Konkursi - Alūksnes novads

Konkursi

Alūksnes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu līdzfinansēšanas konkursa nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

 


Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina pieteikšanos
pašvaldības stipendiju konkursam trīs medicīnas speciālistu piesaistei darbam SIA ,,Alūksnes slimnīca”:

1. anesteziologs – 1 speciālists;

2. internists/pulmonologs – 1 speciālists;

3. radiologs – 1 speciālists.

 

Informācija par dokumentu iesniegšanu, prasībām pretendentiem un pretendentu vērtēšanas kritērijiem atrodama pievienotajā saitē –
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0308/287_sn_stipendiju_pieskirsana_specialistu_piesaistei.docx

Iesnieguma veidlapa

Dokumentus stipendijas pretendenti līdz 2022.gada 14.septembrim  plkst.15.00 iesniedz:

1. nosūtot Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldei uz e-pastu izgl.parvalde@aluksne.lv , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;

2. nosūtot pa pastu, Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldei uz adresi Dārza  iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301;

3. iesniedzot klātienē Alūksnes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.

Kontaktpersona – Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča, tālrunis 64381479;
e-pasts izgl.parvalde@aluksne.lv.


 

 

Skip to content