Izglītības iestādes

Pirmsskolas izglītības iestādes

Izglītības iestāde Kontakti Adrese
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte” Vadītāja: Ingūna Dovgāne
Tālrunis: 64322530; 22014489
e-pasts: pienenite@aluksne.lv
Helēnas iela 32, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte” Vadītāja: Ligita Belova
Tālrunis: 64354009
e-pasts: pucite@aluksne.lv
„Pūcītes”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” Vadītāja: Viola Lāce
Tālrunis: 29162206
e-pasts: saulite@aluksne.lv
Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333
Pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis” Vadītāja: Modrīte Voska
Tālruņi: 64323910, 64323929; 22043901
e-pasts: spriditis@aluksne.lv
Raiņa bulvāris 5, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Pirmsskolas izglītības iestāde „Mazputniņš” Vadītāja: Ieviņa Āboltiņa
Tālrunis: 64354314
e-pasts: mazputnins@aluksne.lv
www: www.mazputnins.aluksne.lv
„Brenci”, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359
Pirmsskolas izglītības iestāde „Cālis” Vadītāja: Agita Pakalniete
Tālrunis: 64322143; 29373239;
e-pasts: calis@aluksne.lv
Lielā Ezera iela 7, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Vispārējās izglītības iestādes

Izglītības iestāde Kontakti Adrese
Alūksnes pilsētas sākumskola Direktore: Uva Grencione-Lapseniete
Tālruņi: 26356444 (direktore)
64324403, 29282231 (lietvede)
64322302 (ārsta palīgs)
e-pasts: sakumskola@aluksne.lv
www: www.aluksnesskola.lv
Lielā Ezera iela 26, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alūksnes novada vidusskola Direktore: Ilze Līviņa
Tālruņi: 64381669; 29275267 (direktore)
64381670, 26133347 (sekretāre)
e-pasts: anv@aluksne.lv
www: www.anv.lv
Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Bejas pamatskola Direktore: Silvija Aizupe
Tālruņi: 64354442, 64354406, 25664429
e-pasts: skola.beja@aluksne.lv
„Bejas skola”, Beja, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Direktore: Daina Dubre-Dobre
Tālruņi: 64307100; 26450958 (direktore)
64307101, 29448291 (sekretāre)
e-pasts:  avg@aluksne.lv
www:  www.aluksne.edu.lv
Glika iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola Direktore: Janīna Pužule
Tālruņi: 26489927, 27807155
e-pasts: skola.jaunanna@aluksne.lv
„Zvaniņi”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola Direktore: Ilona Kazimirjonoka
Tālruņi: 64307075 (lietvede)
64307074 (direktore), 26131191
e-pasts: lvs@aluksne.lv
Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
Malienas pamatskola Direktore: Ieva Baltā-Pilsētniece
Tālruņi: 64354315; 28674060
e-pasts: skola.maliena@aluksne.lv
Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359
Pededzes pamatskola Direktore: Selga Bībere
Tālrunis: 26596817
e-pasts: skola.pededze@aluksne.lv
„Rūķi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352
Strautiņu pamatskola Direktore: Ingrīda Pedece
Tālruņi: 25615640
e-pasts: skola.strautini@aluksne.lv
www: www.strautinuskola.aluksne.lv
Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333
Ziemeru pamatskola Direktore: Ilze Andronova
Tālruņi: 64381298 (direktore), 26630322
e-pasts: skola.ziemeri@aluksne.lv
Pamatskola, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādes

Izglītības iestāde Kontakti Adrese
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs Direktore: Eva Aizupe
Tālruņi: 64322402, 29190552
e-pasts: abjc@aluksne.lv
Dārza iela 8A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alūksnes Mākslas skola Direktors: Ojārs Vēliņš
Tālruņi: 64322433 (tālr.+fax)
29298964 (direktors); 29177702 (sekretāre)
e-pasts: makslasskola@aluksne.lv
www: www.aluksnesmakslasskola.lv
Ojāra Vācieša iela 2, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alūksnes Mūzikas skola Direktore: Gunta Boša
Tālruņi: 64381440, 64322918, 26137177
e-pasts: muzikas_skola@aluksne.lv
www: www.muzika.aluksne.lv
Jāņkalna iela 38, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola Direktore Līga Tomsone
Tālruņi: 64322654, 26523288
e-pasts: albjss@aluksne.lv
Lielā Ezera iela 24A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Skip to content