Mālupe - Alūksnes novads

Mālupe

Mālupes pagasts atrodas Alūksnes novada dienvidu daļā. Tā kopplatība 129,75 km2. Mālupes pagasts robežojas ar Alūksnes novada Jaunannas, Malienas, Jaunalūksnes un Liepnas pagastiem, kā arī Balvu novada Kubulu un Vīksnas pagastiem. Mālupes pagastā pastāvīgi dzīvo 652 iedzīvotāji.

Mālupes pagasts

Skip to content