Izglītības iestādes - Alūksnes novads

Izglītības iestādes

Pirmsskolas izglītības iestādes

Izglītības iestāde Kontakti Adrese
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte” Vadītāja: Ingūna Dovgāne
Tālrunis: 22014489
e-pasts: pienenite@aluksne.lv
Helēnas iela 32, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte” Vadītāja: Ligita Belova
Tālrunis: 29173881
e-pasts: pucite@aluksne.lv
„Pūcītes”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” Vadītāja: Viola Lāce
Tālrunis: 29162206
e-pasts: saulite@aluksne.lv
 Pirmsskolas izglītības programmas realizācijas adreses:
* "Saulīte", Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333
* "Zemenīte", Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333
Pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis” Vadītāja: Modrīte Voska
Tālrunis: 22043901
e-pasts: spriditis@aluksne.lv
Raiņa bulvāris 5, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Pirmsskolas izglītības iestāde „Mazputniņš” Vadītāja: Inga Āboltiņa
Tālrunis: 28794450
e-pasts: mazputnins@aluksne.lv
"Mazputniņš", "Brenci", Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359

Vispārējās izglītības iestādes

Izglītības iestāde Kontakti Adrese
Alūksnes vidusskola
Direktore: Ilze Līviņa
Tālruņi: 26133347; 64381670
e-pasts: av@aluksne.lv
www: https://www.aluksnesvidusskola.lv/
Juridiskā adrese Kanaviņu iela 14

1.-3.klases Lielā Ezera iela 26

4.-6. klases Kanaviņu iela 14

7.-12.klases Glika iela 10

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Direktore: Uva Grencione-Lapseniete
Tālruņi: 26356444
Lietvedība 25432052
Dienesta viesnīca 25472240
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine Sarmīte Zilaua 29144781
Direktora vietniece izglītības jomā Ida Zelča 26669126
e-pasts: avg@aluksne.lv
www: www.aluksnesgimnazija.lv
Glika iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola Direktore: Ilona Kazimirjonoka
Tālrunis: 26131191
e-pasts: lvs@aluksne.lv
Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
Ziemeru pamatskola Direktore: Ilze Andronova
Tālrunis: 26630322
e-pasts: skola.ziemeri@aluksne.lv
Pamatskola, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādes

Izglītības iestāde Kontakti Adrese
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs Direktore: Eva Aizupe
Tālruņi: 64322402, 29190552
e-pasts: abjc@aluksne.lv
Dārza iela 8A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alūksnes Mākslas skola Direktors: Ojārs Vēliņš
Tālruņi: 64322433
29298964 (direktors); 29177702 (sekretāre)
e-pasts: makslasskola@aluksne.lv
www: www.aluksnesmakslasskola.lv
Ojāra Vācieša iela 2, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alūksnes Mūzikas skola Direktore: Dana Berkule
Tālrunis: 26137177
e-pasts: muzikas_skola@aluksne.lv
www: www.muzika.aluksne.lv
Jāņkalna iela 38, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alūksnes Sporta skola Direktore Līga Tomsone
Tālrunis: 26523288
e-pasts: albjss@aluksne.lv

Struktūrvienības "Alūksnes Sporta centrs" vadītājs Guntis Kozilāns
Tālrunis: 25663337

Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Skip to content