Jauniešiem

 
JAUNIEŠU ORGANIZĀCIJAS
 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs
Direktore: Eva AIZUPE
Tālrunis: 64322402
e-pasts: abjc@aluksne.lv
www.abjc.lv

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvā padome
Priekšsēdētājs Rihards LĀCIS
e-pasts: jkp@aluksne.lv

Koordinatore Inga Grizāne
64322402
e-pasts: jauniesi.abjc@gmail.com

Liepnas jauniešu saime 
liepnas.jauniesi@gmail.com
Twitter @Liepnasjauniesi

Jaunannas jauniešu klubs "Tikšķis"
Twitter @jaunannasjaunie
e-pasts: jaunannas.jauniesi@gmail.com

Jaunatnes lietu koordinatore Veclaicenes pagastā
Maija ROZĪTE
e-pasts: tn.veclaicene@aluksne.lv

Jaunatnes lietu koordinatore Mārkalnes pagastā
Sanita SILIROVA
e-pasts: bibl.markalne@aluksne.lv

Jaunatnes lietu koordinatore Jaunannas pagastā
Elita Jansone
e-pasts: elita.jansone@aluksne.lv

ABJC brīvprātīgo jauniešu grupa
Vadītāja Evija EGLĪTE
Tālrunis: 64322402
E-pasts: evija.eglite@aluksne.lv

Jauniešu grupa “10 kW radošo citronu”
Vadītāja Kristīne VIMBA
E-pasts: kristine.vimba@aluksne.lv

Alūksnes un Apes novada fonda Jauniešu ideju laboratorija
Vadītājs Klāss STĀVAUSIS
E-pasts: jilaluksne@gmail.com

Veclaicenes un Jaunlaicenes jauniešu grupa “Rising Korneti”
E-pasts: korneti3040@inbox.lv
Twitter: @DJEDIJS
DRAUGIEM.LV: http://www.draugiem.lv/risingkorneti./
FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Rising-Korneti/988507657827561