Veclaicene - Alūksnes novads

Veclaicene

Veclaicenes pagasts atrodas Alūksnes novada ziemeļu daļā. Tā kopplatība 72,34 km2.  Veclaicenes pagasts robežojas ar Alūksnes novada  Jaunlaicenes un  Ziemera pagastiem, kā arī Apes novada Apes pagastu un Igaunijas Republikas Varstu, Rouges un Hānjas pagastiem. Veclaicenes pagastā pastāvīgi dzīvo 417 iedzīvotāji.

Veclaicenes pagasts

Skip to content