Alūksnes novada bibliotēka - Alūksnes novads

Alūksnes novada bibliotēka

 

Direktore: Iveta Ozoliņa
Tālruņi: 25664421  (direktore);
64322197, 25403935 (lasītava, abonements, interneta pieejas punkts);
64322196 (bērnu apkalpošanas nodaļa)
64322178 (galvenā bibliotekāre metodiskajā darbā)
e-pasts: biblioteka@aluksne.lv; biblioteka.info@aluksne.lv (lasītājiem)
Tīmekļvietne: http://albibl.lv/
Adrese: Lielā Ezera iela 24, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

ALŪKSNES NOVADA BIBLIOTĒKAS STRUKTŪRVIENĪBAS

Struktūrvienība Kontakti Adrese
Alsviķu bibliotēka Vadītāja: Sarmīte Meļķe
Tālrunis: 26371358
e-pasts: bibl.alsviki@aluksne.lv; sarmite.melke@aluksne.lv
Alsviķu bibliotēka - Kultūras nams, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333

Strautiņu nodaļa - „Zemenīte”, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4341

Annas bibliotēka Vadītāja: Ina Balaņuka
Tālrunis: 29351138
e-pasts: bibl.anna@aluksne.lv; ina.balanuka@aluksne.lv
Tautas nams, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Bejas bibliotēka Vadītāja: Mudīte Rusakova
Tālrunis: 25664432
e-pasts: bibl.beja@aluksne.lv; mudite.rusakova@aluksne.lv
„Bejas skola”, Beja, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Ilzenes bibliotēka Vadītāja: Nora Ceriņa
Tālrunis: 29140752
e-pasts: bibl.ilzene@aluksne.lv; nora.cerina@aluksne.lv
„Dailes”, Ilzene, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4344
Jaunalūksnes bibliotēka Vadītāja: Rudīte Pole
Tālrunis: 20232692
e-pasts: bibl.kolbergis@aluksne.lv 
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Jaunannas un Kalncempju bibliotēka Vadītāja: Velga Ločmele
Tālrunis: 25664417
e-pasts: bibl.jaunanna@aluksne.lv; bibl.kalncempji@aluksne.lv; velga.locmele@aluksne.lv
Jaunannas bibliotēka - "Liepzari", Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340

Kalncempju bibliotēka - "Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV-4342

Jaunlaicenes bibliotēka Vadītāja: Iveta Udrase
Tālrunis: 27295910
e-pasts: bibl.jaunlaicene@aluksne.lv; iveta.udrase@aluksne.lv
„Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336
Liepnas bibliotēka Vadītāja: Inese Paia
Tālrunis: 23372661
e-pasts: bibl.liepna@aluksne.lv; inese.paia@aluksne.lv
"Liepnas pamatskola", Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
Malienas bibliotēka Vadītāja: Daina Baltā
Tālrunis: 25660081
e-pasts: bibl.maliena@aluksne.lv; daina.balta@aluksne.lv
„Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359
Mālupes bibliotēka Vadītāja: Daiga Babule
Tālrunis: 25660034
e-pasts: bibl.malupe@aluksne.lv; daiga.babule@aluksne.lv
„Māras”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358
Māriņkalna bibliotēka Vadītāja: Linda Āle
Tālrunis: 25561288
e-pasts: bibl.marinkalns@aluksne.lv
„Līksmes”, Māriņkalns, Ziemera pagasts,
Alūksnes novads, LV-4332
Mārkalnes bibliotēka Vadītāja: Sanita Silirova
Tālrunis: 25662273
e-pasts: bibl.markalne@aluksne.lv; sanita.silirova@aluksne.lv
„Pūcīte”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts,
Alūksnes novads, LV-4351
Pededzes bibliotēka Vadītāja: Mirdza Korne
Tālrunis: 25608756
e-pasts: bibl.pededze@aluksne.lv; mirdza.korne@aluksne.lv
„Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352
Veclaicenes bibliotēka Vadītāja: Maija Bleiferte
Tālrunis: 29347398
e-pasts: bibl.veclaicene@aluksne.lv; maija.bleiferte@aluksne.lv
„Vaiņagi”, Veclaicenes pag., Alūksnes novads, LV-4335
Zeltiņu bibliotēka Vadītāja: Agita Žīgure
Tālrunis: 25745577
e-pasts: bibl.zeltini@aluksne.lv; agita.zigure@aluksne.lv
„Tērces-10”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345

 

Alūksnes novada bibliotēku darba laiki

 

Bibliotēkas nosaukums Bibliotēkas vadītājs, tālrunis, e-pasts Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Pārtraukums Piezīmes
Alūksnes novada bibliotēka Iveta Ozoliņa, 25664421
biblioteka@aluksne.lv
10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 15:00
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība “Alsviķu bibliotēka”, Alsviķu pagasta VPVKAC Sarmīte Meļķe, 22031164, bibl.alsviki@aluksne.lv 9:30 - 18:00 8:30 - 17:00 8:30 - 16:00 12:00 - 12:30
Apkalpošana Strautiņos 8:30 - 17:00 8:30 - 18:00 12:00 - 12:30
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Annas bibliotēka", Annas pagasta VPVKAC Ina Balaņuka, 29351138, bibl.anna@aluksne.lv 9:00 - 18:00 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:30 - 13:00
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Ilzenes bibliotēka", Ilzenes pagasta VPVKAC Nora Ceriņa, 29140752, bibl.ilzene@aluksne.lv 8:00 - 17:30 8:00 - 16:30 8:00 - 17:00 8:00 - 15:30 8:00 - 16:00 12.00 - 12.30
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Jaunalūksnes bibliotēka", Jaunalūksnes pagasta VPVKAC Rudīte Pole, 20232692, bibl.kolbergis@aluksne.lv 8:00 - 16:30 8:00 - 16.30 9:00 - 18:00 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:00 - 12:30
Bejas bibliotēka Mudīte Rusakova, 25664432, bibl.beja@aluksne.lv 8:30 - 17:00 8:30 - 17:00 8:30 - 17:00 9:30 - 18:00 8:30 - 17:00 12:30 - 13:00
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Jaunannas bibliotēka", Jaunannas pagasta VPVKAC Velga Ločmele, 25664417, bibl.jaunanna@aluksne.lv 8:00 - 16:30 9:00 - 18:00 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:00 - 12:30
Apkalpošana Kalncempju bibliotēkā Velga Ločmele, 25664417, bibl.kalncempji@aluksne.lv 8:00 - 16:00
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Jaunlaicenes bibliotēka", Jaunlaicenes pagasta VPVKAC Iveta Udrase, 27295910, bibl.jaunlaicene@aluksne.lv 10:00 - 19:00 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:30 - 13:00
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Liepnas bibliotēka", Liepnas pagasta VPVKAC Inese Paia, 23372661, bibl.liepna@aluksne.lv 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 9:30 - 18:00 8:00 - 16:30 12:00 - 12:30
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Malienas bibliotēka", Malienas pagasta VPVKAC Daina Baltā, 25660081, bibl.maliena@aluksne.lv 8:00 - 16:30 9:00-13:00 13:30-18:00 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:00 - 12:30
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Mālupes bibliotēka", Mālupes pagasta VPVKAC
Daiga Babule, 25660034, bibl.malupe@aluksne.lv 8:00-17:30 11:00-19:00 10:00-19:00 8:00-17.30 7:30-13:30 12:00-12:30 Piektdienās bez pārtraukuma
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Māriņkalna bibliotēka", Ziemera pagasta VPVKAC Linda Āle,
25561288, bibl.marinkalns@aluksne.lv
8:00 - 15:00 9:00 - 19:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:00 9:00 - 19:30 Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās pārtraukums 12:00 - 12:30
Otrdienās, piektdienās pārtraukums 14:00 - 14:30
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Mārkalnes bibliotēka", Mārkalnes pagasta VPVKAC Sanita Silirova, 25662273, bibl.markalne@aluksne.lv 10:00 - 18:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:30 - 13:00
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Pededzes bibliotēka", Pededzes pagasta VPVKAC Mirdza Korne, 25608756, bibl.pededze@aluksne.lv 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 9:30 - 18:00 8:00 - 16:30 12:00 - 12:30
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība “Veclaicenes bibliotēka”, Veclaicenes pagasta VPVKAC Maija Bleiferte, 22419744, bibl.veclaicene@aluksne.lv 8:00 - 16:30 8:30 - 17:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:00 - 12:30
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Zeltiņu bibliotēka", Zeltiņu pagasta VPVKAC Agita Žīgure, 25745577, bibl.zeltini@aluksne.lv 8:30 - 18:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 13:30 12:00 - 12:30 Sestdienās bez pārtraukuma
Skip to content