Bibliotēkas

Bibliotēkas, kas atrodas pagastu teritorijās, ir attiecīgās pagasta pārvaldes struktūrvienība.

Iestāde Kontakti Adrese
Alūksnes pilsētas bibliotēka Direktore: Iveta Ozoliņa
Tālruņi: 25664421  (direktore);
64322197, 25403935 (lasītava, abonements, interneta pieejas punkts);
64322196 (bērnu literatūras nodaļa)
64322178 (metodiķe, KAN)
e-pasts: biblioteka@aluksne.lv; biblioteka.info@aluksne.lv (lasītājiem)
http://albibl.lv/
Lielā Ezera iela 24, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alsviķu un Strautiņu bibliotēka Vadītāja: Sarmīte Meļķe
Tālrunis: 26371358
e-pasts: bibl.alsviki@aluksne.lv

 

Alsviķu bibliotēka - Kultūras nams, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333

Strautiņu bibliotēka - „Zemenīte”, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4341

Annas bibliotēka Vadītāja - kultūras darba organizatore: Ina Balaņuka
Tālrunis: 64354221
e-pasts: bibl.anna@aluksne.lv; kn.anna@aluksne.lv
Tautas nams, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Bejas bibliotēka Vadītāja: Mudīte Rusakova
Tālrunis: 64354401
e-pasts: bibl.beja@aluksne.lv
„Bejas skola”, Beja, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Ilzenes bibliotēka Vadītāja - kultūras darba organizatore: Nora Ceriņa
Tālrunis: 29140752
e-pasts: bibl.ilzene@aluksne.lv; tn.ilzene@aluksne.lv
„Dailes”, Ilzene, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4344
Jaunalūksnes bibliotēka Vadītāja: Justīne Kļava (ilgstošā prombūtnē)
Agnese Usāre
Tālrunis: 20232692
e-pasts: bibl.kolbergis@aluksne.lv
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Jaunannas un Kalncempju bibliotēka Vadītāja: Velga Ločmele
Tālrunis: 25664417
e-pasts: bibl.jaunanna@aluksne.lv
Jaunannas bibliotēka - "Liepzari", Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340

Kalncempju bibliotēka - „Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV-4342

Jaunlaicenes bibliotēka Vadītāja: Iveta Šķepaste
Tālrunis: 27295910
e-pasts: bibl.jaunlaicene@aluksne.lv
„Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336
Liepnas bibliotēka Vadītāja: Inese Paia
Tālrunis: 64329307
e-pasts: bibl.liepna@aluksne.lv
Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
Malienas bibliotēka Vadītāja - kultūras darba organizatore: Daina Baltā
Tālrunis: 25660081
e-pasts: bibl.maliena@aluksne.lv
„Brenci”, Brenci, Malienas pagasts,
Alūksnes novads, LV-4359
Mālupes bibliotēka Vadītāja: Daiga Babule
Tālrunis: 25660034
e-pasts: bibl.malupe@aluksne.lv
„Māras”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358
Māriņkalna bibliotēka Vadītāja: Rudīte Jaunzema
Tālrunis: 64321685
e-pasts: bibl.marinkalns@aluksne.lv
„Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts,
Alūksnes novads, LV-4332
Mārkalnes bibliotēka Vadītāja - kultūras darba organizatore: Sanita Silirova
Tālrunis: 25662273
e-pasts: bibl.markalne@aluksne.lv; tn.markalne@aluksne.lv
„Pūcītes”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts,
Alūksnes novads, LV-4351
Pededzes bibliotēka Vadītāja: Mirdza Korne
Tālrunis: 25608756
e-pasts: bibl.pededze@aluksne.lv
„Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352
Veclaicenes bibliotēka Vadītāja: Maija Bleiferte
Tālrunis: 29347398
e-pasts: bibl.veclaicenes@aluksne.lv
„Vaiņagi”, Veclaicenes pag., Alūksnes novads, LV-4335
Zeltiņu bibliotēka Vadītāja: Agita Žīgure
Tālrunis: 25745577
e-pasts: bibl.zeltini@aluksne.lv
„Tērces-10”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345
Skip to content