Alūksnes novada nozīmīgākie pasākumi 2024. gadā - Alūksnes novads

Alūksnes novada nozīmīgākie pasākumi 2024. gadā

 

Norises laiks Pasākums Norises vieta
13. janvāris Alsviķu pagasta senioru kopas "Noskaņa" 20. darbības gadiem veltīts pasākums Alsviķu kultūras nams
03. februāris Vokālajam ansamblim “Trallas” 10 gadu jubilejas pasākums Jaunannas tautas nams
18. februāris Novada vokālo ansambļu svētki - skate Alūksnes Kultūras centrs
02. marts Deju kolektīva “Sidraba pavediens” 20 gadu jubilejas koncerts “Dejot ir dzīvot” Alūksnes Kultūras centrs
16. marts Pasākums “Saules un pankūku svētki” Pededze, Pededzes tautas nams
23. marts Veclaicenes pagasta sieviešu vokālā ansambļa 25 gadu jubilejas pasākums Veclaicenes tautas nams
25. marts Atceres pasākumi “1949. gada represijām – 75” Alūksne
31. marts   Amatierteātra “Šūpoles” 40 gadu jubilejas pasākums Jaunannas tautas nams
02. aprīlis Piemiņas brīdis Karvas brāļu kapos, veltīts Zušu kauju 105. gadadienai Alsviķi
06. aprīlis Deju kopas “Olysta” 10 gadu jubilejas koncerts “Dejotāji” Alūksnes Kultūras centrs
13. aprīlis Pasākums “Malienas amatierteātrim 111” Malienas tautas nams
27. aprīlis Novada deju kolektīvu kopkoncerts Alūksnes Kultūras centrs
04. maijs Pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums kultūrā”, “Pagodinājums sportā”, “Pagodinājums izglītībā” un “Pagodinājums uzņēmējdarbībā”, “Gada balva “Zelta bite”” pasniegšanas ceremonija un Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienas pasākums Alūksnes Kultūras centrs
04. maijs Alūksnes biatlonam - 50, izstādes atklāšana Alūksnes novada muzejs
11. maijs Ziemera pagasta sieviešu vokālā ansambļa “Pierla” 25 gadu jubilejas koncerts Māriņkalna tautas nams
11. maijs Rokdarbu pulciņa ,,Annele” 10 gadu jubilejas pasākums Mālupes saieta nams
17- 19. maijs Ernstam Glikam 370. Bībeles tulkojumam latviešu valodā 335
Glika dienas “Svētīts lai top Tavs vārds”
Alūksne
18. maijs Muzeju nakts 2024 Alūksnes novada muzejos
25. maijs Zeltiņu Kopienas svētki “ Piemiņa vieno” Zeltiņu tautas nams
25. maijs Piemiņas pēcpusdiena veltīta Viktora Ķirpa 95 dzimšanas dienas dienai Viktora Ķirpa Ates muzejs “Vidzemes lauku sēta”
26. maijs Piemiņas diena - veltījums novadniekam Viktoram Ķirpam 95. dzimšanas dienā Zeltiņu kapos, dzimtajās mājās Ilzenes pagasta “Riekstiņos” Zeltiņi, Ilzene
29. maijs Alūksnes pilsētas atbrīvošanas 105 gadadienai veltīti atceres pasākumi Alūksne
01.  jūnijs Puna spēles festivāls Viktora Ķirpa Ates muzejā “Vidzemes lauku sēta” Viktora Ķirpa Ates muzejs „Vidzemes lauku sēta”
08. jūnijs Latvijas Ordeņa brālības 26. salidojums Alūksne
15. jūnijs Jaunlaicenes un Veclaicenes kopienu svētki Opekalna baznīcas teritorija
16. jūnijs Novada senioru svētki Jaunannas pagasta Zaķusalas estrādē
21. jūnijs Saulgriežu svētki “Saules saukšana” Viktora Ķirpa Ates muzejs „Vidzemes lauku sēta”
22. jūnijs Deju kolektīva ,,Kolberģis” 30 gadu jubilejas koncerts Jaunalūksnes pagasta Bejas brīvdabas estrāde
22. jūnijs Mālupes Kopienas svētki Mālupe
29. jūnijs Pededzes Kopienas svētki “Pankūku un deju cienītāji” Pededze
06. jūlijs Vēsturisko parku un dārzu dienas Alūksnes novada muzejs
Alūksnes Muižas parks
06. jūlijs Alsviķu Kopienas svētki. Forums ar izzinošām un izklaidējošām aktivitātēm. Zaļumballe ar grupu “Putukvass” Alsviķi
06. jūlijs Malienas Kopienas svētki Malienas tautas nams
13. jūlijs Jaunannas Kopienas svētki Jaunannas Zaķusalas estrāde
20. jūlijs Ilzenes Kopienas svētki -saiets. Forums ar izzinošām un izklaidējošām aktivitātēm. Zaļumballe ar Normundu Veļķeri Ilzenes SKIM centrs "Dailes"
27. jūlijs Liepnas Kopienas svētki. Pagasta svētki, koncerts, balle Liepna, brīvdabas estrāde
27. jūlijs Jaunlaicenes muižas svētki “Jaukā dzīve Malēnijā” Jaunlaicene
28. jūlijs Saimnieču dienas lustes Annas pagastā Annas pagasts, Viktora Ķirpa Ates muzejs „Vidzemes lauku sēta”
02- 04. augusts Alūksnes pilsētas svētki “Diena un Nakts” Alūksne
10. augusts Jokdaru festivāls “ Vajag tik rakt!”. Balle Zeltiņi
17. augusts Mārkalnes Kopienas svētki. Mārkalnes skolas absolventu salidojums Mārkalne
17. augusts Annas Kopienas svētki Anna
17. augusts Bānīša kvartāla svētki Alūksnes stacijas kvartāls
21.-22. augusts Vasaras kultūras akadēmija Alūksne
23. augusts Atceres pasākumi “Baltijas ceļam 35” Alūksne
24. augusts Māju kafejnīcas Novads
24. augusts Jaunalūksnes Kopienas svētki “Steidzies pirmais pēc laimes” Jaunalūksnes pagasts, Kolberģa tautas nams
31. augusts Ziemera Kopienas svētki Māriņkalns
06.-08. septembris Eiropas Kultūras mantojuma dienas Alūksne, Alūksnes novada muzejs
07. septembris Bānīša svētki Alūksnes stacija
14. septembris Pļaujas svētki Ottesmuižā Viktora Ķirpa Ates muzejs „Vidzemes lauku sēta”
20. septembris Grāmatu svētki Alūksne
01. oktobris Starptautiskajai senioru dienai veltīts pasākums Alūksne
02.  oktobris Folkloras kopas „Putnis” 25 gadu jubilejas koncerts Jaunlaicenes kultūras telpa “Lazdiņas”
26. oktobris Leģendu nakts Alūksnes novada muzejs
11. novembris Veclaicenes vīru vokālā ansambļa 25 gadu jubilejas koncerts Veclaicenes tautas nams
11. novembris Lāčplēša diena. Atceres pasākumi un lāpu gājiens Alūksne
18. novembris Pašvaldības apbalvojuma Sudraba zīle pasniegšanas ceremonija un Latvijas proklamēšanas gadadienas svinīgs pasākums Alūksnes Kultūras centrs
30. novembris Amatierteātru svētki - skate Alūksnes Kultūras centrs
20. decembris Veclaicenes pagasta senioru vokālā ansambļa 25 gadu jubilejas koncerts Veclaicenes tautas nams
Skip to content