Pašvaldības rekvizīti - Alūksnes novads

Pašvaldības rekvizīti

Alūksnes novada pašvaldības rekvizīti

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Reģ. Nr.90000018622
PVN reģ. Nr. LV 90000018622
AS „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV58 UNLA 0025 0041 3033 5

Alūksnes novada pašvaldības norēķinu konti

AS „SEB BANKA” LV58 UNLA 0025 0041 3033 5
Latvijas pasts LV33 LPNS 0004 3028 6395 9
AS „SWEDBANK” LV85 HABA 0551 0298 8670 9

Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu konts

AS „SEB BANKA” LV58 UNLA 0050 0242 8220 5

Skip to content