Iedzīvotāju pieņemšana

 

Apmeklētāju pieņemšana janvārī

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems 6. un 20. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems 6. un 20. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems 6. un 20. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 6. un 20. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 10. un 24. janvārī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
Dārza ielā 11, 1. st­āv­ā, vai zvanot pa tālruni 64381496.


Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki janvārī

Deputāts Datums Laiks Vieta
Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 08.01.2020. 11.00-12.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
Dārza ielā 11, 1. stāvā
Verners KALĒJS 17.01.2020. 15.00-16.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
Dārza ielā 11, 1. stāvā
Viola Aija KAPARŠMITE 22.01.2020. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, 117. kabinetā
Maruta KAULIŅA 27.01.2020. 11.00-12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā
Līga LANGRATE 30.01.2020. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
Dārza ielā 11, 1. stāvā
Modris LAZDEKALNS 20.01.2020. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
Dārza ielā 11, 1. stāvā
Ainars MELDERS 30.01.2020. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
Dārza ielā 11, 1. stāvā
Druvis MUCENIEKS 23.01.2020. 12.00-13.00 Jaunlaicenes pagasta pārvaldē
Laimonis SĪPOLS 14.01.2020. 14.00-15.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Askolds ZELMENIS 06.01.2020. 16.00-17.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
Dārza ielā 11, 1. stāvā
Jānis ZELTIŅŠ 28.01.2020. 9.00-10.00

11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
Dārza ielā 11, 1. stāvā

Jana ZILKALNE 13.01.2020. 11.00-12.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
Dārza ielā 11, 1. stāvā (tālrunis 29355400)