Pašvaldības iestādes - Alūksnes novads

Pašvaldības iestādes

Pašvaldības aģentūra „ALJA”
Direktors: Māris Lietuvietis
Tālruņi: 26141741 (direktors); 26389199 (inspektors)
e-pasts: alja@aluksne.lv
Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Pašvaldības aģentūra „Spodra”
Direktors: Jānis Pūpols
Tālruņi: 64323259 (uzziņām);
29195915 (direktors)
26161235 (kapsētas pārzinis)
e-pasts: spodra@aluksne.lv
Brūža iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Pašvaldības policija
Priekšnieks: Ardis Tomsons
Tālrunis: 64323156; 29106990 (priekšnieks)
e-pasts: pasvaldibas.policija@aluksne.lv
Dārza iela 11, 104./106. kabinets
Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Sociālo lietu pārvalde Vadītāja Ilze Posta
Tālruņi: 64381347, 27865635, 26323749
e-pasts: slp@aluksne.lv
ilze.posta@aluksne.lv
Dežuranta tālrunis sociālās aprūpes centrā "Alūksne" 22010646 (visu diennakti)
Dežuranta tālrunis sociālās aprūpes centrā "Pīlādži" Mālupē 29421540 (visu diennakti)
Uzvaras iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Vadītāja: Inga Ozoliņa
Tālruņi: 64322809, 26360529
e-pasts: dzimtsaraksti@aluksne.lv
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads LV-4301
Bāriņtiesa
Bāriņtiesas priekšsēdētāja: Gunta Vanaga
Tālrunis: 64323129; 26411168
e-pasts: barintiesa@aluksne.lv
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Būvvalde
Būvvaldes vadītāja – arhitekte: Sandra Smildziņa
Tālruņi: 64322770 (sekretāre);
64322770; 26667642 (vadītāja)
64321631; 29158319 (būvinspektore)
e-pasts: buvvalde@aluksne.lv
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Izglītības pārvalde

 

 

Izglītības iestāžu atbalsta personāls

Vadītāja: Gunta Kupča
Tālruņi: t/fakss 64381479; 26320623 (vadītāja);
64381493; 64381521; 64381470
e-pasts: izgl.parvalde@aluksne.lv
Tālrunis: 64321675
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alūksnes Tūrisma informācijas centrs Vadītāja: Iveta Veļķere
Tālruņi: 64322804
25779965; 25442335; 25669604 (Alūksnes Bānīša stacijas ekspozīcija)
e-pasts: tic@aluksne.lv; iveta.velkere@aluksne.lv; vita.rence@aluksne.lv; stacija@aluksne.lv
www.visitaluksne.lv
Pils iela 25A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Skip to content