Būvvalde - Alūksnes novads

Būvvalde

 

Adrese:
Dārza ielā 11, Alūksnē, 2. stāvā

Apmeklētāju pieņemšana
Pirmdienās 8.30 – 11.30 13.30 – 17.00

buvvalde@aluksne.lv

Būvvaldes vadītāja – arhitekte Sandra SMILDZIŅA
Telefoni: 64322770; 26667642
e-pasts: sandra.smildzina@aluksne.lv

Būvinspektore Aina KAUKALA
Telefoni: 64321631; 29158319
e-pasts: aina.kaukala@aluksne.lv

Teritorijas plānotāja Vineta PODZIŅA
Telefons: 64320931

Būvinspektora palīdze – lietvede Laila GRAŽANSKA
Telefons: 64322770

IESNIEGUMS REKLĀMAS IZVIETOŠANAI

Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana (krāsu pase)

Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldes nolikums

Informācija par būvvaldes pakalpojumiem

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 21. pantu ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā, līdz ar to būvniecības ieceres aicinām iesniegt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

https://bis.gov.lv/bisp/lv

vai caur latvija.lv

Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
Vispārīgie būvnoteikumi http://likumi.lv/doc.php?id=269069

Neskaidrību gadījumā, lūdzam vērsties pie Būvvaldes speciālistiem.

Skip to content