Saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu Nr.
Saistošie noteikumi
(aktuālā konsolidētā redakcija)
Saistošo noteikumu pirmā redakcija un
grozījumi
2021. gads
25/2021 Par aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti piešķiršanu Alūksnes novadā
(Spēkā no 01.11.2021.)
 
27/2021 Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA”
maksas pakalpojumiem

(Spēkā no 01.11.2021.)
 
15/2021 "Atpūtas un sporta mežaparka “Mežinieki” teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi"
(Spēkā no 05.08.2021.)
 
11/2021 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā"
(Spēkā no 01.07.2021.)
 
6/2021 "Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā"
(Spēkā no 02.04.2021.)
 
5/2021 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Alūksnes novadā"
(Spēkā no 02.03.2021.)
Pirmā redakcija Nr. 5/2021 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Alūksnes novadā"
(Spēkā no 02.03.2021.)

Nr. 7/2021 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2021. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2021 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Alūksnes novadā”"
(Spēkā no 30.03.2021.)

03/2021 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam"
(spēkā no 05.02.2021.)
Nr. 12/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””

Nr. 17/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””

Nr. 21/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””

Nr. 28/2021 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””
(Spēkā no 30.10.2021.)

2/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā”
(spēkā no 04.03.2021.)
1/2021 “Par Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr. 47/2013 “Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” atzīšanu par spēku zaudējušu”
(spēkā no 04.03.2021.)
2020. gads
22/2020
Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā
(Spēkā no 09.11.2020)
Lokālplānojums īstenojams no 18.01.2021.
15/2020
"Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā"
(spēkā no 04.06.2020.)
12/2020
"Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā"
(spēkā no 01.07.2020.)
Pirmā redakcija 12/2020 "Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā"
(spēkā no 01.07.2020.)

24/2021 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2020 “Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā”"
(spēkā no 05.11.2021.)

7/2020
“Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”
(spēkā no 08.05.2020.)
Pirmā redakcija Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”
(spēkā no 08.05.2020.)

Nr. 16/2020 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”"
(spēkā no 02.07.2020.)

Nr. 4/2021 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”"
(Spēkā no 02.04.2021.)

6/2020
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”
(spēkā no 08.05.2020.)
 
5/2020
NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU ALŪKSNES EZERĀ
(spēkā no 01.05.2020.)
 
2/2020
"Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Alūksnes novadā"
(spēkā no 06.08.2020.)
1/2020
"Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"
(spēkā no 28.01.2020.)
Nr. 9/2020 Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”

Nr. 17/2020 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”"

Nr. 20/2020 Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”

Nr. 21/2020 Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”

Nr. 26/2020 Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”

Nr. 30/2020 Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”

2019. gads
23/2019
"Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā"
(spēkā no 05.12.2019.)
 
13/2019
"Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm"
(spēkā no 01.07.2020.)
Pirmā redakcija 13/2019 "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm"
(spēkā no 01.07.2020.)

13/2019 "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm"
(spēkā no 01.07.2020.)

Nr. 13/2020 "Grozījums Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm”"
(spēkā no 01.07.2020.)

Nr. 23/2020 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm”"
(spēkā no 04.12.2020.)

Nr. 10/2021 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm”
(spēkā no 01.07.2021.)

7/2019
"Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam"
(spēkā no 04.05.2019.)
Nr. 8/2019 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2019 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”"
(spēkā no 30.05.2019)

Nr.9/2019 Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2019 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam””
(spēkā no 27.06.2019.)

Nr. 25/2019 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2019 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”"
(spēkā no 05.11.2019.)

6/2019
Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā
(Spēkā no 10.05.2019.) Lokālplānojums īstenojams no 09.07.2019.
 
5/2019
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā”
(spēkā no 04.05.2019.)
Pirmā redakcija Nr.5/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā”
(spēkā no 04.05.2019.)

Nr. 18/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 5/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā”"
(spēkā no 01.07.2020.)

2018. gads
17/2018 Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. - 2027. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads
(Spēkā no 12.02.2018.)
15/2018 Par neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu
(spēkā no 01.01.2019.)
 
13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”
(spēkā no 01.01.2019.)
Pirmā redakcija Nr.13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”
(spēkā no 01.01.2019.)

Nr.22/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”"
(spēkā no 01.07.2020.)

Nr. 19/2020 "Grozījums Alūksnes novada domes 2018. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr.13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”"
(spēkā no 06.08.2020.)

7/2018 Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā
(spēkā no 07.06.2018.)
Pirmā redakcija Nr.7/2018 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā"
(spēkā no 07.06.2018.)

Nr. 24/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā”"
(spēkā no 05.12.2019)

Nr.29/2020 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2018.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā”"
(spēkā no 07.01.2021)

3/2018 Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” NOLIKUMS
(spēkā no 04.05.2018.)
Pirmā redakcija Nr. 3/2018 "Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” NOLIKUMS"
(spēkā no 04.05.2018.)

Nr. 18/2020 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr.3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums”"
(spēkā no 06.08.2020.)

1/2018 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018. gadam"
(spēkā no 31.01.2018.)
Nr. 8/2018 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”
(spēkā no 26.04.2018.)

Nr. 12/2018 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam””
(spēkā no 28.06.2018.)

Nr. 14/2018 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam””

Nr.16/2018  “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”

Nr.18/2018 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam””
(spēkā no 22.11.2018.)

Nr. 19/2018 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”"
(spēkā no 20.12.2018.)

2017. gads
27/2017 “Par Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo
noteikumu Nr. 31/2012 “Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

(spēkā no 01.01.2018.)
15/2017 “Par pabalstiem Alūksnes novadā”
(spēkā no 01.01.2018.)
Nr.2/2018 Grozījums Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 15/2017 „Par pabalstiem Alūksnes novadā”
(Spēkā no 29.03.2018.)

Nr.4/2018 Grozījums Alūksnes novada domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.15/2017 „Par pabalstiem Alūksnes novadā”
(Spēkā no 01.06.2018.)

19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi”
(spēkā no 30.11.2017.)
Pirmā redakcija Nr.19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi”
(spēkā no 30.11.2017.)

Nr. 16/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi”"
(spēkā no 01.07.2020.)

18/2017 Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs
(spēkā no 05.10.2017.)
Pirmā redakcija Nr.18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs
(spēkā no 05.10.2017.)

Nr.3/2020Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr.18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”"
(spēkā no 02.04.2020.)

Nr.20/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”"
(spēkā no 02.09.2021.; IV. sadaļa spēkā no 01.09.2021.)

26/2021 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”"
(spēkā no 05.11.2021.)

13/2017 Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
(spēkā no 05.10.2017.)
Pirmā redakcija Nr.13/2017 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"
(spēkā no 05.10.2017.)

Nr.14/2021 "Par grozījumu Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 13/2017 “Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”"
(spēkā no 09.07.2021.)

4/2017 Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi
(spēkā no 02.08.2017.)
Pirmā redakcija Nr.4/2017 "Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi"
(spēkā no 02.08.2017.)

Nr.3/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 ,,Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”
(spēkā no 04.05.2019.)

09/2017 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā
(spēkā no 02.08.2017.)
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā
(spēkā no 02.08.2017.)

Nr.19/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 9/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”"
(spēkā no 01.07.2020.)

3/2017 Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā
(spēkā no 04.05.2017.)
Pirmā redakcija Nr.3/2017 Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā
(spēkā no 04.05.2017.)

Nr. 15/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā”"
(spēkā no 01.07.2020.)

1/2017 Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam
(spēkā no 31.01.2017.)
Nr.6/2017 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam””
(spēkā no 30.03.2017.)

Nr.8/2017 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam""
(spēkā no 27.04.2017.)

Nr.11/2017 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”"

Nr.12/2017 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”"

Nr.23/2017 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”"

Nr.28/2017 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””

2016. gads
23/2016 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
(spēkā no 29.12.2016.)
Pirmā redakcija "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
(spēkā no 29.12.2016.)

Nr.8/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2016.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.23/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs””
(spēkā no 08.05.2020.)

Nr.16/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2016.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.23/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs””
(spēkā no 09.07.2021.)

19/2016 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā 
(spēkā no 01.01.2017.)
12/2016 Par Alūksnes novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošo
noteikumu Nr. 22/2012 “Alūksnes novada sabiedriskās kārtības
noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem

(spēkā no 02.06.2016.)
9/2016 Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu
(spēkā no 02.06.2016.)
6/2016 Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā
(spēkā no 04.05.2016.)
Pirmā redakcija Nr.6/2016 "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā"
(spēkā no 04.05.2016.)

Nr.26/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2016. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā”"
(spēkā no 01.07.2020.)

4/2016 Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā
(spēkā no 01.04.2016.)
Pirmā redakcija  Nr.4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā”
(spēkā no 01.04.2016.)

Nr. 17/2017 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā”"
(spēkā no 05.10.2017.)

2/2016 Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
(spēkā no 03.03.2016.)
Pirmā redakcija 2/2016 "Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
(spēkā no 03.03.2016.)

Nr. 25/2020 "Grozījums Alūksnes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2016 “Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”"
(spēkā no 04.12.2020.)

5/2016 Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam
(spēkā no 01.02.2016.)
2015. gads
21/2015 Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā
(spēkā no 01.07.2016.)
Pirmā redakcija Nr.21/2015 Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā
(spēkā no 01.07.2016.)

Nr. 17/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2015. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā”"
(spēkā no 01.07.2020.)

14/2015 „Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”
(spēkā no 11.11.2015.)
PIELIKUMI
20/2015 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā"
(spēkā no 01.01.2016.)
Pirmā redakcija  Nr.20/2015 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā” 
(spēkā no 01.01.2016.)

Nr.22/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā”” 

Nr.15/2016 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā"" (spēkā no 03.08.2016.)

7/2015 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Alūksnes novada teritorijā"
(spēkā no 30.04.2015.)
4/2015 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam" Nr.10/2015 Par grozījumiem Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”

Nr.13/2015 Par grozījumiem Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”

Nr.19/2015 Par grozījumiem Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”

Nr.23/2015 Par grozījumiem Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”

Nr.24/2015 Par grozījumiem Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” 

2014.gads
24/2014 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"
(spēkā no 04.02.2015.)
Pirmā redakcija Nr.24/2014 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"
(spēkā no 04.02.2015.)

Nr.1/2016 Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”
(spēkā no 03.03.2016.)

14/2014 "Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai"
(spēkā no 03.07.2014.)

Pirmā redakcija Nr.14/2014 "Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai"
(spēkā no 03.07.2014.)

Nr.8/2015 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2014.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”" 
(spēkā no 02.07.2015.)

Nr.22/2016 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr. 14/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”
(spēkā no 29.12.2016.)

Nr.5/2017 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr.14/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”"
(spēkā no 04.05.2017.)

Nr.25/2017 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr.14/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”
(spēkā no 07.02.2018.)

12/2014 "Par Alūksnes novada simbolikas lietošanu"
(spēkā no 03.07.2014.)
"Par Alūksnes novada simbolikas lietošanu"
(spēkā no 03.07.2014.)

Nr.27/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr. 12/2014 “Par Alūksnes novada simbolikas lietošanu”"
(spēkā no 01.07.2020.)

7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”
(spēkā no 30.04.2014.)
Pirmā redakcija Nr.7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”
(spēkā no 30.04.2014.)

Nr.4/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 ,,Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”"
(spēkā no 04.04.2019.)

Nr.14/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 ,,Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”"
(spēkā no 07.11.2019.)

Nr. 8/2021 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”"
(Spēkā no 08.05.2021.)

Nr. 23/2021 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”"
(Spēkā no 05.11.2021.)

1/2014 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014. gadam"
(spēkā no 24.01.2014.)
Nr.5/2014 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014. gadam""
(spēkā no 01.03.2014.)
2013. gads
49/2013 "Par Alūksnes novada pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai"
(spēkā no 06.02.2014.)
43/2013 "Par Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.25/2010 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem"
(spēkā no 06.02.2014.)
42/2013 "Par Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.24/2010 „Par Alūksnes novada zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” atzīšanu par spēku zaudējušiem"
(spēkā no 01.01.2014.)
39/2013 "Alūksnes novada pašvaldības kapsētu darbības noteikumi"
(spēkā no 06.02.2014.)
31/2013 "Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi"
(spēkā no 01.01.2014.)
Pirmā redakcija "Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi"
(spēkā no 01.01.2014.)

Nr.9/2014 "Par saistošo noteikumu Nr.9/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” izdošanu"
(spēkā no 01.01.2014.)

Nr.5/2015 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”"
(spēkā no 01.04.2015.)

Nr.3/2016 Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” 

(spēkā no 03.03.2016.)

Nr.14/2016 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”"
(spēkā no 02.06.2016.)

Nr.2/2017 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” 
(spēkā no 30.03.2017.)

Nr.9/2021 "Grozījums Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 31/2013 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”"
(spēkā no 03.06.2021.)

18/2013 "Alūksnes novada pašvaldības nolikums"
(spēkā no 27.07.2013.)
Pirmā redakcija Nr.18/2013 "Alūksnes novada pašvaldības nolikums"
(spēkā no 27.07.2013.)

Nr.27/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 "Alūksnes novada pašvaldības nolikums""
(spēkā no 28.09.2013.)

Nr.36/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 "Alūksnes novada pašvaldības nolikums""
(spēkā no 29.10.2013.)

Nr.48/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 "Alūksnes novada pašvaldības nolikums""
(spēkā no 30.11.2013.)

Nr.16/2017 Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”
(spēkā no 26.08.2017.)

Nr. 1/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums”"
(spēkā no 05.02.2019.)

Nr. 28/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”"
(spēkā no 30.11.2019.)

Nr. 10/2020 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”"
(spēkā no 28.03.2020.)

Nr. 24/2020 Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums””
(spēkā no 02.11.2020.)

Nr. 18/2021 Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums””
(spēkā no 08.07.2021.)

Nr. 22/2021 "Grozījums Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”"
(spēkā no 03.08.2021.)

Nr. 30/2021 "Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”"
(spēkā no 27.11.2021.)

15/2013 "Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā"
(spēkā no 29.07.2013.)
14/2013 "Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” NOLIKUMS"
(spēkā no 01.01.2014.)
Pirmā redakcija Nr.14/2013 "Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” NOLIKUMS"
(spēkā no 01.01.2014.)

Nr.50/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” nolikums”"
(spēkā no 06.02.2014.)

Nr.10/2016 "Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” nolikums"
(spēkā no 02.06.2016.)

5/2013 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2013.gadam"
(spēkā no 02.02.2013.)
2012. gads
32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”
(spēkā no 21.12.2012.)
Pirmā redakcija Nr.32/2012 "Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)"
(spēkā no 21.12.2012)

Nr.24/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)""
(spēkā no 01.01.2014.)

Nr.23/2014 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)”"
(spēkā no 04.12.2014.)

Nr.26/2017 Grozījums Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”
(spēkā no 07.02.2018.)

Nr.19/2021 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”"
(spēkā no 02.09.2021.)

11/2012 "Par Alūksnes novada budžetu 2012. gadam"
(spēkā no 01.03.2012.)
5/2012 "Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Alūksnes novada pašvaldībā"
(spēkā no 01.03.2012.)
2011. gads
23/2011 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs"
(spēkā no 05.10.2011.)
Pirmā redakcija Nr.23/2011 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs"
(spēkā no 05.10.2011.)

Nr.28/2013 „Grozījums Alūksnes novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.23/2011 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs”
(spēkā no 05.12.2013.)

11/2011 „Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Alūksnes novadā”
(spēkā no 02.06.2011.) 
2010. gads
42/2010 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Alūksnes 
novadā"

(spēkā no 23.10.2010.)
32/2010 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Alūksnes novadā"
(spēkā no 29.09.2010.)
27/2010 "Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Alūksnes novadā"
(spēkā no 29.09.2010.)
11/2010 "Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem"
(spēkā no 01.09.2010.)
Pirmā redakcija Nr.11/2010 "Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem"
(spēkā no 01.09.2010.)

Nr.39/2010 "Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem"
(spēkā no 23.10.2010.)

Nr.29/2011 "Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem""
(spēkā no 01.12.2011.)

Nr.26/2012 "Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem""
(spēkā no 01.11.2012.)

Nr.3/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem""
(spēkā no 07.03.2013.)

Nr.20/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 18.marta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem""
(spēkā no 01.01.2014.)

Nr.19/2014 Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada  18.marta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 ,,Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” 
(spēkā no 02.10.2014)

Nr.11/2018 Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 18.marta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”
(spēkā no 29.08.2018)

Skip to content