Jaunlaicene - Alūksnes novads

Jaunlaicene

Jaunlaicenes pagasts atrodas Alūksnes novada ziemeļu daļā. Tā kopplatība 52,2 km2. Jaunlaicenes pagasts robežojas ar Alūksnes novada Alsviķu , Veclaicenes un
Ziemera pagastiem, kā arī Apes novada Apes pagastu. Jaunlaicenes pagastā pastāvīgi dzīvo 478 iedzīvotāji.

Skip to content