Mazi dzejoļi mazajiem” (01.09.-30.09. bērnu literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes:
01.09.-30.09. izstāde “Skan skolas zvans no pagātnes…” (lasītavā),
02.-04.09. plkst. 10.00-18.00 sarunu festivāla “LAMPA” diskusiju kopā skatīšanās Alūksnes pilsētas bibliotēkā. Laipni aicināts ikviens apmeklētājs!
08.09. plkst. 12.00 VKKF projekta “Rakstnieks + grāmata + lasītājs = lasītprieks!” ietvaros tikšanās ar bērnu grāmatas autoru Mārtiņu Zuti (bērnu literatūras nodaļā),
10.09. plkst. 16.00 “Melnas notis un tik krāsaini likteņi” tikšanās ar muzikoloģi, žurnālisti un grāmatu autori Daigu Mazvērsīti,
11.09. plkst. 17.00 Lauris Valters: tikšanās dzejā un mūzikā “Visumā Veidoti Vārdi”. Pie Alūksnes Mākslas skolas, lietus gadījumā – Kultūras centrā. Ieeja: bez maksas,
01.09.-30.09. “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” grāmatu lasīšana pilsētas bērnudārzu audzēkņiem (bērnu literatūras nodaļā),
28.09. Jauno grāmatu diena (abonementā).

Alsviķu pagastā
3., 10., 17., 24. septembrī 10.00 Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos senioru grupas apmācības datorzinībās.
9., 16., 23., 30. septembrī 9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās.
16. septembrī 10.00 Alsviķu pagasta Karvā senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās – sportiskas aktivitātes.
23.-30. septembrī Alsviķu pagasta teritorijā Eiropas sporta nedēļas “Piecelies un piecel citus!” ietvaros sportiski atraktīvas aktivitātes maziem un lieliem pagasta iedzīvotājiem (sīkāka informācija sekos).
5. oktobrī 10.00 Alsviķu kultūras namā viesojas leļļu teātris “Tims” ar muzikālo leļļu izrādi bērniem “Ceļojums”. Ieeja: 2 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: “Klusums kā lietus līst skanēdams, Vai tu dzirdi, vai tu dzirdi, kā klusums līs?” - rakstniekiem Vladimiram Kaijakam - 90, Melānijai Vanagai - 115, Agatai Kristi - 130, dzejniekam, dramaturgam Rainim - 155, Velgai Krilei - 75; tematiskā izstāde: “ Valodu diena Eiropā”; Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija.

Annas pagastā
10. septembrī 11.00 Annas kultūras namā Dzejas dienas pasākums “Vēl mazumiņu dzejas spēka rast…”. Skanēs Vitas Vīksnas dzeja un dziesmas ar dzejnieces vārdiem.
Annas bibliotēkā izstādes: “Mūžs uzrakstīts dzejoļos un stāstos”, novadniecei literātei Vitai Vīksnai - 85; “Spilgti raksturi, skaudri likteņi…”, rakstniekam Vladimiram Kaijakam - 90; “Skan bērnubērniem viņa vārds un darbs…”, dzejniekam Jānim Rainim - 155; “Rit mūži mūžībā…”, rakstniecei Melānijai Vanagai - 115.

Ilzenes pagastā
10. septembrī Ilzenes bibliotēkā izstāde “Dzeja, kas sasilda sirdi” - bibliotēkas lasītāju ieteiktās dzejas grāmatas.
26. septembrī 12.00 SKIM centrā “Dailes” radoša darbnīca “Magoņu laiks”. Filca ziedu veidošanu vadīs Iveta Cigle no Litenes. Lūgums pieteikties pa tālruni 29140752.

Jaunannas pagastā
17. septembrī 18.00 Jaunannas tautas namā rotu gatavošanas meistardarbnīca ar Leldi Gustu. Pieteikšanās un informācija par pasākumu pa tālruni 29495371.
26. septembrī 17.00 Jaunannas tautas namā vietējo mākslinieku izstādes atklāšana, zīmēšanas un gleznošanas meistardarbnīcas “Radošums procesā”.
27. septembrī 11.00 Jaunannas tautas namā Svētdienas bērnu rīts ar jauniešu klubu “Tikšķis”.
Jaunannas bibliotēkā literatūras izstādes: “Katram ir savs Rainis…” - dzejniekam, dramaturgam Rainim – 155, “Detektīvromānu karaliene” - rakstniecei Agatai Kristi – 130.

Jaunalūksnes pagastā
2. septembrī 17.00 Kolberģa tautas namā leļļu teātra “Tims” muzikāla izrāde bērniem “Ceļojums”. Ieeja: 2,00 EUR.
16. septembrī Jaunalūksnes senioriem izzinošs brauciens pa Ziemeļlatgali (Egļavas mežniecības muzejs, Viļakas pilsēta, zemnieku saimniecība “Kotiņi”, Rekovas dzirnavas, Baltinavas amatnieku centrs un katoļu baznīca, Balvu novada muzejs. Informācija un pieteikšanās pa telefonu 25775584 līdz 11. septembrim.
No 18. septembra Kolberģa tautas nama foajē apskatāma Dainas Rudzītes gleznu izstāde.
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras izstāde: “Kas zina, ko grib – spēj, ko grib” Rainim - 155;
2.-4. septembrī sarunu festivāla LAMPA kopā skatīšanās (sīkāka informācija pa tālruni 64354028);
8. septembrī 15.00 “Dzeja dziedē – tā tas ir…” Jaunalūksnes bibliotēka un Kolberģa tautas nams aicina uz Andra Baltača Dzejas dienu koncertstāstu “Es būšu klāt”. Ieeja: bez maksas.

Jaunlaicenes pagastā
Jaunlaicenes muižas muzejā
pamatekspozīcija “Jaunlaicenes muiža” – par Jaunlaicenes muižu un tās apbūvi, Vidzemes muižu apsaimniekošanu un sadzīvi, baronu fon Volfu dzimtu;
izstādes:
“Noklusētā varonība Latvijas Neatkarības karš 1918.-1920.” – par Latvijas Neatkarības kara norisi, Ziemeļlatvijas armijas sākumu un kaujām par Ziemeļvidzemes atbrīvošanu virzienā no Apes uz Alūksni,
“Ja ikviens tik zemē sētu” – par ražas novākšanas un pārstrādes rīkiem un metodēm no 19. gs. līdz 20. gs. vidum,
izglītojošās nodarbības un tematiskie pasākumi dažāda vecuma apmeklētājiem. Sīkāku informāciju var iegūt zvanot tālr. 29356277

Kalncempju pagastā
12. septembrī 11.00 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā pasākums “Pļaujas svētki Ottesmuižā”. Moto: “Ražas laiks – kāzu laiks”. Vidzemes lauku sētas darbu darīšana, dziedāšana, dancošana un andelēšanās. Programma: www.atesmuzejs.aluksne.lv.
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā līdz 30. septembrim - izstāde “Vasara - kāzu laiks!”; līdz 30. novembrim - izstāde “Stāv dzirnas zaļā ielejā”. Izstāde veltīta Ottes dzirnavu 225 gadu pastāvēšanai;
izzinošas ekskursijas un izglītojošās programmas:
“Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm un medu pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu grupām;
“Veļas diena” - sārma gatavošana, veļas mazgāšana ar koka veļas mazgājamo mašīnu, velēšana, gludināšana ar ogļu gludekli. Piedāvājums spēkā āra apstākļos. Programma piemērota dažādu vecumu auditorijai. Jaunākajiem apmeklētājiem tā papildināta ar multiplikācijas filmu par darbu norisi;
“Neba maize pati nāca” - stāsts par maizes ceļu no grauda līdz maizes kukulim, izmantojot muzeja krājuma priekšmetus. Programma piemērota dažādu vecumu apmeklētājiem;
“No linu pogaļas līdz kreklam” – stāsts par linu audzēšanu un apstrādi ar aktīvu līdzdarbošanos;
“Koka pārvērtības” – izzinoša un aktīva programma par dažādu koku pielietojumu sadzīvē un attēlojumu folklorā;
“No aitas sprogas līdz vilnas zeķei” - iepazīstina ar vilnas apstrādes procesu pēc nocirpšanas un vilnas izmazgāšanas, dodot iespēju praktiski izmēģināt vilnas plucināšanu, sukāšanu, vērpšanu, dzijas šķeterēšanu un adīšanu;
kāzu programma “Darbi lauku sētā” – atraktīva programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem ar līdzdarbošanos un kopā dziedāšanu.

Liepnas pagastā
3. septembrī 14.00 Liepnas tautas namā leļļu teātra “Tims” izrāde “Ceļojums”.
4. septembrī 12.00 Liepnas tautas namā aicināti pagasta seniori uz sarunu par aktuāliem un svarīgiem jautājumiem, tajā skaitā senioru atpūtas pēcpusdienas pasākuma rīkošana. Cita info pa tālruni 28743064.
12. septembrī no 10.00 Liepnā ģimenes pasākums lieliem un maziem “Sporto ar tēti!” pulcēšanās pie Liepnas tautas nama.
26. septembrī no 10.00 Miķeļdienas pasākums: tirdziņš - aicināti amatnieki, mājražotāji, tirgotāji pieteikties pa tālruni 29438300, 15.00 Žīguru kultūras nama amatierteātris “Virši” izrādes “Ontans i Anne” 5. daļa “Ontans i plāšniki”.
27. septembrī Liepnas kapsētās svecīšu vakari: Saidu kapos – 16.00, Sprinduļkalna kapos - 17.00, Liepnas kapos – 18.00.
Liepnas pagasta bibliotēkā “Skolas ikdiena – bibliotēka” (2. klasei un bērnudārza bērniem) ekskursija bibliotēkā, viktorīna zinātkārajiem, spēle (25.09.); Skolas ikdiena – bibliotēka” (skolēniem) grāmatu apskati, viktorīna par izlasītajām grāmatām (12.09.), grāmatu izstāde “Jaunākais - dzejas dienai” (3.-28.09.).

Malienas pagastā
14. septembrī 13.00 Malienas tautas namā tikšanās ar jauno dzejnieci Kristīni Bogdanovu.
Malienas bibliotēkā literatūras izstādes: “Rudentiņš bagāts vīrs”, “Pagātni nedrīkst aizmirst”! (rakstniecei M. Vanagai - 115); 8. septembrī Lasītpratības un rakstītpratības diena.

Mālupes pagastā
5. septembrī 10.00 Mālupes Saieta namā Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums “Satiec savu meistaru 2020”. Izmantojot dzijas, kas krāsotas no augu izcelsmes krāsvielām, varēs apgūt dažādu zeķu valnīšu adīšanu un ziedainās jostas aušanu.
26. septembrī 18.00 Svecīšu vakars Mālupes kapos.
30. septembrī 18.30 Mālupes Saieta namā pašdarbības kolektīvu dalībnieku tikšanās “Sanākam, sadziedam, sadancojam!”.
Mālupes pagasta bibliotēkā literatūras izstādes: “Griba dara lielu arī mazo, ideja panāk reālo” – dzejniekam, dramaturgam Rainim 155, “Kā tas var būt, ka debesis izskatās tikpat tālu…” - rakstniekam Sudrabu Edžum - 160, “…ja tik ilgi vēro un tik pamatīgi iepazīst cilvēkus, tad gan neko labu no viņiem vairs nevar gaidīt...” – angļu rakstniecei Agatai Kristi 130; “Lasīt ir forši” - Starptautiskā lasītprasmes diena 8. septembrī.

Mārkalnes pagastā
2. septembrī no 13.00 līdz 16.00 Mārkalnes tautas namā bezmaksas seminārs “KOPIENAS IZAUGSMEI. KĀPĒC UN KĀ?” Semināru vada neformālās mācīšanās fasilitatore, koučs Ilze Zvejniece.
9. septembrī 12.00 ekskursija pa Mārkalni. Maršruts: “Mārkalnas bruģis”, SIA “A UN A” palešu ražotne, z/s “Sauleskalns” (pieteikties pa tālruni 25662273).
13. septembrī 12.00 Tēvu dienas pasākums pie Mārkalnes bibliotēkas. Jaunannas bērnu teātris “EJam” ar uzvedumu “Reiz kādā karaļvalstī...”. Pēc uzveduma spēles un atjautības uzdevumi, Zemessardzes 31. kājnieku bataljona aktivitātes. Ieeja: bez maksas.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā jaunākās literatūras izstāde “Pretī rudenim”; Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu izstāde “Mārkalnes pagasta bibliotēka kā atbalsta bibliotēka”.

Pededzes pagastā
26. septembrī 16.00 Kūdupes kapos svecīšu vakars.
Pededzes bibliotēkā 3.-10. septembrī Jauno grāmatu izstāde – apskats, 3. septembrī sarunu tiešraides skatīšanās festivāla LAMPA ietvaros, 10. septembrī Dzejas dienu pasākums “Mans mīļākais dzejolis”.

Veclaicenes pagastā
No 7. septembra Veclaicenes bibliotēkā izstāde ar līdzdarbošanos “Mani labie vārdi Veclaicenei”.

Zeltiņu pagastā
26. septembrī 15.00 Zeltiņu tautas namā Sandris Dubovs sadarbībā ar komponistu Gaiti Lazdānu aicina uz koncertprogrammu “Nāc pie manis, Princesīt!”. Jaunā koncertprogramma ir kā radīta Sandra temperamentam un būtībai. Tā pielāgota mūziķa aktivitātei, smaidam un sirsnīgumam uz skatuves. Komponists, kopā ar mākslinieku īpaši izmeklējuši muzikālo materiālu, lai klausītājam zālē ir nepārprotama pārliecība, ka dziesmas radītas katram no mums. Ieeja: 4,50 EUR, biļetes pārdošanā no 14. septembra, informācija pa tālruni 29492284.
26. septembrī 18.00 Zeltiņu kapos svecīšu vakars.
1. oktobrī 10.00 Zeltiņu pagasta seniori aicināti doties izglītojošā un izklaides braucienā “Skaists bij’ tēva novadiņš”, lai iepazītos ar jaunākajiem piedāvājumiem Alūksnes novada kultūras, tūrisma un uzņēmējdarbības jomās. Pieteikšanās līdz 24. septembrim, zvanot pa tālruni 29492284 (Gunitai).
Zeltiņu bibliotēkā: literatūras izstādes “Kaut kas pašam savs” (V. Kaijakam - 90), “Dzejas mīlestībai ir rudens krāsas”, “Zelta sietiņš sidrabu sijā” (Rainim - 155).
Zeltiņu vēstures krātuvē: pastāvīgās ekspozīcijas “Ziemeļu zvaigzne” (veltīta Edgaram Liepiņam), “Nesenā pagātne”, “Novadnieku istaba”, “Mana skola Zeltiņos”, fotostāsts “Gadsimtu vējos šūpojoties”; ekskursijas uz bijušo PSRS kodolraķešu bāzi Zeltiņos gida pavadībā (lūgums pieteikties vismaz 2 dienas iepriekš pa tālruni 29492284).

Ziemera pagastā
3. septembrī 11.00 Māriņkalna tautas namā leļļu teātra “Tims” muzikāla izrāde “Ceļojums”.
27. septembrī 16.00 Māriņkalna tautas namā starptautiskā dzejas festivāla “Dzeja dziedē” ietvaros tikšanās ar dzejnieci Regīnu Melzobu. Piedalās amatierkolektīvi no Alūksnes un Smiltenes novada.
30. septembrī 12.00 Māriņkalna tautas namā senioru pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes “Mana Latvija – vēstures līkločos” - rakstniekam V. Kaijakam – 90, “Man neizdevās glezniecībā tā īsti izpatikt” - gleznotājai Dž. Skulmei – 95, “Nāc, lasi un kļūsti par ekspertu!” – Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020; pasākumi: “Ceļojums bērnu grāmatu pasaulē” (bibliotekārā stunda jaunāko klašu skolēniem), “Miķeļi – rudens saulgriežu laiks” (bibliotekārā stunda skolēniem).


Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi oktobrī Alūksnes novadā

Atgādinām, ka kultūras, sporta un izklaides pasākumi notiek atbilstoši valstī attiecīgajā laikā noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem.

Sporta pasākumi novadā
10. oktobrī no 10.00 Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas angārā Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā.
24. oktobrī no 10.00 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē Atzeles volejbola līgas spēles volejbolā.

Alūksnē
1. oktobrī 12.00 Alūksnes Kultūras centrā Starptautiskās senioru dienas koncerts “Dienvidu saules promenāde”. Piedalās: Marlēna Keine – soprāns, Mihails Čuļpajevs - tenors, Agnese Egliņa – klavieres. Ieeja: bez maksas. Ielūgumus var saņemt AKC kasē. Vietu skaits ierobežots!
3. oktobrī 18.00 Alūksnes Lielajos un Mazajos kapos Svecīšu vakars.
8. oktobrī 16.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē koncertlekcija “Ludvigam van Bēthovenam – 250”. Piedalās Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas un Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi. Koncertlekciju vada Benita Zvīgule. Ieeja: bez maksas. Vietu skaits ierobežots.
10. oktobrī 16.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” jubilejas izrāde – R. Šarta komēdija “Manu sievu sauc Moriss”. Pēc izrādes ziedu un pateicību pasniegšana. Ieeja: 5,00 EUR. Vecuma ierobežojums 12+.
11. oktobrī 16.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē grupas “Carnival Youth” kino dziesmu koncertsērija “Naivais ku-kū”. Biļetes izpārdotas.
14. oktobrī 10.00-12.00Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centra radošā konference “Mēs rosīgās kopienās”. Pieteikšanās pa tālruni 28642250 (Dzintra Zvejniece).
15. oktobrī 18.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē Alūksnes Mākslas skolas 30 gadu jubilejas svinīgs pasākums, izstādes atklāšana. Ieeja: bez maksas. Vietu skaits ierobežots.
23. oktobrī 18.30 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē grupas “MELO-M” un Dināras Rudānes koncerts “Pieci elementi”. Ieeja: 12,00-15,00 EUR.
30. oktobrī 17.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē grupas “Baritoni” koncerts. Pavadošais sastāvs – “MC orķestris”. Ieeja: 10,00-15,00 EUR. Iegādātās biļetes būs derīgas.

Alūksnes muzejā
Pasākumi
3. oktobrī 11.00 tikšanās ar keramiķi Normundu Laņģi un kalējmeistaru Edvīnu Šakali. Būs iespējams iegādāties mākslas darbus.
10. oktobrī 10.00 Alūksnes muzejā lekcijas:
“Spēles un rotaļlietas Latvijas arheoloģiskajā materiālā” - Rūta Vecmuktāne,
“Alūksnes viduslaiku pils izpētes vēsture. Spēļu priekšmetu atradumi tās arheoloģiskajā materiālā” - Uldis Kalējs.
Turpinājumā - 10., 11., 24., 25. oktobrī meistarklases kaula, raga, koka un māla spēļu un rotaļlietu gatavošanā meistaru Viestura Āboliņa, Andra Rozes un Eināra Dumpja vadībā projekta “Alūksnes viduslaiku pils spēles un rotaļlietas” ietvaros. Meistardarbnīcu dalībniekus aicinām pieteikties nodarbībām līdz 8. oktobrim pa mob. 25665538. Pasākumu atbalsta VPR un VKKF.

Mainīgās izstādes
Gleznotāja Pētera Postaža jubilejas izstāde “Veltījums Alūksnei”. Gleznotāja Pētera Postaža daiļradi raksturo tematiska daudzveidība. Jebkas apkārtējā pasaulē – redzamā un neredzamā – ir iemesls gleznas tapšanai. Mākslinieks saka, ka māksla ir doma formā. Izstāde aplūkojama no 10. septembra.
V. Blūma foto izstāde “Alūksne toreiz un tagad”. Izstādē Alūksnes vecmeistaru fotogrāfijās redzama Alūksne gan 20. gs. sākumā, gan Pirmās brīvvalsts laikā, savukārt alūksnietis fotogrāfs Vilnis Blūms uzlūko šīs vietas ar šodienas skatījumu. Izstādē vienuviet skatāmas pilsētas ainavas toreiz un šodien.
J. Medmana privātā mēbeļu kolekcijas izstāde “19. gs. muižkungu guļamistaba”. Izstādē apskatāmas 19.-20. gs. eklektikas un bīdermeijera stila interjera mēbeles.

Tematiskā izstāde
“No trimdas Latvijā – Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras”.
Izstādi veido 120 tautumeitu miniatūras etnogrāfiskajos latviešu tautas tērpos, kurus pagājušā gadsimta astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados darinājusi trimdā ASV dzīvojusi novadniece Austra Linde (dz. Ķauķis).

Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā ekspozīcija “Laikmetu mielasts”.
Vienotā vēstures un arheoloģijas ekspozīcija, kur pie lielā mielasta galda satiekas laika periodi no aizvēstures līdz Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai.
Digitāla izstāde “100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”.
Izstāde ļauj ieskatīties un saprast, kā vēsturiskās norises ietekmējušas un mainījušas pilsētas dzīvi un tēlu, vēstot par norisēm dažādās dzīves jomās laika posmā no 1918. līdz 2017. gadam.
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”.
Ekspozīcijas pamatā fotomateriāli un citas vizuālas un tekstuālas liecības par Fītinghofu dzimtu un tās devumu Alūksnei.
“Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām”.
Izstāde veltīta pulka dibināšanas simtajai gadadienai un tajā apskatāmas Alūksnes muzeja, Latvijas Kara muzeja, privātkolekcionāru, kā arī alūksniešu deponētās vēstures liecības par pulka dibināšanu, cīņām Latvijas Neatkarības karā un miera gadiem Alūksnē.
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
Izcila, tautā populāra un mīlēta gleznotāja un portretista piemiņai veltīta ekspozīcija, kurā apskatāmi mākslinieka darbi un personīgās lietas.
“Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”.
Daudzveidīgu tēlniecības darbu ekspozīcija, kurā apskatāmi gan profesionālu tēlnieku, L. Līces un G. Grundbergas darbi, gan padomju gados neatzītu autoru darbi.
“Totalitārajā režīmā cietušo piemiņas istaba”.
Ekspozīcija veidota represiju atcerei un atspoguļo Alūksnes novada iedzīvotāju likteņgaitas Sibīrijā un Tālajos Austrumos. Tajā apskatāmi dokumenti, priekšmeti, fotogrāfijas un atmiņu stāsti.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Latviešu grāmatu ekranizācijas” (01.10.-31.10. abonementā), “Eiropas valodas” (01.10.-31.10. lasītavā), “Dainu Tēvam Krišjānim Baronam – 185” (01.10.-31.10. bērnu literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes:
01.10.-31.10. “Skan skolas zvans no pagātnes…” (lasītavā);
02.10. plkst. 11.00 VKKF projekta “Rakstnieks + grāmata + lasītājs = lasītprieks!” ietvaros tikšanās ar bērnu grāmatu autori Agnesi Aizpurieti (PII “Sprīdītis”);
05.10. plkst. 13.00 VKKF projekta “Rakstnieks + grāmata + lasītājs = lasītprieks!” ietvaros tikšanās ar bērnu grāmatu autori Aneti Felkeri (Ernsta Glika AVĢ);
09.10. plkst. 12.00 VKKF projekta “Rakstnieks + grāmata + lasītājs = lasītprieks!” ietvaros tikšanās ar bērnu grāmatu autori Agnesi Vanagu (bērnu lit. nod.);
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta, vietu skaits ierobežots.
15.10.-31.10. Literārā pastaiga “Dainu tēva mantojums” (skolēniem). Pieteikties pa tālruni 64322196;
26.10. Jauno grāmatu diena (abonementā).

Alsviķu pagastā
5. oktobrī 10.00 Alsviķu kultūras namā leļļu teātris “Tims” ar muzikālo leļļu izrādi bērniem “Ceļojums”. Ieeja: 2,00 EUR.
5., 19., 26. oktobrī 10.00 Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos senioru grupas apmācības.
7. oktobrī 10.00 Alsviķu bibliotēkā pasākums “Dzejas rīts” – tikšanās ar dzejnieci Baibu Cīruli.
No 6. oktobra otrdienās 19.00 Alsviķu kultūras namā ārstnieciskā vingrošana (projekta ietvaros) ārsta - fizioterapeita Artūra Grīnberga vadībā. Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni 28330421.
12. oktobrī 9.00 Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos viesojas senioru grupa “Par prieku sev un citiem”.
14. oktobrī 10.00 Alsviķu kultūras namā senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās – senioru dienas svinības.
21., 28. oktobrī 9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās.
24. oktobrī 15.00 Alsviķu kultūras namā NLP sertificētas praktiķes Ivetas Zaķes nodarbība “Kā palīdzēt sev dzīvot vieglāk?” - mērķu formulēšanas likumi, praktiskās nodarbības un visam pāri - tikšanās prieks. Nodarbība bez maksas. Lūgums pieteikties līdz 22. oktobrim pa tālruni 28330421.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes “Izlobot mūsu tautasdziesmu
īsto veselīgo, kodolu, mums atklājas viņās cilvēka sirds un dvēseles daiļākās, tikumīgākās, dziļākās jūtas, kas nekad nenovecojas” - folkloristam, publicistam Krišjānim Baronam - 185, mākslas zinātniecei Skaidrītei Cielavai - 100, aktrisei Antrai Liedskalniņai – 90; tematiskā izstāde “Mūsu mīluļi”; Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija.

Annas pagastā
3. oktobrī 18.00 Ezeriņu kapos Svecīšu vakars.
9. oktobrī 14.00 Annas kultūras namā literāri muzikāls pasākums “Kā košai lapai dzīvē būt…”. Piedalās: dzejniece Inese Tora (dzejas lasījumi), dziedātāja un dziesmu autore Inese Nereta (dziedās dziesmas ar I. Toras tekstiem), māksliniece Solveiga Kļaviņa (gleznu izstāde), Gulbenes Vītola izdevniecības grāmatu galds. Iespēja iegādāties grāmatas un gleznas.
Annas bibliotēkā izstādes: “Tautasdziesmai pa pēdām…” - Dainu tēvam Krišjānim Baronam - 185; “Humors un satīra” - satīriķim Žanim Ezītim - 85.

Ilzenes pagastā
17. oktobrī 11.00 Ilzenes pagastā pārgājiens uz Līvu senkapiem. Tikšanās pie bibliotēkas.
31. oktobrī 19.00 SKIM centrā “Dailes” pasākums “Kad salnas steidz krāsot rudeni”. Muzikāls sveiciens no Igauņu ģimenes. Ieeja: bez maksas.

Jaunannas pagastā
14. oktobrī 18.30 Jaunannas Tautas namā “Skaņu pelde” - meditācija gonga, kokles, zvanga un citu instrumentu skaņās (dalības maksa 10,00 EUR). Lūgums uz pasākumu pieteikties pa tālruni 29495371.
20. oktobrī 10.00 Jaunannas Tautas namā senioru ikmēneša tikšanās.
23.-24. oktobrī Jaunannas Tautas namā jauniešu teātra dienas “Lomu karuselī”, projekta “Izzini sevi, lai mācītos” ietvaros.
24. oktobrī 19.00 Jaunannas Tautas namā latviešu komiķis Maksims Trivaškevičs ar Stand-Up komēdiju. Ieejas maksa: 3,00 EUR.
31. oktobrī 18.00 Jaunannas Tautas namā pasākums bērniem “Spoku stāstu vakars”.
Jaunannas Tautas nama Mazajā zālē apskatāma Leldes Gustas, Māras Skudras un Madaras Zaķes mākslas darbu izstāde “Radošums procesā”.

Jaunalūksnes pagastā
7. oktobrī Jaunalūksnes seniori aicina: kopā ļausimies Zelta rudens valdzinājumam - kafijas grauzdētava “Tīrs miers” (degustācija), Rankas muiža un parks, Velēnas baznīca, Zeltiņu raķešu bāze. Pieteikšanās un informācija pa tālruni 26194964 līdz 5. oktobrim.
21. oktobrī Jaunalūksnes pagastā skolēnu brīvlaikā dodamies dabā: izzinoša ekspedīcija bērniem un jauniešiem pa Jaunalūksnes pagasta kultūrvēsturiskajām vietām un apskates objektiem. Pieteikšanās un informācija pa tālruņiem 28330108 un 25775584.
Jaunalūksnes bibliotēkā izstādes: Jolantas Kļavas radošo darbu izstāde “Būt sev” (02.10.-30.10.); literatūras izstādes “Es mīlu dzīvi skaisto” - Uldim Stabulniekam 75 (01.10.-30.10.), itāļu rakstniekam Džanni Rodāri 100 (01.10.-30.10.); 6. oktobrī 10.00 PII “Pūcīte” vecākās grupas bērniem grāmatas “Krāsu mošķis” lasīšana un radoša nodarbība, 21. septembrī 17.00 radoša tikšanās ar Jolantu Kļavu. Meklēsim radošumu sevī, nebaidīsimies no krāsām, kas mīt mūsos. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 29460869 (Justīne).

Jaunlaicenes pagastā
6. oktobrī 18.00 Jaunlaicenes tautas namā muzikāla leļļu izrāde “Ceļojums” – muzikāla pasaka par kaķi, kurš nolēmis apceļot pasauli, kur visi notikumi tiek ieskandināti ar latviešu tautasdziesmām.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
JAUNUMS - izglītojošā nodarbība “Mājas valoda” 4. klašu skolēniem – malēniešu valodas seno vārdu iepazīšana ar aktīvu līdzdarbošanos komandās (nodarbība piemērota arī 2.-3. klasei un 5.-6. klasei),
JAUNUMS - tematisks pasākums “Esu malenīts!” – pasākums 1 stundas garumā ar malēnieša būtības iepazīšanu caur rotaļām, dziesmām un citām aktivitātēm, piemērots ģimeņu, radu un darba kolektīvu pasākumos (piedāvājam pasākumu arī izbraukumā);
pamatekspozīcija “Jaunlaicenes muiža”;
izstādes:
“Noklusētā varonība. Latvijas Neatkarības karš 1918.-1920.”, par izstādes tēmu pieejama izglītojošā nodarbība 8.-12. klašu skolēniem “Mana Latvija” ar komandu galda spēli “Apskriet apkārt Latvijai!”,
“Ja ikviens tik zemē sētu” – par ražas novākšanas un pārstrādes rīkiem un metodēm no 19. līdz 20. gs. vidum, apmeklējot izstādi, iespējams izspēlēt spēli “Kas meklē, tas atrod”, pārbaudīt sevi “Maņu un sajūtu pasaulē”, uzzināt, kā dažādus rīkus sauc malēnieši un izmēģināt spēkus citās izglītojošās spēlēs;
pagalma izstāde ar aktivitātēm: “Malēnieša raksturs jeb ak, prieks, ak, lustes, ak borģele!” (tiek izlikta tikai pēc iepriekšēja pieteikuma un piemērotos laika apstākļos);
izstāde ārpus muzeja: izvēlies īsāku vai garāku pastaigu pa Jaunlaicenes muižas parka teritoriju, kur izvietoti 10 informatīvie stendi, kas stāsta par Jaunlaicenes muižas apbūvi. Sākuma stends atrodas pie muzeja ēkas, kā palīgu pastaigā muzejā var saņemt muižas plānu;
izglītojošās nodarbības un tematiskie pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem, skolēnu grupām un citiem dažāda vecuma apmeklētājiem;
nodarbības brīvā dabā: “Dārgumu meklēšana” un orientēšanās spēle “Ar varonību kabatā”. Pieteikties un sīkāku informāciju par nodarbībām var iegūt pa tālruni 29356277.

Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā:
līdz 30. novembrim izstāde “Stāv dzirnas zaļā ielejā”. Izstāde veltīta Ottes dzirnavu 225 gadu pastāvēšanai;
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā izstāde “Kalncempji caur fotoobjektīvu”;
izzinošas ekskursijas un izglītojošās nodarbības dažāda vecuma apmeklētājiem, sīkāk: atesmuzejs.aluksne.lv.

Liepnas pagastā
Līdz 18. oktobrim Liepnas tautas namā Tatjanas Steklovas gleznu izstāde.
7. oktobrī 15.00 Liepnas tautas namā radošā darbnīca “Kvīlings”. Aicinām pievienoties un līdzdarboties katru trešdienu no plkst.15.00 rokdarbu pulciņa nodarbībās Liepnas tautas namā.
17. oktobrī 14.00 Liepnas tautas namā pagastu senioru tikšanās balle “Ar rudens zeltu saujā”.
No 19. oktobra līdz 19. novembrim Liepnas tautas namā izstāde “Duālā realitāte”.
Liepnas bibliotēkā: “Manas pirmās manieres” - tematiskā literatūras izstāde par labas uzvedības etiķeti (01.-31.10.), “Rudentiņš bagāts vīrs” - 1. un 2. klašu bērni iepazīsies ar grāmatām par rudeni (08.10.).

Mālupes pagastā
7. oktobrī 17.00 Mālupes Saieta namā rokdarbu pulciņa “Annele” darbu izstādes “Caur mežģīnēm” atklāšana.
10. oktobrī 10.00 Mālupes Saieta namā pirmais rokdarbnieku saiets Mālupē.
13. oktobrī 16.30 Nūjošanas aktivitātes. Pulcēšanās pie Mālupes Saieta nama, līdzi ņemot nūjošanas nūjas.
14. oktobrī 17.00 Mālupes Saieta namā no cikla “Katram savu tautas tērpu” pirmā nodarbība - krekla šūšana.
23. oktobrī 14.00 pie Mālupes Saieta nama sporta spēļu pēcpusdiena skolas vecuma bērniem.
Mālupes bibliotēkā literatūras izstāde: “Dieva rīkste netaupa nevienu …” - rakstniecei Ilonai Leimanei - 115, “Tikšanās ar Fantāziju” - itāļu rakstniekam Džanni Rodari - 100, “…Un nerūsēs šis tautas zelts” - Dainu tēvam Krišjānim Baronam -185.

Mārkalnes pagastā
10. oktobrī 13.00 Mārkalnes tautas namā “Satiekam skolotāju, atceramies bērnību” (pasākums ciklā “Mārkalnieši iedvesmo”). Pēc tikšanās skolas vēstures istabas apmeklējums.
14. oktobrī 14.00 Mārkalnes tautas namā Mārkalnes senioru tikšanās pie Rudens veltēm burciņās. Organizē Mārkalnes senioru padome.
24. oktobrī 18.00 Mārkalnes tautas namā gadskārtējais ansambļu sadziedāšanās pasākums “Lai skanēja mans mūžiņš” ar īpašo viesi Jāni Dambīti - kultūrvēsturisku projektu idejas autoru, virzītāju un dalībnieku.
24. oktobrī 20.30 Mārkalnes tautas namā Danču vakars, var ņemt līdzi groziņu. Ieeja: 3,00 EUR.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā Jaunāko grāmatu izstāde, 22. oktobrī Spēļu diena.

Pededzes pagastā
8. oktobrī 11.00 Pededzes bibliotēkā “Mana plātsmaize gardāka” - mājās ceptu saldumu degustācija.
17. oktobrī Pededzes tautas namā pasākums “Ak, šīs Pededzes kāzas…”:
16.00 Forums-seminārs:
• meistarklase “Pareiza kāzu dziedāšana”, vadītājs S. Oļenkins un folkloras kopa “Iļjinskaja pjatņica”,
• lekcija “Skatuves kāzu dziesma” vadītāja T. Jakobsone un folkloras kopa “Labā oma”,
• meistarklase “Pededzes vietējās dejas”, vadītāja L. Uglovska un deju kolektīvs “Kaimiņi”,
• “Tautas kustīgās spēles” (tajā skaitā tradicionālās rotaļas un sacensības), vadītāja L. Uglovska un jauniešu deju kolektīvs,
• izstāde “Senlaicīgie mūzikas instrumenti”, vadītājs V. Bogdanovs,
• izstāde “Senie rokdarbu izstrādājumi”, atbildīgā T. Steklova,
• “Ar kāzu rituālu saistīta alus un maizes degustācija”, organizēs pensionāru padome,
• T. Steklovas prezentācija “Kāzu sagatavošanās procesam svarīgākie tradicionālie amati”,
• Pareizticīgās baznīcas kāzu likumi un kanoni, iepazīstinās K. Volkovs,
• defilē “Pededzes tautas tērps” (koncerta laikā).
19.30 Koncerts:
Piedalās Pededzes tautas nama pašdarbības kolektīvi un kaimiņi.
Pēc koncerta balle “Kā senos laikos”.
Pededzes bibliotēkā izstādes “Sergejam Jeseņinam 125” (01.10.-08.10.), “Dainu tēvam Krišjānim Baronam 185” (19.10.-29.10.), Jauno grāmatu izstāde-apskats (20.10.-29.10.).

Veclaicenes pagastā
21. oktobrī 11.00 Veclaicenes tautas namā “Mandalu tīšanas darbnīca”. Apgūsim mandalu tīšanas pamatu, kas tiks tītas un gatavotas no kokvilnas diegiem un dzijas. Veidošanu vadīs Iveta Zvejniece no Mālupes. Lūgums pieteikties pa tālruni 26468307.
31. oktobrī 15.54 Veclaicenes tautas namā līnijdeju sadancis “Helovīnu ballīte”. Pieteikšanās un informācija par pasākumu pa tālruņiem 26468307 (Maija), 29448831 (Dace).

Zeltiņu pagastā
1. oktobrī 10.00 Zeltiņu pagasta seniori aicināti doties izglītojošā un izklaides braucienā “Skaists bij’ tēva novadiņš”, lai iepazītos ar jaunākajiem piedāvājumiem Alūksnes novada kultūras, tūrisma un uzņēmējdarbības jomās. Pieteikšanās līdz 24. septembrim, zvanot pa tālruni 29492284 Gunitai.
No 5. oktobra pirmdienās 19.00-20.00 Zeltiņu tautas namā ārstnieciskā vingrošana (projekta ietvaros) ārsta - fizioterapeita Artūra Grīnberga vadībā. Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni 29492284.
No 9. oktobra piektdienās 18.00-20.00 Zeltiņu tautas namā Hatha jogas nodarbības (projekta ietvaros), vadīs Antra Aizupiete. Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni 29492284.
10. oktobrī no 14.00 līdz 15.30 Zeltiņu tautas namā NLP sertificētas praktiķes Ivetas Zaķes nodarbība “Kā palīdzēt sev dzīvot vieglāk” - mērķu formulēšanas likumi, praktiskās nodarbības un visam pāri - tikšanās prieks. Nodarbība bez maksas. Pieteikšanās līdz 7. oktobrim pa tālruni 29492284.
Oktobrī Zeltiņu tautas namā Solveigas Kļaviņas gleznu izstāde.
Ekskursijas uz bijušo PSRS kodolraķešu bāzi Zeltiņos gida pavadībā (lūgums pieteikties vismaz 2 dienas iepriekš pa tālruni 29492284).

Ziemera pagastā
17. oktobrī 20.00 Māriņkalna tautas namā jums šajā īpašajā rudens koncertballē muzicēs Ēriks Budēvics, dziedātājs un mūziķis no grupas “Hameleoni”, un šarmantā Indra Raila. Koncertballes programmā populāra latviešu mūzika un skaistākās grupas “Hameleoni” dziesmas. Ieeja: 4,00 EUR. Galdiņu rezervācija darba dienās pa tālruni 26413370. Vietu skaits ierobežots. Būsim atbildīgi, ievērosim valstī noteiktos ierobežojumus un sociālo distancēšanos.
23. oktobrī 10.00 Māriņkalna tautas namā radošas rudens darbnīcas bērniem.
28. oktobrī 12.00 Māriņkalna tautas namā senioru pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes: “Kad no dziesmas acis priekā zib…” - komponistam, mūziķim U. Stabulniekam – 75, “Dainu tēva saglabātās latviešu pamatvērtības – tautasdziesmas” - folkloristam, publicistam Kr. Baronam – 185, “Nāc, lasi un kļūsti par ekspertu!” – turpinās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija; pasākumi: “Nāk rudens – krāsu mākslinieks” – (bibliotekārā stunda skolēniem), “Ārstniecības augi – tavai tējas tasei” - konkurss mazpulcēniem.

 

 

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste