Alūksnes novada bibliotēka - Alūksnes novads

Alūksnes novada bibliotēka

Direktore: Iveta Ozoliņa
Tālruņi: 25664421  (direktore);
64322197, 25403935 (lasītava, abonements, interneta pieejas punkts);
64322196 (bērnu apkalpošanas nodaļa)
64322178 (krājuma organizācijas nodaļa)
e-pasts: biblioteka@aluksne.lv; biblioteka.info@aluksne.lv (lasītājiem)
http://albibl.lv/

Lielā Ezera iela 24, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

ALŪKSNES NOVADA BIBLIOTĒKAS STRUKTŪRVIENĪBAS

Struktūrvienība Kontakti Adrese
Alsviķu bibliotēka Vadītāja: Sarmīte Meļķe
Tālrunis: 26371358
e-pasts: bibl.alsviki@aluksne.lv; sarmite.melke@aluksne.lv
Alsviķu bibliotēka - Kultūras nams, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333

Strautiņu nodaļa - „Zemenīte”, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4341

Annas bibliotēka Vadītāja: Ina Balaņuka
Tālrunis: 29351138
e-pasts: bibl.anna@aluksne.lv; ina.balanuka@aluksne.lv
Tautas nams, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Bejas bibliotēka Vadītāja: Mudīte Rusakova
Tālrunis: 64354401, 25664432
e-pasts: bibl.beja@aluksne.lv; mudite.rusakova@aluksne.lv
„Bejas skola”, Beja, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Ilzenes bibliotēka Vadītāja: Nora Ceriņa
Tālrunis: 29140752
e-pasts: bibl.ilzene@aluksne.lv; nora.cerina@aluksne.lv
„Dailes”, Ilzene, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4344
Jaunalūksnes bibliotēka Vadītāja: Justīne Kļava
Tālrunis: 20232692
e-pasts: bibl.kolbergis@aluksne.lv 
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Jaunannas un Kalncempju bibliotēka Vadītāja: Velga Ločmele
Tālrunis: 25664417
e-pasts: bibl.jaunanna@aluksne.lv; bibl.kalncempji@aluksne.lv; velga.locmele@aluksne.lv
Jaunannas bibliotēka - "Liepzari", Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340

Kalncempju bibliotēka - "Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV-4342

Jaunlaicenes bibliotēka Vadītāja: Iveta Udrase
Tālrunis: 27295910
e-pasts: bibl.jaunlaicene@aluksne.lv; iveta.udrase@aluksne.lv
„Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336
Liepnas bibliotēka Vadītāja: Inese Paia
Tālrunis: 23372661
e-pasts: bibl.liepna@aluksne.lv; inese.paia@aluksne.lv
"Liepnas pamatskola", Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
Malienas bibliotēka Vadītāja: Daina Baltā
Tālrunis: 25660081
e-pasts: bibl.maliena@aluksne.lv; daina.balta@aluksne.lv
„Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359
Mālupes bibliotēka Vadītāja: Daiga Babule
Tālrunis: 25660034
e-pasts: bibl.malupe@aluksne.lv; daiga.babule@aluksne.lv
„Māras”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358
Māriņkalna bibliotēka Vadītāja: Linda Āle
Tālrunis: 25561288
e-pasts: bibl.marinkalns@aluksne.lv
„Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts,
Alūksnes novads, LV-4332
Mārkalnes bibliotēka Vadītāja: Sanita Silirova
Tālrunis: 25662273
e-pasts: bibl.markalne@aluksne.lv; sanita.silirova@aluksne.lv
„Pūcīte”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts,
Alūksnes novads, LV-4351
Pededzes bibliotēka Vadītāja: Mirdza Korne
Tālrunis: 25608756
e-pasts: bibl.pededze@aluksne.lv; mirdza.korne@aluksne.lv
„Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352
Veclaicenes bibliotēka Vadītāja: Maija Bleiferte
Tālrunis: 29347398
e-pasts: bibl.veclaicene@aluksne.lv; maija.bleiferte@aluksne.lv
„Vaiņagi”, Veclaicenes pag., Alūksnes novads, LV-4335
Zeltiņu bibliotēka Vadītāja: Agita Žīgure
Tālrunis: 25745577
e-pasts: bibl.zeltini@aluksne.lv; agita.zigure@aluksne.lv
„Tērces-10”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345

 

Alūksnes novada bibliotēku darba laiki

 

Bibliotēkas nosaukums Bibliotēkas vadītājs, tālrunis, e-pasts Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Pārtraukums Piezīmes
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība “Alsviķu bibliotēka”, Alsviķu VPVKAC Sarmīte Meļķe, 22031164, bibl.alsviki@aluksne.lv 9:30 - 18:00 8:30 - 17:00 8:30 - 16:00 12:00 - 12:30
Apkalpošana Strautiņos 8:30 - 17:00 8:30 - 18:00 12:00 - 12:30
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Annas bibliotēka", Annas VPVKAC Ina Balaņuka, 29351138, bibl.anna@aluksne.lv 9:00 - 18:00 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:30 - 13:00
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Ilzenes bibliotēka", Ilzenes VPVKAC Nora Ceriņa, 29140752, bibl.ilzene@aluksne.lv 8:00 - 17:30 8:00 - 16:30 8:00 - 17:00 8:00 - 15:30 8:00 - 16:00 12.00 - 12.30
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Jaunalūksnes bibliotēka", Jaunalūksnes VPVKAC Justīne Kļava, 20232692, bibl.kolbergis@aluksne.lv 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:30 - 18:00 8:00 - 17:00 8:00 - 16:00 12:00 - 13:00 Piektdienās  pārtraukums  12:00 - 12:30
Apkalpošana Bejas bibliotēkā Mudīte Rusakova, 25664432, bibl.beja@aluksne.lv 8:30 - 17:00 8:30 - 17:00 8:30 - 17:00 9:30 - 18:00 8:30 - 17:00 12:30 - 13:00
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Jaunannas bibliotēka", Jaunannas VPVKAC Velga Ločmele, 25664417, bibl.jaunanna@aluksne.lv 8:00 - 16:30 9:00 - 18:00 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:00 - 12:30
Apkalpošana Kalncempju bibliotēkā Velga Ločmele, 25664417, bibl.kalncempji@aluksne.lv 8:00 - 16:00
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Jaunlaicenes bibliotēka", Jaunlaicenes VPVKAC Iveta Udrase, 27295910, bibl.jaunlaicene@aluksne.lv 10:00 - 19:00 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:30 - 13:00
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Liepnas bibliotēka", Liepnas VPVKAC Inese Paia, 23372661, bibl.liepna@aluksne.lv 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 9:30 - 18:00 8:00 - 16:30 12:00 - 12:30
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Malienas bibliotēka", Malienas VPVKAC Daina Baltā, 25660081, bibl.maliena@aluksne.lv 8:00 - 16:30 10:00 - 19:00
no 17.10.2023. 9:00-13:00 13:30-18:00
8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:00 - 12:30
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Mālupes bibliotēka", Mālupes VPVKAC

Daiga Babule, 25660034, bibl.malupe@aluksne.lv 8:00 - 17:30 8:00 - 17:30 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00 7:30 - 12:30 12:00 - 12:30 Piektdienās bez pārtraukuma
Izmaiņas Mālupes bibliotēkas un Mālupes VPVKAC darba laikā no 23.10.2023.: 8:00-17:30 11:00-19:00 10:00-19:00 8:00-17.30 7:30-13:30 12:00-12:30 Piektdienās bez pārtraukuma
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Māriņkalna bibliotēka", Māriņkalna VPVKAC Linda Āle,
25561288, bibl.marinkalns@aluksne.lv
8:00 - 15:00 9:00 - 19:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:00 9:00 - 19:30 pārtraukums 12:00 - 12:30
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Mārkalnes bibliotēka", klientu apkalpošanas centrs Sanita Silirova, 25662273, bibl.markalne@aluksne.lv 10:00 - 18:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:30 - 13:00
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Pededzes bibliotēka", Pededzes VPVKAC Mirdza Korne, 25608756, bibl.pededze@aluksne.lv 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 9:30 - 18:00 8:00 - 16:30 12:00 - 12:30
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība “Veclaicenes bibliotēka” , Veclaicenes VPVKAC Maija Bleiferte, 22419744, bibl.veclaicene@aluksne.lv 8:00 - 16:30 8:30 - 17:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:00 - 12:30
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Zeltiņu bibliotēka", Zeltiņu VPVKAC Agita Žīgure, 25745577, bibl.zeltini@aluksne.lv 8:30 - 18:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 13:30 12:00 - 12:30 Sestdienās bez pārtraukuma
Skip to content