Iedzīvotāju pieņemšana

 

Apmeklētāju pieņemšana jūnijā

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus jūnijā nepieņems sakarā ar atrašanos atvaļinājumā.

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
3. un 17. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
3. un 17. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
3. un 17. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
14. un 28. jūnijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00
Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.


Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūnijā

Deputāts Datums Laiks Vieta

 

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 10.06.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Verners KALĒJS 21.06.2019. 15.00-16.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Viola Aija KAPARŠMITE 12.06.2019. 10.00-11.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāvā
Maruta KAULIŅA 17.06.2019. 11.00-12.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Līga LANGRATE 27.06.2019. 13.00-14.00 Jaunannas pagasta pārvaldē
Modris LAZDEKALNS 17.06.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Ainars MELDERS 20.06.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Druvis MUCENIEKS 20.06.2019. 12.30-13.30 Mārkalnes pagasta pārvaldē
Laimonis SĪPOLS 13.06.2019. 14.00-15.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Askolds ZELMENIS 17.06.2019. 16.00-17.00 Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās
Jānis ZELTIŅŠ 25.06.2019. 9.00-10.00

11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Jana ZILKALNE 10.06.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

(tālrunis 29355400)