Iedzīvotāju pieņemšana

 

Apmeklētāju pieņemšana augustā

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
5. un 19. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
5. un 19. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
5. un 19. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
5. un 19. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
9. un 23. augustā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā,
Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.


Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki augustā

Deputāts Datums Laiks Vieta
Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 19.08.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Verners KALĒJS 23.08.2019. 15.00-16.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Viola Aija KAPARŠMITE 28.08.2019. 10.00-11.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāvā
Maruta KAULIŅA 26.08.2019. 11.00-12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā
Līga LANGRATE 29.08.2019. 13.00-14.00 Alsviķu pagasta pārvaldē
Modris LAZDEKALNS 12.08.2019. 11.00-12.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Ainars MELDERS 29.08.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
Druvis MUCENIEKS 19.08.2019. 12.30-13.30 Mālupes pagasta pārvaldē
Laimonis SĪPOLS 20.08.2019. 14.00-15.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Askolds ZELMENIS 12.08.2019. 16.00-17.00 Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās
Jānis ZELTIŅŠ 27.08.2019. 9.00-10.00

11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Jana ZILKALNE 13.08.2019. 9.00-10.00 Alsviķu pagasta pārvaldē
(tālrunis 29355400)