Iedzīvotāju pieņemšana

 

Apmeklētāju pieņemšana decembrī

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
2. un 16. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
2. un 16. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
2. un 16. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
2. un 16. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 13. decembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00
Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās) un 27. decembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11,
pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.


Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki decembrī

Deputāts Datums Laiks Vieta
Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 04.12.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Verners KALĒJS 20.12.2019. 15.00-16.00 Dārza ielā 11, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā
Viola Aija KAPARŠMITE 18.12.2019. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, 117. kabinetā
Maruta KAULIŅA 16.12.2019. 11.00-12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā
Līga LANGRATE 18.12.2019. 13.00-14.00 Alsviķu pagasta pārvaldē
Modris LAZDEKALNS 9.12.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Ainars MELDERS 18.12.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Druvis MUCENIEKS 4.12.2019. 11.30-12.30 Annas pagasta pārvaldē
Laimonis SĪPOLS 17.12.2019. 13.00-14.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Askolds ZELMENIS 9.12.2019. 16.00-17.00 Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās
Jānis ZELTIŅŠ 17.12.2019. 9.00-10.00

11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Jana ZILKALNE 4.12.2019. 11.00-12.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē (tālrunis 29355400)