Remigrācija - Alūksnes novads

Remigrācija

Vispārīga informācija

Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu remigrācijas veicināšanai, 2018. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izveidojusi piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīklu, nodrošinot vienu reģionālo koordinatoru katrā plānošanas reģionā. Koordinatori palīdz tautiešiem atgriezties mājās, bet pašvaldībām – atgūt savus iedzīvotājus.

Ikvienam interesentam ir iespēja bez maksas saņemt reģionālā koordinatora konsultāciju par sev aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā konkrētā reģionā. Koordinators vienlaikus ir atbalsta persona, kas palīdz ārvalstīs esošajiem tautiešiem attālināti izvērtēt priekšrocības pārdomātam lēmumam, kā arī sagatavoties, lai veiksmīgi atgrieztos Latvijā.

Katram remigrantam ir individuālas vajadzības un apstākļi, kas jāņem vērā, tādējādi saziņas gaitā tiek apzināti visi interesējošie jautājumi, uz kuriem koordinators Latvijā palīdz rast atbildes, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties arī ar pašvaldības un valsts iestādēm.

Kopš 2018. gada marta arī Alūksnes novads aktīvi iesaistās remigrācijas projektā, ar mērķi sniegt informatīvu atbalstu, lai veicinātu novadnieku un tautiešu atgriešanos Latvijā un Alūksnes novadā.

Par dzīvesvietas, darba, izglītības vai jebkuriem citiem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā vai dzīves uzsākšanu Alūksnes novadā, aicinām sazināties ar Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciālisti Sanitu Spudiņu (sanita.spudina@aluksne.lv)

Remigrācijas koordinators Vidzemē un papildu informācijai: Inga Madžule, remigrācijas koordinatore Vidzemes plānošanas reģionā, tālr. +371 29374285, remigracija@vidzeme.lv.

Skip to content