Iedzīvotāju pieņemšana - Alūksnes novads

Iedzīvotāju pieņemšana

 

Apmeklētāju pieņemšana

Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus IEPRIEKŠ, pirms deputāta noteiktā pieņemšanas laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai rakstīt uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto deputātu.

Saziņai ar pašvaldības vadību lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai rakstīt uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv. Pašvaldības vadības pieņemšanas notiek Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Alūksnes novada pašvaldības vadības pieņemšanas laiki saskaņā ar pašvaldības nolikumu ir noteikti katra mēneša pirmā un trešā pirmdiena no pulksten 15.30 līdz 17.30, izpilddirektoram arī katra mēneša otrā un ceturtā piektdiena no pulksten 8.00 līdz 11.00.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars ADLERS
6. un 20. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga LANGRATE
6. un 20. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
24. februārī 12.00-13.00 Veclaicenes pagastā, bibliotēkā

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
6. un 20. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOVŅIKOVS
6. un 20. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS
6. un 20. februārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
10. un 24. februārī no plkst. 8.00 līdz plkst. 9.00
17. februārī no plkst.13.00 līdz 14.00 Veclaicenes pagastā, bibliotēkā un no plkst.14.30 līdz 15.30 Jaunlaicenes pagastā, bibliotēkā


Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki

Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus iepriekš, pirms deputāta noteiktā pieņemšanas laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto deputātu.

Deputāts Datums Laiks Pieņemšana
Arturs DUKULIS Darba dienās darba laikā Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Valsts un pašvaldības vienotajam Klientu apkalpošanas centram
Aivars FOMINS Darba dienās darba laikā Tālrunis 22001034
Artūrs GRĪNBERGS 15.02.2023. 15.00-17.00 Tālrunis 26498068
Verners KALĒJS 17.02.2023. 13.00-16.00 Tālrunis 29406242
Maruta KAULIŅA 24.02.2023. 15.00-17.00 Tālrunis 29710918
Modris LAZDEKALNS 13.02.2023. 13.00-17.00 Tālrunis 29285514
Ilze LĪVIŅA 06.02.2023. 8.00-10.00 Alūksnes novada vidusskolā, Kanaviņu ielā 14, Alūksnē
Druvis MUCENIEKS 23.02.2023. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā,
Dārza ielā 11, Alūksnē
vai pa tālruni 25416176
Modris RAČIKS 21.02.2023. 9.00-16.00 Tālrunis 29414680
Laimonis SĪPOLS 15.02.2023. 13.00-16.00 Tālrunis 26431206
Jānis SKULTE 08.02.2023. 8.00-17.00 Tālrunis 29276883

 

Skip to content