Pašvaldības iestādes - Alūksnes novads

Pašvaldības iestādes

Pašvaldības iestāde „ALJA”
Direktors: Māris Lietuvietis
Tālruņi: 26141741 (direktors)
28301207 (uzziņām)
26389199 (inspektors)
e-pasts: alja@aluksne.lv
Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Pašvaldības iestāde „Spodra”
Direktore: Vēsma Čugunova
Tālrunis: 29195915
e-pasts: vesma.cugunova@aluksne.lv

Tālruņi: 64323259 (uzziņām)
26161235 (kapsētas pārzinis)
e-pasts: spodra@aluksne.lv

Brūža iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alūksnes novada Pašvaldības policija
Priekšnieks: Ardis Tomsons
Tālrunis: 64323156; 29106990 (priekšnieks)
e-pasts: pasvaldibas.policija@aluksne.lv
Dārza iela 11, 104./106. kabinets
Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde Vadītāja Ilze Posta
Tālruņi: 64381347; 26323749; 27865635
e-pasts: slp@aluksne.lv
ilze.posta@aluksne.lv
Dežuranta tālrunis sociālās aprūpes centrā "Alūksne" 22010646 (visu diennakti)
Dežuranta tālrunis sociālās aprūpes centrā "Pīlādži" Mālupē 29421540 (visu diennakti)
Uzvaras iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Vadītāja: Inga Ozoliņa
Tālruņi: 64322809; 26360529
e-pasts: dzimtsaraksti@aluksne.lv
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads LV-4301
Bāriņtiesa
Bāriņtiesas priekšsēdētāja: Gunta Vanaga
Tālrunis: 64323129; 26411168
e-pasts: barintiesa@aluksne.lv
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Būvvalde
Būvvaldes vadītāja – arhitekte: Sandra Smildziņa
Tālruņi: 64322770 (būvinspektora palīdze-lietvede)
64322770; 26667642 (vadītāja)
64321631; 29158319 (būvinspektore)
64320931 (teritorijas plānotāja)
e-pasts: buvvalde@aluksne.lv
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Izglītības pārvalde

 

 

 

Vadītāja: Gunta Kupča
Tālruņi: 64381479; 26320623 (vadītāja)
64381493; 64381521
e-pasts: izgl.parvalde@aluksne.lv

Izglītības iestāžu atbalsta personāls
Tālrunis: 64321675
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alūksnes Tūrisma informācijas centrs Vadītāja: Iveta Veļķere
Tālruņi: 25779965 (vadītāja);
25442335 (tūrisma informācija)
e-pasts: tic@aluksne.lv

Alūksnes Bānīša stacijas ekspozīcija
Tālrunis: 25669604
e-pasts: stacija@aluksne.lv

Gaismas un skaņas piedzīvojums “MARIENBURGAS astotais brālis”
Tālrunis: 29149810
e-pasts: astotaisbralis@aluksne.lv

Kodolraķešu bāze Zeltiņos
Tālrunis: 29492284 (gide)

www.visitaluksne.lv

Ojāra Vācieša iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Skip to content