Iedzīvotāju pieņemšana

 

Apmeklētāju pieņemšana

Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus IEPRIEKŠ, pirms deputāta noteiktā pieņemšanas laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai rakstīt uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto deputātu.

Saziņai ar pašvaldības vadību lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai rakstīt uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv. Pašvaldības vadības pieņemšanas notiek Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Alūksnes novada pašvaldības vadības pieņemšanas laiki saskaņā ar pašvaldības nolikumu ir noteikti katra mēneša pirmā un trešā pirmdiena no pulksten 15.30 līdz 17.30, izpilddirektoram arī katra mēneša otrā un ceturtā piektdiena no pulksten 8.00 līdz 11.00.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars ADLERS
3. un 17. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga LANGRATE
3. un 17. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
3. un 17. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOVŅIKOVS
3. un 17. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS
3. un 17. oktobrī
no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 14. un 28. oktobrī plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00
21. oktobrī no plkst. 9.00 līdz plkst.10.00 Liepnas pagasta pārvaldē, no plkst. 10.30 līdz plkst.11.30 Mālupes pagasta pārvaldē, no plkst. 11.45 līdz plkst.12.45 Malienas pagasta pārvaldē


Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki

Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus iepriekš, pirms deputāta noteiktā pieņemšanas laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto deputātu.

Deputāts Datums Laiks Vieta
Arturs DUKULIS Darba dienās Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Valsts un pašvaldības vienotajam Klientu apkalpošanas centram
Aivars FOMINS Darba dienās 8.00-17.00 Tālrunis 22001034
Artūrs GRĪNBERGS 18.10.2022. 15.00-17.00 Tālrunis 26498068
Verners KALĒJS 21.10.2022. 15.00-16.00 Tālrunis 29406242
Maruta KAULIŅA 14.10.2022. 15.00-17.00 Tālrunis 29710918
Modris LAZDEKALNS Darba dienās 9.00-16.00 Tālrunis 29285514
Ilze LĪVIŅA 10.10.2022. 8.00-10.00 Alūksnes novada vidusskolā, Kanaviņu ielā 14, Alūksnē
Druvis MUCENIEKS 17.10.2022.

27.10.2022.

9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā,
Dārza ielā 11, Alūksnē
Modris RAČIKS 10.10.2022.

17.10.2022.

13.00-17.00 Tālrunis 29414680
Laimonis SĪPOLS 20.10.2022. 15.00-16.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Jānis SKULTE 10.10.2022. 8.00-17.00 Tālrunis 29276883

 

Skip to content