Būvvalde

 

Adrese:
Pašvaldības administratīvās ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē, pārbūves laikā - Alūksnes novada Sabiedrības centrā, Dārza ielā 8A, Alūksnē, 1. stāvā
(Dārza ielā 11, Alūksnē, 2. stāvā)

Apmeklētāju pieņemšana
Pirmdienās 8.30 – 11.30 13.30 – 17.00

buvvalde@aluksne.lv

Būvvaldes vadītāja – arhitekte Sandra SMILDZIŅA
Telefoni: 64322770; 26667642
e-pasts: sandra.smildzina@aluksne.lv

Būvinspektore Aina KAUKALA
Telefoni: 64321631; 29158319
e-pasts: aina.kaukala@aluksne.lv

Veidlapas

Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana (krāsu pase)

Būvniecības ieceres Alūksnes novadā no 2017. gada

Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi 2016. gadā

Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi 2015. gadā

Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi 2014. gadā

Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi 2013. gadā

Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldes nolikums

Informācija par būvvaldes pakalpojumiem