Konkursi - Alūksnes novads

Konkursi

Aktīvie konkursi

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS KONKURSS KULTŪRAS PROJEKTU REALIZĒŠANAI 2024. GADĀ


"Alūksnes novada pašvaldības konkursa nolikums Zeltiņu pagasta atklātā krosa skriešanas seriāla realizēšana" nolikums (pieteikums)


PAZIŅOJUMS par projektu pieteikumu iesniegšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

 

Mērķis: veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu Alūksnes novadā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 2024. gada 1. līdz 31. maijam.

Informācija par pieteikumu sagatavošanu: Alūksnes novada pašvaldības domes 28.03.2024. saistošie noteikumi Nr. 7/2024 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, pieejami www.likumi.lv un pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv.

PIETEIKUMA VEIDLAPA (.docx)

Pieteikumu iesniegšanas kārtība: Pieteikumu un saskaņā ar saistošajiem noteikumiem tam pievienojamos dokumentus iesniedz Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, nosūtot pa pastu vai elektroniski uz Alūksnes novada pašvaldības e-adresi vai e-pastu dome@aluksne.lv.

Jautājumiem, konsultācijām: Rimma MELLENBERGA, Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste, e-pasts: rimma.mellenberga@aluksne.lv, tālruņi: 64381492, 26668502.


PAZIŅOJUMS par pieteikumu iesniegšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai

 

Mērķis: veicināt dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 2024. gada 1. līdz 31. maijam.

Informācija par pieteikumu sagatavošanu: Alūksnes novada pašvaldības domes Nr. 27/2023 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”, pieejami www.likumi.lv un pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv.

PIETEIKUMA VEIDLAPA (.docx)

ZIŅOJUMS (.docx)

Pieteikumu iesniegšanas kārtība: Pieteikumu un saskaņā ar saistošajiem noteikumiem tam pievienojamos dokumentus iesniedz Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, vai elektroniski nosūtot uz Alūksnes novada pašvaldības e-adresi vai e-pastu dome@aluksne.lv.

Jautājumiem, konsultācijām: Rimma MELLENBERGA, Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste, e-pasts: rimma.mellenberga@aluksne.lv, tālruņi: 64381492, 26668502.


PAZIŅOJUMS par pieteikumu iesniegšanu pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu ēku fasāžu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai

 

Mērķis: nodrošināt Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un Alūksnes novada vēsturiskās apbūves saglabāšanu, veicinot arhitektoniski kvalitatīvas vides saglabāšanu sabiedrības interesēs, nodrošinot vēsturisko ēku izmantošanu, pilsētvides sakārtošanu un pieejamību sabiedrības apskatei.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 2024. gada 2. aprīļa līdz 7. maijam.

Informācija par pieteikumu sagatavošanu: Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. saistošie noteikumi Nr. 36/2023 “Par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu ēkas fasāžu restaurācijai, atjaunošanai, ēkas konservācijas darbiem Alūksnes novadā” pieejami www.likumi.lv un pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv.

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Pieteikumu iesniegšanas kārtība: Pieteikumu un saskaņā ar saistošajiem noteikumiem tam pievienojamos dokumentus iesniedz pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, vai elektroniski uz e-pastu dome@aluksne.lv. Ja pieteikumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskatāms reģistrētais datums un laiks.

Jautājumiem, konsultācijām: Rimma MELLENBERGA, Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas Nekustamā īpašuma speciāliste, e-pasts: rimma.mellenberga@aluksne.lv, tālruņi: 64381492, 26668502.

Skip to content