Iedzīvotāju pieņemšana - Alūksnes novads

Iedzīvotāju pieņemšana

 

Apmeklētāju pieņemšana

Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus IEPRIEKŠ, pirms deputāta noteiktā pieņemšanas laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai rakstīt uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto deputātu.

Saziņai ar pašvaldības vadību lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai rakstīt uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv. Pašvaldības vadības pieņemšanas notiek Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Alūksnes novada pašvaldības vadības pieņemšanas laiki saskaņā ar pašvaldības nolikumu ir noteikti katra mēneša pirmā un trešā pirmdiena no pulksten 15.30 līdz 17.30, izpilddirektoram arī katra mēneša otrā un ceturtā piektdiena no pulksten 8.00 līdz 11.00.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars ADLERS
4. un 18. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS
4. un 18. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
4. un 18. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOVŅIKOVS
4. un 18. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS
4. un 18. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
8. un 22. decembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00

Izpilddirektors I. BERKULIS un Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja I. SNIEDZE apmeklētājus pieņem:
15. decembrī no plkst. 11.30 līdz plkst. 12.45 Liepnas pagastā bibliotēkā – Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
no plkst. 13.15 līdz plkst. 14.30 Mālupes pagastā bibliotēkā – Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
no plkst. 14.45 līdz plkst. 15.45 Malienas bibliotēkā – Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā


Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki

Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus iepriekš, pirms deputāta noteiktā pieņemšanas laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto deputātu.

Deputāts Datums Laiks Pieņemšana
Arturs DUKULIS Darba dienās darba laikā Pieteikties, zvanot iepriekš Valsts un pašvaldības vienotajam Klientu apkalpošanas centram
Artūrs GRĪNBERGS 18.12.2023. 15.00-17.00 Pieteikties pa tālruni 26498068
Verners KALĒJS 15.12.2023. 13.00-16.00 Pieteikties pa tālruni 29406242
Maruta KAULIŅA 15.12.2023. 15.00-17.00 Pieteikties pa tālruni 29710918
Līga LANGRATE Darba dienās darba laikā Pieteikties pa tālruni 29343519
Modris LAZDEKALNS 18.12.2023. 13.00-17.00 Pieteikties pa tālruni 29285514
Ilze LĪVIŅA 04.12.2023. 8.00-10.00 Alūksnes vidusskolā,
Kanaviņu ielā 14
Druvis MUCENIEKS Darba dienās 8.00-17.00 Tālrunis 25416176
18.12.2023.

28.12.2023.

9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā,
Dārza ielā 11, Alūksnē
Modris RAČIKS 19.12.2023. 10.00-16.00 Pieteikties pa tālruni 29414680
Laimonis SĪPOLS 18.12.2023. 14.00-16.00 Pieteikties pa tālruni 26431206
Jānis SKULTE 06.12.2023. 8.00-17.00 Pieteikties pa tālruni 29276883

 

Skip to content