Jauniešiem - Alūksnes novads

Jauniešiem

 JAUNIEŠU ORGANIZĀCIJAS

 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs
Direktore: Eva AIZUPE
Tālrunis: 64322402, 29190552
e-pasts: abjc@aluksne.lv
www.abjc.lv
instagram: @pa_galms

 

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvā padome
Koordinators
64322402
e-pasts: jauniesi.abjc@gmail.com

 

Projektu un iniciatīvu darbnīca “10 kW radošo citronu”
Vadītāja Kristīne VIMBA
e-pasts: 10kwcitronu@inbox.lv
facebook: https://www.facebook.com/10kwcitronu/

 

Jauno producentu apvienība
Vadītāja: Una TOMIŅA
e-pasts: una.tomina@aluksne.lv
instagram: @jaunieproducenti

 

Liepnas jauniešu saime
e-pasts: liepnas.jauniesi@gmail.com
instagram:@liepnasjauniesi

 

Jaunannas jauniešu klubs "Tikšķis"
e-pasts: jaunannas.jauniesi@gmail.com
instagram:@tikskis

 

Veclaicenes un Jaunlaicenes jauniešu grupa “Rising Korneti”
e-pasts: korneti3040@inbox.lv
facebook: https://www.facebook.com/pages/Rising-Korneti/988507657827561

 

Jaunatnes lietu koordinatore Jaunannas pagastā
Elita JANSONE
e-pasts: elita.jansone@aluksne.lv

Skip to content