Kultūras iestādes

Tautas, kultūras un saieta nami

Bibliotēkas un tautas nami, kas atrodas pagastu teritorijās, ir attiecīgo pagastu pārvalžu struktūrvienības.

Iestāde Kontakti Adrese
Alūksnes Kultūras centrs Direktore: Sanita Bērziņa
Tālruņi: 64322105, 26590320 (direktore)
64322834, 29418718 (metodiķe)
64322833 (kase)
e-pasts: sanita.berzina@aluksne.lv
kulturascentrs@aluksne.lv
Brūža iela 7, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alsviķu kultūras nams Vadītāja: Marina Ramane
Tālrunis: 28330421
e-pasts: kn.alsviki@aluksne.lv
Kultūras nams, Alsviķi, Alūksnes novads, LV-4333
Annas kultūras nams Bibliotēkas vadītāja-kultūras darba organizatore Ina Balaņuka
Tālrunis: 29351138
e-pasts: bibl.anna@aluksne.lv, kn.anna@aluksne.lv
Tautas nams, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Ilzenes SKIM "Dailes"

 

Bibliotēkas vadītāja - kultūras darba organizatore Nora Ceriņa
Tālruņi: 29140752, 26523025
e-pasts: bibl.ilzene@aluksne.lv; tn.ilzene@aluksne.lv
"Dailes", Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4344
Kolberģa tautas nams Vadītāja p.i.: Esēnija Lielbārde
Tālrunis: 64354097, 25775584
e-pasts: tn.kolbergis@aluksne.lv
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Jaunannas tautas nams Vadītāja: Elita Jansone
Tālrunis: 28366016
e-pasts: tn.jaunanna@aluksne.lv
„Zīles”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Jaunlaicenes tautas nams Kontakttālrunis Jaunlaicenes muižas muzejā: 29356277
e-pasts: jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv
"Līgotņi", Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336
Liepnas tautas nams Vadītāja: Lienīte Trivole
Tālrunis: 29438300
e-pasts: tn.liepna@aluksne.lv
Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
Malienas tautas nams Bibliotēkas vadītāja-kultūras darba organizatore: Daina Baltā
Tālruņi: 64354906, 25660081
e-pasts: bibl.maliena@aluksne.lv
"Brenci", Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359
Mālupes Saieta nams Vadītāja: Iveta Zvejniece
Tālrunis: 26585594
e-pasts: sn.malupe@aluksne.lv
„Austriņi”, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358
Mārkalnes tautas nams Bibliotēkas vadītāja – kultūras darba organizatore: Sanita Silirova
Tālrunis: 25662273
e-pasts: bibl.markalne@aluksne.lv; tn.markalne@aluksne.lv
"Pagastmāja", Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4351
Māriņkalna tautas nams Vadītāja: Linda Āle
Tālrunis: 26413370
e-pasts: tn.marinkalns@aluksne.lv
„Līksmes”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads LV-4332
Pededzes tautas nams Vadītāja: Tatjana Steklova
Tālrunis: 29176039
e-pasts: tn.pededze@aluksne.lv
„Krustceles”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352
Veclaicenes tautas nams Vadītāja: Maija Rozīte
Tālruņi: 64329020, 26633547
e-pasts: tn.veclaicene@aluksne.lv
„Vaiņaģi”, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4335
Zeltiņu tautas nams Vadītāja: Gunita Paleja
Tālrunis: 29492284
e-pasts: tn.zeltini@aluksne.lv
„Pagastmāja”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345

Bibliotēkas

Iestāde Kontakti Adrese
Alūksnes pilsētas bibliotēka Direktore: Iveta Ozoliņa
Tālruņi: 25664421 (direktore)
64322197, 25403935 (lasītava, abonements, interneta pieejas punkts)
64322196 (bērnu literatūras nodaļa)
64322178 (metodiķe, KAN)
e-pasts: biblioteka@aluksne.lv;  biblioteka.info@aluksne.lv (lasītājiem)
Lielā Ezera iela 24, Alūksne, Alūksnes novads LV-4301
Alsviķu un Strautiņu bibliotēka Vadītāja: Sarmīte Meļķe
Tālrunis: 26371358
e-pasts: bibl.alsviki@aluksne.lv
Kultūras nams, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333

„Zemenīte”, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4341

Annas bibliotēka Vadītāja - kultūras darba organizatore Ina Balaņuka
Tālrunis: 64354221
e-pasts: bibl.anna@aluksne.lv
Tautas nams, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Bejas bibliotēka Vadītāja: Mudīte Rusakova
Tālrunis: 64354401
e-pasts: bibl.beja@aluksne.lv
„Bejas skola”, Beja, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Ilzenes bibliotēka Vadītāja - kultūras darba organizatore: Nora Ceriņa
Tālrunis: 29140752; 26523025
e-pasts: bibl.ilzene@aluksne.lv; tn.ilzene@aluksne.lv
„Jaunozoli”, Ilzene, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4344
Jaunalūksnes bibliotēka Vadītāja: Justīne Kļava (ilgstošā prombūtnē)
Agnese Usāre
Tālrunis: 64354028
e-pasts: bibl.kolbergis@aluksne.lv
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Jaunannas un Kalncempju bibliotēka Vadītāja: Velga Ločmele
Tālrunis: 25664417
e-pasts: bibl.jaunanna@aluksne.lv bibl.kalncempji@aluksne.lv
„Meijeri” Jaunannas pagasts, Alūksnes novads,
LV-4340

„Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV-4342

Jaunlaicenes bibliotēka Vadītāja: Iveta Šķepaste
Tālrunis: 27295910
e-pasts: bibl.jaunlaicene@aluksne.lv
„Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336
Liepnas bibliotēka Vadītāja: Inese Paia
Tālrunis: 64329307
e-pasts: bibl.liepna@aluksne.lv
Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
Malienas bibliotēka Vadītāja - kultūras darba organizatore: Daina Baltā
Tālrunis: 64354906
e-pasts: bibl.maliena@aluksne.lv
„Brenci”, Brenci, Malienas pagasts,
Alūksnes novads, LV-4359
Mālupes bibliotēka Vadītāja: Daiga Babule
Tālrunis: 25660034
e-pasts: bibl.malupe@aluksne.lv
„Austriņi”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358
Māriņkalna bibliotēka Vadītāja: Rudīte Jaunzema
Tālrunis: 64321685
e-pasts: bibl.marinkalns@aluksne.lv
„Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts,
Alūksnes novads, LV-4332
Mārkalnes bibliotēka Vadītāja - kultūras darba organizatore: Sanita Silirova
Tālrunis: 25662273
e-pasts: bibl.markalne@aluksne.lv tn.markalne@aluksne.lv
„Pūcītes”, Mārkalne,
Mārkalnes pagasts,
Alūksnes novads, LV-4351
Pededzes bibliotēka Vadītāja: Mirdza Korne
Tālrunis: 25608756
e-pasts: bibl.pededze@aluksne.lv
„Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352
Veclaicenes bibliotēka Vadītāja: Maija Bleiferte
Tālrunis: 64329031
e-pasts: bibl.veclaicene@aluksne.lv
„Vaiņagi”, Veclaicenes pag., Alūksnes novads, LV-4335
Zeltiņu bibliotēka Vadītāja: Agita Žīgure
Tālrunis: 25745577
e-pasts: bibl.zeltini@aluksne.lv
„Tērces-10”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV4345

Muzeji
Iestāde Kontakti Adrese
Alūksnes muzejs Direktore: Diāna Pelaka
Tālruņi: 64381321, 29205295
64381324
25665538 (kase)
e-pasts: muzejs@aluksne.lvmuzejs.info@aluksne.lv
Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Jaunlaicenes muižas muzejs Vadītāja: Sandra Jankovska
Tālruņi: 29356277
e-pasts: jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv
„Dravnieki”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads,
LV-4336
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs Vadītāja: Janita Šolina
Tālruņi: 25664436; 26563597
e-pasts: atesmuzejs@aluksne.lv
Juridiskā adrese:
„Cempji – 2”, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads,
LV-4342,
faktiskā adrese:
Ate, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Skip to content