Derīgo izrakteņu ieguves atļaujas - Alūksnes novads

Derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 39.punktu informāciju par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē. Atļaujas izsniedzējs savā tīmekļa vietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļaujas anulēšanu.

Alūksnes novada pašvaldības spēkā esošās izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Atļaujas Nr. Izsniegšanas datums Termiņš, līdz kuram atļauja derīga Saņēmējs Atradnes nosaukums Derīgo izrakteņu veids
1/2010 23.03.2010. 04.02.2020. SIA “LIMA KARJERS” “Virsaiši” Smilts–grants un smilts
2/2011 28.04.2011. 10.04.2021. SIA “RUBATE” “Vārpas” Smilts–grants un smilts
3/2011 28.07.2011. 24.03.2021. A/s “LATVIJAS VALSTS MEŽI” “Strautiņi” II laukums Smilts–grants un smilts
5/2011 22.12.2011. 30.08.2021. SIA “SORMA PLUS” “Stārķi 1” Smilts–grants un smilts
1/2012 23.08.2012. 15.03.2022. A/s “LATVIJAS VALSTS MEŽI” “Mežvidi” Smilts
1/2015 24.09.2015. 18.05.2040. A/s “LATVIJAS VALSTS MEŽI” “Vilkukakts” Smilts–grants un smilts
1/2016 28.01.2016. 27.08.2040 SIA “I.K.-I.K.” “Zīdeni” Smilts–grants un smilts
2/2016 28.01.2016. 08.10.2040 A/s “LATVIJAS VALSTS MEŽI” “Karva” Smilts–grants un smilts
1/2017 28.01.2018. 17.10.2041. Ainārs GIBAĻUKS “Skujenieki” Smilts-grants un smilts
1/2018 27.09.2018. 31.12.2037. SIA “SORMA PLUS” “Putrenieši” Smilts–grants  un smilts
2/2018 25.10.2018. 31.12.2021. VAS “LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS” atradnes “Zāgadi” iecirknis “Zāgadi” Smilts–grants un smilts
3/2018 22.11.2018. 22.07.2043. VAS “LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS” atradnes “Veclaicene” iecirknis “Kļavukalns” Smilts–grants un smilts
4/2018 20.12.2018. 17.10.2040. SIA “SAIMNIECĪBA NĀKOTNE” atradne “Skujenieki” Smilts–grants un smilts
1/2019 27.02.2019. 04.12.2043. SIA "LAVE" "Čiksti" Smilts-grants un smilts
2/2019 28.03.2019. 11.11.2027. VAS "LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS" Atradnes "Čuksti" 2018. g. iecirknis Smilts-grants un smilts
3/2019 30.05.2019. 31.01.2044. A/s “LATVIJAS VALSTS MEŽ "Silenieki" Smilts
4/2019 29.08.2019. 01.07.2044. SIA "LIMA KARJERS" "Bitītes" Smilts
5/2019 28.11.2019. 06.08.2044. SIA "RUBATE" „Pavasari”,

Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

Smits, smilts-grants un mālsmilts
1/2021 29.07.2021. 01.06.2046. AS “Latvijas valsts meži” atradne “Strautiņi” II laukums Smilts
1/2022 29.11.2022. 13.09.2047. SIA "RUBATE" "Vārpas" Smilts-grants, smilts

 

Alūksnes novada pašvaldības anulētās bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas

Atļaujas Nr. Anulēšanas datums Atradnes nosaukums Atradnes veids Anulētās atļaujas adresāts Anulēšanas iemesls
1/2012 2016.gada 26.maijs Mežvidi smilts A/s “Latvijas valsts meži” 3 gadu laikā nav uzsākta derīgo izrakteņu ieguve
3 2016.gada 26.maijs Karva Smilts-grants un smilts A/s “Latvijas valsts meži” Sakarā ar jauna limita izsniegšanu 28.01.2016.
izsniegta jauna derīgo izrakteņu ieguves atļauja
1/2017 20.12.2018. atradne “Skujenieki” Smilts-grants un smilts Ainārs GIBAĻUKS zemes īpašnieka maiņa, izsniegta jauna derīgo izrakteņu ieguves atļauja

 

Alūksnes novada pašvaldības pagarinātās bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas

Atļaujas numurs Saņēmēja nosaukums Izsniegšanas datums Atļauja grozīta Derīguma termiņš Atradnes nosaukums Derīgo izrakteņu veids
3/2016 SIA "SORMA PLUS" 28.07.2016. 27.06.2019. 18.09.2020. „Jaunrautiņas”,
Ziemera pagasts, Alūksnes novads
smilts-grants un smilts
2/2012 A/s “LATVIJAS VALSTS MEŽI” 05.09.2022. 25.08.2022. 05.09.2037. “Lejupe” Smilts
Skip to content