Alūksnes novada nozīmīgākie pasākumi 2023. gadā - Alūksnes novads

Alūksnes novada nozīmīgākie pasākumi 2023. gadā

Alūksnes novada Kultūras centra nozīmīgāko pasākumu plāns 2023. gadam

 

Mēnesis Pasākuma nosaukums Vieta
25. februāris Pededzes Meteņi Pededze
4. maijs Latvijas Armijas parāde Alūksne
20. maijs Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu kultūrā, izglītībā, sportā, uzņēmējdarbībā un pašvaldības darbā pasniegšanas ceremonija Alūksnes Kultūras centrs
27. maijs Dabas un mūzikas gleznas Veclaicenē.

Igauņu diena

Veclaicene
3. jūnijs Alūksnes novada mazie Dziesmu un Deju svētki Alūksne
10. jūnijs Vidzemes rokdarbnieču saiets Mālupes muižā Mālupe
17. jūnijs Alūksnes novada senioru svētki Mārkalne
22. jūlijs Alsviķu pagasta svētki Alsviķi
28., 29. jūlijs Jaunlaicenes Muižas svētki Jaunlaicene
29. jūlijs Liepnas pagasta svētki Liepna
4.-6. augusts Alūksnes pilsētas svētki Alūksne
11.-13. augusts Zeltiņu pagasta svētki Zeltiņi
12. augusts Pededzes pagasta svētki Pededze
12. augusts Māriņkalna svētki “Ceļa garumā” Māriņkalns
23. augusts Baltijas ceļa atceres pasākumi Alūksnes novads
26. augusts Māju kafejnīcu diena Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene”
26. augusts Jaunalūksnes pagasta svētki Jaunalūksne
2. septembris Bānīša svētki. Gulbenes – Alūksnes bānītim 120 Alūksne
9. septembris Pļaujas svētki Viktora Ķirpa Ates muzejs “Vidzemes lauku sēta”
16. septembris Dzejas dienas Alūksne
7. oktobris Svecīšu vakars Alūksne
14. oktobris Olu dienas festivāls Alūksne
21. oktobris Ražas svētki Ilzene
11. novembris Lāčplēša dienas pasākumi. Lāpu gājiens Alūksne, novads
17. novembris Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums - Tautas sadziedāšanās “Dziesmas Latvijai” Alūksne
18. novembris Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadiena

Pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” pasniegšanas ceremonija

Alūksnes Kultūras centrs
Novembris Alūksnes novada mākslinieku kopizstāde Alūksnes muzejs
2. decembriss Alūksnes galvenās egles iedegšanas pasākums Alūksne
Skip to content