Iedzīvotāju pieņemšana

 

Apmeklētāju pieņemšana aprīlī

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

 Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju Alūksnes novada pašvaldības vadības un deputātu pieņemšanas aprīlī KLĀTIENĒ NENOTIEK. Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus IEPRIEKŠ, pirms deputāta noteiktā pieņemšanas laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto deputātu.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS
6. un 20. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS
6. un 20. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS
6. un 20. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA
6. un 20. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 24. aprīlī plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00

Saziņai ar pašvaldības vadību lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot Alūksnes novada Valsts un pašvaldības
vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 66954904, 64381496 vai e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv.


Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki aprīlī

Deputāts Datums Laiks Vieta
Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 15.04.2020. 9.00-10.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu apkalpošanas centram
Verners KALĒJS 24.04.2020. 15.00-16.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu apkalpošanas centram
Viola Aija KAPARŠMITE 22.04.2020. 10.00-11.00 Tālrunis 29166807
Maruta KAULIŅA 27.04.2020. 11.00-12.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu apkalpošanas centram
Līga LANGRATE Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu apkalpošanas centram
Modris LAZDEKALNS 20.04.2020. 9.00-10.00 Tālrunis 29285514 vai e-pasts: modris@almohardwood.com
Ainars MELDERS Pirmdienās Tālrunis 29339305
Druvis MUCENIEKS 08.04.2020. 9.00-10.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu apkalpošanas centram
Laimonis SĪPOLS 23.04.2020. 15.00-16.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu apkalpošanas centram
Askolds ZELMENIS 20.04.2020. 16.00-17.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu apkalpošanas centram
Jānis ZELTIŅŠ 28.04.2020. 9.00-12.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu apkalpošanas centram
Jana ZILKALNE Darba dienās 9.00-17.00 Tālrunis 29355400