Jaunalūksne

Ilzenes pagasts atrodas Alūksnes novada centrālajā daļā. Tā kopplatība 184,66km2 . Jaunalūksnes pagasts robežojas ar Alūksnes novada Ziemera, Mārkalnes, Malienas, Mālupes, Pededzes, Liepnas, Annas un Alsviķu pagastiem, kā arī Alūksnes pilsētu. Jaunalūksnes pagastā pastāvīgi dzīvo 1190 iedzīvotāji.

Jaunalūksnes pagasts