Iedzīvotāju pieņemšana

 

Apmeklētāju pieņemšana oktobrī

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
7. un 21. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
21. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
7. un 21. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
7. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 11. oktobrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Brūža ielā 7,
Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.


Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki oktobrī

Deputāts Datums Laiks Vieta
Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 16.10.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Verners KALĒJS 18.10.2019. 15.00-16.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Viola Aija KAPARŠMITE 22.10.2019. 10.00-11.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāvā
Maruta KAULIŅA 28.10.2019. 11.00-12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā
Līga LANGRATE 31.10.2019. 13.00-14.00 Strautiņu bibliotēkā, Alsviķu pagasta Strautiņos
Modris LAZDEKALNS 21.10.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Ainars MELDERS 31.10.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Druvis MUCENIEKS 31.10.2019. 13.00-14.00 Ilzenes pagasta pārvaldē
Laimonis SĪPOLS 16.10.2019. 14.00-15.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Askolds ZELMENIS 14.10.2019. 16.00-17.00 Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās
Jānis ZELTIŅŠ 25.10.2019. 9.00-10.00

11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Jana ZILKALNE 08.10.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē (tālrunis 29355400)