Jaunalūksne - Alūksnes novads

Jaunalūksne

Ilzenes pagasts atrodas Alūksnes novada centrālajā daļā. Tā kopplatība 184,66km2 . Jaunalūksnes pagasts robežojas ar Alūksnes novada Ziemera, Mārkalnes, Malienas, Mālupes, Pededzes, Liepnas, Annas un Alsviķu pagastiem, kā arī Alūksnes pilsētu. Jaunalūksnes pagastā pastāvīgi dzīvo 1190 iedzīvotāji.

Jaunalūksnes pagasts

Skip to content