Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde - Alūksnes novads

Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde

 

Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītājas iedzīvotāju pieņemšanas laiki

 

Ar Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītājas Ingrīdas Sniedzes iedzīvotāju pieņemšanas laikiem lūdzam iepazīties ŠEIT.

ALŪKSNES NOVADA PAGASTU APVIENĪBAS PĀRVALDE
„Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333
e-pasts: pagastu.apvieniba@aluksne.lv
Vadītāja Ingrīda Sniedze (darba vieta Alsviķu pagastā)  (ceļu uzturēšanas jautājumi Alsviķu pagastā) 26468713; ingrida.sniedze@aluksne.lv
Vadītājas vietniece Svetlana Prenka-Mihailova (darba vieta Malienas pagastā) 26426090; svetlana.prenka-mihailova@aluksne.lv
Lietvede Zinaida Silirava (darba vieta Alsviķu pagastā) 29143271; zinaida.silirava@aluksne.lv
Personāla speciāliste Elita Laiva (darba vieta Zeltiņu pagastā) 26520677; elita.laiva@aluksne.lv
Īpašuma speciāliste Ilze Paia (darba vieta Liepnas pagastā) 29147011; ilze.paia@aluksne.lv
Iepirkuma speciālists Viesturs Zaķis (darba vieta Jaunalūksnes pagastā) 29219720; viesturs.zakis@aluksne.lv
Ceļu pārraudzības un uzturēšanas darbu organizatore Iveta Driņina (darba vieta Mārkalnes pagastā) 25620818; iveta.drinina@aluksne.lv
ALSVIĶU PAGASTS
„Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis un skolēnu pārvadājumu  autobusa vadītājs Normunds Ziņģis 25424193; normunds.zingis@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Alsviķu bibliotēka" - Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, un apkalpošana Strautiņos, vadītāja Sarmīte Meļķe 26371358; bibl.alsviki@aluksne.lv; sarmite.melke@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība "Alsviķu feldšeru-vecmāšu punkts", ambulatorā dienesta ārsta palīgs Ligita Podziņa 26394745; ligita.podzina@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība "Strautiņu feldšeru-vecmāšu punkts", ambulatorā dienesta ārsta palīgs Ligita Podziņa 26394745; ligita.podzina@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore (Alsviķos un Strautiņos) Kristīne Vabulniece 28333347; kristine.vabulniece@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Zinta Zēberga 26427655; zinta.zeberga@aluksne.lv
PII „Saulīte”, vadītāja Viola Lāce 29162206; saulite@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Marina Ramane 28330421; marina.ramane@aluksne.lv
ANNAS PAGASTS
„Tautas nams”, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Māris Skunstiņš 26405503; maris.skunstins@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Annas bibliotēka" - Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Ina Balaņuka 29351138; bibl.anna@aluksne.lv; ina.balanuka@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Inese Paringa 25443359; inese.paringa@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Aivita Ezeriņa 29153516; aivita.ezerina@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Elita Jansone 28366016; elita.jansone@aluksne.lv
ILZENES PAGASTS
„Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4344
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
25779981; @aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Ilzenes bibliotēka" - Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Nora Ceriņa 29140752; bibl.ilzene@aluksne.lv; nora.cerina@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība "Ilzenes feldšeru punkts", ambulatorā dienesta ārsta palīgs Iluta Medne 25754382; iluta.medne@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Inese Paringa 25443359; inese.paringa@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Zinta Zēberga 26427655; zinta.zeberga@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Marina Ramane 28330421; marina.ramane@aluksne.lv
JAUNALŪKSNES PAGASTS
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Vitālijs Gerasimins 25447781; vitalijs.gerasimins@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Jaunalūksnes bibliotēka" - Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Rudīte Pole 20232692; bibl.kolbergis@aluksne.lv
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Bejas bibliotēka", vadītāja Mudīte Rusakova 25664432; bibl.beja@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība "Bejas feldšeru vecmāšu punkts", ambulatorā dienesta ārsta palīgs Ārija Simanoviča 29398438; arija.simanovica@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Inese Paringa 25443359; inese.paringa@aluksne.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Gunta Vanaga 26411168; barintiesa@aluksne.lv
PII „Pūcīte”, vadītāja Ligita Belova 29475430; pucite@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Tatjana Steklova 29176039; tatjana.steklova@aluksne.lv
JAUNANNAS PAGASTS
„Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Andis Jansons  25453429; andis.jansons@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Jaunannas bibliotēka" - Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Velga Ločmele 25664417; bibl.jaunanna@aluksne.lv; velga.locmele@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Inese Paringa 25443359; inese.paringa@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Aivita Ezeriņa 29153516; aivita.ezerina@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Elita Jansone 28366016; elita.jansone@aluksne.lv
JAUNLAICENES PAGASTS
„Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine Judīte Kaktiņa 29489910; judite.kaktina@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Jaunlaicenes bibliotēka" - Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Iveta Udrase 27295910; bibl.jaunlaicene@aluksne.lv; iveta.udrase@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Evija Naudiņa 29419468; evija.naudina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Alla Orehova 26595113; alla.orehova@aluksne.lv
Alūksnes novada muzeja struktūrvienība "Jaunlaicenes muižas muzejs "Malēnieša pasaule"", vadītāja Kristīne Kuropatkina 29356277; jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra galvenā kultūras darba speciāliste Kristīne Ābola 26633547; kristine.abola@aluksne.lv
KALNCEMPJU PAGASTS
„Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV-4342
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Jānis Vērsis 26673945; 26447102; janis.versis@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Kalncempju bibliotēka", vadītāja Velga Ločmele 25664417; bibl.kalncempji@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība "Kalncempju feldšeru-vecmāšu punkts", ambulatorā dienesta ārsta palīgs Mārīte Vērse 26456340
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Kristīne Vabulniece 28333347; kristine.vabulniece@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Zinta Zēberga 26427655; zinta.zeberga@aluksne.lv
Alūksnes novada muzeja struktūrvienība "Viktora Ķirpa Ates muzejs "Vidzemes lauku sēta"", vadītāja Janita Šķendere (ilgstošā prombūtnē); vadītāja p. i. Lāsma Kaupuža 26563597 (vadītāja); 25664436; atesmuzejs@aluksne.lv
LIEPNAS PAGASTS
„Liepziedi”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Eduards Voilaks 26175534; eduards.voilaks@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Liepnas bibliotēka" - Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Inese Paia 23372661; bibl.liepna@aluksne.lv; inese.paia@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Evija Naudiņa 29419468; evija.naudina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola, direktore Ilona Kazimirjonoka 26131191; lvs@aluksne.lv; ilona.kazimirjonoka@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Lienīte Trivole 29438300; lienite.trivole@aluksne.lv
MALIENAS PAGASTS
„Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Ilgvars Pepernieks 22456127;  ilgvars.pepernieks@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Malienas bibliotēka" - Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Daina Baltā 25660081; bibl.maliena@aluksne.lv; daina.balta@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Inese Paringa 25443359; inese.paringa@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Aivita Ezeriņa 29153516; aivita.ezerina@aluksne.lv
PII „Mazputniņš”, vadītāja Inga Āboltiņa 28794450; mazputnins@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Iveta Zvejniece 26585594; iveta.zvejniece@aluksne.lv
MĀLUPES PAGASTS
 „Doktorāts”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Dainis Ertmanis 26437421; dainis.ertmanis@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Mālupes bibliotēka" - Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Daiga Babule 25660034; bibl.malupe@aluksne.lv; daiga.babule@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Evija Naudiņa 29419468; evija.naudina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Aivita Ezeriņa 29153516; aivita.ezerina@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība "Sociālās aprūpes centrs “Pīlādži”", vadītāja Laima Kaņepe 25626911; laima.kanepe@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Iveta Zvejniece 26585594; iveta.zvejniece@aluksne.lv
MĀRKALNES PAGASTS
 „Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4351
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Arnis Korulis 26455814; arnis.korulis@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Mārkalnes bibliotēka"- Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Sanita Silirova 25662273; bibl.markalne@aluksne.lv; sanita.silirova@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība "Mārkalnes feldšeru punkts", ambulatorā dienesta ārsta palīgs Ārija Simanoviča 29398438; arija.simanovica@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Kristīne Vabulniece 28333347; kristine.vabulniece@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Egija Silāre 2937853, 26413370; egija.silare@aluksne.lv
PEDEDZES PAGASTS
„Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Vjačeslavs Bogdanovs 27807156; vjaceslavs.bogdanovs@aluksne.lv
Mikroautobusa vadītājs Juris Soldatovs (ceļu uzturēšanas jautājumi) 26597354;  juris.soldatovs@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Pededzes bibliotēka" - Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Mirdza Korne 25608756; bibl.pededze@aluksne.lv; mirdza.korne@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība "Pededzes lauku ambulance", ambulatorā dienesta ārsta palīgs Ginta Priedīte 64324334
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Kristīne Vabulniece 28333347; kristine.vabulniece@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Tatjana Steklova 29176039; tatjana.steklova@aluksne.lv
VECLAICENES PAGASTS
„Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4335
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis  Aivars Augulis 29379590; aivars.augulis@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības Veclaicenes pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Veclaicenes bibliotēka" - Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Maija Bleiferte 29347398; bibl.veclaicene@aluksne.lv; maija.bleiferte@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Evija Naudiņa 29419468; evija.naudina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Alla Orehova 26595113; alla.orehova@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra galvenā kultūras darba speciāliste Kristīne Ābola 26633547; kristine.abola@aluksne.lv
ZIEMERA PAGASTS
„Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis  Aivars Augulis 29379590; aivars.augulis@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības Ziemera pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Māriņkalna bibliotēka" - Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Linda Āle 25561288, bibl.marinkalns@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Evija Naudiņa 29419468; evija.naudina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Alla Orehova 26595113; alla.orehova@aluksne.lv
Ziemeru pamatskola, direktore Ilze Andronova 26630322; skola.ziemeri@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Egija Silāre 26413370; egija.silare@aluksne.lv
ZELTIŅU PAGASTS
  „Tērces 11”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Pēteris Čevers
22459734; peteris.cevers@aluksne.lv
Autobusa vadītājs Aldis Šaicāns 25643722; aldis.saicans@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Zeltiņu bibliotēka" - Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Agita Žīgure 25745577; bibl.zeltini@aluksne.lv; agita.zigure@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Evija Naudiņa 29419468; evija.naudina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Zinta Zēberga 26427655; zinta.zeberga@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Gunita Paleja 29492284; gunita.paleja@aluksne.lv

 

ALŪKSNES NOVADA PAGASTU APVIENĪBAS PĀRVALDES DARBINIEKU
DARBA LAIKI PAGASTOS

Pirmdienās 8.00-12.00 12.30-17.00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00-12.00 12.30-16.30
Piektdienās 8.00-12.00 12.30-16.00

Skip to content