Iedzīvotāju pieņemšana - Alūksnes novads

Iedzīvotāju pieņemšana

 

Apmeklētāju pieņemšana

Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus IEPRIEKŠ, pirms deputāta noteiktā pieņemšanas laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai rakstīt uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto deputātu.

Saziņai ar pašvaldības vadību lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai rakstīt uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv. Pašvaldības vadības pieņemšanas notiek Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Alūksnes novada pašvaldības vadības pieņemšanas laiki saskaņā ar pašvaldības nolikumu ir noteikti katra mēneša pirmā un trešā pirmdiena no pulksten 15.30 līdz 17.30, izpilddirektoram arī katra mēneša otrā un ceturtā piektdiena no pulksten 8.00 līdz 11.00.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars ADLERS
27. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS
20. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
20. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
7. maijā no plkst. 14.30 līdz plkst. 15.40 Alsviķu bibliotēkā – Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOVŅIKOVS
20. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS
20. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
10. un 24. maijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00
I. BERKULIS augšminētajos izpilddirektora pieņemšanas laikos uzklausīs iedzīvotājus arī attālināti - ZOOM platformā. Pieteikšanās pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv.

Domes priekšsēdētājs Dz. ADLERS, izpilddirektors I. BERKULIS un Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja I. SNIEDZE apmeklētājus pieņems 29. maijā:
no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.00 Veclaicenes bibliotēkā – Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
no plkst. 16.15 līdz plkst. 17.15 Jaunlaicenes bibliotēkā – Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā


Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki

Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus iepriekš, pirms deputāta noteiktā pieņemšanas laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto deputātu.

Deputāts Datums Laiks Pieņemšana
Arturs DUKULIS Darba dienās darba laikā Pieteikties, zvanot iepriekš Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram
Artūrs GRĪNBERGS 20.05.2024. 15.00-17.00 Pieteikties pa tālruni 26498068
Verners KALĒJS 17.05.2024. 14.00-17.00 Pieteikties pa tālruni 29406242
Maruta KAULIŅA 10.05.2024. 15.00-17.00 Pieteikties pa tālruni 29710918
Līga LANGRATE Darba dienās darba laikā Pieteikties pa tālruni 29343519
Modris LAZDEKALNS 20.05.2024. 13.00-17.00 Pieteikties pa tālruni 29285514
Ilze LĪVIŅA 07.05.2024. 8.00-10.00 Pieteikties pa tālruni 29275267
Druvis MUCENIEKS Darba dienās 9.00-17.00 Pieteikties pa tālruni 25416176
20.05.2024. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē
Modris RAČIKS 21.05.2024. 9.00-16.00 Pieteikties pa tālruni 29414680
Laimonis SĪPOLS 20.05.2024. 10.00-16.00 Pieteikties pa tālruni 26431206
Jānis SKULTE 07.05.2024. 8.00-17.00 Pieteikties pa tālruni 29276883

 

Skip to content