Alūksnes novada bibliotēka - Alūksnes novads

Alūksnes novada bibliotēka

Direktore: Iveta Ozoliņa
Tālruņi: 25664421  (direktore);
64322197, 25403935 (lasītava, abonements, interneta pieejas punkts);
64322196 (bērnu apkalpošanas nodaļa)
64322178 (krājuma organizācijas nodaļa)
e-pasts: biblioteka@aluksne.lv; biblioteka.info@aluksne.lv (lasītājiem)
http://albibl.lv/

Lielā Ezera iela 24, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

ALŪKSNES NOVADA BIBLIOTĒKAS STRUKTŪRVIENĪBAS

Struktūrvienība Kontakti Adrese
Alsviķu bibliotēka Vadītāja: Sarmīte Meļķe
Tālrunis: 26371358
e-pasts: bibl.alsviki@aluksne.lv; sarmite.melke@aluksne.lv
Alsviķu bibliotēka - Kultūras nams, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333

Strautiņu nodaļa - „Zemenīte”, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4341

Annas bibliotēka Vadītāja: Ina Balaņuka
Tālrunis: 29351138
e-pasts: bibl.anna@aluksne.lv; ina.balanuka@aluksne.lv
Tautas nams, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Bejas bibliotēka Vadītāja: Mudīte Rusakova
Tālrunis: 64354401, 25664432
e-pasts: bibl.beja@aluksne.lv; mudite.rusakova@aluksne.lv
„Bejas skola”, Beja, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Ilzenes bibliotēka Vadītāja: Nora Ceriņa
Tālrunis: 29140752
e-pasts: bibl.ilzene@aluksne.lv; nora.cerina@aluksne.lv
„Dailes”, Ilzene, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4344
Jaunalūksnes bibliotēka Vadītāja: Justīne Kļava
Tālrunis: 20232692
e-pasts: bibl.kolbergis@aluksne.lv 
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Jaunannas un Kalncempju bibliotēka Vadītāja: Velga Ločmele
Tālrunis: 25664417
e-pasts: bibl.jaunanna@aluksne.lv; bibl.kalncempji@aluksne.lv; velga.locmele@aluksne.lv
Jaunannas bibliotēka - "Liepzari", Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340

Kalncempju bibliotēka - "Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV-4342

Jaunlaicenes bibliotēka Vadītāja: Iveta Udrase
Tālrunis: 27295910
e-pasts: bibl.jaunlaicene@aluksne.lv; iveta.udrase@aluksne.lv
„Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336
Liepnas bibliotēka Vadītāja: Inese Paia
Tālrunis: 23372661
e-pasts: bibl.liepna@aluksne.lv; inese.paia@aluksne.lv
"Liepnas pamatskola", Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
Malienas bibliotēka Vadītāja: Daina Baltā
Tālrunis: 25660081
e-pasts: bibl.maliena@aluksne.lv; daina.balta@aluksne.lv
„Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359
Mālupes bibliotēka Vadītāja: Daiga Babule
Tālrunis: 25660034
e-pasts: bibl.malupe@aluksne.lv; daiga.babule@aluksne.lv
„Māras”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358
Māriņkalna bibliotēka Vadītāja: Rudīte Jaunzema
Tālrunis: 25561288
e-pasts: bibl.marinkalns@aluksne.lv; rudite.jaunzema@aluksne.lv
„Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts,
Alūksnes novads, LV-4332
Mārkalnes bibliotēka Vadītāja: Sanita Silirova
Tālrunis: 25662273
e-pasts: bibl.markalne@aluksne.lv; sanita.silirova@aluksne.lv
„Pūcīte”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts,
Alūksnes novads, LV-4351
Pededzes bibliotēka Vadītāja: Mirdza Korne
Tālrunis: 25608756
e-pasts: bibl.pededze@aluksne.lv; mirdza.korne@aluksne.lv
„Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352
Veclaicenes bibliotēka Vadītāja: Maija Bleiferte
Tālrunis: 29347398
e-pasts: bibl.veclaicene@aluksne.lv; maija.bleiferte@aluksne.lv
„Vaiņagi”, Veclaicenes pag., Alūksnes novads, LV-4335
Zeltiņu bibliotēka Vadītāja: Agita Žīgure
Tālrunis: 25745577
e-pasts: bibl.zeltini@aluksne.lv; agita.zigure@aluksne.lv
„Tērces-10”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345

 

Alūksnes novada bibliotēku darba laiki

Bibliotēkas nosaukums Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Pārtraukums Piezīmes
Alsviķu  bibliotēka 9:30 - 18:00 8:30 - 17:00 8:30 - 16:00 12:00 - 12:30
apkalpošana Strautiņos 8:30 - 17:00 8:30 - 18:00 12:00 - 12:30
Annas bibliotēka 9:00 - 18:00 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:30 - 13:00
Bejas bibliotēka 8:30 - 17:00 8:30 - 17:00 8:30 - 17:00 9:30 - 18:00 8:30 - 17:00 12:30 - 13:00
Ilzenes bibliotēka 8:00 - 17:30 8:00 - 16:30 8:00 - 17:00 8:00 - 15:30 8:00 - 16:00 12.00 - 12.30
Jaunalūksnes bibliotēka 8.00-12.00
12.30-16.30
8.00-12.00
12.30-16.30
9.00-13.00
13.30-18.00
8.00-12.00
12.30-16.30
8.00-12.00
12.30-16.00
Jaunannas bibliotēka 8:00 - 16:30 9:00 - 18:00 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:00 - 12:30
Jaunlaicenes bibliotēka 10:00 - 19:00 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:30 - 13:00
Kalncempju bibliotēka 8:00 - 16:00
Liepnas bibliotēka 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 9:30 - 18:00 8:00 - 16:30 12:00 - 12:30
Malienas bibliotēka 8:00 - 16:30 10:00 - 19:00 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:00 - 12:30
Mālupes bibliotēka 8:00 - 17:30 8:00 - 17:30 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00 7:30 - 12:30 12:00 - 12:30 Piektdienās bez pārtraukuma
Māriņkalna bibliotēka 9:00 - 18:00 8:00 - 17:00 8:00 - 15:30 8:00 - 17:00 8:00 - 16:00 12:00 - 12:30
Mārkalnes bibliotēka 10:00 - 18:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:30 - 13:00
Pededzes bibliotēka 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 9:30 - 18:00 8:00 - 16:30 12:00 - 12:30
Veclaicenes bibliotēka 8:00 - 16:30 8:30 - 17:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:30 8:00 - 16:00 12:00 - 12:30
Zeltiņu bibliotēka 8:30 - 18:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 13:30 12:00 - 12:30 Sestdienās bez pārtraukuma
Alūksnes novada bibliotēka 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 9:00 - 15:00
Skip to content