Pašvaldības struktūra - Alūksnes novads

Pašvaldības struktūra

Alūksnes novada pašvaldības administrācijas struktūra
(saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2023 "Alūksnes novada pašvaldības nolikums")

 

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2/2023 "Alūksnes novada pašvaldības nolikums"

 • Centrālā administrācija (Nolikums)
 • Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde (Nolikums)
 • Alūksnes novada Kultūras centrs (Nolikums)
 • Alūksnes novada muzejs (Nolikums)
 • Alūksnes novada bibliotēka (Nolikums)
 • Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa (Nolikums)
 • Alūksnes novada pašvaldības policija (Nolikums)
 • Alūksnes novada bāriņtiesa (Nolikums)
 • Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde (Nolikums)
 • Alūksnes Tūrisma informācijas centrs (Nolikums)
 • Alūksnes novada pašvaldības iestāde "SPODRA” (Nolikums)
 • Alūksnes novada pašvaldības iestāde "ALJA" (Nolikums)
 • Būvvalde (Nolikums)
 • Izglītības pārvalde (Nolikums)
 • Alūksnes vidusskola (Nolikums)
 • Alūksnes Mākslas skola (Nolikums)
 • Alūksnes Mūzikas skola (Nolikums)
 • Alūksnes Sporta skola (Nolikums)
 • Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (Nolikums)
 • Ziemeru pamatskola (Nolikums)
 • Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija (Nolikums)
 • Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola (Nolikums)
 • Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis" (Nolikums)
 • Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte" (Nolikums)
 • Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" (Nolikums)
 • Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte" (Nolikums)
 • Malienas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazputniņš" (Nolikums)
 • Alūksnes novada vēlēšanu komisija (Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums)
 • Administratīvā komisija (Nolikums)
 • Zemes lietu komisija (Nolikums)
 • Iepirkuma komisija (Nolikums)
 • Apstādījumu aizsardzības komisija (Nolikums)
 • Licencēšanas komisija (Nolikums)
 • Dzīvokļu komisija (Nolikums)
 • Medību koordinācijas komisija (Nolikums)
 • Alūksnes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija (Nolikums)
 • Īpašumu atsavināšanas komisija (Nolikums)

 


Alūksnes novada pašvaldības struktūra

Pašvaldības struktūra

 

 

Skip to content