Kultūras pasākumu mēneša plāns

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā

 

Atgādinām, ka kultūras, sporta un izklaides pasākumi notiek atbilstoši valstī attiecīgajā laikā noteiktajiem epidemioloģiskās drošības un pulcēšanās ierobežojumiem! 

Alūksnē
11. novembrī, Lāčplēša dienā:

No 15.00 iedegti piemiņas ugunskuri pie 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa

 No 17.00 līdz 20.00 mūzikas atskaņošana pie monumentālā Latvijas karoga administratīvās ēkas laukumā, Dārza ielā 11

 Aicinām iedzīvotājus individuāli novietot aizdegtas sveces pie monumentālā Latvijas valsts karoga administratīvās ēkas laukumā, Dārza ielā 11. Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skola aicina iedzīvotājus individuāli nolikt ziedus un sveces pie 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa

 20.00 Latvijas valsts himnas atskaņošana laukumā pie administratīvās ēkas, Dārza ielā 11

 Aicinām iedzīvotājus šajā laikā godināt gan Latvijas Brīvības cīņu varoņus, gan šīs dienas varoņus, it īpaši mediķus, iededzot savu mājvietu logos svecīti, izejot pie loga vai uz balkona un sasaucoties ar gaismām (lukturīšiem, svecītēm).

Alūksnes Kultūras centrā
Alūksnes Mākslas skolas 30 gadu jubilejas izstāde “Mūsu elpa Latvijas un pasaules kultūras telpā”. Ieeja: brīva.

Alūksnes muzejā
Mainīgās izstādes
Gleznotāja Pētera Postaža jubilejas izstāde “Veltījums Alūksnei”. Gleznotāja Pētera Postaža daiļradi raksturo tematiska daudzveidība. Jebkas apkārtējā pasaulē – redzamā un neredzamā – ir iemesls gleznas tapšanai. Mākslinieks saka, ka māksla ir doma formā. Izstāde aplūkojama no 10. septembra.
V. Blūma foto izstāde “Alūksne toreiz un tagad”. Izstādē Alūksnes vecmeistaru fotogrāfijās redzama Alūksne gan 20. gs. sākumā, gan Pirmās brīvvalsts laikā, savukārt alūksnietis fotogrāfs Vilnis Blūms uzlūko šīs vietas ar šodienas skatījumu. Izstādē vienuviet skatāmas pilsētas ainavas toreiz un šodien.
J. Medmana privātā mēbeļu kolekcijas izstāde “19. gs. muižkungu guļamistaba”. Izstādē apskatāmas 19.-20. gs. eklektikas un bīdermeijera stila interjera mēbeles.
No 24. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim Latvijas Floristu apvienības un EESTI FLORIST ziemas darbu izstāde “Spārni”.

Tematiskā izstāde
“No trimdas Latvijā – Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras”. Izstādi veido 120 tautumeitu miniatūras etnogrāfiskajos latviešu tautas tērpos, kurus pagājušā gadsimta astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados darinājusi trimdā ASV dzīvojusi novadniece Austra Linde (dz. Ķauķis).

Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā ekspozīcija “Laikmetu mielasts”. Vienotā vēstures un arheoloģijas ekspozīcija, kur pie lielā mielasta galda satiekas laika periodi no aizvēstures līdz Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai.
Digitāla izstāde “100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”. Izstāde ļauj ieskatīties un saprast, kā vēsturiskās norises ietekmējušas un mainījušas pilsētas dzīvi un tēlu, vēstot par norisēm dažādās dzīves jomās laika posmā no 1918.-2017. gadam.
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”. Ekspozīcijas pamatā fotomateriāli un citas vizuālas un tekstuālas liecības par Fītinghofu dzimtu un tās devumu Alūksnei.
“Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām”. Izstāde veltīta pulka dibināšanas simtajai gadadienai un tajā apskatāmas Alūksnes muzeja, Latvijas Kara muzeja, privātkolekcionāru, kā arī alūksniešu deponētās vēstures liecības par pulka dibināšanu, cīņām Latvijas Neatkarības karā un miera gadiem Alūksnē.
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. Izcila, tautā populāra un mīlēta gleznotāja un portretista piemiņai veltīta ekspozīcija, kurā apskatāmi mākslinieka darbi un personīgās lietas.
“Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”. Daudzveidīgu tēlniecības darbu ekspozīcija, kurā apskatāmi gan profesionālu tēlnieku, L. Līces un G. Grundbergas darbi, gan padomju gados neatzītu autoru darbi.
“Totalitārajā režīmā cietušo piemiņas istaba”. Ekspozīcija veidota represiju atcerei un atspoguļo Alūksnes novada iedzīvotāju likteņgaitas Sibīrijā un Tālajos Austrumos. Tajā apskatāmi dokumenti, priekšmeti, fotogrāfijas un atmiņu stāsti.

Aicinām sekot līdzi Alūksnes muzeja aktuālajai informācijai www.aluksnespils.lv, www.facebook.lv, www.draugiem.lv!

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Rudeņos tērpies tu zelta un purpura rotā…” /Latvijai - dzimšanas diena/ (02.11.-30.11. abonementā),Vai tu zini, kas ir Latvija? Tā ir zeme, mana dzimtene” /J. Peters/ (02.11.-20.11. bērnu literatūras nodaļā), “Mēneša jubilāri - Andrejs Migla - 80, Marks Tvens - 185, Roberts Lūiss Stīvensons - 170” (02.11.-30.11. bērnu literatūras nodaļā), 09.11.-15.11. Ziemeļvalstu literatūras nedēļa “Ziemeļvalstis un pasaule” (literatūras izstāde, neklātienes konkurss - skat. www.facebook.com/albibl.lv un www.albibl.lv).

Izstādes:
02.11.-30.11. ciklā “Alūksniešu vaļasprieki” Jolantas Kļavas radošo darbu izstāde “Būt sev” (lasītavā),
02.11.-30.11. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēkņu darbu izstāde “Latvju rakstu zīmes” (bērnu literatūras nodaļā),
30.11. Jauno grāmatu diena (abonementā).

Alsviķu pagastā
No 2. līdz 30. novembrim Alsviķu kultūras nama mazajā zālē apskatāma Janas Rāgas fotoizstāde “Manai pilsētai 100! Starp mirkļiem un vietām vienā telpā”. Obligāta iepriekšējā pieteikšanās – 28330421.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstāde: “Cilvēks nav ne labs, ne ļauns. Varbūt vienkārši šimbrīžam nepiemērots. Vai jūs esat redzējuši lidojam putnu ar vienu spārnu?” - mūziķim, dzejniekam Valdim Atālam - 70; tematiskā izstāde: “Tā zeme ir Dzimtene mana, Te izaugt un dzīvot man ļauts. Ik puķe tās vārdu man zvana, Šo zemi par Latviju sauc....” - veltīta Lāčplēša un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai; Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija.

Annas pagastā
11. novembrī Ezeriņu kapos iedzīvotāji aicināti individuāli nolikt aizdegtās sveces pie pieminekļa Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem un LKO kavalieru atdusas vietās.
18. novembrī no 16.00 Annas kalnā pie bērzu birztalas par godu Latvijas dzimšanas dienai tiks veidota Latvijas kontūra no aizdegtām svecēm. Iedzīvotāji aicināti individuāli pievienot savu aizdegto sveci ar domām “Labajam sapņos un dvēselēs uzmirdzēt”.
Annas bibliotēkā izstādes: “Tautasdziesmai pa pēdām” – folklora savam pagastam; “Ziemassvētku gaidīšanas laikā”.

Ilzenes pagastā
No 16. novembra SKIM centrā “Dailes” apskatāma iedzīvotāju izveidoto foto izstāde par Ilzeni “Viena vien saule man dota”.
11. un 18. novembrī iedzīvotāji aicināti individuāli aizdegt svecītes pie mūra sienas Jaunzemu ciema centrā, godinot Latvijas Brīvības cīnītājus un Latvijas Republikas dibināšanas gadadienu.

Jaunannas pagastā
18. novembrī laikā no 17.00 līdz 20.00 laukumā pie Jaunannas tautas nama katrs iedzīvotājs mīļi aicināts iedegt līdzpaņemtu svecīti par godu Latvijas valsts dzimšanas dienai.
Jaunannas tautas nama Mazajā zālē līdz 19. novembrim Leldes Gustas, Māras Skudras, Madaras Zaķes un mākslas darbnīcas “Radošums procesā” dalībnieku darbu izstāde.
Jaunannas tautas nama Mazajā zālē no 23. novembra līdz 23. decembrim apskatāma izstāde “Individuālā dualitāte” (foto portretos un tekstos sevi atklājuši 12 Alūksnes un Apes novada cilvēki, kuri darbojas biedrībās, nodibinājumos un neformālās iedzīvotāju grupās).

Jaunalūksnes pagastā
11. novembrī, Lāčplēša dienas vakarā, iedzīvotāji aicināti individuāli doties nolikt aizdegtas svecītes kritušo karavīru piemiņas vietā Bejas Brāļu kapos, kā arī ievietot tās savu mājvietu logos, godinot Brīvības cīņās kritušos Latvijas aizstāvjus.
Bejas bibliotēkā literatūras un tematiskās izstādes: “Mārtiņš gāja ap istabu, Balts kažoks mugurā; Nāc, Mārtiņ, istabā, Sēsties galda galiņā”, “Dzeja Latvijai”, “Visskaistākais gadalaiks ir mīlestība” / mūziķim dzejniekam Valdim Atālam - 70.
Bejas bibliotēkas vēstures krātuvē pastāvīgās ekspozīcijas: Jaunalūksnes pagasta vēsture līdz 1945. gadam, Jaunalūksnes pagasts pēckara periodā (1945.-1988.), Nacionālo partizānu kustība Jaunalūksnes pagastā no 1945. līdz 1953. gadam, Bejas skolas vēsture 19.-21. gs.,
Dabas un vēstures objekti Jaunalūksnes pagastā. Apmeklējumus lūgums pieteikt pa tālruni 25664432.
Jaunalūksnes bibliotēkā 3.-30. novembrī literatūras izstāde amerikāņu rakstniekam Markam Tvenam - 185.
Kolberģa tautas nama foajē visu novembri Dainas Rudzītes apgleznota zīda, akrila un eļļas gleznu izstāde.

Jaunlaicenes pagastā
Jaunlaicenes muižas muzejā:
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes muiža”,
no 14. novembra jaunā pamatekspozīcija “Malēnieša pasaule” – par malēnieša raksturu un dzīves ziņu. 14. novembrī no 9.00 līdz 17.30 Jaunlaicenes muižas muzeja apmeklējums bez maksas.
izstādes:
“Noklusētā varonība. Latvijas Neatkarības karš 1918.-1920.”, par izstādes tēmu pieejama izglītojošā nodarbība “Mana Latvija” ar komandu galda spēli “Apskriet apkārt Latvijai!”,
“Ja ikviens tik zemē sētu” – par ražas novākšanas un pārstrādes rīkiem un metodēm no 19. gs. līdz 20. gs. vidum, apmeklējot izstādi, iespējams izspēlēt spēli “Kas meklē, tas atrod”, pārbaudīt sevi “Maņu un sajūtu pasaulē”, uzzināt, kā dažādus rīkus sauc malēnieši un izmēģināt spēkus citās izglītojošās spēlēs;
izstāde ārpus muzeja: izvēlies īsāku vai garāku pastaigu pa Jaunlaicenes muižas parka teritoriju, kur izvietoti 10 informatīvie stendi, kas stāsta par Jaunlaicenes muižas apbūvi. Sākuma stends atrodas pie muzeja ēkas, kā palīgu pastaigā muzejā var saņemt muižas plānu.

Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā:
līdz 30. novembrim izstāde “Stāv dzirnas zaļā ielejā”. Izstāde veltīta Ottes dzirnavu 225 gadu pastāvēšanai;
no 24. oktobra līdz 30. novembrim Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā izstāde “Kalncempji caur fotoobjektīvu”.

Liepnas pagastā
11. novembrī iedzīvotāji aicināti individuāli iedegt svecīti logā vai aiznest uz Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Teodora Mendes atdusas vietu Sprinduļkalna kapsētā, tādejādi godinot Brīvības cīņās kritušos un stiprinot sevi.
18. novembrī no 18.00 Liepnas tautas nama teritorijā svētku noskaņu radīs izgaismoti objekti, valsts himnas atskaņošana, kam ikviens aicināts pievienoties no balkoniem un privātmāju pagalmiem.
No 27. oktobra līdz 20. novembrim Liepnas tautas namā apskatāma izstāde “Individuālā dualitāte”, kurā var iepazīt 12 Alūksnes un Apes novada cilvēkus, kuri darbojas biedrībās, nodibinājumos un neformālās iedzīvotāju grupās.
Liepnas pagasta bibliotēkā 9.-19. novembrī “Kā savu dzimteni lai tēloju?” - Latvijas dzimšanas dienai veltīta literatūras izstāde.

Malienas pagastā
Malienas bibliotēkā literatūras izstādes: “Mārtiņš gaili dancī veda, ap istabu tekādams”, “Mana Latvija, dadzītis mazs, ieķēries pasaules svārkos...”, amerikāņu rakstniecei Margaretai Mičelai - 120.

Mālupes pagastā
11. novembrī iedzīvotāji aicināti individuāli aizdegt sveces Mālupes kapos Latvijas brīvības cīnītāju piemiņai.
Mālupes pagasta bibliotēkā literatūras izstāde: “Par to es padomāšu rīt” – rakstniecei Margaretai Mičelai - 120, “Uz ežiņas galvu liku” - 11. novembris Lāčplēša diena, “Daudz laimes, Latvija” - 18. novembris Latvijas Republikas proklamēšanas diena.

Mārkalnes pagastā
Mārkalnes pagastā 18. novembra vakarā pagasta iedzīvotāji aicināti individuāli iedegt svecītes par godu Latvijas dzimšanas dienai mājās un pagasta centrā.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā literatūras izstāde “Savai zemei”; 14. novembrī Ziemeļvalstu literatūras nedēļas Rīta stundas individuāli lasījumi bērniem un jauniešiem.

Pededzes pagastā
11. novembrī Pededzes pagasta “Akmeņdruvās” iedzīvotāji aicināti individuāli aizdegt svecītes un novietot ziedus Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru Otto un Paula Palmu atdusas vietā. Šogad šī vieta tika labiekārtota Mācību cikla “Līderība rosīgām kopienām” ietvaros, pateicoties AANF piešķirtajam finansējumam. Ziedu un sveču nolikšanas brīdī iedzīvotāji aicināti nofotografēties un fotogrāfiju nosūtīt Pededzes bibliotēkai kopīgas kolāžas veidošanai.
17. novembrī no 15.00 Pededzes centrā iedzīvotāji individuāli aicināti pievienot savu aizdegto svecīti kopīgā spēka zīmē.
18. novembrī ikviens pagasta iedzīvotājs aicināts izgaismot Latviju, savās mājās, pagalmā un pie ceļa aizdedzinot svecītes.
Pededzes bibliotēkā 11.-19. novembrī izstāde “Spēka vārdi Latvijai” izveidota no bibliotēkas apmeklētāju novēlējumiem; 23.-30. novembrī Jauno grāmatu izstāde-apskats.

Veclaicenes pagastā
Veclaicenes bibliotēkā no 16. novembra izstāde “Veclaicenietis - stiprs savā vietā”.
No 16. novembra līdz 19. decembrim Veclaicenes tautas namā foto izstāde par Veclaicenes stiprajām dzimtām un ģimenēm. Informācija pa tālruni 26468307.

Zeltiņu pagastā
Zeltiņu tautas namā novembrī jauna Solveigas Kļaviņas gleznu izstāde.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes: “Kad manas Dzimtenes dārzos caur sniegu miķelītes zied, stāv mana Tēvzeme vārtos, caur kuriem uz ziemu iet” (I. Būmane-Lūse); “Iepazīsim dažādu tautu literatūru” - skandināvu tautu literatūra; “Ceļojums Ziemeļvalstu bērnu literatūrā” - Pepijai Garzeķei – 75.
Zeltiņu vēstures krātuvē: pastāvīgās ekspozīcijas “Ziemeļu zvaigzne” (veltīta Edgaram Liepiņam), “Nesenā pagātne”, “Novadnieku istaba”, “Mana skola Zeltiņos”, fotostāsts “Gadsimtu vējos šūpojoties”. Lūgums pieteikties iepriekš pa tālruni 25745577.

Ziemera pagastā
Māriņkalna bibliotēkā izstādes: “Aktierim V. Daudziņam – 50”, “Jau no dzimšanas liktenis mani pārbauda…” - dzejniekam, mūziķim, pogu māksliniekam V. Atālam – 70, “Lai mūžīgas būtu brīvības zvaigznes, kas tautu un Latviju vieno” – Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadiena, “Nāc, lasi un kļūsti par ekspertu!” – Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija – 2020.

 

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content