Iedzīvotāju pieņemšana

 

Apmeklētāju pieņemšana augustā

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS
3. un 17. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS
3. un 17. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS
3. un 17. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA
3. un 17. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 14. un 28. augustā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00

Saziņai ar pašvaldības vadību lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot Alūksnes novada Valsts un pašvaldības
vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 66954904, 64381496 vai e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv.


Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki augustā

Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus iepriekš, pirms deputāta noteiktā pieņemšanas laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto deputātu.

Deputāts Datums Laiks Vieta
Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 21.08.2020. 10.00-11.00 Mālupes pagasta pārvaldē
Verners KALĒJS 21.08.2020. 15.00-16.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā
Viola Aija KAPARŠMITE 25.08.2020. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, 117. kabinetā
Maruta KAULIŅA 24.08.2020. 10.00-11.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā
Līga LANGRATE 27.08.2020. 14.00-15.00 Annas pagasta pārvaldē
Modris LAZDEKALNS 13.08.2020. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā
Ainars MELDERS 27.08.2020. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā
Druvis MUCENIEKS 17.08.2020. 12.30-13.30 Ziemera pagasta pārvaldē
Laimonis SĪPOLS 19.08.2020. 15.00-16.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Askolds ZELMENIS 10.08.2020. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, 317. telpā
Jānis ZELTIŅŠ 25.08.2020. 9.00-10.00

11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā

Jana ZILKALNE 07.08.2020. 12.00-13.00 Liepnas pagasta pārvaldē

(tālrunis 29355400)