Iepirkumi

 

Piegādes un pakalpojumu iepirkumi, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras Būvdarbu iepirkumi, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras Atklāts konkurss
Slēgts konkurss Cenu aptauja Sarunu procedūra
Metu konkurss Konkursa dialogs Noslēgtie līgumi (bez PIL normu piemērošanas)

 

2019. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot, ka turpmāk pasūtītājiem visa informācija par iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, ir jāizvieto tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Informāciju par pašvaldības aktuālajiem iepirkumiem skatīt – www.eis.gov.lv.