Mūžizglītība

Alūksnes novada iedzīvotāji var pieteikties ES fondu mācībām pieaugušajiem

 

No 12. marta līdz 16. aprīlim strādājošajiem un pašnodarbinātajiem no 25 gadu vecuma ir iespēja pieteikties mācībām Eiropas Savienības fondu pieaugušo izglītības projektā Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide. Alūksnes novadā būs pieejamas sešas programmas, taču novada iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties arī jebkurām citas projektā piedāvātajām izglītības programmām.

 INFORMĀCIJA PAR MĀCĪBU PROGRAMMĀM PIEAUGUŠAJIEM ALŪKSNES NOVADĀ: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search?f%5B0%5D=field_rel_location%253Afield_location%3A14036

Alūksnes novadā mācības notiks SIA “Mācību centrs “Austrumvidzeme””, kur var pieteikties neformālās izglītības programmām “Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā”, “Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība”, “Google Adwords kampaņu organizēšana”, “Apmācība darbam ar krūmgriezi”, “Šūto un dekoratīvo izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”, kā arī Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā, kur savukārt īstenos profesionālās tālākizglītības programmu “Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Mācību centrs “Austrumvidzeme” pārstāvi Alūksnē Valdi Zaduminu pa tālruni 26555503 vai e-pastu gbvj@inbox.lv un ar Smiltenes tehnikumu pa tālruņiem 27810836 un 26160229 vai epastu rolands.agis@gmail.com; smiltenestehnikums@gmail.com.

Pieteikšanās mācībām notiek, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs klātienē, lai šī gada jūnijā varētu sākties grupu komplektēšana un mācības. Pieteikuma veidlapa un visa informācija par dalību projektā atrodama iepriekš norādītajā interneta mājas lapā. Jāņem gan vērā, ka katrs strādājošais projekta ietvaros varēs mācīties tikai vienu reizi, tādēļ izvēle jāizdara pārdomāti un izglītības iestādē rūpīgi izpētīt izvēlētās izglītības programmas saturu, iepazīties ar plānoto nodarbību grafiku, pasniedzējiem un noskaidrojot, vai izvēlēto mācību apguvē nepieciešamas priekšzināšanas.

Mācību izmaksu lielāko daļu sedz ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas. Viņiem pieejama arī transporta izmaksu kompensācija, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju.