Bibliotēkas

Iestāde Kontakti Adrese
Alūksnes pilsētas bibliotēka Direktore: Iveta Ozoliņa
Tālruņi: 64322179 (direktore);
64322197 (lasītava, abonements, interneta pieejas punkts);
64322196 (bērnu literatūras nodaļa)
64322178 (metodiķe, KAN)
e-pasts: biblioteka@aluksne.lv;biblioteka.info@aluksne.lv (lasītājiem)
http://albibl.lv/
Lielā Ezera iela 24, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alsviķu bibliotēka Vadītāja: Sarmīte Meļķe
Tālrunis: 26371358
e-pasts: bibl.alsviki@aluksne.lv
http://www.biblioteka.lv/libraries/alsviku--biblioteka/default.aspx
Kultūras nams, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333
Annas bibliotēka Vadītāja: Ina Balaņuka
Tālrunis: 64354221
e-pasts: bibl.anna@aluksne.lv

http://biblioteka.lv/libraries/annas-biblioteka/default.aspx
Tautas nams, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Bejas bibliotēka Vadītāja: Mudīte Rusakova
Tālrunis: 64354401
e-pasts: bibl.beja@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/jaunaluksnes-pagasta-bejas-biblioteka/default.aspx
„Bejas skola”, Beja, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Ilzenes bibliotēka Vadītāja: Nora Ceriņa
Tālrunis: 29140752
e-pasts: bibl.ilzene@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/ilzenes-biblioteka/default.aspx
„Zinīši”, Ilzene, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4344
Jaunalūksnes bibliotēka Vadītāja: Anita Zača
Tālrunis: 64354064
e-pasts: bibl.kolbergis@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/jaunaluksnes-biblioteka/default.aspx
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Jaunannas bibliotēka Vadītāja: Velga Ločmele
Tālrunis: 64381668
e-pasts: bibl.jaunanna@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/jaunannas-biblioteka/default.aspx
"Liepzari", Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Jaunlaicenes bibliotēka Vadītāja: Iveta Šķepaste
Tālrunis: 27295910
e-pasts: bibl.jaunlaicene@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/default.aspx
„Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336
Kalncempju bibliotēka Vadītāja: Dina Ozola
Tālrunis: 64381644
e-pasts: bibl.kalncempji@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/kalncempju-biblioteka/default.aspx
„Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV-4342
Liepnas bibliotēka Vadītāja: Inese Paia
Tālrunis: 64329307
e-pasts: bibl.liepna@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/default.aspx
Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
Malienas bibliotēka Vadītāja: Daina Baltā
Tālrunis: 64354906
e-pasts: bibl.maliena@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/malienas-biblioteka/default.aspx
„Brenci”, Brenci, Malienas pagasts,
Alūksnes novads, LV-4359
Mālupes bibliotēka Vadītāja: Daiga Babule
Tālrunis: 64354900
e-pasts: bibl.malupe@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/malupes-pagasta-biblioteka/default.aspx
„Austriņi”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358
Māriņkalna bibliotēka Vadītāja: Rudīte Jaunzema
Tālrunis: 64321685
e-pasts: bibl.marinkalns@aluksne.lv
http://www.biblioteka.lv/libraries/ziemera-pagasta-marinkalna-biblioteka/default.aspx
„Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts,
Alūksnes novads, LV-4332
Mārkalnes bibliotēka Vadītāja: Sanita Silirova
Tālrunis: 25662273
e-pasts: bibl.markalne@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/default.aspx
„Pūcītes”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts,
Alūksnes novads, LV-4351
Pededzes bibliotēka Vadītāja: Antoņina Girs
Tālrunis: 64324329
e-pasts: bibl.pededze@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/pededzes-biblioteka/default.aspx
„Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352
Strautiņu bibliotēka Vadītāja: Svetlana Vēvere
Tālrunis: 64300829
e-pasts: bibl.strautini@aluksne.lv
http://www.biblioteka.lv/libraries/alsviku-pagasta-strautinu-biblioteka/default.aspx
„Zemenīte”, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Veclaicenes bibliotēka Vadītāja: Līga Pjuse
Tālrunis: 64329031
e-pasts: bibl.veclaicenes@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/veclaicenes-pagasta-biblioteka/default.aspx
„Vaiņagi”, Veclaicenes pag., Alūksnes novads, LV-4335
Zeltiņu bibliotēka Vadītāja: Agita Žīgure
Tālrunis: 25745577
e-pasts: bibl.zeltini@aluksne.lv

http://www.biblioteka.lv/libraries/zeltinu-biblioteka/default.aspx
„Tērces-10”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345