Starpinstitucionāla sadarbības grupa - Alūksnes novads

Starpinstitucionāla sadarbības grupa

 

Ludmila Logina – Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

Gunta Vanaga – Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Gints Teterovskis – Alūksnes novada pašvaldības policijas vecākais inspektors

Silva Zariņa – Alūksnes novada Izglītības pārvaldes metodiķe

Alūksnes novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums uz 3 lapām

Skip to content