Organizācijas - Alūksnes novads

Organizācijas

Alūksnes un Apes Novada fonds

Adrese: Dārza iela 8, Alūksne, Alūksnes novads LV-4301
Tālruņi: 64322236, 28642250
Fakss: 64321132
E-pasts: aluksnesapesfonds@gmail.com
Mājas lapa: www.aluksnesfonds.lv


Dibināts 2005. gada 25. aprīlī. Fondam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības veidos labdarība un pilsoniskas sabiedrības attīstība.
Mērķis – veicināt labdarības attīstību Alūksnes un Apes novadā, atbalstot sabiedrības iniciatīvas un iesaistot visas iedzīvotāju grupas, lai risinātu vietējās kopienas problēmas.

Darbības virzieni
Piesaistīt līdzekļus no privātpersonām un uzņēmumiem, lai finansētu vietējos projektus
Informēt un izglītot sabiedrību par labdarības nozīmi vietējās kopienas attīstībā
Pētīt Alūksnes un Apes novada labdarības tradīcijas
Veicināt brīvprātīgo kustību labdarības attīstības procesos

Biedrība „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”

Adrese: Dārza iela 8 , Alūksne, Alūksnes novads LV-4301

Tālruņi: 64322236, 26185282
Fakss: 64321132
E-pasts: nvo_al@inbox.lv

No 1998.gada 31.janvāra Alūksnē darbojas „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”. Organizācijas mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvas, sniedzot informatīvo un konsultatīvo atbalstu reģiona NVO, rosināt integrācijas procesus un aktivizēt brīvprātīgo kustību, kā arī veicināt sadarbību ar pašvaldībām, valsts iestādēm un privāto sektoru.

Alūksnes NVO atbalsta centrā reģistrētās nevalstiskās organizācijas

(Alūksnes NVO atbalsta centra dati)

Ja nepieciešams mainīt informāciju par organizāciju, lūdzam sūtīt e-pastu uz: evita.aploka@aluksne.lv

Organizācijas nosaukums Tālrunis, fakss Darbības veids
Biedrība „Alūksnes pilsētas riteņbraukšanas klubs “Velo”” 64324211(m.)
26194333
guntis.k@apollo.lv
Attīstīt un popularizēt riteņbraukšanas tradīcijas, popularizēt un veicināt aktīvu dzīves veidu.
Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrība “SUDRABS”

20222012 (Gita Tortuze)

Alūksnes pilsētas pensionāru sociālo un ekonomisko tiesību pārstāvēšana valsts un pašvaldības iestādēs, komercsabiedrībās, viņu garīgās un materiālās labklājības veicināšana, iesaistīšana aktīvos sabiedrības procesos.
Alūksnes tautsaimnieku biedrība „Alta” 26321210
64381130
29101175
armandsmusts@inbox.lv
ingrida.vvc@aluksne.lv
Tautsaimniecības attīstība.
Lauvu klubs „Alūksne” 28305394 Radīt un veicināt saprašanās garu tautu vidū, organizēt sporta, kultūras pasākumus, aktīvi interesēties par sabiedrības pilsonisko, kulturālo, sociālo, morālo labklājību, veicināt tās attīstību.
Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Alūksnes nodaļa 25925221
64381616
64381340(m.)
Apvienot multiplās skleroze slimniekus un personas, kas vēlas palīdzēt multiplās sklerozes slimniekiem.
Biedrība „Gaisiņš” 64381677
29125180
gaisins@apollo.lv
29360500
Veicināt atvērtas, integrētas un demokrātiskas sabiedrības veidošanās procesus un rosināt sabiedrības interesi par zināšanu apriti un pieejamību, izmantojot informācijas apmaiņas tīklus.
Biedrība „Kultūras un izglītības centrs „Stili” 29412438
lolita_v@inbox.lv
Aktivizēt bērnu, jauniešu, pieaugušo iesaistīšanos tautas tradīciju izkopšanā un veidot mūsdienīgu vidi reģiona kultūrā un izglītībā.
Biedrība „Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris „Slieksnis”” 64324331(d.)
29101657
fakss 64322887
daiga.betere@zemgram.lv
Attīstīt un popularizēt latviešu teātra mākslas, literatūras un kultūras tradīcijas Latvijā un ārzemēs.
„Sociālās palīdzības atbalsts Alūksnei” 64381507
26221003
29454172
Veicināt un atbalstīt sociālās palīdzības attīstību.
Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas Alūksnes grupa 64322197(d.)
ineselei@inbox.lv
Bibliotekāra ētika, bibliotēku komplektēšana mūsdienu apstākļos.
Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācija 26461524
64324172(d.)
muzikas_skola@aluksne.lv
Veicināt valsts, pašvaldību un sabiedrības atbalstu mūzikas izglītībai.
Alūksnes pirmskolas „Sprīdītis” atbalsta centrs 64323910
26520733
spriditis3@inbox.lv
Pilnveidot un veicināt pirmskolas izglītības sistēmas attīstību.
Alūksnes rajona bērnu, jauniešu ar īpašām vajadzībām atbalsta centrs „Saulstariņi” 64323615(m.)
26365264
saulstarini@aluksne.lv
Veicināt un atbalstīt bērnu un jauniešu invalīdu attīstību, integrēšanu sabiedrībā.
Sporta biedrība „Alūksnes vieglatlētikas un bobsleja atbalsta klubs” 26595437
sandra68@inbox.lv
Saglabāt vieglatlētikas tradīcijas un veicināt tās turpmāko attīstību Alūksnē.
Alūksnes Invalīdu biedrība 28324273
aluksnes_rib@inbox.lv
Invalīdu integrācija sabiedrībā.
Biedrība „Sporta klubs Kurbads” 64323255(m.)
26499162
amalnieks@hotmail.com 
Apvienot visas ieinteresētās personas sporta un veselības attīstības nostiprināšanā, veicināt džudo un citu austrumu cīņu sporta attīstību.
Daugavas Vanagi Latvijā Alūksnes nodaļa 64323553(m.) Pulcēt un apvienot latviešus tautas kopības saglabāšanai. Aizstāvēt nacionālās intereses, veicināt tautas labklājības celšanu un iekļaušanos Eiropas Savienībā.
Astmas un alerģijas biedrība Alūksnes nodaļa (LAAB) 64322340
64323108
26380005
Interešu aizsardzība, izglītība.
Alūksnes un Apes Novada fonds tālrunis/fakss 64322236
26185282
aluksnesfonds@hotmail.lv
Veicināt mērķtiecīgas labdarības attīstību Alūksnes novadā, atbalstot sabiedrības iniciatīvas un iesaistot visas iedzīvotāju grupas, lai risinātu vietējās kopienas problēmas.
Alūksnes smilšu volejbola klubs “SERVE” 26121760
gfreijs@court.gov.lv
Popularizēt veselīgu dzīvesveidu.
Alūksnes amatizglītības atbalsta biedrība „Lotoss” biedriba.lotoss@inbox.lv Atbalstīt amatizglītību. Attīstīt mākslinieku jaunradi, mākslas pieejamību. Saglabāt un popularizēt kultūras mantojumu.
Biedrība „Alūksnes karavīru klubs” 64307002; 29190897
fakss 64307095
imanfelds@yahoo.com
Kultūra un hobiji. Sociālais darbs.
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība 26321210; 64381225;
armandsmusts@inbox.lv
Veicināt izglītību un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas attīstību.
Alūksnes lauku partnerība 64321132
partneriba@aluksne.lv
 
Biedrība „Gaismas stars” 22426509 Celt rajona iedzīvotāju – invalīdu, vientuļo pensionāru un sociālā riska ģimeņu labklājību, mazinot atstumtības sajūtu.
Biedrība „C.Albula” 29276883
skulte@4plus.lv
Rūpēties par vides saglabāšanu un aizsardzību, organizēt informatīvus un izglītojošus pasākumus bērniem un jauniešiem, popularizēt zivju resursiem draudzīgu attieksmi, popularizēt makšķerēšanu kā tūrisma un sporta veidu.

“Alūksnes novada pensionāru apvienība” 

astrida.betere@inbox.lv
29143332

Biedrības mērķis ir novada pensionāru sociālo un ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana pašvaldībā, kā arī garīgās labklājības veicināšana un iesaistīšana demokrātiski aktīvos sabiedrības procesos, kā arī sadarbība ar citām sabiedriskām organizācijām novadā un ārpus tā.

Biedrības darbu vada valde septiņu cilvēku sastāvā

 

(Neformālās grupas)

Organizācijas nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis, fakss Darbības veids
Alūksnes senioru koris „Brūklenājs” Inta Maka 64321207 Sagatavot un organizēt koncertprogrammas, atbalstīt un piedalīties kultūras norisēs.
Alūksnes rajona literātu klubs „Ezerlāse” Aija Plūme,
Kornēlija Apškrūma
tālrunis/fakss 64322197
aluksne.bibl@inbox.lv
Reģiona iedzīvotāju inteliģences, kompetences un radošās attīstības veicināšana. Mūsdienīgas vides radīšana reģiona izglītības un kultūras norisēs, reģiona garīgā potenciāla attīstības nodrošināšana.
Politiski represēto klubs „Sarma” Dzidra Mazika 64323991  
Alūksnes muzeja draugu kopa Astrīda Ievedniece Pils ielā 74
64381324
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, izpēte, popularizēšana


Alūksnes NVO atbalsta centra dati

Skip to content