Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde - Alūksnes novads

Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde

 

Martā Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze iedzīvotājus pieņems:

  • 8. martā 12.00-13.00 Kalncempju pagastā Kalncempju bibliotēkā – klientu apkalpošanas centrā “Cempjos 2”;
  • 15. martā 12.00-13.00 Annas pagastā Annas bibliotēkā – klientu apkalpošanas centrā “Tautas namā”;
  • Alsviķu pagastā Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes telpās pirmdienās 13.00-14.00 (izņemot gadījumus, ja darba grafika izmaiņu gadījumā jāveic citi darba pienākumi).

 

ALŪKSNES NOVADA PAGASTU APVIENĪBAS PĀRVALDE
„Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333
e-pasts: pagastu.apvieniba@aluksne.lv
Vadītāja Ingrīda Sniedze (darba vieta Alsviķu pagastā)  (ceļu uzturēšanas jautājumi Alsviķu pagastā) 26468713; ingrida.sniedze@aluksne.lv
Vadītājas vietniece Svetlana Prenka-Mihailova (darba vieta Malienas pagastā) 26426090; svetlana.prenka-mihailova@aluksne.lv
Lietvede Zinaida Silirava (darba vieta Alsviķu pagastā) 29143271; zinaida.silirava@aluksne.lv
Personāla speciāliste Elita Laiva (darba vieta Zeltiņu pagastā) 26520677; elita.laiva@aluksne.lv
Īpašuma speciāliste Ilze Paia (darba vieta Liepnas pagastā) 29147011; ilze.paia@aluksne.lv
Jurists iepirkuma speciālists Viesturs Zaķis (darba vieta Jaunalūksnes pagastā) 29219720; viesturs.zakis@aluksne.lv
Ceļu pārraudzības un uzturēšanas darbu organizatore Iveta Driņina (darba vieta Mārkalnes pagastā) 25620818; iveta.drinina@aluksne.lv
ALSVIĶU PAGASTS
„Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis un skolēnu pārvadājumu  autobusa vadītājs Normunds Ziņģis 25424193; normunds.zingis@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Alsviķu bibliotēka"-Klientu apkalpošanas centrs, un apkalpošana Strautiņos, vadītāja Sarmīte Meļķe 26371358; bibl.alsviki@aluksne.lv; sarmite.melke@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība "Alsviķu feldšeru-vecmāšu punkts", ambulatorā dienesta ārsta palīgs Ligita Podziņa 26394745; ligita.podzina@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība "Strautiņu feldšeru-vecmāšu punkts", ambulatorā dienesta ārsta palīgs Ligita Podziņa 26394745; ligita.podzina@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore (Alsviķos un Strautiņos) Kristīne Vabulniece 28333347; kristine.vabulniece@aluksne.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Gunta Vanaga 26411168; barintiesa@aluksne.lv
PII „Saulīte”, vadītāja Viola Lāce 29162206; saulite@aluksne.lv
Strautiņu pamatskola, direktore Ingrīda Pedece 25615640; skola.strautini@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Marina Ramane 28330421; marina.ramane@aluksne.lv
ANNAS PAGASTS
„Smiltis”, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Māris Skunstiņš 26405503; maris.skunstins@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Annas bibliotēka"-Klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Ina Balaņuka 29351138; bibl.anna@aluksne.lv; ina.balanuka@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Inese Paringa 25443359; inese.paringa@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Aivita Ezeriņa 29153516; aivita.ezerina@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Elita Jansone 28366016; elita.jansone@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Iveta Zvejniece 26585594; iveta.zvejniece@aluksne.lv
ILZENES PAGASTS
„Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4344
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Gints Rozenbergs 25779981; gints.rozenbergs@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Ilzenes bibliotēka"-Klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Nora Ceriņa 29140752; bibl.ilzene@aluksne.lv; nora.cerina@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība "Ilzenes feldšeru punkts", ambulatorā dienesta ārsta palīgs Iluta Medne 25754382; iluta.medne@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Inese Paringa 25443359; inese.paringa@aluksne.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Gunta Vanaga 26411168; barintiesa@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Marina Ramane 28330421; marina.ramane@aluksne.lv
JAUNALŪKSNES PAGASTS
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Vitālijs Gerasimins 25447781; vitalijs.gerasimins@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Jaunalūksnes bibliotēka"-Klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Rudīte Pole 20232692; bibl.kolbergis@aluksne.lv
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Bejas bibliotēka", vadītāja Mudīte Rusakova 64354401; 25664432; bibl.beja@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība "Bejas feldšeru vecmāšu punkts", ambulatorā dienesta ārsta palīgs Ārija Simanoviča 29398438; arija.simanovica@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Inese Paringa 25443359; inese.paringa@aluksne.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Gunta Vanaga 26411168; barintiesa@aluksne.lv
PII „Pūcīte”, vadītāja Ligita Belova 29475430; pucite@aluksne.lv
Bejas pamatskola, direktore Silvija Aizupe 64354406; 25664429; skola.beja@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Tatjana Steklova 29176039; tatjana.steklova@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Lienīte Trivole 29438300; lienite.trivole@aluksne.lv
JAUNANNAS PAGASTS
„Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Andis Jansons  25453429; andis.jansons@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Jaunannas bibliotēka"-Klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Velga Ločmele 25664417; bibl.jaunanna@aluksne.lv; velga.locmele@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Inese Paringa 25443359; inese.paringa@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Aivita Ezeriņa 29153516; aivita.ezerina@aluksne.lv
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, direktore Janīna Pužule 26489927; skola.jaunanna@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Elita Jansone 28366016; elita.jansone@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Iveta Zvejniece 26585594; iveta.zvejniece@aluksne.lv
JAUNLAICENES PAGASTS
„Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine Judīte Kaktiņa 29489910; judite.kaktina@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Jaunlaicenes bibliotēka"-Klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Iveta Udrase 27295910; bibl.jaunlaicene@aluksne.lv; iveta.udrase@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Evija Naudiņa 29419468; evija.naudina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Alla Orehova 26595113; alla.orehova@aluksne.lv
Alūksnes novada muzeja struktūrvienība "Jaunlaicenes muižas muzejs "Malēnieša pasaule"", vadītāja Kristīne Kuropatkina 29356277; jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Ilze Briediņa 26413370; ilze.briedina@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Maija Rozīte 26468307; maija.rozite@aluksne.lv
KALNCEMPJU PAGASTS
„Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV-4342
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Jānis Vērsis 26447102; janis.versis@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Kalncempju bibliotēka", vadītāja Velga Ločmele 25664417; bibl.kalncempji@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība "Kalncempju feldšeru-vecmāšu punkts", ambulatorā dienesta ārsta palīgs Mārīte Vērse 26456340
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Kristīne Vabulniece 28333347; kristine.vabulniece@aluksne.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Gunta Vanaga 26411168; barintiesa@aluksne.lv
Alūksnes novada muzeja struktūrvienība "Viktora Ķirpa Ates muzejs "Vidzemes lauku sēta"", vadītāja Janita Šolina 26563597 (vadītāja); 25664436; atesmuzejs@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Līva Leimane 29418718; liva.leimane@aluksne.lv
LIEPNAS PAGASTS
„Liepziedi”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Eduards Voilaks 26175534; eduards.voilaks@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Liepnas bibliotēka"-Klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Inese Paia 23372661; bibl.liepna@aluksne.lv; inese.paia@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Evija Naudiņa 29419468; evija.naudina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola, direktore Ilona Kazimirjonoka 26131191; lvs@aluksne.lv; ilona.kazimirjonoka@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Lienīte Trivole 29438300; lienite.trivole@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Tatjana Steklova 29176039; tatjana.steklova@aluksne.lv
MALIENAS PAGASTS
„Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359
Palīgstrādnieks Ilgvars Pepernieks 22456127;  ilgvars.pepernieks@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Malienas bibliotēka"-Klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Daina Baltā 25660081; bibl.maliena@aluksne.lv; daina.balta@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Inese Paringa 25443359; inese.paringa@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Aivita Ezeriņa 29153516; aivita.ezerina@aluksne.lv
Malienas pamatskola, direktore Ieva Baltā-Pilsētniece 28674060; skola.maliena@aluksne.lv
PII „Mazputniņš”, vadītāja Ieviņa Āboltiņa 26327526; mazputnins@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Elita Jansone 28366016; elita.jansone@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Iveta Zvejniece 26585594; iveta.zvejniece@aluksne.lv
MĀLUPES PAGASTS
 „Doktorāts”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Dainis Ertmanis 26437421; dainis.ertmanis@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Mālupes bibliotēka"-Klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Daiga Babule 25660034; bibl.malupe@aluksne.lv; daiga.babule@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Evija Naudiņa 29419468; evija.naudina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Aivita Ezeriņa 29153516; aivita.ezerina@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība "Sociālās aprūpes centrs “Pīlādži”", vadītāja Laima Kaņepe 25626911; laima.kanepe@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Elita Jansone 28366016; elita.jansone@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Iveta Zvejniece 26585594; iveta.zvejniece@aluksne.lv
MĀRKALNES PAGASTS
 „Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4351
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Arnis Korulis 26455814; arnis.korulis@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Mārkalnes bibliotēka"-Klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Sanita Silirova 25662273; bibl.markalne@aluksne.lv; sanita.silirova@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība "Mārkalnes feldšeru punkts", ambulatorā dienesta ārsta palīgs Ārija Simanoviča 29398438; arija.simanovica@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Kristīne Vabulniece 28333347; kristine.vabulniece@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Ilze Briediņa 26413370; ilze.briedina@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Maija Rozīte 26468307; maija.rozite@aluksne.lv
PEDEDZES PAGASTS
„Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Vjačeslavs Bogdanovs 27807156; vjaceslavs.bogdanovs@aluksne.lv
Mikroautobusa vadītājs Juris Soldatovs (ceļu uzturēšanas jautājumi) 26597354;  juris.soldatovs@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Pededzes bibliotēka"-Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Mirdza Korne 25608756; bibl.pededze@aluksne.lv; mirdza.korne@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība "Pededzes lauku ambulance", ambulatorā dienesta ārsta palīgs Ņina Možarova 64324334
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Kristīne Vabulniece 28333347; kristine.vabulniece@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Lienīte Trivole 29438300; lienite.trivole@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Tatjana Steklova 29176039; tatjana.steklova@aluksne.lv
VECLAICENES PAGASTS
„Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4335
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis  Aivars Augulis 29379590; aivars.augulis@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības Veclaicenes pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Veclaicenes bibliotēka"-Klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Maija Bleiferte 29347398; bibl.veclaicene@aluksne.lv; maija.bleiferte@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Evija Naudiņa 29419468; evija.naudina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Alla Orehova 26595113; alla.orehova@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Ilze Briediņa 26413370; ilze.briedina@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Maija Rozīte 26468307; maija.rozite@aluksne.lv
ZIEMERA PAGASTS
„Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis  Aivars Augulis 29379590; aivars.augulis@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības Ziemera pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Māriņkalna bibliotēka"-Klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Rudīte Jaunzema 25561288; bibl.marinkalns@aluksne.lv; rudite.jaunzema@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Evija Naudiņa 29419468; evija.naudina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Alla Orehova 26595113; alla.orehova@aluksne.lv
Ziemeru pamatskola, direktore Ilze Andronova 26630322; skola.ziemeri@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Ilze Briediņa 26413370; ilze.briedina@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Maija Rozīte 26468307; maija.rozite@aluksne.lv
ZELTIŅU PAGASTS
  „Skola”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345
Saimniecības pārzinis 22459734
Autobusa vadītājs Aldis Šaicāns (ceļu uzturēšanas jautājumi) 25643722; aldis.saicans@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienība "Zeltiņu bibliotēka"-Klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Agita Žīgure 25745577; bibl.zeltini@aluksne.lv; agita.zigure@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Evija Naudiņa 29419468; evija.naudina@aluksne.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Gunta Vanaga 26411168; barintiesa@aluksne.lv
Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Gunita Paleja 29492284; gunita.paleja@aluksne.lv

 

ALŪKSNES NOVADA PAGASTU APVIENĪBAS PĀRVALDES DARBINIEKU
DARBA LAIKI PAGASTOS

Pirmdienās 8.00-12.00 12.30-17.00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00-12.00 12.30-16.30
Piektdienās 8.00-12.00 12.30-16.00

Skip to content